Urbanistikos skyrius
Konsultacijos teikiamos telefonu +370 670 97 342

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

 ARCHYVAS

Skelbimus prašome siųsti adresu it@krs.lt

 

2023-05-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su papildytais Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-11-23 sprendimu Nr. TS – 269 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:640, detaliojo plano, žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Žaros g. 12, kadastro Nr. 5217/0014:518, kurio plotas 0,3904 ha koregavimo sprendiniais (toliau – Detalusis planas) pagal teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.
Detaliojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-22-753. .
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2951 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. Tel.: (8 37) 305 503, el. p. info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB Hipika Linkuvos g. 89-1, LT-48312 Kaunas. Tel. +370 685 17175 El. paštas: info@hipika.lt
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš Komercinės paskirties objektų teritorijos į Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Koreguoti ir nustatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Pagal teritorijų planavimo komisijos institucijų derinimo metu Detaliojo plano sprendiniai papildyti ir patalpinti TPDRIS nuo 2023-05-25. Atlikti patikslinimai pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos 2023-04-19 nepritarimo sprendimui derinti motyvų raštą Nr. REG273471.
Susipažinti su patikslintais Detaliojo plano sprendiniais pagal teritorijų planavimo komisijos pastabas galima TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-22-753)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-26

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-437 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0007:74, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. ĮS-982 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai:
Keisti visos suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno miesto savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-23-353)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

2023-05-25

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 (papildytas 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81) patvirtinto detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Tiesioji g. 45, kadastro Nr. 5250/0006:678, ir Tiesioji g. 47, kadastro Nr. 5250/0006:677.
Detaliojo plano keitimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-23 įsakymu Nr. ĮS-1543 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 (papildytas 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81) patvirtinto detaliojo plano keitimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Tiesioji g. 45, kadastro Nr. 5250/0006:678, Tiesioji g. 47, kadastro Nr. 5250/0006:677, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-820.
Įsakymas

2023-05-25

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1103
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9314 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-06-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-24

Informuojame apie parengtą „ŽEMĖS SKLYPO TRUMPOJI G. 14, ŠAKIŲ K., DOMEIKAVOS SEN., KAUNO R., DETALIOJO PLANO KEITIMĄ“. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-23-207.
TPD rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-19 įsakymas Nr. ĮS-167 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 2023-03-15 įsakymas Nr. ĮS-833 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, 2023-03-15
„Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. S-347, darbų programa, planavimo sąlygos. TPD rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0014:485; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS- 299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-06-16 sprendimu Nr. TS-233 sprendiniams.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius privatūs asmenys A. K. ir D. K., įgalioto atstovo kontaktai Maironio g. 48-5, Kaunas, tel. (8 605) 69 793, el. p. ruta.vansauskaite@gmail.com, projekto vadovė J. Pliskauskienė.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr.K-VT-52-23-207), UAB „Polilinija“ patalpose (Maironio g. 48-5, Kaunas), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt ir Domeikavos seniūnijoje iki 2023 m. birželio 13 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K VT-52-23-207), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB „Polilinija“, Maironio g. 48-5, 44243 Kaunas, iki 2023 m. birželio 13 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2023 m. birželio 14 d. nuo 12:00 val. Iki 13:00 val. UAB ,,Polilinija“ įmonės patalpose, Maironio g. 48-5, Kaunas. Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami. Projekto vadovė J. Pliskauskienė
Brėžinys

2023-05-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0507
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1862 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-06-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1027
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-06-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Planavimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui inicijuoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:1074, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Žalioji g. 1, kadastro Nr. 5250/0011:1269 (plotas – 2,1474 ha).
Planavimo iniciatorius: privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-05-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-19 įsakymas Nr. ĮS-1520 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2023-05-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-29 įsakymu Nr. ĮS-2129 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastrinis Nr. 5280/0004:16, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorius: Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „Retail Opportunity Fund“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-05-23 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-19 įsakymas Nr. ĮS-1521 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų patvirtinimo“.

2023-05-23

Informuojame apie parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) viešinimo procedūras:
TPD pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09- 21 d. įsakymu Nr. ĮS-1158 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo Nr. 176 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0003:353, plotas 0,2038 ha.
Projekto numeris LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-23-140).
Detaliojo plano koregavimo tikslas ir uždaviniai:
Žemės sklypą padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (–us), teritorijos naudojimo tipą ir kt. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno r. sav. teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno r.sav. tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, Kauno r. sav. teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo, patvirtinto Kauno r. sav. tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno r. sav. tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr.TS-233, sprendiniams.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 d. įsakymas Nr. ĮS-3335 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, 2023-02-03 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-143, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-02 d. įsakymu Nr. ĮS-337 patvirtinta planavimo darbų programa;
TPD lygmuo, rūšis - vietovės, kompleksinis (detalusis planas).
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. (8 37) 305 510.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys.
Plano rengėjas - Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas Kęstučio g.87-9, Kaunas; projekto vadovas Jurgis Zagorskas; tel. +370 687 32455; el.p. v.zagorskiene@gmail.com.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-06-01 d. iki 2023-06-16 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Karmėlavos seniūnijos patalpose. Vieša ekspozicija nuo 2023-06-01 d. iki 2023-06-16 d. (daugiau kaip 5 darbo dienos) Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65A, Karmėlava); Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas).
TDP viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2023-06-16 d., 12.00 val., Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlava).
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2022-03-09d. nutarimo Nr. 214 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui, iniciatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2023-06-01d. iki 2023-06-16 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus susipažinimo laikotarpiui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2023-05-22

Informuojame, kad gavome UAB „Biosistema“ parengtą UAB „Green factory baltic“ planuojamos ūkinės veiklos – salotų apdorojimas (plovimas, pakavimas ir pan.) uždarose patalpose, Kauno g. 15B, Babtai, Kauno r., informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).
Atrankos informacija paskelbta 2023-05-19 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (29).
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatyta terminą bus laikoma, kad PAV subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 49 punkto nuostatomis prašome Kauno rajono savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:
1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-05-19;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Green factory baltic“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: salotų apdorojimas (plovimas, pakavimas ir pan.) uždarose patalpose;
4. PŪV vieta: Kauno g. 15B, Babtai, Kauno r;
5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1JuNbX_1QI-4nhkd4xwFcV3N1Mc9Mr8mQ
arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (29);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

2023-05-18

Informuojame apie parengtą 20373 KV. M. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav. rokų sen. Patalmušėlio k. kadastrinis Nr. 5273/0019:0143 detaliojo plano koregavimą (aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo, inžinerinių tinklų išdėstymo, statinių statybos zonos keitimas sklype Nr. „10“, dabartinis adresas Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., Jaunystės g. 10 (kad. Nr. 5273/0019:174) (Toliau – Detalusis planas) ir galimybes susipažinti su sprendiniais.
Koreguojamas dokumentas – 20373 KV. M. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav. rokų sen. Patalmušėlio k. kadastrinis Nr. 5273/0019:0143
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėja – MB ,,GarnytėLT“, Žiemgalių g. 19-52, Kaunas, PV architektas Marius Vainius, architektė Eglė Garnytė, tel. 8-628-01048 el. p. projektai@garnyte.com
Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti 20373 KV. M. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav. rokų sen. Patalmušėlio k. kadastrinis Nr. 5273/0019:0143 detaliajame plane nustatytą aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, inžinerinių tinklų išdėstymą, statinių statybos zoną sklype Nr. „10“, dabartinis adresas Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., Jaunystės g. 10, žemės sklypo kadastrinis numeris: 5273/0019:174.
Patvirtintas detalusis planas koreguojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 punkte nustatyta tvarka.
Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-05-29 iki 2023-06-09 imtinai (10 darbo dienų), o viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-05-29 iki 2023-06-09 LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu:
https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/ ir Rokų seniūnijos patalpose (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav.)
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Brėžinys

2023-05-17

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Rinagudų sen., Pyplių k., Vpveraičių g. 4 (kad. nr. 5250/0016:908), detaliojo plano (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) nepagrindinių sprendinių koregavimas, techninio projekto rengimo metu, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Projekto pavadinimas: ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., PYPLIŲ K., VOVERAIČIŲ G. 4 (kad. nr.5250/0016:908), DETALIOJO PLANO (VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) NEPAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS
Planavimo tikslai ir uždaviniai: formuojamos gręžinio ir buitinių nuotekų valymo įrenginių vietos koregavimas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Objekto adresas: Kauno r. sav., Rinagudų sen., Pyplių k., Vpveraičių g. 4 (kad. nr. 5250/0016:908)
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas). Tel. (8 37) 305 503, el. paštas: info@krs.lt, interneto svetainė.: www.krs.lt
Projekto užsakovas: fiziniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB “Architektų gildija”, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius. archgildija@gmail.com, +370 684 30306;
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-04-17 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt), skiltyje Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Ringaudų seniūnijos patalpose - Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav. ; projekto rengėjo patalpose adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, archgildija@gmail.com, +370 684 30306 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-17

Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-11 įsakymu Nr. ĮS-992 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. Alšėnų sen., Mastaičių k., kadastro Nr. 5247/0012:391 ir Nr. 5247/0012:393, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Vakarinė g. 17, kadastro Nr. 5223/0011:539, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22-1104.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, adresu Kauno r. sav., Garliava, Vakarinė g. 17, kadastro Nr. 5223/0011:539. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2498 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 620 13051, el. paštas: info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys (E.Š., E.Š.).
Plano rengėjas: UAB "GEORAIMONDA", į.k. 302302000, Vytauto pr. 43A-27, Kaunas, el. paštas: info@georaimonda.lt, PV Sonata Liutkevičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0039), tel. Nr. +370 605 45942.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. ĮS-4072 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. ĮS-4375 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypų, kadastro Nr. 5240/0011:410 ir kadastro Nr. 5240/0011:524 detaliųjų planų keitimas: 1. padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5223/0011:539 į du žemės sklypus, 2. nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdus, tipą, pertvarkymo principus, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2022 m. IV ketvirtis – 2023 m. II ketvirtis.
Informuojame, kad susipažinti su rengiamu Detaliuoju planu ir su juo susijusia medžiaga galima
TPDRIS (TPD Nr. K-VT-52-22-1104), savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.krs.lt.
Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo Detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p. info@krs.lt) ir TPDRIS (Nr. K-VT-52-22-1104), plano rengėjui visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos. Apie viešo svarstymo laiką ir datą informuosime papildoma
Darbų programa

2023-05-17

PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO – DETALIOJO PLANO, KOREGAVIMĄ
Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r.sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:500, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Tikslo g. 3, kadastro Nr. 5217/0014:855, kurio plotas 0,6499 ha.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2023-04-07 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-1133, 2023-05-15 įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr. ĮS-1466 bei 2023-05-16 patvirtinta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-702.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr. TS-231 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y. nustatyti suplanuotos teritorijos
dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB GTE Projektai, įm.k. 305604317.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina
Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtais įsakymais dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo bei detaliojo plano koregavimo darbų programa susipažinti galima Kauno rajono savivladybės patalpose adresu Savanorių pr. 371, Kaune, Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3- planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/, Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje (Bažnyčios g. 2, Domeikava) ir TPDRIS sistemoje (Nr. K-VT-52-23-392).
Apie galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas bei viešo susirinkimo datą ir laiką informuosime papildomai.
Dokumentai

2023-05-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-356 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:471, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:780.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2023-05-30 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2023-05-16 įsakymas Nr. ĮS-1471 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa

2023-05-16

Informuojame Jus apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5270/0013:724) Kaunas r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Topolių g. 15A detaliojo plano, 2007-06-04 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1136, koregavimo (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai) projektą.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Detaliojo plano rengėjas - MB "Architektas Nerijus Kelmelis", Savanorių pr. 5-2, LT-44255 Kaunas. P.V. Nerijus Kelmelis, tel. Nr. 8 689 64444, el. p.: nerijus@kelmelis.lt
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Topolių g. 15A. Sklypo kadastrinis Nr. 5270/0013:724.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Topolių g. 15A. kadastrinis Nr. 5270/0013:724, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento. Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023-05-26 ryto iki 2023-06-08 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės patalpose, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Raudondvario seniūnijos patalpose, ir rengėjo – MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose, Veiverių g. 153-207, Kaune (norint susipažinti su sprendiniais, iš anksto tartis telefonu Nr. 8 689 64444). Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu arba projekto rengėjui el. paštu nerijus@kelmelis.lt
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-15

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. TS-199 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1133, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k, Paparčių g. 22. kadastro Nr. 5260/0001:1435.
Detaliojo plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-15 įsakymu Nr. ĮS-1462 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2011-08-25 sprendimu Nr. TS-199 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1133, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k, Paparčių g. 22. kadastro Nr. 5260/0001:1435, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-714.

Įsakymas

2023-05-12

INFORMUOJAME APIE PARENGTO, 2012 M VASARIO 23 D. NR. TS-97 KAUNO RAJONO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO, "DĖL KAUNO R.SAV.RAUDONDVARIO SEN., BERNATONIŲ K. ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRINIAI NR.5270/0016:565 IR 5270/0016:566, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, PADALIJIMO, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BEI STATYBOS REGLAMENTO IR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO", SPRENDINIŲ KOREGAVIMO, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ REGALMENTŲ
GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k., Bajoriškės g. 6.
Detaliojo plano darbų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: info@krs.lt www.krs.lt, tel. 8 604 06271
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti),
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB “Moderni architektūra”, V. Krėvės pr. 82a-33, Kaunas, įm.k. 305010866. Projekto vadovas Raimonda Razulevičienė tel.: 8 600 01766, el.p. architektai.kaunas@gmail.com .
Detaliojo plano koregavimo tikslai: vandens gręžinio vietos parinkimas
Dokumento rengimo pagrindas: 2012 m. vasario 23 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. TS-97 patvirtintas detalusis planas dėl „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen., Bernatonių k. žemės sklypų, kadastriniai nr.5270/0016:565 ir 5270/0016:566, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-05-15 iki 2023-05-29 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Rengėjo biuro patalpose nuo 12 iki 17 val. darbo dienomis adresu Pramonės g. 4a, Kaune, prieš tai susiderinus telefonu 8 600 01766.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-11

Informuojame Jus apie parengtą Sklypo adresu: Tvenkinio g. 2, Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen., Kauno r.sav., detaliojo plano, 2006-12-21 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.306, koregavimo (susisiekimo komunikacijų išdėstymo, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo) projektą galimybes susipažinti su sprendiniais.
Koreguojamas dokumentas – detalusis planas „Esamo sklypo būdo ir pobūdžio patikslinimas, vietoj komercinės paskirties numatyti mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos“ 2006-12-21 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.306.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių p. 371, Kaunas, tel. Nr. +370 670 97 342, el.p.: urbanistika@krs.lt
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Koninga“, įm.k. 305916808, Kaunas, Europos pr. 122.
Detaliojo plano rengėjas – Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – perplanuoti parengto detaliojo plano Tvenkinių g. 2, Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen., Kauno r.sav., susisiekimo komunikacijų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-05-19 iki 2023-06-01 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Linksmakalnio seniūnijoje, Liepų g. 7, Linksmakalnio k., Kauno r. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-11

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą Kauno r.sav. tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto detaliojo plano inžinerinių tinklų prijungimo sprendinių koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Digrių k., Povų g. 5.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r.sav., Alšėnų sen., Digrių k., Povų g. 5 (kad.Nr. 5247/0018:306).
Projekto rengimo tikslai: inžinerinių tinklų prijungimo sprendinių koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Digrių k., Povų g. 5 (kad.Nr. 5247/0018:306), nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reglamentų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 03, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys D.B. ir G.B.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. gegužės 18 d. iki gegužės 31 d. imtinai LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, bei internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/ teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje (Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.sav.) bei projekto rengėjo patalpose iš anksto susitarus tel.: 8 685 28361.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-11

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės 2005-12-09 administracijos direktoriaus įsakymu Nr.ĮS-1768 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kad. Nr.5250/0011:334 - 5250/0011:346, detaliojo plano koregavimą, koreguojant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Svajonių g.32.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: R. M., R. M.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas:
laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas:
Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Svajonių g.32
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Svajonių g.32
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-05-18 iki 2023-05-31 skaitytinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybėje - Savanorių pr. 371; Ringaudų seniūnijos patalpose - Studentų g.3, Akademijos mstl., Kauno raj.sav.; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas patalpose (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., kadastro Nr. 5250/0009:503, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:55 (plotas – 0,7220 ha).
Planavimo iniciatorius: privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-05-12 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-09 įsakymas Nr. ĮS-1417 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2023-05-10

Informuojame apie parengtą 71120 kv. m. žemės ūkio paskirties Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., kadastrinis Nr. 5227/0001:51 detaliojo plano koregavimą (aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo, inžinerinių tinklų išdėstymo, statinių statybos zonos, įvažiavimo/išvažiavimo vietos keitimas sklype Nr. „24“, dabartinis adresas Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k., Smiltynės g. 13 (kad. Nr. 5227/0001:457) (Toliau – Detalusis planas) ir galimybes susipažinti su sprendiniais:
Koreguojamas dokumentas – 71120 KV.M. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., TVRAKIŠKIŲ K., KADASTRINIS NR. 5227/0001:51 DETALUSIS PLANAS
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėja – MB ,,GarnytėLT“, Žiemgalių g. 19-52, Kaunas, PV architektas Marius Vainius, architektė Eglė Garnytė, tel. 8-628-01048 el. p. projektai@garnyte.com
Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti 71120 KV.M. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., TVARKIŠKIŲ K., KADASTRINIS NR. 5227/0001:51 detaliajame plane nustatytą aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, inžinerinių tinklų išdėstymą, įvažiavimo/išvažiavimo vietą sklype Nr. „24“, dabartinis adresas (kad. Nr. 5227/0001:457 ) Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k., Smiltynės g. 13.
Patvirtintas detalusis planas koreguojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 punkte nustatyta tvarka.
Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-05-15 iki 2023-05-26 imtinai (10 darbo dienų), o viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-05-15 iki 2023-05-26 LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt,
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo pabaigos
Dokumentai

2023-05-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymu Nr. ĮS-1258 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: kadastro Nr. 5247/0009:154, kadastro Nr. 5247/0009:770, Povilo Revento g. 10B, kadastro Nr. 5247/0009:156, Povilo Revento g. 10C, kadastro Nr. 5247/0009:159, Povilo Revento g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:196, Povilo Revento g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:197, Povilo Revento g. 10A, kadastro Nr. 5247/0009:631, Povilo Revento g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:632, Povilo Revento g. 6B, kadastro Nr. 5247/0009:637, Povilo Revento g. 6A, kadastro Nr. 5247/0009:638, Povilo Revento g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:639, Povilo Revento g. 11, kadastro Nr. 5247/0009:671, Povilo Revento g. 7, kadastro Nr. 5247/0009:672, Povilo Revento g. 5, kadastro Nr. 5247/0009:673, Povilo Revento g. 1, kadastro Nr. 5247/0009:674, Povilo Revento g. 2, kadastro Nr. 5247/0009:677, Povilo Revento g. 4, kadastro Nr. 5247/0009:678, K. Dulksnio g. 9, kadastro Nr. 5247/0009:629, Vinco Jurgilo g. 1A, kadastro Nr. 5247/0009:198, Vinco Jurgilo g. 1B, kadastro Nr. 5247/0009:768, Vinco Jurgilo g. 1C, kadastro Nr. 5247/0009:769.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2023-05-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2023-04-17 įsakymas Nr. ĮS-1212 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa

2023-05-08

VADOVAUJANTIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DALIMI, KAI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAI KEIČIAMI
ATSIŽVELGUS Į DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO BAIGIAMOJO ETAPO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO DERINIMO STADIJOJE,
INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ 2010-11-26 KAUNO R. SAV. ADMINISTRACIJOS DIR. ĮSAKYMU NR. ĮS-1831 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO, ŽEMĖS SKLYPUOSE: KAD. NR. 5217/0008:1142, 5217/0008:1143, 5217/0008:1144,5217/0008:1145, 5217/0008:1146, 5217/0008:1147, 5217/0008:1148, 5217/0008:1149, VARLUVOS K., DOMEIKAVOS SEN., KAUNO R., (SKLYPUOSE NR. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32 - DABARTINIS ADRESAS ŪLOS G. 10, 12, 14, 16 ,18, 20 ,22, 24 VARLUVOS K., KAUNO R.) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS:
Koreguojamas dokumentas – 2010-11-26 Kauno r. sav. admin. dir. įsakymu Nr.ĮS-1831 patvirtintas „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Varluvos k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0008:92, detaliojo plano patvirtinimo“ detalusis planas.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 8 604 06271.
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė J. Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypų Ūlos g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r., detaliajame plane, patvirtintame 2010-11-26 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1831 nustatytų įvažų vietas ir aprūpinimą inžineriniais tinklais būdą.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais ir pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Dokumentai

2023-05-05

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-01 įsakymu Nr. ĮS-302 patvirtinto žemės sklypų suformavimo nuosavybės teisėms atkurti Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorius: uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicine bendrovė „Retail Opportunity Fund“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-05-08 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-03 įsakymas Nr. ĮS-1391 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

2023-05-03

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:1132, detaliojo plano koregavimą kitos paskirties žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647.

Detaliojo plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-02 įsakymu Nr. ĮS-1384 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:1132, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-385. Įsakymas

2023-05-03

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0010:155, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. ĮS-3336 ,, Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305 503, el. p info@krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai:
1. Žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0010:138, kadastro Nr. 5233/0010:152, kadastro Nr. 5233/0010:26, kadastro Nr. 5233/0010:155 sujungimas į vieną ir padalinimas į du ar daugiau žemės sklypų;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-22-968)
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2023-05-15 iki 2023-05-26 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-968); Kauno rajono savivaldybės administracijos Kermėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje ir Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių pr. 371, Kaunas.
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-05-15 iki 2023-05-26 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-968), Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje ir Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių pr. 371, Kaunas.
Viešasis svarstymas vyks 2023-05-29 15.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kermėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65a, Karmėlava. Jei susidarytų ekstremali situacija dėl COVID-19 viruso ir būtų uždrausti renginiai uždarose patalpose, susirinkimas vyks lauke (kieme Kauno rajono savivaldybės administracijos Kermėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65a, Karmėlava) arba tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo būdu, nusiuntus prisijungimo nuorodas suinteresuotiems asmenims, pareiškusiems norą nurodytais kontaktais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-22-968) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-03

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detaliojo plano keitimo projektą ir galimybes susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, vadovaujantis Teritorijų planavimo Įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje.
Projekto pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-03 sprendimu Nr. TS-38 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen.,Žemaitkiemio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:172, detaliojo plano keitimas
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., Stasio Krasausko g. 2, 4, 6, kadastro Nr. 5217/0010:799, 5217/0010:800, 5217/0010:801, 5217/0010:802
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-28 įsakymas Nr. ĮS-294 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5217/0010:799, kadastro Nr. 5217/0010:800, kadastro Nr. 5217/0010:801 ir kadastro Nr. 5217/0010:802;
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita;
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, į.k. 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas
Planavimo iniciatorius: UAB „Hegelmann transporte", į.k. 300022163, Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, Kauno r. sav.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Projektų rengimo biuras“, Kareivių g. 19-181, Vilnius, tel. Nr. +370 624 48567 ir MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių viešinimas atliekamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka
Susipažinti su pakeistais detaliojo plano keitimo sprendiniais galima:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje(www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-22-253);
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:0598
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,3694 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-05-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:0572
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.
Žemės sklypo plotas, 1,0556 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-05-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0013:0625
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., XXXXg. XX
Žemės sklypo plotas, 1,3145 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-05-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0390
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6229 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-05-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0589
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.
Žemės sklypo plotas, 1,7621 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-05-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-05-01

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano koregavimą.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „RABEN REAL ESTATE LITHUANIA", (į. kodas 305750731, adresas Liepkalnio g. 85B, LT-02120 Vilnius)
Detaliojo plano rengėjas - MB "Architektas Nerijus Kelmelis", Savanorių pr. 5-2, LT-44255 Kaunas. P.V. Nerijus Kelmelis, tel. Nr. 8 689 64444, el. p.: nerijus@kelmelis.lt
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Pasakų g. 5. Sklypo kadastrinis Nr. 5217/0014:317
Detaliojo plano koregavimo tikslas – aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Pasakų g. 5. kadastrinis Nr. 5217/0014:317, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento. Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023-05-10 ryto iki 2023-05-23 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės patalpose, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Domeikavos seniūnijos patalpose, ir rengėjo – MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose, Veiverių g. 153-207, Kaune (norint susipažinti su sprendiniais, iš anksto tartis telefonu Nr. 8 689 64444). Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu arba projekto rengėjui el. paštu nerijus@kelmelis.lt
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-04-28

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų LRV 1996 -09-18 d. nutarimu Nr.1079, 20.1 ir 20.2 papunkčiais, informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr.TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Bičiulių g.8, kadastro Nr.5250/0008:1040, detaliojo plano - vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Bičiulių g.8, kadastro Nr. 5250/0008:1106 kurio plotas 0,1399 ha.
Planavimo pagrindas pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. ĮS–209 “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
TPD tikslas: 1. Padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5250/0008:1106 į du ar daugiau žemės sklypų.
2. Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžinerinias tinklais ir kita.
TPD organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, tel. 837305503, info@krs.lt.
TPD iniciatorius: P.B., R. B. (privatūs asmenys), atstovauja PV L.Pėželienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel.(837)209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, tel. 861130557, el.p.:laima@planuotojai.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) -nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 d. nutarimu Nr.967 “Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”). Koncepcija nerengiama. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, bus galima nuo 2023-05-10 iki 2023-05-23 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybės, Ringaudų seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2023-05-24, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys, schema

2023-04-27

PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMA RENGTI KOMPLEKSINIO TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO – DETALIOJO PLANO, KOREGAVIMA
Informuojame kad pradedamas rengti kompleksinis teritoriju planavimo dokumentas “Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., kadastro Nr. 5260/0001:644 ir kadastro Nr. 5260/0001:645, patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k.: Taurėnu g. 22, kadastro Nr. 5260/0001:848, Taurėnu g. 24, kadastro Nr. 5260/0001:851, Taurėnu g. 26, kadastro Nr. 5260/0001:852, Taurėnu g. 28, kadastro Nr. 5260/0001:855, Taurėnu g. 30, kadastro Nr. 5260/0001:856, Taurėnu g. 32, kadastro Nr. 5260/0001:859, Taurėnu g. 34, kadastro Nr. 5260/0001:860, Taurėnu g. 51, kadastro Nr. 5260/0001:866, Taurėnu g. 53, kadastro Nr. 5260/0001:865, Taurėnu g. 55, kadastro Nr. 5260/0001:864, Taurėnu g. 57, kadastro Nr. 5260/0001:863, Taurėnu g. 59, kadastro Nr.
5260/0001:862; Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazu k.: Taurėnu g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:868, Taurėnu g. 49, kadastro Nr. 5260/0001:867”. Detaliojo plano koregavimas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2023-03-17 isakymu dėl teritoriju
planavimo proceso inicijavimo Nr. IS-871, 2023-04-18 isakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslu ir darbu programos patvirtinimo Nr. IS-1228 bei 2023-04-018 teritoriju planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-563.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: perdalinti dabar esamus 14 sklypu i 22 slypus, nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamenta (-us) – teritorijos naudojimo tipa, aprupinima inžineriniais tinklais ir kita.
Teritoriju planavimo dokumento lygmuo: vietovės.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanoriu pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: IN Projektai
Rengėjas: Daliaus Šarakausko PI, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas 44240, tel. +37069848373, info@dsarchitektai.lt, projekto vadovas Dalius Šarakauskas,
Su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtais isakymais dėl teritoriju planavimo proceso inicijavimo ir dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslu ir darbu programos patvirtinimo bei detaliojo plano koregavimo darbu programa susipažinti galima Kauno rajono savivladybės patalpose adresu Savanoriu pr. 371, Kaune, Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/
struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3- planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/, Garliavos apylinkiu seniunijos skelbimu lentoje (Vytauto g. 62, Garliava) ir TPDRIS sistemoje (Nr. K-VT-52-23-324).
Dokumentai

2023-04-27

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 321 punktu, 323.2 ir 318.1.1 papunkčiais, informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023-04-19 įsakymu Nr. ĮS-1299 “ Detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymu Nr. ĮS-452, koregavimas ištaisant technines klaidas“ pakoregavo ir ištaisė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymu Nr. ĮS-452 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395, žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“ patvirtinto detaliojo plano technines klaidas.
Su pakoreguoto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas (tel. 8 607 33279), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, T00088769), Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt, Nr. T00088769).
Įsakymas

2023-04-26

VADOVAUJANTIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DA-LIMI, KAI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAI KEIČIAMI
ATSIŽVELGUS Į DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS, TERITORIJŲ PLANAVI-MO PROCESO BAIGIAMOJO ETAPO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO DERINIMO STADIJOJE,
INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ 2010-11-26 KAUNO R. SAV. ADMINISTRACIJOS DIR. ĮSAKYMU NR. ĮS-1831 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO, ŽEMĖS SKLYPUOSE: KAD. NR. 5217/0008:1142, 5217/0008:1143, 5217/0008:1144,5217/0008:1145, 5217/0008:1146, 5217/0008:1147, 5217/0008:1148, 5217/0008:1149, VARLUVOS K., DO-MEIKAVOS SEN., KAUNO R., (SKLYPUOSE NR. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32 - DABARTI-NIS ADRESAS ŪLOS G. 10, 12, 14, 16 ,18, 20 ,22, 24 VARLUVOS K., KAUNO R.) DETA-LIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDI-NIAIS:
Koreguojamas dokumentas – 2010-11-26 Kauno r. sav. admin. dir. įsakymu Nr.ĮS-1831 pat-virtintas „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Varluvos k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0008:92, detaliojo plano patvirtinimo“ detalusis planas.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 8 604 06271.
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė J. Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypų Ūlos g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r., detaliajame plane, patvirtintame 2010-11-26 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1831 nustatytų įvažų vietas ir aprūpinimą inžineriniais tinklais būdą.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais ir pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-04-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės valdybos 2001-09-25 sprendimu Nr. 245 patvirtinto Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., skl. 322, 323, 324, 325, 326, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k.: Gėlių g. 67A, kadastro
Nr. 5250/0009:604 (plotas – 0,0930 ha) ir kadastro Nr. 5250/0009:595 (plotas – 0,0860 ha).
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-04-25 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-07 įsakymas Nr. ĮS-1143 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos isakymas Geliu g. koregavimas
5. Inicijavimo sutartis

2023-04-24

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ 2014 02 27 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-97 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMO, KOREGUOTO 2017 12 12 ĮSAKYMU NR. ĮS-2471, NEESMINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYLINKIŲ SEN., RAŽIŠKIŲ K., ALPIŲ G. 4, KAD. NR. 5260/0005:284, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ, IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė "Novaresta"
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Volungės g. 7, Didvyrių k., Raudondavrio sen., Kauno r. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176, el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., Alpių g. 4, kad. Nr. 5260/0005:284 Pajiesio k.v.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – koreguoti statinių statybos zoną ir ribą; konkretų pastato ir viešųjų erdvių išdėstymą, nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto; automobilių stovėjimo vietų išdėstymą; apželdinamą teritorijos dalį; susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus; planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., Alpių g. 4, kad. Nr.5260/0005:284, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2023-05-02 iki 2023-05-15 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-04-23

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAV)
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tarptautinio bendradarbiavimo grupės patarėjas Valdas Brėskis, tel. (+370) 660 44572, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. (+370) 684 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „INFRAPLANAS“. Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas, Įm. Kodas 160421745, tel. +37069888312, www.infraplanas.lt, info@infraplanas.lt.
PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depas.
PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnija ir Jonavos rajono savivaldybės Užusalių seniūnija.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno rajono savivaldybės administracija, Jonavos rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@gamta.lt, tel. +37068292653).
Su PAV ataskaita susipažinti galima: PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje:
https://infraplanas.lt/informacija-apie-projekto-rail-baltica-kauno-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depo-viesa-visuomenes-supazindinimo-su-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita-pav/
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas).
Papildomai su PAV ataskaita galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje: https://byt.lt/Ji0W6.
Su eksponuojama popierine PAV ataskaita susipažinti galima nuo 2023-05-02-iki 2023-05-30 (imtinai) PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas, tel.+37069888312), Neveronių seniūnijos administracinėse patalpose (Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav., (8 37) 375 870) ir Užusalių seniūnijos administracinėse patalpose (Saulės g. 9A, Užusalių k., LT-55333 Jonavos r., (8 349) 492 17) darbo metu nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-06-01 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kaunas) arba el. paštu info@infraplanas.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks:
2023 m. gegužės 31 d. 18 val. Kauno rajono Neveronių gimnazijos salėje (Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių
sen., Kauno r. sav. LT-54477) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas:
https://us02web.zoom.us/j/89412700784
2023 m. birželio 1 d. 17 val. Užusalių seniūnijos administracinėse patalpose (Saulės g. 9A, Užusalių k., LT-55333
Jonavos r.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas:
https://us02web.zoom.us/j/89412700784

2023-04-22

Informuojame, kad gavome UAB „Teisa“ parengtą UAB „Giraitės vandenys“ planuojamos ūkinės veiklos - Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ledos g. 46D, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-04-21 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (25).

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatyta terminą bus laikoma, kad PAV subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis prašome Kauno rajono savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

 1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-21;
 2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Giraitės vandenys“;
 3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas
 4. PŪV vieta: Ledos g. 46D, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.
 5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1PnMh4LIsx7rFxa0PS7t1A2wTVgzb0ZO1 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (25);
 6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

2023-04-21

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypo Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.: Gebenių g. 3, kadastro Nr. 5250/0006:1380 ir Klevų g. 24, kadastro Nr. 5250/0006:1347.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 37 305502, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.
Plano rengėjas: UAB „Savana LT“, architektas Mindaugas Sirvydis atestato Nr. ATP 1199 (Tunelio g. 16, Kaunas, LT-44391; mob. tel.:+370-675-47596; e-paštas: info@ateivis.lt)
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-4140 (2022-11-28) ir jo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1645 (2022-12-20).
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Padalinti koreguojamą kitos paskirties žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Klevų g. 24, kadastro Nr. 5250/0006:1347, į du ar daugiau žemės sklypų;
Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.: Gebenių g. 3, kadastro Nr. 5250/0006:1380 ir Klevų g. 24, kadastro Nr. 5250/0006:1347, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS) - www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-1110), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje - www.krs.lt.
Planavimo procese SPAV nerengiamas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Sprendinių viešinimas bendrąja tvarka.
Sprendinių viešinimas (vieša ekspozicija, konsultavimasis) numatomas nuo 2023-05-03 iki 2023-05-16 d, (10 darbo dienų) detaliojo plano rengėjo patalpose Tunelio g.16, Kaune, (TPDRIS)- www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-1110), Ringaudų seniūnijos ir Kauno r. savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune, bei internetinėje svetainėje www.krs.lt.
Detaliojo plano viešas svarstymas numatomas 2023-05-17 16.00val. Svarstymas vyks nuotoliniu būdu Google Meets platformoje pagal nuorodą https://meet.google.com/chr-hbkb-rij . Susirinkimo eiga bus įrašoma.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumentų rengėjui raštu ir (TPDRIS) - www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos bei viešo svarstymo metu.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-04-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-556 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0007:134, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Ąžuolų g. 9, kadastro Nr. 5247/0007:548 (plotas – 0,0770 ha), Ąžuolų g. 10, kadastro Nr. 5247/0007:549 (plotas – 0,1119 ha) ir kadastro Nr. 5247/0007:537 (plotas – 0,5353 ha).
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-04-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-07 įsakymas Nr. ĮS-1147 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2023-04-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-23 įsakymu Nr. ĮS-1303 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:214, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Saulėtekio g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:880 (plotas – 0,3018 ha), Ryto g. 8, kadastro
Nr. 5233/0016:877 (plotas – 0,3312 ha), ir Saulėtekio g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:879 (plotas – 0,2299 ha).
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-04-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-19 įsakymas Nr. ĮS-1273 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2023-04-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymu Nr. ĮS-43 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kadastrinis Nr. 5283/0006:671, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k.: Plukių g. 11, kadastro Nr. 5283/0006:1122 (plotas – 0,0520 ha), Plukių g. 12, kadastro Nr. 5283/0006:1123 (plotas – 0,0426 ha), Plukių g. 13, kadastro Nr. 5283/0006:1124 (plotas – 0,0547 ha), Plukių g. 14, kadastro Nr. 5283/0006:1125 (plotas – 0,0460 ha), Plukių g. 15, kadastro Nr. 5283/0006:1126 (plotas – 0,0642 ha), Plukių g. 16, kadastro Nr. 5283/0006:1127 (plotas – 0,0404 ha), Plukių g. 17, kadastro Nr. 5283/0006:1128 (plotas – 0,0531 ha), Plukių g. 18, kadastro Nr. 5283/0006:1129 (plotas – 0,0423 ha), Plukių g. 19, kadastro Nr. 5283/0006:1130 (plotas – 0,0534 ha), Plukių g. 20, kadastro Nr. 5283/0006:1131 (plotas – 0,0695 ha), Plukių g. 21, kadastro Nr. 5283/0006:1132 (plotas – 0,0534 ha), Plukių g. 23, kadastro Nr. 5283/0006:1134 (plotas – 0,0949 ha) ir kadastro Nr. 5283/0006:379 (plotas – 0,5688 ha).
Planavimo iniciatorius: UAB „Ekodena“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-04-21 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-06 įsakymas Nr. ĮS-1121 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4.Organizavimo ir programos įsakymas Plukių g koregavimas

5.Inicijavimo sutartis pasirašyta visu

2023-04-19

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-17 įsakymu Nr. ĮS-76 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0004:592, detaliojo plano keitimą.

Detaliojo plano keitimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-19 įsakymu Nr. ĮS-1277 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-17 įsakymu Nr. ĮS-76 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0004:592, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-23-10.

2023-04-19

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano koregavimą
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Sodų namai“
Detaliojo plano rengėjas - MB „KA sprendimai“, A. Mapu g. 20, Kaunas. P.V. Nerijus Radišauskas, Tel. 8-63187615, el.p.: kaofisas@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Povilo Matulionio g. 36, Akademija, Kauno r. sav.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribų bei aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Akademija, Povilo Matulionio g. 36, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. seniūnijos patalpose, ir rengėjos – MB “KA sprendimai“ patalpose, A. Mapu g.20, Kaune (norint susipažinti su sprendiniais, iš anksto tartis telefonu 8-63187615).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Brėžinys

2023-04-17

Kauno rajono savivaldybės administracija 2023-02-22 gavo Jūsų prašymą organizuoti žemės sklypų, esančių Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Jurginų g. 8A, kadastro Nr. 5250/0010:1308, Jurginų g. 10, kadastro Nr. 5250/0010:1075, Jurginų g. 12A, kadastro Nr. 5250/0010:1362, Jurginų g. 18, kadastro Nr. 5250/0010:193, Jurginų g. 22, kadastro Nr. 5250/0010:1311, Draugystės g. 3, kadastro Nr. 5250/0010:191, Draugystės g. 5, kadastro Nr. 5250/0010:63, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus, kuriuos numatoma sujungti su besiribojančiais žemės sklypais, kadastro Nr. 5250/0010:1308, Nr. 5250/0010:1075, Nr. 5250/0010:1362, Nr. 5250/0010:193, Nr. 5250/0010:1311, Nr. 5250/0010:191, Nr. 5250/0010:63.
Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 57 punktu, informuojame Jus, kaip žemės sklypo naudotoją, kad atsižvelgiant į minėtą prašymą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-07 įsakymu Nr. ĮS-1145 pradėtas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Informuojame, Jus, kaip suinteresuotą asmenį, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje Jūs turite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimo sekimo ir pasiūlymų teikimo galimybes. Prašymo paslaugos byla Nr. ZSFP-117709. Susipažinti su rengiamu projektu ir pateikti pasiūlymus galima žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2023-04-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., kadastro Nr. 5217/0014:500, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Tikslo g. 3, kadastro Nr. 5217/0014:855 (plotas – 0,6499 ha).
Planavimo iniciatorius: UAB „GTE Projektai“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-03-17 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-07 įsakymas Nr. ĮS-1133 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Sutartis
5. Organizavimo ir programos įsakymas Kumpiu k. Tikslo g. koregavimas projektas

2023-04-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 p. (pagal institucijų pastabas pakeitus sprendinius), informuojame jus apie bendrąja tvarka parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymu Nr. ĮS-346 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0006:669, detaliojo plano keitimas“
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus darbuotoja Jolanta Blaževičienė el.p.jolanta.blazeviciene@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.
Planavimo iniciatorius: UAB „Namų resta“, į. k. 303965984 (atstovaujami PV Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių g. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2323 (2022-06-28), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-2682 (2022-07-26) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-973 (2022-07-26). Planavimo tikslas: 1. pakeisti žemės sklypų, kadastro Nr.5283/0006:669, kadastro Nr. 5283/0006:339, kadastro Nr.5283/0006:710, kadastro Nr.5283/0006:712 ir kadastro Nr. 5283/0006:713, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos; 2. Sujungti kitos paskirties žemės sklypus, kadastro Nr. 5283/0006:669, kadastro Nr. 5283/0006:338, kadastro Nr.5283/0006:339, kadastro Nr. 5283/0006:710, kadastro Nr. 5283/0006:712 ir kadastro Nr. 5283/0006:713 ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų. 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita.
Informuojame, kad patikslinti parengto detaliojo plano sprendiniai pagal institucijų (VTPSI) pateiktas pastabas.
Su patikslintais sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-22-707.

2023-04-13

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Rinagudų sen., Pyplių k., Vpveraičių g. 4 (kad. nr. 5250/0016:908), detaliojo plano (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) nepagrindinių sprendinių koregavimas, techninio projekto rengimo metu, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Projekto pavadinimas: ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., PYPLIŲ K., VOVERAIČIŲ G. 4 (kad. nr.5250/0016:908), DETALIOJO PLANO (VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) NEPAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS
Planavimo tikslai ir uždaviniai: formuojamos gręžinio ir buitinių nuotekų valymo įrenginių vietos koregavimas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Objekto adresas: Kauno r. sav., Rinagudų sen., Pyplių k., Vpveraičių g. 4 (kad. nr. 5250/0016:908)
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas). Tel. (8 37) 305 503, el. paštas: info@krs.lt, interneto svetainė.: www.krs.lt
Projekto užsakovas: fiziniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB “Architektų gildija”, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius. archgildija@gmail.com, +370 684 30306;
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-04-17 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt), skiltyje Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Ringaudų seniūnijos patalpose - Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav. ; projekto rengėjo patalpose adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, archgildija@gmail.com, +370 684 30306 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-04-13

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-08 įsakymu Nr. ĮS-1750 patvirtintame Kauno r.sav., Ringaudų sen., Pyplių k., žemės sklypų kadastriniai Nr. 5250/0016:434 ir 5250/0016:465 detaliajame plane numatytų vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrenginio vietų koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., Lauko g. 16, kad. nr. 5250/0016:1156.Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt.Planavimo iniciatorius: privatus asmuo;Plano rengėja: PV. Ugnė Ivankevičienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 992023, Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: vienagrupe@gmail.com, tel.: 860319021.Planavimo uždaviniai: detaliajame plane numatytų vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrenginio vietų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., Lauko g. 16, kad. nr. 5250/0016:1156 (nekeičiant detaliuoju planu nustatytų pagrindinių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų).Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023-04-20 ryto iki 2023-05-04 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės patalpose bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Ringaudų seniūnijos patalpose.Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu arba projekto rengėjui el. paštu vienagrupe@gmail.com.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-04-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0010:0094
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-04-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:0600
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.
Žemės sklypo plotas, 0,9492 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-04-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1028
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-04-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:0570
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Čebeliškės k.
Žemės sklypo plotas, 0,5731 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-04-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:0693
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Riogliškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,9620 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-04-12

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detaliojo plano koregavimo projektą ir galimybes susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, vadovaujantis Teritorijų planavimo Įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ir teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje.
TPD dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-335 patvirtinto Kauno r. sav.,Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1 žemės sklypo, kadastro 5217/0014:29 ir Pušynėlio g. 3 žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:38, detaliojo plano koregavimas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1, žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0014:1074.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22-357.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Kodas 188756386, el.p. info@krs.lt.
TPD Planavimo iniciatorius – privatus asmuo(ys).
TPD rengėjas – BĮ UAB „BAUPROJEKT“, į.k. 210548050, Laimės g. 52, Kaunas. Projekto vadovė: Danguolė Akuockienė, Atest. Nr. A1049, tel.8616 19434, el.p. danguole.akuockiene@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo”, 2022 m. vasario 3 d. Nr. ĮS-384; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2022 m. vasario 10 d. Nr. S-190; Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno raj. Sav. administracijos direktoriaus 2022m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ĮS-384.
Planavimo tikslai:
1_Suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1 žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:1074;
2_Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
SPAV neatliekamas, planavimo tikslai, vadovaujantis „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR Vyriausybės 2014-12-23 d. nutarimu Nr.1467, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija - nerengiama.
Susipažinti su parengtu TPD galima TPDRIS svetainėje www.tpdris.lt

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2023-04-11

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:8, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Tvenkinių g. 41, kadastro Nr. 5240/0011:401 (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. ĮS-982 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai:
Suplanuotos teritorijos dalyje koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno miesto savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-23-240)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Pastaba: Apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.
Įsakymas ir darbų programa

2023-04-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0010:0056
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., XXX g. X
Žemės sklypo plotas, 3,2486 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-04-07

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 p. (pagal institucijų pastabas pakeitus sprendinius), informuojame jus apie bendrąja tvarka parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. ĮS-974 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kadastro Nr. 5283/0006:247, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr.5283/0006:293 (plotas – 2,4940 ha)“
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus darbuotoja Gintarė Jankauskaitė el.p.gintare.jankauskaite@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.
Planavimo iniciatorius: UAB „GT projektai“, į. k. 305478384 (atstovaujami PV Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1081 (2022-03-28), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-479 (2022-04-21).
Planavimo tikslas: 1. padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5283/0006:293 į du ar daugiau žemės sklypų; 2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Informuojame, kad patikslinti parengto detaliojo plano sprendiniai pagal institucijų pateiktas pastabas.
Su patikslintais sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-22-350.

2023-04-06

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KAUNO REGIONO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANO PROJEKTU IR SPAV ATASKAITA
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (buveinės adresas: Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoratc.lt/, el. p.: info@kaunoratc.lt) – plano rengimo organizatorius parengė Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projektą (toliau – Plano projektas). Šiam plano projektui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – vertinimas). Su Plano projektu ir vertinimo ataskaita galima susipažinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Kauno RATC) administracijoje, pirmadieniais – ketvirtadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, penktadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-15:45, adresu Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas (kontaktinis asmuo – Kauno RATC projektų vadovė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė, tel.: (8 37) 311267, el. p. projektuvadovas@kaunoratc.lt) ir Kauno RATC interneto svetainėje: https://www.kaunoratc.lt/naujienos/.
Pasiūlymus dėl Plano projekto ir vertinimo ataskaitos galima teikti raštu (siųsti paštu arba el. paštu) plano rengimo organizatoriui – Kauno RATC (Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas, el. p.: projektuvadovas@kaunoratc.lt) arba vertinimo konsultantui – UAB „Ekokonsultacijos“ (J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Inga Muliuolė, tel. 8 698 48047, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18:00 val.) iki viešo susirinkimo. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti: vardą, pavardę ir adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę. Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Viešas visuomenės susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su vertinimo ataskaita ir Plano projektu, įvyks 2023 m. gegužės 8 d. 16:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimo adresas:
https://us02web.zoom.us/j/83557912650?pwd=Vm43R1VtbzJ5S09sUmhNTk9nb2NKdz09
(prisijungimo ID Zoom platformoje: 835 5791 2650, kodas: 574160) arba atvykus į Kauno RATC posėdžių salę, adresu Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas.

2023-04-05

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-437 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0007:74, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2023-04-20 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2023-02-03 įsakymas Nr. ĮS-357 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-04 įsakymas Nr. ĮS-1398 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo“;
5. 2023-05-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-623

2023-03-31

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮS-630 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (statybos zonos, statybos ribos, statybos linijos patikslinimui sklype Nr.2 – šiuo metu adresas Vėtros g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.sav.) ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, Laisvės al.86, Kaunas, el.p.: renata.mauruce@gmail.com, tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Vėtros g. 28, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.sav. kad.Nr.5217/0012:876.
Detaliojo plano tikslas – statybos zonos, statybos ribos, statybos linijos patikslinimas, žemės sklype Vėtros g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.sav., kad.Nr. 5217/0012:876.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-04-05 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al.86, Kaune, ir Domeikavos seniūnijos adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:271, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Debesų g. 10, kadastro Nr. 5283/0004:605 (plotas – 0,1868 ha).
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-03-31 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-03 įsakymas Nr. ĮS-372 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Įsakymas

5. Inicijavimo sutartis

2023-03-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:411, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Liepų g. 19, kadastro Nr. 5250/0009:704 (plotas – 0,1210 ha).
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-03-31 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymas Nr. ĮS-945 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Inicijavimo sutartis S-567

5. Organizavimo ir programos įsakymas Ringaudu k. Liepų g. koregavimas projektas

2023-03-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., kadastro Nr. 5260/0001:644 ir kadastro Nr. 5260/0001:645 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k.: Taurėnų g. 22, kadastro Nr. 5260/0001:848 (plotas – 0,095 ha), Taurėnų g. 24, kadastro Nr. 5260/0001:851 (plotas – 0,095 ha), Taurėnų g. 26, kadastro Nr. 5260/0001:852 (plotas – 0,095 ha), Taurėnų g. 28, kadastro Nr. 5260/0001:855 (plotas – 0,095 ha), Taurėnų g. 30, kadastro Nr. 5260/0001:856 (plotas – 0,0945 ha), Taurėnų g. 32, kadastro Nr. 5260/0001:859 (plotas – 0,0945 ha), Taurėnų g. 34, kadastro Nr. 5260/0001:860 (plotas – 0,0975 ha), Taurėnų g. 51, kadastro Nr. 5260/0001:866 (plotas – 0,0945 ha), Taurėnų g. 53, kadastro Nr. 5260/0001:865 (plotas – 0,0940 ha), Taurėnų g. 55, kadastro Nr. 5260/0001:864 (plotas – 0,0940 ha), Taurėnų g. 57, kadastro Nr. 5260/0001:863 (plotas – 0,0943 ha), Taurėnų g. 59, kadastro Nr. 5260/0001:862 (plotas – 0,0934 ha); Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k.: Taurėnų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:868 (plotas – 0,0945 ha), Taurėnų g. 49, kadastro Nr. 5260/0001:867 (plotas – 0,0946 ha).
Planavimo iniciatorius: UAB IN Projektai
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-03-30 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-17 įsakymas Nr. ĮS-871 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Inicijavimo sutartis

5. Planavimo darbu programa ir IS-1228

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:0529
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 1,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti kelių išdėstymą.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0001:0094
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8696 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09- 21 d. įsakymu Nr. ĮS-1158 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo Nr. 176 detalųjį planą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0003:353, plotas 0,2038 ha.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje detaliojo plano keitimo TPD sistemoje numeris – TPD Nr. K-VT-52-23-140.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-20 d. įsakymas Nr. ĮS-3335 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, 2023-02-03 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-143, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-02 d. įsakymu Nr. ĮS-337 patvirtinta planavimo darbų programa;
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. (8 37) 305 510;
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys;
Detaliojo plano rengėjas – Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, Kęstučio g.87-9,
Kaunas; projekto vadovas Jurgis Zagorskas; tel. +370 687 32455; el.p. v.zagorskiene;
Detaliojo plano tikslas - Žemės sklypą padalinti į du ar daugiau sklypų; koreguoti ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kt.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu (planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriaus vardu rengėjui) galima pranešime nurodytu adresu ir kontaktais bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0016:0120
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5197 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0362
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Kalnyčių k.
Žemės sklypo plotas, 1,4102 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0629
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.
Žemės sklypo plotas, 2,5233 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0495
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,8805 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0485
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., XXX g. XX
Žemės sklypo plotas, 0,5814 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:0510
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8577 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0549
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 0,7804 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:0139
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5415 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-04-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-03-28

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:116, detaliojo plano koregavimą kitos paskirties žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k.: Varovų g. 18, kadastro Nr. 5260/0001:1724 ir Varovų g. 20, kadastro Nr. 5260/0001:1723.
Detaliojo plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-28 įsakymu Nr. ĮS-990 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:116, detaliojo plano koregavimo kitos paskirties žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k.: Varovų g. 18, kadastro Nr. 5260/0001:1724 ir Varovų g. 20, kadastro Nr. 5260/0001:1723, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-1132.
Įsakymas

2023-03-28

Informuojame apie parengtus Žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0013:1184), esančio Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinius (toliau - Projektas). Projektas rengiamas Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, paslaugos bylos Nr. KPZP-116600.
Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2023 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 7KPĮ-28-(14.7.125 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”;
Planavimo organizatorius: fizinis asmuo (Ž.D.).
Projekto rengėjas: Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: +370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas, esantis Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., kadastro Nr. 5270/0013:1184, plotas 1,0561 ha;
Planavimo tikslas: Parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba).
Su parengtais Projekto sprendiniais ir kitais susijusiais dokumentais galima susipažinti nuo 2023-04-06 iki 2023-04-20 imtinai. Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023-04-14 iki 2023-04-20 imtinai. Nurodytu laikotarpiu su Projekto sprendiniais galima susipažinti:
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS (www.zpdris.lt; paslaugos bylos Nr. KPZP-116600).
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje (www.nzt.lt) (skiltyje - teritorijų planavimo dokumentai).
Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos patalpose (Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r. sav.).
Plano rengėjo patalpose Partizanų g. 30-10, Kaunas ar el. paštu: diana.dimaviciene@gmail.com.
Projekto viešas svarstymas vyks 2023-04-21, 08.00 val. rengėjo patalpose, adresu Partizanų g. 30-10, Kaunas.
Pasiūlymai dėl Projekto planavimo organizatoriui ir Projekto rengėjui teikiami raštu ar ŽPDRIS (paslaugos bylos Nr. KPZP-116600) per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Pasiūlymus dėl Projekto pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba ŽPDRIS, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Ši informacija viešinama iki sprendimo patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-27

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ, 2018 M RUGPJŪČIO 30 D. NR. ĮS-1593 KAUNO RAJONO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-11-22 SPRENDIMU NR. TS-227 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO, KEITIMO ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R.SAV., ALŠĖNŲ SEN., KAMPIŠKIŲ K., KADASTRO NR.5247/0010:427, PATVIRTINIMO, TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ IR SPECILIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO, SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ REGALMENTŲ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS Planuojama teritorija: Pamiškės g. 8., Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. Detaliojo plano darbų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: info@krs.lt www.krs.lt, tel. 8 604 06271 Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti), Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB “Moderni architektūra”, V. Krėvės pr. 82a-33, Kaunas, įm.k. 305010866. Projekto vadovas Raimonda Razulevičienė tel.: 8 600 01766, el.p. architektai.kaunas@gmail.com . Detaliojo plano koregavimo tikslai: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas sklype. Dokumento rengimo pagrindas: 2007 m. lapkričio 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. TS-227 patvirtintas detalusis planas dėl „Keitimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro nr.5247/0010:427 patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-03-27 iki 2023-04-12 (ne mažiaus kaip10 darbo dienų) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Rengėjo biuro patalpose nuo 12 iki 17 val. darbo dienomis adresu Pramonės g. 4a, Kaune, prieš tai susiderinus telefonu 8 600 01766. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-27

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymu Nr. ĮS-345 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0006:670, detaliojo plano keitimą.
Detaliojo plano keitimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. ĮS-947 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymu Nr. ĮS-345 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0006:670, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-693.

Įsakymas

2023-03-23

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo planas Kauno rajono savivaldybėje
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ vadovaudamasi 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir jį tvirtinti pateikė Susisiekimo ministerijai. Šis Planas parengtas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ infrastruktūrai, įrengtai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje iki Įstatymo įsigaliojimo dienos.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-vsi-placiajuostis-internetas-tinklo-planas-kauno-rajono-savivaldybeje).

Plano rengėjas Mindaugas Bitinas, tel. +370 5 243 0882, el. p. info@placiajuostis.lt

2023-03-23

Informuojame apie parengtą  „Kauno r. savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., ž.skl. kad.Nr.5233/0010:22, 5233/0010:131, 5233/0010:164 ir Kauno r. savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr.TS-312 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., ž. skl. kad.Nr.5233/0010:68 detaliųjų planų koregavimo ž. sklypuose Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., kad. Nr.5233/0010:218, 5233/0010:247, 5233/0010:249, 5233/0010:250, 5233/0010:221, 5233/0010:246" koregavimą supaprastinta tvarka žemės sklype Erdvės g. 64, kad.Nr. 5233/0010:283, kurio tikslai (vadovaujantis „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p.318.3. nuostatomis yra koreguoti:
- automobilių stovėjimo vietų išdėstymą (Taisyklių p.318.3.4.);
- planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį (Taisyklių p.318.3.6.).
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 64, kadastro Nr. 5233/0010:283, kurio plotas 2,8609 ha.
TPD rengimo pagrindas:  LR Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 str. 9 d.; „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p. 318.3.
SPAV planavimo procese neatliekamas, kadangi planavimo tikslai nesusiję su „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (LRV nutarimas Nr. 967, 2004-08-18) p. 7 išvardintų atvejų sąrašą.
Koncepcija planavimo procese  nerengiama.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.
Planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracijos direktorius , el.p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius  UAB  ,,ACE Logistics‘‘ (įm. k. 111572861),  įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima, UAB MTARCH patalpose (V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas), Kauno r. savivaldybės tinklapyje www.krs.lt  ir Karmėlavos seniūnijoje iki 2023 m. balandžio 10 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB MTARCH, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2023 m. balandžio 10 d.
Užbaigus visuomenės supažindinimo procedūrą, pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo sprendinių nepriimami.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-22

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2003-07-17 įsakymu Nr. 613 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., 441 skl., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., 456 skl., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., 457 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Drebulių g. 17, kadastro Nr. 5217/0014:650 (plotas – 0,2486 ha).
Planavimo iniciatorius: MB „Sapta“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-03-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-21 įsakymas Nr. ĮS-891 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos įsakymas Sakiu k Drebuliu g. koregavimas projektas

5. Inicijavimo sutartis - Sakiu k Drebuliu g. koregavimas

2023-03-20

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2003-04-18 įsakymu Nr. 227 patvirtinto detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, servituto ir inžinerinių tinklų prijungimo sprendinių koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Molio g. 1.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r.sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Molio g. 1 (kad.Nr. 5247/0009:264).
Projekto rengimo tikslai: statinių statybos zonos, statybos ribos, servituto ir inžinerinių tinklų prijungimo sprendinių koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Molio g. 1 (kad.Nr. 5247/0009:264), nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reglamentų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 03, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo A.K.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. kovo 27 d. iki balandžio 7 d. imtinai LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, bei internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/ teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/, Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje (Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.sav.) bei projekto rengėjo patalpose iš anksto susitarus tel.: 8 685 28361.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-20

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-05-05 sprendimu  Nr.TS-50, patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Rinkūnų k., skl.Nr.135 (kad.Nr.5260/0009:135) detaliojo plano koregavimą techninio projekto rengimo metu, koreguojant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kėkštų g.2, Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav. skl.kad.Nr.5260/0009:494.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr.D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio „Detaliųjų planų keitimas ir koregavimas“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 dalyje nustatytais atvejais.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: techninio projekto rengimo metu keisti inžinerinės infrastruktūros
sprendinius, suprojektuoti atskirą buitinių nuotekų valymo įrenginį viename sklype, skl.kad.Nr.5260/0009:494, skl.unik.nr.4400-4274-7295, Kėkštų g.2, Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav., vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Nr.54-113, 2023-01-18.
Vanduo bus tiekiamas iš suprojektuotų vietinių kvartalinių vandentiekio tinklų, giluminio gręžinio, vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais. Ruošiamas vandentiekio kvartalinių tinklų projektas vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Nr.54-113, 2023-01-18. Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įm.k.188756386, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 37 305503, http://www.krs.lt.Detaliojo plano keitimo iniciatorius: V.G. privatus asmuo.Detaliojo plano keitimo rengėjas: A.Jonaičio firma “Interaja“, į.k.135734720, adresas: Parko-26, Ringaudai, Kauno rajonas. Projekto vadovas: architektas Alvydas Jonaitis, kv.at. Nr. A1803, tel. 8 698 86230, el.p.interaja@gmail.com.
Visuomenei susipažinti su detaliojo plano sprendiniais skiriama ne mažiau kaip penkios darbo dienos nuo pranešimo Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos, http://www.krs.lt. Taip pat pas projektuotoją,  norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis tel.8 698 86230, arba rašyti el.paštu  interaja@gmail.com.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriui arba planavimo iniciatorių vardu rengėjui el. paštu interaja@gmail.com  iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2023-03-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO SPECIALUSIS PLANAS
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.
Rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. TS-72 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo“.
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr.
371, LT-49500 Kaunas, info@krs.lt, Tel. (8 37) 305 503. Informaciją apie projektą teikia: Jonas Sakalavičius, tel. 8 620 83 472, el. p. jonas.sakalavicius@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 677 50670, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.Inventorizuoti esamą Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklą.
2.Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.
3.Pagerinti junglumą kelių transportu tarp gyvenamųjų vietovių, sudarant sąlygas daugiarūšėms kelionėms ir darniam Kauno rajono bei kitų savivaldybių gyventojų mobilumui.
4.Identifikuoti esamą rajono susisiekimo infrastruktūrą, problemines situacijas, probleminius arealus bei pasiūlyti sprendimus šioms situacijoms švelninti ir/arba išspręsti.
5.Nustatyti vietinės reikšmės kelių plėtros poreikį gyvenamųjų teritorijų pasiekiamumui ir/ar apvažiavimui, plėtrai urbanizuotose teritorijose.
6.Įvertinti naujų reikšmingų susisiekimo objektų plėtros perspektyvas rajono teritorijoje, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, įvertinti vietinės reikšmės kelių poreikį susijungti su valstybinės reikšmės keliais bei pateikti siūlymus šių kelių sankirtų vietoms (jei nustatytas poreikis).
7.Numatyti susisiekimo komunikacijų objektų statybai reikalingas (rezervuotinas) teritorijas bei sudaryti prielaidas sklandžiai šių objektų plėtrai, įrengimui.
Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-21-765.
Specialiojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
SPAV procedūros: vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos SPAV procedūros.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-RJ-52-21-765) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

2023-03-15

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno r. sav. Kvesų smėlio ir žvyro išteklių telkinio dalies naudojimo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB “Karjeras”, įmonės kodas: 301166558, adresas: Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel.: 8 657 70599,  el. p.: info@zvyrokarjeras.lt
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Kauno r. sav. Kvesų smėlio ir žvyro išteklių telkinio dalies naudojimo plano keitimas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kauno r. sav. Kvesų smėlio ir žvyro išteklių telkinio dalies naudojimo plano keitimo SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Karjeras“ adresu – Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel. Nr. +370 657 70599; el. p.: info@zvyrokarjeras.lt, ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@gikprojektai.lt, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val. Su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2023-03-15

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr.TS-187 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Rokų pl.3, žemės sklypo kadastrinis Nr.5260/0005:48, detaliojo plano koregavimą, koreguojant statybos ribą, statybos zoną, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Kadagių g.10.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: G. Ž., V. Ž., privatūs asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas:
laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas:
Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Kadagių g.10.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti statybos ribą, statybos zoną, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Kadagių g.10.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV
nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-03-23 iki 2023-04-05 galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybėje - Savanorių pr. 371, Garliavos apyl. seniūnijos patalpose - Vytauto g. 62, Garliava; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas patalpose (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5207/0005:282), esančio Mozūriškių k., Batniavos sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypų teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statybų zoną.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2023 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 7KPĮ-22-(14.7.125 E.).
Prtojekto organizatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB Ploto matas, įmonės kodas 305487515. Adresas: Raudondvario pl. 78, Kaunas. Projekto vadovė Bangutė Zinkienė. Tel. Nr. 8 614 76613. el. paštas bangazin@gmail.com.
Susipažinimo su projektu terminas ir vieta: susipažinti su kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima ŽPDRIS interneto svetainėje https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/kpzp/viewtab-maininfo.jsf?docOid=6f7113908d1311eda892e5bc395c438a (Paslaugos byla KPZP-115870), UAB Ploto matas įmonės patalpose adresu Raudondvario pl. 78, Kaunas nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10. Informacija apie parengtą projektą viešinama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (https://nzt.lt/go.php/Teritoriju-planavimodokumentai-) ir Batniavos seniūnijos skelbimų lentoje (Parko g. 10, Bubių k.)
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10 projekto rengėjo patalpose Raudondvario pl. 78, Kaunas (atvykus skambinti tel. Nr. +370 614 76613).
Viešas projekto svarstymas vyks 2023-03-10, 16.00 val. projekto rengėjo patalpose Raudondvario pl. 78, Kaunas (atvykus skambinti tel. Nr. +370 614 76613).
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-03-10, 16:00 val.), planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui raštu ar www.zpdris.lt informacinėje sistemoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.
Ši informacija viešinama iki sprendimo patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.

2023-03-09

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-02-15 SPRENDIMU NR. TS-47 (PAPILDYTAS  2007-03-22 SPRENDIMU NR. TS-81) PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMĄ, ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., MIRINIŠKIŲ K., TIESIOJI G. 45, KADASTRO NR. 5250/0006:678, KURIO PLOTAS 0,1059 HA, TIESIOJI G. 47,  KADASTRO NR. 5250/0006:677, KURIO PLOTAS 0,1039 HA:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-11-23 įsakymu Nr. ĮS-3609 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“ ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2021-12-31 d. Nr. S-1546 („Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2021-12-31 sutarties Nr. S-1546 pakeitimo“ 2022-12-14 Nr. S-1622).
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. (8 37) 305 510
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai – A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com, tel. 8676 48778
Detaliojo plano rengėjas – architektė J.Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com
Detaliojo plano tikslas – sujungti  žemės sklypus į vieną sklypą ir pakeisti žemės naudojimo būdą į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos); nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-03-17 iki 2023-03-30 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje  TPD Nr. K-VT-52-21-820) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaune, ir  Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl. patalpose.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2023-03-24 iki 2023-03-30 imtinai (5 darbo dienas) Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, ir Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl. patalpose.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2023-03-31, 12.00 val., Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl. patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Tiesioji 45 47 DP inz transporto organizavimo brežinys
Brėžinys

2023-03-09

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr.TS-231 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k., kad.Nr.5273/0013:222 detaliojo plano koregavimą, tikslinant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno raj. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g.53.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: E.P., E. P.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno raj. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g.53.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno raj. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g.53.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-03-17 iki 2023-03-30 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybėje - Savanorių pr. 371, Rokų seniūnijos patalpose - Nemuno g. 17, Rokų sen.,
Kauno raj.sav.; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas patalpose (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2023-03-31 (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-08

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., žemės sklypo kadastro nr. 5233/0016:225 detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k, Tvenkinio g. 4, kadastro Nr. 5233/0016:1159 ir Tvenkinio g. 6, kadastro Nr. 5233/0016:1158.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Vedėjo pavaduotoja N.M. Blaškevičienė , tel.: 837 305536; el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: privatūs asmenys;
Plano rengėja: PV. Ugnė Ivankevičienė, Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: vienagrupe@gmail.com, tel.: 860319021.
Plano keitimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-2342 (2021-08-09); Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1227 (2021-10-20), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-2705 (2021-09-08).    
Planavimo uždaviniai: keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., žemės sklypo kadastro nr. 5233/0016:225 detalųjį planą žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k, Tvenkinio g. 4, kadastro Nr. 5233/0016:1159, kurio plotas 0,1875ha ir Tvenkinio g. 6, kadastro Nr. 5233/0016:1158, kurio plotas 0,1650ha.
Detaliojo plano keitimo tikslas: žemės sklypus, kadastro Nr. 5233/0016:1158 ir kadastro Nr. 5233/0016:1159, sujungti ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Projekto numeris sistemoje  K-VT-52-21-634).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023-03-14 ryto iki 2023-03-27 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Neveronių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas numatomas 2023-03-28d. 9 val. Detaliojo plano rengėjo patalpose adr. Drobės g. 62, Kaunas. Prieš atvykstant skambinti tel. Nr. 860319021.
Planas
Brėžinys

2023-03-08

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-18 ĮSAKYMU NR. ĮS-748 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., RINGAUDŲ K., ŽEMĖS SKLYPO,  KADASTRO NR. 5250/0010:1132, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE  KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., RINGAUDŲ K., GĖLIŲ G. 2J, KADASTRO NR. 5250/0010:1647 PROJEKTĄ IR GALIMYBES PAPILDOMAI SUSIPAŽINTI SU PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS PATAISYTAIS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37STR. 3D. PAGRINDAIS
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę papildomai susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, pakeistais pagal derinančių institucijų pastabas (proceso Nr. TPD Nr. K-VT-52-22-385);
TPD pavadinimas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo,  kadastro Nr. 5250/0010:1132, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647.
Planavimo pagrindas - Sprendimas dėl TPD keitimo (Nr. REG222234; 2022-05-03).
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, el .p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius –  STRAITA, UAB (įm. k. 141841196), įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Detaliojo plano rengėjas –  UAB „MTARCH“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8 687 14585; el. paštas: marius@studiotorrau.lt, PV Marius Torrau.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtintą Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:1132 detalujį planą – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą (toliau – teritorijų planavimo dokumentą)  žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647; Koreguoti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais, pataisytais pagal derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti 10 darbo dienų nuo paskelbimo  (nuo 2023-03-09 iki 2023-03-23 imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto puslapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/ bei rengėjo –  UAB „MTARCH“ – patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos:
- Planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
- STRAITA, UAB, įgaliotam atstovui, projekto rengėjui – Mariui Torrau, UAB „MTARCH“, tel. 8 687 14585, marius@studiotorrau.lt.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-08

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:8, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Tvenkinių g. 41, kadastro Nr. 5240/0011:401.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2023-03-21 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2023-03-02 įsakymas Nr. ĮS-722 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-27 įsakymas Nr. ĮS-982 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo“
5. 2023-03-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-394

2023-03-02

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ
Informuojame, kad gavome UAB „Infraplanas“ parengtą UAB „Kertupio saulė“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinės, Kertupio g. 70, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., statyba ir eksploatacija, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).
Atrankos informacija paskelbta 2023-02-28 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (13).
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus, per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatytą terminą bus laikoma, kad PAV subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo  49 punkto nuostatomis, prašome Kauno rajono savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:
1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-02-28;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Kertupio saulė“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: vienos vėjo elektrinės (Kertupio g. 70, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija;
4. PŪV vieta: Kertupio g. 70, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.;
5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1Kwb6mfNxBW3kMZA95z2YFST9N56UQ5CE/view
arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (13);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

2023-03-02

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-11-23 sprendimo Nr. TS – 269 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:640, detaliojo plano, žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Žaros g. 12, kadastro Nr. 5217/0014:518, kurio plotas 0,3904 ha koregavimą. (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2951 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai:
Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš Komercinės paskirties objektų teritorijos į Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Koreguoti ir nustatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
 Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr.K-VT-52-22-753)
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2023-03-15 iki 2023-03-29 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-753); Domeikavos seniūnijoje Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., LT-54362; Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371).  
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-03-15 iki 2023-03-29 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-753), Domeikavos seniūnijoje Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., LT-54362.; Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371).
Viešasis svarstymas vyks 2023-03-30 15.00 val. Domeikavos seniūnijoje Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., LT-54362 Kauno r. sav. Jei susidarytų ekstremali situacija dėl COVID-19 viruso ir būtų uždrausti renginiai uždarose patalpose, susirinkimas vyks lauke (kieme Domeikavos seniūnijoje Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., LT-54362) arba tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo būdu, nusiuntus prisijungimo nuorodas suinteresuotiems asmenims, pareiškusiems norą nurodytais kontaktais.
 Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-22-753) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-03-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:0082
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k., XXX g. X
Žemės sklypo plotas, 2,8414 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-03-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.: Šiltnamių g. 5C, kadastro
Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro
Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro
Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.: Maumedžių g. 17, kadastro Nr. 5250/0006:1627 (plotas – 0,0934), Maumedžių g. 19, kadastro Nr. 5250/0006:1626 (plotas – 0,0766), Maumedžių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:1625 (plotas – 0,0766 ha), Maumedžių g. 23, kadastro Nr. 5250/0006:1624 (plotas – 0,0766 ha), Kadagių g. 23, kadastro Nr. 5250/0006:1621 (plotas – 0,0457 ha), Kadagių g. 25, kadastro Nr. 5250/0006:1623 (plotas 0,0456 ha), Kadagių g. 27, kadastro Nr. 5250/0006:1622 (plotas – 0,0455 ha), Kadagių g. 29, kadastro Nr. 5250/0006:1619 (plotas – 0,0455 ha), Kadagių g. 31, kadastro Nr. 5250/0006:1618 (plotas – 0,0454 ha), Kadagių g. 33, kadastro Nr. 5250/0006:1620 (plotas – 0,0454 ha), Kadagių g. 35, kadastro Nr. 5250/0006:1616 (plotas – 0,0453 ha), Kadagių g. 37, kadastro Nr. 5250/0006:1617 (plotas – 0,0684 ha), žemės sklype kadastro Nr. 5250/0006:1476 (plotas –  0,2327 ha) ir kadastro Nr. 5250/0006:1477 (plotas – 0,1111 ha).
Planavimo iniciatoriai: UAB „Mados“, privatus asmuo.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-03-01 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-23 įsakymas Nr. ĮS-613 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos isakymas - Noreikiskiu k, Siltnamiu g koregavimas

5. Inicijavimo sutartis

2023-02-27

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Tauro g. 36, kadastro Nr. 5260/0008:516 (plotas – 0,1923 ha).
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-02-28 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-23 įsakymas Nr. ĮS-620 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos įsakymas Jonučių II k. Tauro g 36 koregavimas projektas

5. Inicijavimo sutartis

2023-02-24

Informuojame: supaprastinta tvarka rengiamas detaliojo plano žemės sklypo kadastrinis Nr.5247/0007:149, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k. detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 5 d. sprendimo Nr.TS-87 koregavimas, tikslinant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, statinių statybos zoną, statybos ribą, žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., Jurgio Rinkevičiaus g.15.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:(8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys - L.M., M.M.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776, el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas:
Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., J.Rinkevičiaus g.15.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos statybos zoną, statybos ribą, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., Jurgio Rinkevičiaus g.15.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-03-06 iki 2023-03-17 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas; Alšėnų seniūnijos patalpose adresu: Žiedo g. 2, LT-53308 Mastaičiai, Kauno r.; plano rengėjo UAB “Planuotojai” patalpose adresu: Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2023 m. kovo 17 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-02-22

ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO ZAPYŠKIO III SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Tenesitas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2023 m. vasario 17 d. prašymą SP-T-16-2023,
n u s p r e n d ž i u  pradėti rengti Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planą, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2023-02-22

ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO ZAPYŠKIO IV SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO KEITIMO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Kvesų karjeras“ įgaliotos įmonės UAB GIK projektai 2023 m. vasario 8 d. prašymą 22/23,
n u s p r e n d ž i u  pradėti rengti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano keitimą, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2023-02-22

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo (kadastro Nr. 5270/0013:1184), esančio Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. KPZP-116600 (toliau - Projektas).
Planavimo organizatorius: fizinis asmuo Ž.D.;
Plano rengėjas: Projekto vadovė Diana Dimavičienė, atestato Nr. TPV0038. Tel. +370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com;
Planuojama teritorija: Žemės sklypas, esantis Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., kadastro Nr. 5270/0013:1184, plotas 1,0561 ha.;
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Parinkti ūkininko sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba).
Informuojame, kad susipažinti su rengiamu Projektu ir su juo susijusia medžiaga galima ŽPDRIS (paslaugos bylos Nr. KPZP-116600). Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo Projekto raštu galima teikti ŽPDRIS, planavimo organizatoriaus vardu plano rengėjui (el. paštu: diana.dimaviciene@gmail.com), proceso atsakingai institucijai - Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos Kauno rajono skyriui (adresu L. Sapiegos g. 10, Kaunas, el. paštu: kauno.rajonas@nzt.lt,) iki Projekto viešinimo pabaigos.
Įsakymas
Darbų programa

2023-02-21

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0013:89, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.: Dambavos g. 2, kadastro Nr. 5250/0013:630, Dambavos g. 4, kadastro Nr. 5250/0013:633, Dambavos g. 6, kadastro Nr. 5250/0013:632 ir Gelžkeliuko g. 51, kadastro Nr. 5250/0013:629.
Detaliojo plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-20 įsakymu Nr. ĮS-579 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0013:89, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.: Dambavos g. 2, kadastro Nr. 5250/0013:630, Dambavos g. 4, kadastro Nr. 5250/0013:633, Dambavos g. 6, kadastro Nr. 5250/0013:632 ir Gelžkeliuko g. 51, kadastro Nr. 5250/0013:629, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-820.

Įsakymas

2023-02-20

PRANEŠIMAS APIE PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS PATISLINTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KELIO JUNGTIES TARP KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA PETRAŠIŪNŲ SANKRYŽOS IR KELIO A6 KAUNAS–ZARASAI–DAUGPILIS SPECIALIOJO PLANO PROJEKTĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialusis planas (toliau – Specialusis planas).
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, el. p. administracija@krs.lt, interneto svetainė www.krs.lt), kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Mackevičiūtė–Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).
Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt), kontaktinis asmuo – teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus (tel. 8 640 25664, el. p. remigijus.simkus@kelprojektas.lt).
Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas patikslintu Specialiojo plano projektu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos interneto svetainėje https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas

2023-02-16

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Sandėliavimo paskirties pastato adresu Erdvės g. 64, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj. statybos projektas“  projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas – Erdvės g. 64, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj., kadastro Nr. 5233/0010:283. Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo būdas -  pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statinių naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9.).
Projektuotojas: UAB "MTARCH",  į. k. 135073297, buveinės adresas V. Putvinskio g. 17 - 4 Kaunas.
Projekto vadovas ir projekto architektas: Marius Torrau, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1097, kontaktiniai duomenys: el. paštas marius@studiotorrau.lt, tel. Nr. 8 687 14585.
Statytojas: ACE Logistics, UAB, atstovaujama pagal įaliojimą UAB "MTARCH",  į. k. 135073297, buveinės adresas V. Putvinskio g. 17 – 4, Kaunas, marius@studiotorrau.lt.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/statini%C5%B3-projektini%C5%B3-pasi%C5%ABlym%C5%B3-vie%C5%A1inimas/ ir projekto rengėjų patalpose V. Putvinskio g. 17 - 4, Kaunas (tel. 8687 14585) iki 2023-03-10. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui ar statytojo įgaliotam atstovui aukščiau nurodytais adresais el. paštu iki 2023-03-10 (ne mažiau 10 darbo dienų).
Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliu, MS Teams platformoje, prisijungiant pagal nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwNjJmYzUtNjVkMS00NDU2LWI5MzctMDQxMTczNWZmMTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f30212b-f9c5-4976-adaf-da4bca0c1a4c%22%2c%22Oid%22%3a%2275a1edb7-8c51-4a70-b2a8-1d83d184b8ec%22%7d
Susirinkimo data ir laikas 2023-03-10d., nuo 15:00 val. Susirinkimo eigai bus rengiamas video ir audio įrašas.
Pasiūlymai po viešo susirinkimo pabaigos nepriimami.

Aiškinamasis raštas

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga

2023-02-15

Informuojame, kad gavome UAB „Ekostruktūra“ parengtą UAB „Omniva LT Sorting“ planuojamos ūkinės veiklos – sandėliavimo paskirties pastato, Aviacijos g. 6, Karmėlava, Kauno raj. sav. statybos ir eksploatavimo, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).
Atrankos informacija paskelbta 2023-02-15 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (9).
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatytą terminą bus laikoma, kad poveikio aplinkai vertinimo subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo  49 punkto nuostatomis prašome Kauno rajono savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:
1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-02-15;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Omniva LT Sorting“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato statyba ir eksploatacija;
4. PŪV vieta: Aviacijos g. 6, Karmėlava, Kauno r.;
5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1H2WWRu0MvYylHqBzMDFxFuDcTcrEhk0R
arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (9);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

2023-02-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0009:0417
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k., XXX g. X
Žemės sklypo plotas, 0,5321 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0548
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 2,1235 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0023
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k., XXXXX g. X
Žemės sklypo plotas, 1,5506 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:0708
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5054 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:0508
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 0,7278 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:0803
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5068 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0009:0133
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,7194 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0004:0655
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Kaniūkų k.
Žemės sklypo plotas, 2,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5283/0001:0361
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6902 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:0257
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5133 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-10

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395, žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimą.
Detaliojo plano keitimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2023-02-09 įsakymu Nr. ĮS-452 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395, žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-210.
Įsakymas 2023-02-09 Nr. ĮS-452
Įsakymo pakeitimas

2023-02-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0186
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.
Žemės sklypo plotas, 1,8508 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-07

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-09-20 sprendimu Nr. TS-365 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:46, kadastro Nr. 5233/0009:54, kadastro Nr. 5233/0009:521, kadastro Nr. 5233/0009:826, kadastro Nr. 5233/0009:966, kadastro Nr. 5233/0009:967 ir kadastro Nr. 5233/0009:977, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Inovacijų g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:38 ir Kokybės g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:58.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2023-02-20 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-16 įsakymas Nr. ĮS-3302 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

2023-02-06

KOREGAVIMO, VIEŠINIMĄ Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., Rokų pl. 27, kadastro Nr. 5260/0005:22, detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. TS-93, statybos zonos, statybos ribos, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikio koregavimą.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, adresu Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., Rokų pl. 27, kadastro Nr. 5260/0005:22, unikalus Nr. 5260-0005-0022. Planuojamos teritorijos plotas yra 1,7945 ha.
Planavimo iniciatorius: UAB "Projektana", į.k. 135738747. Projektuotojas: Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com. Detaliojo plano koregavimo tikslas: Žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., Rokų pl. 27, kadastro Nr. 5260/0005:22, detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. TS-93 (toliau - Detalusis planas), statybos zonos, statybos ribos, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikio koregavimas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 straipsnio 9 dalį ir LR Aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 318.3 punktu.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano korektūros sprendiniais galima nuo 2023-02-14 iki 2023-02-28 (imtinai) (skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas), Garliavos apyl. seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką, teikiami raštu planavimo organizatoriui - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu info@krs.lt ar planavimo iniciatorių vardu - rengėjui, el. paštu diana.dimaviciene@gmail.com iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-02-06

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-17 įsakymu Nr. ĮS-76 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0004:592 detaliojo plano keitimą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E.D.; G.D. (privatūs asmenys).
Detaliojo plano rengėjas: architektė Aurelija Povilaitienė, tel. Nr. 8 609 77450, adresas: Raudondvario pl. 164, Kaunas; el. p. eleonoraplepyte@gmail.com, projekto vadovė - Aurelija Povilaitienė.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. ĮS–4295 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. ĮS–35 “Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, 2023m. sausio 5d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-21., planavimo darbų programa, išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.Pakeisti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0004:610, kurio plotas 0,0687 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą;
2.Žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0004:610, kurio plotas 0,0687 ha, sujungti su žemės sklypais, esančiais Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.: Miško g. 19, kadastro Nr. 5280/0004:592, kurio plotas 0,0777 ha ir Miško g. 23, kadastro Nr. 5280/0004:35, kurio plotas 0,1500 ha.
3.Nustatyti visos suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Detaliojo plano keitimo ir viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) –nerengiamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas..
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos
Nr.K-VT-52-23-10), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Samylų seniūnijos patalpose iki 2023 m. vasario 27 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos
Nr.K-VT-52-23-10), arba detaliojo plano rengėjai Aurelijai Povilaitienei, el.p. eleonoraplepyte@gmail.com, tel.Nr. 8 609 77450, iki 2023 m. vasario 28 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas numatomas 2023-02-28d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresas Raudondvario pl. 164,  LT-47173 Kaunas, prieš atvykstant skambinti tel. Nr. 8 609 77450.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-02-06

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-04 įsakymu Nr.1054 patvirtinto apie 1800 kv.m. suformuoto žemės sklypo Kauno r. sav., Čekiškė, Jaunimo g. 6 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. ĮS-448 patvirtinto apie 0,5665 ha žemės sklypo Kauno r. sav., Čekiškė detaliųjų planų keitimą.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 37 305502, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, L. Sapiegos g. 10, LT-44251 Kaunas.
Plano rengėjas: architektas Mindaugas Sirvydis (atestato Nr. A1199), individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 366513, Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: mindaugas@ateivis.lt, tel. 8 675 47596.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2447 (2021-08-17) ir jo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1025 (2021-09-10).
Planavimo tikslas ir uždaviniai: sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Čekiškė, kadastro Nr.5210/0004:300, kurio plotas 0,5665ha, Kauno r. sav. Čekiškė, Jaunimo g.6, kadastro Nr.5210/0004:192, kurio plotas 0,1800ha ir pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS) - www.tpdris.lt  (paslaugos Nr. K-VT-52-21-541 ir K-VT-52-21-542), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje - www.krs.lt.
Planavimo procese SPAV nerengiamas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Sprendinių viešinimas bendrąja tvarka.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023-02-14 iki 2023-02-28 d, (10 darbo dienų) detaliojo plano rengėjo patalpose Tunelio g.16, Kaune, (TPDRIS)- www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-21-541 ir K-VT-52-21-542), Čekiškės seniūnijos ir Kauno r. savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune, bei internetinėje svetainėje www.krs.lt.
Detaliojo plano viešas svarstymas numatomas 2023-03-01 14.00val. Svarstymas vyks nuotoliniu būdu Google Meets platformoje pagal nuorodą https://meet.google.com/chr-hbkb-rij . Susirinkimo eiga bus įrašoma.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumentų rengėjui raštu ir (TPDRIS) - www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos bei viešo svarstymo metu.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-02-02

VADOVAUJANTIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMU IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATAIS, INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-07-12 SPRENDIMU NR. TS-130 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMO PROJEKTĄ ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., DOMEIKAVOS K., KADASTRO NR. 5217/0012:633, KURIO PLOTAS 0,1810 HA IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano keitimo pagrindas:
•Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. Įsakymas Nr. ĮS-330 dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
•Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. Įsakymas Nr. ĮS-652 dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
•2022 m. kovo 1 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-247
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – Fizinis asmuo
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Jurbarko g. 2A (106), Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128; Architektė Indrė Satkutė, tel. 8-686-66176, el.p.: indre.satkute@gmail.com
Detaliojo planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtintą detalųjį planą, siekiant pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kadastro Nr. 5217/0012:633 naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir jo sprendiniais galima nuo 2023 02 15 iki 2023 03 02 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-22-177; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Domeikavos seniūnijos patalpose, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 03 02, 16.00 val. Domeikavos seniūnijos patalpose, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt), planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui raštu arba el. paštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos. Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:0083
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k.
Žemės sklypo plotas, 3,0935 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0312
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k.
Žemės sklypo plotas, 1,8620 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:0707
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6604 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5257/0001:0006
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Jugintų k.
Žemės sklypo plotas, 2,9265 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0013:0801
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., XX g. XX
Žemės sklypo plotas, 0,5131 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0013:0431
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0284
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., XXX g. XX
Žemės sklypo plotas, 1,3295 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0425
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.
Žemės sklypo plotas, 1,4413 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0013:1184
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k.
Žemės sklypo plotas, 1,0561 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-02-01

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218 patvirtinto Kauno r.sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:116, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k.: Varovų g. 18, kadastro Nr. 5260/0001:1724, kurio plotas 0,0632 ha ir Varovų g. 20, kadastro Nr. 5260/0001:1723, kurio plotas 0,0643 ha.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2022-11-29 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-4153, 2022-12-22 įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr. ĮS-4472 bei 2022-12-27 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1668.
SPAV nerengiamas, atsižvelgiant į tai, jog planavimo tikslai nepatenka į Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše numatytus atvejus.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y. sujungti žemės sklypus Varovų g. 18 ir Varovų g. 20, Ireniškių k., Kauno r.sav., į vieną žemės sklypą; nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys V.K. ir A.K.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo viešas svarstymas įvyks vasario 24 d. 16:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda prisijungimui:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2537745979?pwd=cEhnVnJ3SzV0M2Q1bjdCY3Z6SDZUdz09
Meeting ID: 253 774 5979
Passcode: w2cTUT
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. vasario 10 d. iki vasario 24 d. Kauno rajono savivladybės patalpose adresu Savanorių pr. 371, Kaune, Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/ administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/, Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (Vytauto g. 62, Garliava) ir TPDRIS sistemoje (Nr. K-VT-52-22-1132).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Brėžinys

2023-01-30

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ 2010-11-26 KAUNO R. SAV.  ADMINISTRACIJOS DIR.  ĮSAKYMU  NR. ĮS-1831 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO, ŽEMĖS SKLYPUOSE: KAD. NR. 5217/0008:1142, 5217/0008:1143, 5217/0008:1144,5217/0008:1145, 5217/0008:1146, 5217/0008:1147, 5217/0008:1148, 5217/0008:1149, VARLUVOS K., DOMEIKAVOS SEN., KAUNO R., (SKLYPUOSE NR. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32 - DABARTINIS ADRESAS ŪLOS G. 10, 12, 14, 16 ,18, 20 ,22, 24 VARLUVOS K., KAUNO R.) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS:

Koreguojamas dokumentas – 2010-11-26  Kauno r. sav.  admin. dir.  įsakymu Nr.ĮS-1831 patvirtintas „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Varluvos k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0008:92, detaliojo plano patvirtinimo“ detalusis planas.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 8 604 06271.Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – architektė J. Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com

Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypų Ūlos g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r., detaliajame plane, patvirtintame 2010-11-26  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1831 nustatytų įvažų vietas ir aprūpinimą inžineriniais tinklais būdą.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 galima www.tpdris.lt; interneto svetainėje www.krs.lt; Domeikavos seniūnijoje Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

2023-01-30

Informuojame apie ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5250/0011:213, GAIŽĖNŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE, Nr.1, NR.2, Nr. 3 ir Nr. 4, KOREGAVIMAS TECHNINIO PROJEKTO METU
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Detaliajame plane nustatytų statybos zonos ir ribos tikslinimas.
Koreguojamas detalusis planas:
ŽEMĖS SKLYPO 5250/0011:213, GAIŽĖNŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R SAV., DETALUSIS PLANAS
Detaliojo plano organizatorius:
Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr.+370 37  305503, el.p.: info@krs.lt
Detaliojo plano iniciatorius: MM MM
Detaliojo plano rengėjas:MB “Archasas”, į.k.  304398191;
Projekto vadovė Giedre Karenė; atestato Nr. TPV0023, el. p.: giedre.karene@gmail.com
Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis: Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 8D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 318.3, 318.3.1 papunkčiu, Teritorijų planavimo įstatymo aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 28 straipsnio 9, 12 punktais ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)-8 skyrius. Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023 02 01  iki 2023 02 15  (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Ringaudų sen.,   seniūnijoje,  Studentų g. 3,  Akademijos mstl.  Kauno r. sav.,
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2023 m. vasario   mėn. 15 d. imtinai:
•planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,
•rengėjui – MB “Archasas”,  PV G. Karenei, tel. +370 600 81416, el. paštas: giedre.karene@gmail.com
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Planas

2023-01-30

Informuojame apie ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5273/0013:20 ROKŲ K.V. ROKŲ SEN., KAUNO R. SAV., KAUNO RAJ., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE, NR.2, KOREGAVIMAS TECHNINIO PROJEKTO METU
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Detaliajame plane nustatytų aprūpinimo imžineriniais tinklais būdų  tikslinimas rengiant statinio techninį projektą.
Koreguojamas detalusis planas:
ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5273/0013:20 ROKŲ K.V. ROKŲ SEN., KAUNO R. SAV., KAUNO RAJ., DETALUSIS PLANAS
Detaliojo plano organizatorius:
Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr.+370 37  305503, el.p.: info@krs.lt
Detaliojo plano iniciatorius: MM MM
Detaliojo plano rengėjas: MB “Archasas”, į.k.  304398191;
Projekto vadovė Giedre Karenė; atestato Nr. TPV0023, el. p.: giedre.karene@gmail.com
Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis:
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 8D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 318.3, 318.3.1 papunkčiu, Teritorijų planavimo įstatymo aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 28 straipsnio 9, 12 punktais ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)-8 skyrius. Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023 02 01  iki 2023 02 15  (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Rokų  seniūnijoje, Nemuno g. 14, LT-46159 Rokai, Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2023 m. vasario   mėn. 15 d. imtinai:
•planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,
•rengėjui – MB “Archasas”,  PV G. Karenei, tel. +370 600 81416, el. paštas: giedre.karene@gmail.com
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

2023-01-30

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr. TS-286 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:16, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Bočių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1146 ir Zylių g. 8, kadastro Nr. 5283/0004:1143.
Detaliojo plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-27 įsakymu Nr. ĮS-281 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr. TS-286 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:16, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Bočių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1146 ir Zylių g. 8, kadastro Nr. 5283/0004:1143, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-566.

Įsakymas

2023-01-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:0282
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Mozūriškių k.
Žemės sklypo plotas, 2,3802 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-27

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. ĮS-446 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0007:122, detaliojo plano koregavimas, žemės sklypuose, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., Sporto g. 12, kadastro Nr. 5247/0007:1046, plotas – 0,0976 ha, Sporto g. 14, kadastro Nr. 5247/0007:1047, plotas – 0,1080 ha ir Sporto g. 16, kadastro Nr. 5247/0007:1048, plotas – 0,1611 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-01-27 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 605 47323).
Pridedama:
1.Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-29 įsakymas Nr. ĮS-4530 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
2.Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
3.Darbų programa.

4.Organizavimo ir programos įsakymas Sporto g. Sniuru k

5.Inicijavimo sutartis

2023-01-27

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO R. SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-07-30 ĮSAKYMU NR. ĮS-949 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., JONUČIŲ II K., ŽEMĖS SKLYPO, KAD. NR. 5260/0008:153, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV. GARLIAVOS APYL. SEN., JONUČIŲ II K., LAŠO G. 29 IR LAŠO G. 31 IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS::
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-06 įsakymas Nr. ĮS-1987 „Dėl teritorijų  planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-18 įsakymas Nr. ĮS-2581 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2022-07-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-926.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 8 37 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – MB „AJP GROUP“ , Vyčio Kryžiaus g. 63, Kaunas, tel. Nr. 8 620 21 640.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslai:
1. Žemės sklypus, kad. Nr. 5260/0008:550 ir kad. Nr. 5260/0008:549, sujungti ir padalinti į du ar daugiau sklypų;
2. Koreguoti ir nustatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-02-06 iki 2023-02-20 (imtinai) galima LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-22-625) ir Kauno r. sav. svetainėje www.krs.lt Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2023-02-13 iki 2023-02-20 (5 darbo dienas) vyks Garliavos apylinkių seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavoje, Kauno r. sav. Detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2023-02-21, 9.00 val. detaliojo plano rengėjos patalpose Raguvos g. 4, Kaune.
Pasiūlymus dėl sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui  raštu bei sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-26

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-02-15 SPRENDIMU NR. TS-47 (PAPILDYTAS  2007-03-22 SPRENDIMU NR. TS-81) PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMĄ, ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., MIRINIŠKIŲ K., TIESIOJI G. 45, KADASTRO NR. 5250/0006:678, KURIO PLOTAS 0,1059 HA, TIESIOJI G. 47,  KADASTRO NR. 5250/0006:677, KURIO PLOTAS 0,1039 HA:

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-11-23 įsakymu Nr. ĮS-3609 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“ ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2021-12-31 d. Nr. S-1546 („Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2021-12-31 sutarties Nr. S-1546 pakeitimo“ 2022-12-14 Nr. S-1622).

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. (8 37) 305 510Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)

Adresas korespondencijai – A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com, tel. 8676 48778

Detaliojo plano rengėjas – architektė J.Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com

Detaliojo plano tikslas – sujungti  žemės sklypus į vieną sklypą ir pakeisti žemės naudojimo būdą į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos); nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje detaliojo plano keitimo TPD sistemoje numeris – TPD Nr. K-VT-52-21-820

Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu (planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriaus vardu rengėjui) galima pranešime nurodytu adresu ir kontaktais bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.

2023-01-24

Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28, sprendimu Nr. TS-282 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-12 įsakymu Nr. ĮS-158 patvirtinto, žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:410, detaliųjų planų keitimas (toliau - Detalusis planas). Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22-629.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Lapės, Dvaro g. 10, kadastro Nr. 5240/0011:524; Kauno r. sav., Lapės, Dvaro g. 12, kadastro Nr. 5240/0011:410. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,5084 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. 8 620 13051, el. paštas: info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB "Tomdela".
Plano rengėjas: Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. ĮS-2234 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. ĮS-2602 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
SPAV reikalingumas: nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviro konkursas konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypų, kadastro Nr. 5240/0011:410 ir kadastro Nr. 5240/0011:524 detaliųjų planų keitimas: 1. Žemės sklypų, kadastro Nr. 5240/0011:410 ir kadastro Nr. 5240/0011:524 sujungimas ir padalinimas į du ar daugiau sklypų; 2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams.
Sprendinių vertinimas: neatliekamas.
Baigiamasis etapas: Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje.
Preliminarus atlikimo terminas: 2022 m. III ketvirtis – 2023 m. I-II ketvirtis.
Susipažinti su rengiamu Detaliuoju planu ir su juo susijusia medžiaga galima TPDRIS (Nr. K-VT-52-22-629), savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.krs.lt. Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo Detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (adresas Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, el. p. info@krs.lt), TPDRIS (Nr. K-VT-52-22-629), plano rengėjui (el. paštu: diana.dimaviciene@gmail.com) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Apie viešo svarstymo laiką ir datą informuosime papildomai.
Patikslinta darbų programa

2023-01-24

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo AB „East West Agro“ planuojamos ūkinės veiklos – paslaugų paskirties pastato (Sausinės g. 1, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatacijos informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).
Atrankos informacija paskelbta 2023-01-24 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (3).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5, ir 7 straipsnio 4 dalių nuostatomis, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą, bus laikoma, kad šių pasiūlymų poveikio aplinkai vertinimo subjektai neturi.
Kauno rajono savivaldybės administraciją, vadovaujantis Tvarkos aprašo  49 punkto nuostatomis, prašome paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:
1. Informacijos paskelbimo data: 2023-01-24;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „East West Agro“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (Sausinės g. 1, Sausinės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija;
4. PŪV vieta: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k.;
5. Atrankos informacija paskelbta:
https://drive.google.com/drive/folders/11WLy64iHe6tj7faKe8fEjymIx73ZSVaX arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (3);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

2023-01-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-27 įsakymu Nr. ĮS-476 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų mstl., kadastro Nr. 5203/0003:407, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtai, Ateities g. 1, kadastro Nr. 5203/0003:541 (plotas – 0,0744 ha) ir Ateities g. 3, kadastro Nr. 5203/0003:597 (plotas – 0,0743 ha).
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-01-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-20 įsakymas Nr. ĮS-199 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4.Organizavimo ir programos įsakymas Babtų mstl. koregavimas
5.Inicijavimo sutartis

2023-01-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr. 5273/0007:187, kadastro
Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Liepų g. 11, kadastro Nr. 5273/0007:797 (plotas – 0,1026 ha) ir Liepų g. 11A, kadastro Nr. 5273/0007:798 (plotas – 0,1027 ha).
Planavimo iniciatorius: UAB „Gulbelė“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-01-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-20 įsakymas Nr. ĮS-198 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Darbu programos isakymas ir patvirtinta darbu programa-Linksmakalnio k Liepu g koregavimas

5. Inicijavimo sutartis Linksmakalnis_pasirasyta

2023-01-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0282
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.
Žemės sklypo plotas, 0,9880 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-13 įsakymu Nr. ĮS-212 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Tauro g. 14, kadastro Nr. 5217/0014:485, patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Tauro g. 14, kadastro Nr. 5217/0014:485 (plotas 0,0753 ha).
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-01-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-19 įsakymas Nr. ĮS-167 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos isakymo - Sakiu k.

5. Inicijavimo sutartis

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0410
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.
Žemės sklypo plotas, 0,6760 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:1455
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9506 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0002:0027
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8084 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0162
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k., XXXX g. XX
Žemės sklypo plotas, 2,4039 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:0234
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 1,8973 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0162
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Girininkų I k., XXXX g. XX
Žemės sklypo plotas, 2,4039 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:0326
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.
Žemės sklypo plotas, 1,0343 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0139
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., XXXX g. XX
Žemės sklypo plotas, 1,4000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-20

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0546
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 1,0916 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; nustatyti vandens tvenkinio įrenginio vietą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-19

DĖL NUSTATYTŲ TERITORIJŲ, TENKINANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ IR JOSE NUMATOMAS TAIKYTI SPECIALIĄSIAS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (nuo 2023.01.03 VĮ Žemės ūkio duomenų centras), vykdydamas su Kauno rajono savivaldybės administracija 2022 m. rugpjūčio 5 d. pasirašytą  paslaugų teikimo sutartį Nr. S1010, informuoja žemės sklypų savininkus, paveldėtojus ar įgaliotus asmenis, kad vadovaujantis Kauno  rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu (toliau – Specialusis planas), patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 20210701 dienos sprendimu Nr. TS256, numatoma taikyti Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyrius, 11 skirsnis) šiems žemės sklypams,

unikalūs Nr. 440042365688;440042365646  Kauno r. sav. Paštuvos k.;440022441329 Kauno r. sav. Patamulšėlio k. Pamiškės g. 27;440010699419; 528000100081;528000100108 Kauno r. sav. Girininkų k.;527300070065 Kauno r. sav. Girininkų k. Girmuonio g. 32;440058259064 Kauno r. sav. Šlienavos k. Jono Biliūno g. 57;528000050143 Kauno r. sav. Šlienavos k. Nemuno g. 46;440009107980;440001353914;440005219567;440048756407;528000050254 Kauno r. sav. Šlienavos k.;528000050120 Kauno r. sav. Šlienavos k. Nemuno g. 20;440016816658 Kauno r. sav. Šlienavos k. Nemuno g. 21;528000050246 Kauno r. sav. Šlienavos k. Kampiškių g. 8;528000080109 Kauno r. sav. Šlienavos k. Mokyklos g. 14;440016615848 Kauno r. sav. Šlienavos k. Vilties g. 15;440022216794 Kauno r. sav. Šlienavos k. Jono Biliūno g. 70;440020221723 Kauno r. sav. Šlienavos k. Jono Biliūno g. 75;440004255103 Kauno r. sav. Šlienavos k. Jono Biliūno g. 65;528000050074 Kauno r. sav. Šlienavos k. Jono Biliūno g. 59;528000050167 Kauno r. sav. Šlienavos k. Pagirio g. 3; 528000100082 Kauno r. sav. Girionių k. Girionių g. 2;522000010126 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Miško g. 5;522000010155 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Kauno g. 1;440020797392 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Kauno g. 6B;440021037029 Kauno r. sav. Ilgakiemio k. Miško g. 3;440039538908 Kauno r. sav. Ilgakiemio k. Arimų g. 16;440009570256;526000110082;440056955427;440057432416;440014952893 Kauno r. sav. Ilgakiemio k.;440012202889 Kauno r. sav. Ilgakiemio k. Miško g. 19;440012202878 Kauno r. sav. Ilgakiemio k. Miško g. 35;440056747196 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Ąžuolų g. 7;440056747101 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Ąžuolų g. 5;440056746937 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Ąžuolų g. 3;440056746564 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Linksmoji g. 20;440056746648 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Linksmoji g. 22;440056746704 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Linksmoji g. 24;440056746780 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Tvenkinio g. 11; 440056749250 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Tvenkinio g. 9;440056946354 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Pamiškės g. 16;440056747796 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Tvenkinio g. 18;440014952828 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Liepų g. 23A; 440019886092 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 12;440053565125 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 25;440054782211;523300110489;440003161053;440002118725 Kauno r. sav. Ramučių k.;440006180454 Kauno r. sav. Ramučių k. Smilgų g. 3;440009825214 Kauno r. sav. Ramučių k. Smilgų g. 13;440010629266 Kauno r. sav. Ramučių k. Aušros g. 4;440010629199 Kauno r. sav. Ramučių k. Aušros g. 6;440006178358 Kauno r. sav. Ramučių k. Aušros g. 14;440003623661 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 19;440003945202 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 44;440003946554 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 42;440003946798 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 40;440003946643 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 34;440003945335 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 30;440003945479 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 28;440003945635 Kauno r. sav. Ramučių k. Užtvankos g. 26;440006590176 Kauno r. sav. Ramučių k. Pakalnės g. 9;440006590354 Kauno r. sav. Ramučių k. Pakalnės g. 13;440011497628 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 32C;440011497071 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 32A;440011493571 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 32;440011498582 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 30B;440011493528 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 30; 440003623629 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 15;440003623583 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 13;440003623540 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 11;440003623436 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 7;440003623283 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 5;440003623334 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 9;523300110297 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 20;440003594849 Kauno r. sav. Ramučių k. Ramioji g. 12;440011587170 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 16F;440011875466 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 16C; 440011578439 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 16A;440011559032 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 16;440001726270 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 12;440011397554 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 6A;440008289884 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 2B;440008290368 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 4;523300110321 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 26A;523300110438 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 24;523300110483 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 22;523300110090 Kauno r. sav. Ramučių k. Aušros g. 19;523300110445 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 18B;440022077109 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 14B;440022077063 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 14A;440004255290 Kauno r. sav. Ramučių k. Aušros g. 11;523300090259 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 1A;523300090262 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 3;523300090100 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 5;440022093845 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 7;440022093956 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 7A; 523300090637 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 9;523300090232 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 13;523300090264 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 15;440019497940 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 17;440019498003 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 17A;440019498280 Kauno r. sav. Ramučių k. Liepto g. 5;523300090367 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 19;440007652520 Kauno r. sav. Ramučių k. Liepto g. 1;440007652597 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 21;523300090126 Kauno r. sav. Ramučių k. Gluosnių g. 18;440042952941 Kauno r. sav. Ramučių k. Liepų g. 1A;440042952920 Kauno r. sav. Ramučių k. Liepų g. 1;523300090136 Kauno r. sav. Ramučių k. Liepų g. 5;440008710320 Kauno r. sav. Ramučių k. Vyšnių g. 8A;440015169588 Kauno r. sav. Ramučių k. Dainavos g. 1;523300090472 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 21A;523300090290 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 25;440021776907 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 29;523300090541 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 31;440021523620 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 28A;523300110530 Kauno r. sav. Ramučių k. Miglės g. 27;523300110531 Kauno r. sav. Ramučių k. Miglės g. 25;440005849029 Kauno r. sav. Ramučių k. Miglės g. 3A;440014844752 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų 1asis tak. 1B;523300110532 Kauno r. sav. Ramučių k. Miglės g. 23;440038811468 Kauno r. sav. Ramučių k. Miglės g. 5A;440010607179 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 32A;440017224981 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 34;440017224992 Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 34A;440023764770 Kauno r. sav. Ramučių k. Gėlių 1asis tak. 15;440010278536 Kauno r. sav. Ramučių k. Gėlių 1asis tak. 12;440010278590 Kauno r. sav. Ramučių k. Gėlių 1asis tak. 10;440010278658 Kauno r. sav. Ramučių k. Gėlių 1asis tak. 8;440029713259 Kauno r. sav. Ramučių k. Gėlių 1asis tak. 14;523300110176 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų g. 3;440011857746 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų g. 13;440047596418 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų 1asis tak. 4;440047596350 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų g. 8;523300110268 Kauno r. sav. Ramučių k. Parko g. 5;440008279946 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų g. 14;440008279972 Kauno r. sav. Ramučių k. Ąžuolų g. 16;523300160022 Kauno r. sav. Neveronių k. Šiltnamių g. 19;523300160029 Kauno r. sav. Neveronių k. Vyturio g. 16;440023466335 Kauno r. sav. Neveronių k. Krašto g. 2;

440003328872;523300130001;440056537736;440049774421;440047463241;440007710225;44000771064;440006310150;440006309982;440006310027;440040377215;440049771173;440007711144;44001238541;440008307388 Kauno r. sav. Pabiržio k.;440056537674 Kauno r. sav. Pabiržio k. Keramikų g. 43; 440050549349 Kauno r. sav. Pabiržio k. Keramikų g. 106;440050549650 Kauno r. sav. Pabiržio k. Keramikų g. 104;440056537190 Kauno r. sav. Pabiržio k. Keramikų g. 100A;440006064655;440008904384;440008904472 Kauno r. sav. Neveronių k.; 440008903882 Kauno r. sav. Neveronių k. Saulės g. 7; 523300160479 Kauno r. sav. Neveronių k. Krašto g. 12;440008557506 Kauno r. sav. Neveronių k. Krašto g. 22; 440007710570 Kauno r. sav. Pabiržio k. Ąžuolo g. 9; 440007710247 Kauno r. sav. Pabiržio k. Ąžuolo g. 3;440007710186 Kauno r. sav. Pabiržio k. Krašto g. 26; 440006305771 Kauno r. sav. Pabiržio k. Uosio g. 18;440006306003 Kauno r. sav. Pabiržio k. Uosio g. 15;440006306447 Kauno r. sav. Pabiržio k. Uosio g. 9;440006307066 Kauno r. sav. Pabiržio k. Uosio g. 31; 440006309352 Kauno r. sav. Pabiržio k. Uosio g. 24;440006309571 Kauno r. sav. Pabiržio k. Uosio g. 32;440045070486 Kauno r. sav. Pabiržio k. Pušyno g. 10;440045070464 Kauno r. sav. Pabiržio k. Pušyno g. 6;440040377337 Kauno r. sav. Pabiržio k. Guobų g. 9; 440040375664 Kauno r. sav. Pabiržio k. Gulbių g. 11;440049764125 Kauno r. sav. Pabiržio k. Gulbių g. 10; 440049772070 Kauno r. sav. Pabiržio k. Gulbių g. 6;440049769355 Kauno r. sav. Pabiržio k. Gulbių g. 8;440002859274 Kauno r. sav. Neveronių k. Krašto g. 9; 440012385236 Kauno r. sav. Pabiržio k. Krašto g. 31;523300160600 Kauno r. sav. Pabiržio k. Beržų g. 2;523300160597 Kauno r. sav. Pabiržio k. Beržų g. 8;440008308230 Kauno r. sav. Pabiržio k. Keramikų g. 94; 440054289837 Kauno r. sav. Padauguvos k.;440030298849;525300020063;440005389137 Kauno r. sav. Vilkijos k.; 440006481338 Kauno r. sav. Vilkijos k. Padauguvėlės g. 6;525300020054 Kauno r. sav. Vilkijos k. Raubatonių g. 35;529000010254 Kauno r. sav. Vilkijos m. Čekiškės g. 86;529000010113 Kauno r. sav. Vilkijos m. Čekiškės g. 59;440005504949 Kauno r. sav. Vilkijos m. Čekiškės g. 110;440027787266 Kauno r. sav. Vilkijos m. Tulpių g. 6A; 440020443934 Kauno r. sav. Vilkijos k. Naujatrobių g. 5;440008456435 Kauno r. sav. Vilkijos k. Saulėtekio g. 3;440011594664 Kauno r. sav. Vilkijos k. Naujatrobių g. 4;525300020047 Kauno r. sav. Vilkijos k. Jaučakių g. 6;525300020066 Kauno r. sav. Vilkijos k. Raubatonių g. 9;440052736684 Kauno r. sav. Karnavės k.;

440014584408;440015890707;527000150008;440015375078;527000150143;440010916075;440016268707 Kauno r. sav. Raudondvario k.; 527000150574 Kauno r. sav. Raudondvario k. Pakalnės g. 5; 440031612070 Kauno r. sav. Raudondvario k. Pakalnės g. 4D;440026230111 Kauno r. sav. Raudondvario k. Pakalnės g. 8Kauno r. sav. Raudondvario k. Pakalnės g. 8;440031011068 Kauno r. sav. Raudondvario k. Lakštingalų tak. 5;527000150017 Kauno r. sav. Raudondvario k. Pakalnės g. 6A; 527000150090 Kauno r. sav. Raudondvario k. Laukų g. 2B;527000150579 Kauno r. sav. Raudondvario k. J. Naujalio g. 7;440002219830 Kauno r. sav. Raudondvario k. Maironio g. 4;440002220071 Kauno r. sav. Raudondvario k. Maironio g. 4A;527000130043 Kauno r. sav. Raudondvario k. Kondroto g. 7;440015630927 Kauno r. sav. Raudondvario k. M. Valančiaus g. 26;440040300605 Kauno r. sav. Raudondvario k. Kalnų g. 1;527000150115 Kauno r. sav. Raudondvario k. Kalnų g. 3;440017565772 Kauno r. sav. Raudondvario k. Kalnų g. 4;527000150147 Kauno r. sav. Raudondvario k. Kalnų g. 8;527000150036 Kauno r. sav. Raudondvario k. Kalnų g. 10A;440003193591 Kauno r. sav. Raudondvario k. Muzikos tak. 5;440020782652 Kauno r. sav. Raudondvario k. Obelų tak. 2;440045913459 Kauno r. sav. Raudondvario k. Vyšnių tak. 6;527000150095 Kauno r. sav. Raudondvario k. M. Valančiaus g. 1;440021685943 Kauno r. sav. Raudondvario k. Liepų g. 11;527000150121 Kauno r. sav. Raudondvario k. Liepų g. 7;440001892773 Kauno r. sav. Raudondvario k. J. Naujalio g. 6;440002524025 Kauno r. sav. Raudondvario k. J. Naujalio g. 16;527000130330 Kauno r. sav. Raudondvario k. Maironio g. 11; 440010780186 Kauno r. sav. Bernatonių k.;528300040006 Kauno r. sav. Užliedžių k. Krūmų g. 9;440039927261 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ledos g. 4;440007950889 vKauno r. sav. Užliedžių k. Sodų g. 8;528300040085 Kauno r. sav. Užliedžių k. Sodų g. 13;440045254773 Kauno r. sav. Užliedžių k. Sodų g. 7A;440015628109 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pievų g. 10;440007943840 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ledos g. 13;528300040163 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ledos g. 27;440016687682 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 1D;440008619376 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 1A;440008619232 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 3A;440008619154 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 5A;440008617664 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 1;440008618035 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 3;440021239369 Kauno r. sav. Užliedžių k. Smilgų g. 6;440029548076 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 15;528300040226 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ilgoji g. 3;528300040063 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ledos g. 33;440004424734 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 6;440020472662 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 14B;440020472680 Kauno r. sav. Užliedžių k. Pienių g. 16;440009493378 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ilgoji g. 12;440042956118 Kauno r. sav. Užliedžių k. Ilgoji g. 8;440021533539 Kauno r. sav. Užliedžių k. Erdvės g. 17;440021535722 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 67; 528300050043 Kauno r. sav. Užliedžių k. Erdvės g. 6; 440011235416 Kauno r. sav. Užliedžių k. Smėlio g. 2;440014592597 Kauno r. sav. Užliedžių k. Margirio g. 43;440014592416 Kauno r. sav. Užliedžių k. Margirio g. 33;440014592053 Kauno r. sav. Užliedžių k. Margirio g. 11;440044648464 Kauno r. sav. Užliedžių k. Jazminų g. 18;440044648697 Kauno r. sav. Užliedžių k. Jazminų g. 13;440038555369 Kauno r. sav. Užliedžių k. Jazminų g. 5;440044643356 Kauno r. sav. Užliedžių k. Jazminų g. 6;440009863881 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 31;440038204905 Kauno r. sav. Užliedžių k. Šilo g. 5;440009863427 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 37;440009863292 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 39;440009862951 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 45;440009862620 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 49;440028601889 Kauno r. sav. Užliedžių k. Vandens g. 12;440028601923 Kauno r. sav. Užliedžių k. Vandens g.8;440053420478 Kauno r. sav. Užliedžių k. Kėkštų g. 2;440053422563 Kauno r. sav. Užliedžių k. Kėkštų g. 6; 440053425088 Kauno r. sav. Užliedžių k. Tetervinų g. 5;440053425411 Kauno r. sav. Užliedžių k. Tetervinų g. 8;

440014554230;440010364946;440011637484;440016482461;440026377106;440005743006;440005743906;440011634370;440016690998;440016691034;528300040202;440021537528;440021177864;440016660898;440016660976;440016690932;440006842286;440007940664;440010594559;440016269480;440007164378;440026743614;440008807465;440006478300;440008409978;440008414244;440019802789;440053220412;440028866222;440049272850;440021731757;440026906994;440016269659;440020426311;440001315795;440017909776;440055257604;440040070968;440011634281;440055917852 Kauno r. sav. Užliedžių k.;440028865125 Kauno r. sav. Užliedžių k. Lauko g. 18;440049279041 Kauno r. sav. Užliedžių k. Rožių g. 10;440028865890 Kauno r. sav. Užliedžių k. Lauko g. 10;440028839103 Kauno r. sav. Užliedžių k. Javų g. 5;440028865847 Kauno r. sav. Užliedžių k. Lauko g. 6;440028866022 Kauno r. sav. Užliedžių k. Lauko g. 5;440028866077 Kauno r. sav. Užliedžių k. Lauko g. 1;440049278044 Kauno r. sav. Užliedžių k. Rožių g. 8;440026907437 Kauno r. sav. Užliedžių k. Erdvės g. 53;440026907126 Kauno r. sav. Užliedžių k. Erdvės g. 43;440026907059 Kauno r. sav. Užliedžių k. Erdvės g. 39; 440020428806 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 17;440020428158 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 21;440020427952 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 23;440020427352 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 25;440020426666 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 2;440020428482 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 4;440020426911 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 6;440020427041 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 8;440020427174 Kauno r. sav. Užliedžių k. Saulės g. 10;440008153102 Kauno r. sav. Užliedžių k. Erdvės g. 20;440033639444 Kauno r. sav. Užliedžių k. Sporto g. 3; 440006808451 Kauno r. sav. Užliedžių k. Debesų g. 30; 440055920957 Kauno r. sav. Užliedžių k. Vakarės g. 9;440055920980 Kauno r. sav. Užliedžių k. Vakarės g. 11;440049759062 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 50;440049765377 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 48;440049767456 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 52;440049767139 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 54;440050199705 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 46;440049767260 Kauno r. sav. Užliedžių k. Griežlės g. 56;440024352305 Kauno r. sav. Giraitės k.;440042586881 Kauno r. sav. Giraitės k. Guobų g. 1;528300060240 Kauno r. sav. Giraitės k. Radastų g. 14; 440003170596 Kauno r. sav. Giraitės k. Radastų g. 12;440043250384 Kauno r. sav. Giraitės k. Topolių g. 11;528300060262 Kauno r. sav. Giraitės k. Topolių g. 7;440015978631 Kauno r. sav. Giraitės k. Tujų g. 1;440015978875 Kauno r. sav. Giraitės k. Gluosnių g. 21;440015978853 Kauno r. sav. Giraitės k. Gluosnių g. 23;528300060130 Kauno r. sav. Giraitės k. Gluosnių g. 12;440003458724 Kauno r. sav. Giraitės k. Kaštonų g. 26;440044991062 Kauno r. sav. Kumpių k. Pasakų g. 5;440015979072 Kauno r. sav. Giraitės k. Kiparisų g. 5;440050244954 Kauno r. sav. Giraitės k. Alyvų g. 9;528300050037 Kauno r. sav. Giraitės k. Akacijų g. 2A;440003346781;528300050061;440044952409 Kauno r. sav. Giraitės k.;440044988984 Kauno r. sav. Kumpių k. Verslo g. 15;521700140426 Kauno r. sav. Kumpių k. Rūko g. 22;521700140528 Kauno r. sav. Kumpių k. Rūko g. 4;521700140529 Kauno r. sav. Kumpių k. Rūko g. 2;440011506180 Kauno r. sav. Kumpių k. Tikslo g. 3;440011506126;521700140558 Kauno r. sav. Kumpių k.;440044940683 Kauno r. sav. Kumpių k. Tikslo g. 1; 521700140472 Kauno r. sav. Kumpių k. Tikslo g. 10;521700140469 Kauno r. sav. Kumpių k. Tikslo g. 12;440011578217 Kauno r. sav. Eigirgalos k. Klojimo g. 8;440002630042 Kauno r. sav. Voškonių k. Taikos g. 2;440003518401 Kauno r. sav. Voškonių k. Taikos g. 4;440009404397 Kauno r. sav. Voškonių k. Taikos g. 16;521700060145 Kauno r. sav. Voškonių k. Taikos g. 3;440016543490 Kauno r. sav. Voškonių k. Sopranų g. 13;440012064116 Kauno r. sav. Eigirgalos k.;440006514429;440005682042;440002866594;440038357494;440010269526;440012078167;440038357450;440042513317 Kauno r. sav. Voškonių k.;440045224119 Kauno r. sav. Voškonių k. Linų g. 22;440019777510 Kauno r. sav. Voškonių k. Draugystės g. 32;521700060149 Kauno r. sav. Voškonių k. Draugystės g. 21;440003347757;440038604785;440039640343 Kauno r. sav. Voškonių k. Pirmakurių g. 8;440007484057 Kauno r. sav. Voškonių k. Pirmakurių g. 5;440011024770 Kauno r. sav. Eigirgalos k. Jovarų g. 14;440026175775 Kauno r. sav. Karkazų k. Karkazų g. 24;440026173674 Kauno r. sav. Karkazų k. Karkazų g. 22;440005462904 Kauno r. sav. Muniškių k.;440022939320 Kauno r. sav. Muniškių k. Pievų g. 13;440048182998 Kauno r. sav. Muniškių k. Ramybės g. 1;520300060044 Kauno r. sav. Muniškių k. Bokšto g. 5;440057765392 Kauno r. sav. Muniškių k. Bokšto g. 1;440048180861 Kauno r. sav. Muniškių k.;440048182767 Kauno r. sav. Muniškių k. Laimės g. 2; 440038180784;440014717681 Kauno r. sav. Babtų k.;520300030200 Kauno r. sav. Babtų k. Gaisrinės g.10;520300030022 Kauno r. sav. Babtų k.Mokyklosg.7;

520300030310;440017139303;440018094905;440020385595;520300010163 Kauno r. sav. Babtų mstl.; 440010523310 Kauno r. sav. Babtų mstl. Šiltnamių g. 6;520300030244 Kauno r. sav. Babtų mstl. Kėdainių g. 26;520300030175 Kauno r. sav. Babtų mstl. Tulpių g. 11;520300010057 Kauno r. sav. Babtų mstl. Kėdainių g. 5;520300010028 Kauno r. sav. Babtų mstl. Nevėžio g. 7;520300030187 Kauno r. sav. Babtų mstl. Prieplaukos g. 9;440016086925 Kauno r. sav. Babtų mstl. Beržų g. 8;524000090282;524000090281;524000090280 Kauno r. sav. Masteikių k.;

524000090251;440004817383;440009117133;440009117088;524000090253;524000090250;524000090257;440005348554;524000090328;440007432715;440004251958;440005337739;440005608500;440005608366;440000727120;440029375639;440006845112 Kauno r. sav. Drąseikių k.;440029375682 Kauno r. sav. Drąseikių k. Ežero g. 76;

440016331676;440012848030;440018416732;440018416754;440012848085 Kauno r. sav. Rykštynės k.; 523300060128;523300060122;440002001030;523300060126;440047835061;440006227174 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl.;440006015481;523300060371;523300060279;523300060394;440009389004;440003064182;440019848890;440050214132;440016361165;440002842842;440016361143;440003062811;440006015449;440009152498;440019848925;440006015438 Kauno r. sav. Karmėlavos II k.; 440010029439 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Kankorėžių g. 3;440021006575 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Kankorėžių g. 29;440008583260 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Kankorėžių g. 23;440008583882 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Kankorėžių g. 11;440019705030 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Kankorėžių g. 32;440008586816 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Kankorėžių g. 6;440051685824 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Piliakalnio g. 20A;523300060345 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Sodų g. 12;440012525370 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Sodų g. 17;440012525249 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Sodų g. 19;440008942316 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Vilniaus g. 15;523300060149 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Panerio g. 15; 440009395699 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Panerio g. 20;440002065641 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Pilies g. 6;440005544389 Kauno r. sav. Kaukazo k. Žvejų g. 6;440031964266 Kauno r. sav. Kaukazo k. Rūko g. 16; 440017680096 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Miško g. 4B; 440020911617 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 82;523300110214 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro Uosto g. 2A; 523300070058 Kauno r. sav. Karmėlavos II k. Tako g. 13;524000110199;440014906268 Kauno r. sav. Šatijų k.;440010879817 Kauno r. sav. Šatijų k. Barsūniškio g. 33; 440010229795 Kauno r. sav. Šatijų k. Dvaro g. 7;440010229508 Kauno r. sav. Šatijų k. Dvaro g. 11;440016499060;524000110189 Kauno r. sav. Lapių mstl. Dvaro g. 10; 524000110103 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 44;440040931273 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 41; 524000110037 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 38;440045755248 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 35; 440045755226 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 34; 524000110053 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 25; 524000110217 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 28; 440007155890 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 22;524000430279 Kauno r. sav. Šatijų k. Žemėtvarkininkų g. 2;524000430264 Kauno r. sav. Šatijų k. Grikių g. 1; 524000430248 Kauno r. sav. Šatijų k. Agrastų g. 1;524000430247 Kauno r. sav. Šatijų k. Agrastų g. 2; 524000110153 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 16; 524000110256 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 17; 524000110003 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 18;440021865341 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 13A;440021865285 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 13;524000110193 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 7;440003342716;440023207409;440017680196;440018281773;440008991122;440044447210;44000558782;440009114516;440045228873 Kauno r. sav. Lapių mstl.;440001875361 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 5; 440023207263 Kauno r. sav. Lapių mstl. Saulės g. 11;524000110302 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 23; 440016320950 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 11B;440016320939 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 11; 524000110020 Kauno r. sav. Lapių mstl. Parko g. 6;524000110041 Kauno r. sav. Lapių mstl. Saulės g. 4;524000110040 Kauno r. sav. Lapių mstl. Saulės g. 6;524000110229 Kauno r. sav. Lapių mstl. Eglyno g. 31;440028764387 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 24;440051422309 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 20;440021619525 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 20A;524000090045 Kauno r. sav. Lapių mstl. Miško g. 11;524000090056 Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 17;524000090039 Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 29;440001177611 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 6;524000110210 Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 3; 440005920989 Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 6;440044445349 Kauno r. sav. Lapių mstl. Laisvės Gynėjų g. 9;440044445360 Kauno r. sav. Lapių mstl. Laisvės Gynėjų g. 7;440024129782 Kauno r. sav. Lapių mstl. Laisvės Gynėjų g. 4;440024138149 Kauno r. sav. Lapių mstl. Mokyklos g. 2B;524000110289 Kauno r. sav. Lapių mstl. Eglyno g. 29;524000110248 Kauno r. sav. Lapių mstl. Eglyno g. 27;524000110082  Kauno r. sav. Lapių mstl. Parko g. 1;440045412062 Kauno r. sav. Lapių mstl. Zuikių g. 1; 440039247475 Kauno r. sav. Lapių mstl. Stadiono g. 7; 440039248940 Kauno r. sav. Lapių mstl. Stadiono g. 3;524000110259 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 7;524000110163 Kauno r. sav. Lapių mstl. Barsūniškio g. 3; 440045762741 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 39.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyrius, 10 skirsnis) šiems žemės sklypams, unikalūs Nr. 440020551464 Kauno r. sav. Bubių k.;440010133225 Kauno r. sav. Kulautuvos mstl.;523700050099 Kauno r. sav. Kulautuvos mstl. Kalno g. 1A;440016816714 Kauno r. sav. Šlienavos k. Nemuno g. 21A;440024521064 Kauno r. sav. Ramučių k. Zversos g. 28;440007710570 Kauno r. sav. Pabiržio k. Ąžuolo g. 9;440007710647;440007711144 Kauno r. sav. Pabiržio k.; 440005389137 Kauno r. sav. Vilkijos k.;440018167090 Kauno r. sav. Didvyrių k. Vėjo g. 3;440018167147 Kauno r. sav. Didvyrių k. Vėjo g. 5;527000150139 Kauno r. sav. Raudondvario k.;440006839905 Kauno r. sav. Kačerginės mstl. J. Janonio g. 92A;

440021073847;440031174633;440029923713 Kauno r. sav. Akademijos mstl.;525000060212 Kauno r. sav. Ringaudų k. Jazminų g. 13;440038082245 Kauno r. sav. Miriniškių k. Ainių g. 1;440050854994 Kauno r. sav. Noreikiškių k.;440023254653 Kauno r. sav. Giraitės k. Aronijų g.;440021423014 Kauno r. sav. Kumpių k. Pilėnų g. 2;440008783373 Kauno r. sav. Šakių k. Ežero g. 10;440000916092 Kauno r. sav. Šakių k. Žuvų g. 17;440006873307 Kauno r. sav. Šakių k.;440009607936 Kauno r. sav. Žemaitkiemio k. Suopių g. 35;440009607490 Kauno r. sav. Žemaitkiemio k. Suopių g. 42;440009607736 Kauno r. sav. Žemaitkiemio k. Suopių g. 44;522300150083 Kauno r. sav. Garliavos m. J. Gabrio g. 4;522300120023 Kauno r. sav. Garliavos m. Beržų g. 39;440044717773 Kauno r. sav. Jonučių II k. Volungių g. 1A;440010126120 Kauno r. sav. Jonučių II k. Versmės g. 48;440010125678 Kauno r. sav. Jonučių II k.;440024642856 Kauno r. sav. Seniavos k. Laimės g. 11;440023962001 Kauno r. sav. Seniavos k. Samanų g. 21;440028757393 Kauno r. sav. Ireniškių k.;440020038197 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Piliakalnio g. 16;524000110003 Kauno r. sav. Lapių mstl. Upelio g. 18;440057461708 Kauno r. sav. Lapių mstl. Maumedžių g. 4;440004619421 Kauno r. sav. Ginėnų k. Smiltynų g. 4;440016341340 Kauno r. sav. Vaistariškių k. Gėluvos g. 8.

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)(Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo IV skyrius, 1 skirsnis)  šiems žemės sklypams, unikalūs Nr.

440006200057;440009637790;440020128216 Kauno r. sav. Kulautuvos mstl.;522000030124 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Vaivorų g. 21;522000030125 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Vaivorų g. 19;522000030021 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Karklų g. 41;528000050068 Kauno r. sav. Šlienavos k.;522000030086 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Bijūnų g. 6; 522000030007 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Karklų g. 13;522000030016 Kauno r. sav. Ežerėlio m. Karklų g. 31;440056913447 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Pakrantės g. 13;440056713723 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Pakrantės g. 15;440056955392;440056946558;440056955416;440056946493 Kauno r. sav. Linksmakalnio k.;440056709754 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Alksnių g. 2;440056712968 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Alksnių g. 4;440056713134 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Alksnių g. 6;440056713167 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Alksnių g. 8;440056754760 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Dvaro g. 15;440056714142 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Klevų g. 1;440056714153 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Klevų g. 3;440056714197 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Klevų g. 5;527300070102 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Sodų g. 3;440056909778 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Dvaro g. 6;440050970355 Kauno r. sav. Linksmakalnio k. Klevų g. 7;440049281862 Kauno r. sav. Pabiržio k.;440011578217 Kauno r. sav. Eigirgalos k. Klojimo g. 8;440007443341 Kauno r. sav. Muniškių k.;440043299223 Kauno r. sav. Stabaunyčiaus k.;440001681534 Kauno r. sav. Žemaitkiemio k.;440052397301 Kauno r. sav. Ginėnų k. Medžiotojų g. 7;524000480040 Kauno r. sav. Ginėnų k. Plento g. 38;440017680263 Kauno r. sav. Ginėnų k.;524000110311 Kauno r. sav. Ginėnų k.;440050199458 Kauno r. sav. Lapių mstl. Žemdirbių g. 3B;440011502560 Kauno r. sav. Lapių mstl. Žemdirbių g. 3A;440010815882;440001108934 Kauno r. sav. Ginėnų k.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (jo daliai) įrašomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo II skirsnio 9 straipsnio 3 dalimi ir pradedamos taikyti nuo žymos apie nurodytas teritorijas žemės sklypo registro įraše padarymo dienos. Susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais galite Kauno rajono savivaldybės svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/strukturairkontaktai/administracijosdirektorius/urbanistikosskyrius/bendrasisirspecialiejiplanai/. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi žemės savininkų ir/ar valstybinės bei savivaldybių žemės patikėtinių sutikimai neprivalomi, kai, tenkinant viešąjį interesą, nustatomos šiame įstatyme nurodytos teritorijos.

 

Informuojame, kad turi teisę kreiptis į Specialiojo plano organizatorių  Kauno rajono savivaldybės administraciją (žemiau nurodytais kontaktais), dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, kodas 188756386, Savanorių pr. 371, LT49500 Kaunas, Tel. (8 37) 305 503, el. paštas info@krs.lt

2023-01-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:0635
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., XXXX g. XXX
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0112
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 1,2293 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus).
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-18

Pakartotinai informuojame apie parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. ĮS-974 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kadastro Nr. 5283/0006:247, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr.5283/0006:293 (plotas – 2,4940 ha) “.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus darbuotoja Gintarė Jankauskaitė el. p. gintare.jankauskaite@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.

Planavimo iniciatorius: UAB „GT projektai“, į. k. 305478384 (atstovaujami PV Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;

Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410. Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1081 (2022-03-28), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-479 (2022-04-21).

Planavimo tikslas: 1. padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5283/0006:293 į du ar daugiau žemės sklypų; 2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.

Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka, sprendinių vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, Užliedžių seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt(paslaugos Nr. K-VT-52-22-350). Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023-01-26 iki 2023-02-08 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-350), Kauno r. Užliedžių seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.

Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-350), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p. gintare.jankauskaite @krs.lt) detaliojo plano rengėjui N. Kelmeliui (el. p. nerijus@kelmelis.lt), iki 2023 m. vasario 8 d. (imtinai). Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu teams platformoje. Susirinkimas įvyks 2023 m. vasario 9 d. 12:00 val. adresu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a71882a7b70134a5f85b86108da0e291a%40thread.tacv2/1664203290622?context=%7b%22Tid%22%3a%22966a871d-b9d4-4b29-b586-2d6c025397dc%22%2c%22Oid%22%3a%229a6ca285-645b-4c2d-879e-71836b748d02%22%7d

Aišįkinamasis raštas

Brėžinys

2023-01-17

         Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos  sistemos  organizavimo ir karo tarnybos  įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės  naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio reikalavimus, pranešame, kad šiuo metu parengti krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapiai ir juos tvirtinančių įsakymų projektai.

Informacija

2023-01-16

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymu  Nr. ĮS-1960 patvirtinto detaliojo plano koregavimą, kurio tikslai yra planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo ir įvažiavimų į sklypus vietų patikslinimas sklypuose : Senolių g. 26, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0005:684) ir Senolių g. 32, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0005:685) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų ir planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatoriai – privatūs asmenys.
Detaliojo plano rengėjas – architektas R. Bizulis, Kuršių g. 7, Kaunas,
el.p.: rokasbizulis@gmail.com,   tel. 861105026.
Planuojamos teritorijos adresas: Senolių g. 26, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0005:684) ir Senolių g. 32, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0005:685)
Detaliojo plano tikslas - koreguojamas planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas ir koreguojamos įvažiavimų į sklypus vietos sklypuose: Senolių g. 26, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0005:684) ir Senolių g. 32, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav. (kad. Nr. 5250/0005:685).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-01-23 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Kuršių g. 7, Kaune, ir Akademijos seniūnijos adresu Universiteto g. 8, Akademija,  Kauno r. sav. patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-13

PRANEŠIMAS APIE DETALIAJAME PLANE NUSTATYTŲ TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REGLAMENTŲ TIKSLINIMĄ
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. dalies teritorijos, apimančios apie 0,8983 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės reljefo – šlaito, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:281, Stirnų gatvės ir šiaurinėje dalyje esančio kelio, detaliojo plano (TPDR registro Nr. T00088018), patvirtinto Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-08-16 įsakymu Nr. ĮS-2920 koregavimą, kurio tikslai (vadovaujantis „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p. 318.3. nuostatomis) yra koreguoti statybos zoną ir statybos ribą žemės sklypuose kad. Nr. 5250/0006:1660, Stirnų g. 34 ir kad. Nr. 5250/0006:1665, Stirnų g. 36, Noreikiškių k., Kauno r. sav. bei patikslinti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatytų statybos reglamentų ir planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt. Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB “Romega”, G. Š. (privatus asmuo).
Detaliojo plano rengėjas: UAB “MTARCH, įm. k. 135073297, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 8-687-14585, el. p. marius@studiotorrau.lt.
Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai Stirnų g. 30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50 ir kadastro Nr. 5250/0006:1658 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-01-18 iki 2023-02-01 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. sav. interneto svetainėje www.krs.lt, plano rengėjo patalpose adresu V. Putvinskio 17-4, Kaune (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-687-14585) ir Ringaudų seniūnijos patalpose adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu – rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:0475
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,9890 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0573
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.
Žemės sklypo plotas, 0,6984 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0537
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Girininkų II k.
Žemės sklypo plotas, 0,9330 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0005:0299
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zizų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2023-01-07

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-17 įsakymu Nr. ĮS-76 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0004:592 detaliojo plano keitimą.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. ĮS–4295 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. ĮS–35 “Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2023m. sausio 5d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-21.
TPD tikslai ir uždaviniai:
1.Pakeisti žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0004:610, kurio plotas 0,0687 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą;
2.žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0004:610, kurio plotas 0,0687 ha, sujungti su žemės sklypais, esančiais Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.: Miško g. 19, kadastro Nr. 5280/0004:592, kurio plotas 0,0777 ha ir Miško g. 23, kadastro Nr. 5280/0004:35, kurio plotas 0,1500 ha.
3.Nustatyti visos suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos  (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E.D.; G.D. (privatūs asmenys).
Detaliojo plano rengėjas: architektė Aurelija Povilaitienė, tel. Nr. 8 609 77450, adresas: Raudondvario pl. 164, Kaunas; el. p. eleonoraplepyte@gmail.com, PV - Aurelija Povilaitienė.  
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) –nerengiamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano keitimo procedūrų dokumentais galima TPDRIS interneto svetainėje www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-52-23-10; Kauno rajono savivaldybės patalpose adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas bei interneto svetainėje www.krs.lt; Samylų seniūnijos skelbimų lentoje adresu J. Biliūno g. 20, Šlienava, LT-53151 Kauno rajonas.
Apie parengto detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Įsakymas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
Įsakymas dėl detaliojo plano keitimo

2023-01-06

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Čebeliškės k., kadastrinis Nr.5250/0013:52 detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-21 įsakymu Nr.ĮS-1309 koregavimą, koreguojant statybos zoną, statybos ribą, teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Čebeliškės k., Vaitiškių g.2. Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R. Ž., R.A., privatūs asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas. PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Čebeliškės k., Vaitiškių g.2. Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti statybos zoną, statybos ribą, teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Čebeliškės k., Vaitiškių g.2.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 (skaitytinai) (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Ringaudų seniūnijos patalpose adresu Sudentų g. 3, Akademijos miestelis, Akademijos sen., Kauno raj.sav.; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pageidaujant susipažinti su DP sprendiniais, galima rašyti e.paštu laima@planuotojai.lt arba skambinti telefonu 861130557.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-06

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Terminalo g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:819.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2023-01-19 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-23 įsakymas Nr. ĮS-4475 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-30 įsakymas Nr. ĮS-304 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo“

5. 2023-01-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-125

2023-01-05

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo ŽEMĖS SKLYPŲ, KAUNO R. SAV., ALŠĖNŲ SEN., KAMPIŠKIŲ K., GUOBŲ G. 1, GUOBŲ G.2, GUOBŲ G.4. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, - TERITORIJOS APRŪPINIMO INŽINERINIAIS TINKLAIS SPRENDINIŲ KEITIMO PROJEKTAS DETALAUS PLANO KOREGAVIMA SUPAPRASTINTA TVARKA. Detalusis planas patvirtintas Kauno r. sav., administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS220 . Atliekamas Kauno r. sav., administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS220 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k. sklypo (kad. Nr. 5247/0007:564) Detaliojo plano dalies keitimas žemės sklype Kampiškių g. 40 kad. Nr. 5247/0007:19) koreguojami šio detaliojo plano inžinerinių tinklų sprendiniai.  Sklypai kuriuose atliekama korekcija detaliajame plane pažymėtas Nr. 4,5,6. Detalusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2014 rugsėjo 22d. ĮS-1993
Koreguojami inžinerinių tinklų sprendiniai sklypuose Guobų g. 1,2,4..
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E.P. B.P.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas, tel.: 8 682 75 787, el.p. mindaugas.tipinisprojektas@gmail.com. P.V. Nerijus Kelmelis A 1410
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., Guobų g.1, 2, 4.
Planavimo tikslas: Koreguoti  valymo įrenginio vieta numatyta detaliajame plane Guobų g.1.  Numatyti bendrą vandens gręžinį Guobų g. 1,2,4. Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-01-11 iki 2023-01-24 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8 682 75 787).Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2023-01- 24d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-05

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S3 yra parengusi 2700 kW galios saulės elektrinės Taikos pl. 89, Užupio k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. projekto elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S3 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

2023-01-04

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KAUNO GELEŽINKELIŲ MAZGE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU - IIVP) PROJEKTĄ

Rengimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1397 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Plano rengėjas – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, LT-03107 Vilnius, tel. (8 5) 264 4200, faks. (8 5) 264 4201, el. p. vilnius@ardanuy.com, www.ardanuy.com. Projekto koordinatorius: Jevgenijus Pičuginas, tel. (8 5) 264 4200, el. p. vilnius@ardanuy.com. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lrv.lt). Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 660) 43639, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, ir Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. (8 684) 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas - AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo: „Rail Baltica“ valdymas Teritorijų planavimo projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. (8 682) 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planuojama teritorija: Kauno apskrities teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

 • parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-9).

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Planavimo organizatorius rengimo etapo metu pritarė IIVP strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai (2022-08-09 Nr. 3-394), IIVP koncepcijai (2022-08-11 Nr. 2-3471) bei IIVP rengimo etapo sprendiniams (2022-12-19 Nr. 2-5221).

Supažindinimo tvarka: susipažinti su parengtais susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano konkretizuotais sprendiniais nuo 2023 m. sausio 21 d. iki 2023 m. kovo 21 d. imtinai galima:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-9);
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-kauno-gelezinkeliu-mazge-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas
 3. Planavimo organizatoriaus buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus, aukščiau nurodytais kontaktais);
 4. Papildomai su plano konkretizuotais sprendiniais galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje: https://byt.lt/qYmDk

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2023 m. vasario 20 d. iki 2023 m. kovo 21 d. imtinai vyks Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių administracijų patalpose.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija vyks 2023 m. kovo 22 d. 17.00 val., Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas). Baigiamasis susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3G6o4wu

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP projekto Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pasiūlymai dėl IIVP projekto nebepriimami.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

- fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;

- juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk

2023-01-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Bičiulių g. 8, kadastro Nr. 5250/0008:1040, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Bičiulių g. 8, kadastro Nr. 5250/0008:1106 (plotas – 0,1399 ha).
Planavimo iniciatoriai – privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-01-03 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, 8 607 33279.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-28 įsakymas Nr. ĮS-4511 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos isakymas Noreikiskiu k. Biciuliu g. 8 koregavimas

5. Inicijavimo sutartis

2023-01-02

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas inicijuoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29, sprendimo Nr. TS-263, patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:440, kadastro Nr. 5227/0003:61, kadastro Nr. 5227/0003:376, kadastro Nr. 5227/0003:440 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24, sprendimo Nr. TS-354, patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:464, detaliųjų planų keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2023-01-02 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 605 47323).
Pridedama:
Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-16, Reg. Nr.: ĮS-4395 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
Darbų programa.

Iniciavimo sutartis

Darbų programos tvirtinimo įsakymas ir juo patvirtinta darbu programa (IS NR . 2 UG-1055)

2023-01-02

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame, kad yra parengta 3 324 kv. m ir 3 168 kv. m žemės ūkio paskirties sklypų Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. (kadastriniai adresai 2270/0013:0432 ir 5270/0013:0433), detaliojo plano (patvirtinto 2005-05-05 Kauno r. sav. tarybos sprendimu Nr. TS-122) korektūros sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Laimės g. 16 (kadastrinis nr. 5270/0013:0635)
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
Koreguojami sprendiniai:
1. Statybos zona;
2. Statybos riba;
3. Servitutas S1. Buvo suformuotas servituto S1 praplatėjimas perspektyvinei transformatorinei. Nesant poreikio ją statyti praplatėjimas transformatorinei naikinamas. 3 m pločio juosta - teisė tiesti antžemines, požemines komunikacijas lieka. Servituto rūšis koreguojama į teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas (kodas-222). Pakoreguoto servituto plotas-127 m2;
4. Įvažiavimo į sklypą vieta;
5. Aprūpinimas inžineriniais tinklais
Naikinami sprendiniai:
1. Kelio apsaugos zona. Pasikeitus kelio statusui į gatvę (Laimės gatvė).
2. Melioracijos rinktuvų apsaugos zonos
Naujai planuojami sprendiniai
1. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 10 lentele nustatomos gatvės raudonosios linijos (atstumas tarp raudonųjų linijų 12 m - minimalus norminis)
2. Automobilių parkavimo vietos. DP sprendiniais nebuvo nurodytos automobilių parkavimo vietos sklype, nebuvo reglamentuotas jų minimalus privalomasis skaičius. Laikantis STR 2.06.04: 2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"  nurodymų - pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui, pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau-TDP) suprojektuotas 179,83 m2 naudingo ploto pastatas. privalomas minimalus parkavimo vietų skaičius yra 3 vietos. DPK sprendiniais suplanuotos 3 vietos.
3. Kietųjų dangų plotai. Vystant teritoriją kietųjų dangų vieta ir plotai gali keistis.
4. Priklausomieji žalieji plotai. Vystant teritoriją prikl. žaliųjų plotų vieta ir plotai gali keistis, bet privalo būti išlaikomas minimalus norminis prikl. žaliųjų plotų kiekis- 25 proc. nuo viso sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų plotų normos, patvirtintos 2007-12-21 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694)
5. Žemos įtampos elektros oro linijos apsaugos zona 84 m2
6. Nevėžio kraštovaizdžio draustinio apsaugos zona
7. Buitinės ir lietaus kanalizacijos tinklų apsaugos zona 33 m2
10 darbo dienų nuo prašymo informuoti visuomenę paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, el. p. info@krs.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (sutrumpintai- TPDRIS).
Kilus klausimams prašome kreiptis į Planuotojos UAB „I. K. S. studija“ atstovę direktorę - architektę Inga Korytę Stanionienę, tel.  8 687 91105, el. adresu inga.stanioniene@iksstudija.lt

2023-01-02

PRANEŠIMAS APIE 13723 KV.M. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO KAUNO R. SAV., ALŠĖNŲ SEN., NARSIEČIŲ K., KADASTRINIS ADRESAS 5247/0009:296, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, ŽEMĖS SKLYPE, KADASTRO NR. 5247/0009:452, SODŲ G. 54, NARSIENIŲ K., ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV., VIEŠINIMĄ
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą 13723 kv.m. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., kadastrinis adresas 5247/0009:296, detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. TS-194, koregavimą, žemės sklype, kadastro Nr. 5247/0009:452, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Sodų g. 54, koreguojant statybos zoną ir statybos ribą.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Sodų g. 54, kadastro Nr. 5247/0009:452, unikalus Nr. 4400-1073-1070. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,0987 ha.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: +370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Fizinis asmuo (G.D.).
Detaliojo plano koregavimo tikslas: 13723 kv.m. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., kadastrinis adresas 5247/0009:296, detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. TS-194 (toliau - Detalusis planas), sklype Nr. 9 (kadastro Nr. 5247/0009:452, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Sodų g. 54 (toliau - Sklypas)) statybos zonos, statybos ribos koregavimas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 straipsnio 9 dalį ir LR Aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 318.3 punktu.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano korektūros sprendiniais galima nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 (imtinai) (skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas), Alšėnų seniūnijos patalpose (Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką,  teikiami raštu planavimo organizatoriui - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu info@krs.lt ar planavimo iniciatorių vardu - rengėjui, el. paštu diana.dimaviciene@gmail.com iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-02

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinės zonos schemą) (toliau - Projektas) Kauno r.sav. Alšėnų sen., Armaniškių k., Alšėnų k., Kampiškių k. ir Čebeliškės k. dalyse.
Projekto rengimo tikslas: numatyti apie 235 ha teritorijos, esančios Kauno r.sav., Alšėnų sen., Armaniškių, Alšėnų, Kampiškių ir Čebeliškės kaimų dalyse, funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas:
-2022    m. lapkričio 29 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS - 4159 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“;
-Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“;
-Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimas Nr. TS-127 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;
-Planavimo iniciatoriaus prašymas.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel8 670 97342, urbanistika@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo IK.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2023-01-04 iki 2023-01-31 imtinai Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, ir internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/ administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/kita-
informacija/kauno-r-savivaldyb%C4%97s-teritorijos-bendrojo-plano-i-ojo-keitimo-sprendiniuose- numatyt%C5%B3-i%C5%A1planavimo-projekt%C5%B3-koncepcini%C5%B3-zonos-schem%C5%B3- vie%C5%Alinimas/;    t.p.
Alšėnų seniūnijoje (Žiedo g. 2, Mastaičiai,tel.: (8-37)561 292).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei arba projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2023-01-02

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimą.
Specialusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-12-20 sprendimu Nr. TS-386 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas) teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje: S-RJ-52-22-222.
Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje (www.tpdr.lt) TPD registracijos Nr. T00088554.

 

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 670) 97 342, (8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Aušra Kardzienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 676) 93 881
Pareigybės aprašymas
Vytautas Marcinkevičius
Vyr. specialistas (statyba)
(8 671) 90 178
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Daiva Tankevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Kliknienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 557
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Ieva Bataitienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 83
Pareigybės aprašymas
Raminta Rakauskienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (GIS)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (teritorijų planavimo dokumentų registras, GIS)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas, GIS)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Martynas Karols
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Žilvinas Rinkšelis
Vyr. specialistas (kultūros paveldas)
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas