Urbanistikos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

2017-09-11 ARCHYVAS

Skelbimus prašome siųsti adresu it@krs.lt

 

2018-11-16

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, informuojame apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-565 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Planavimo tikslai:
• magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).
Ši informacija taip pat skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt/ bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Įsakymas

 

2018-11-12

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimą
Tikslus teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimas.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43; Kauno r. sav., Akademija.
Detaliojo plano rengimo uždaviniai:  Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:720, kurio plotas 0,2133 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį sujungti su žemės sklypu Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43, kadastro Nr. 5250/0005:719, kurio plotas 0,2000 ha, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265.
Detaliojo plano iniciatorius: Pagal 2018 09 11 įgaliojimą Nr. ĮJ-7774 Vaidas Navackas, Tel. 8 682 14265.
Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. ĮS-1440  ir patvirtinta darbų programa.
SPAV (strateginis pasekmių aplinkai vertinimas): neatliekamas. Apie neatlikimo priežastis informaciją teikia plano organizatorius ir rengėjas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-468 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Pastaba: Apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.

2018-11-09

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto  Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., kadastro Nr.  5217/0014:593  detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., Tauro g. 7, kadastro Nr.  5217/0014:974.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: 837 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: G.N., S.N., R.B., D.B. (privatūs asmenys);
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-50 (2018-01-11), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-114 (2018-02-07), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-155 (2018-01-30).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:593, detaliojo plano sprendinius:
1.Žemės sklypą, kadastro Nr. 5217/0014:974, padalyti į du žemės sklypus;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-14 ryto iki 2018-11-27 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Domeikavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys 1

Pagrindinis brėžinys 2

2018-10-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-30 įsakymu Nr. ĮS-1361 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastro Nr. 5217/0013:611 ir kadastro Nr. 5217/0013:68, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Volungės g. 14, kadastro Nr. 5217/0013:815
Planavimo iniciatorius –  L. S.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-11-12 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-24 įsakymas Nr. ĮS-1919 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-10-26

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto.
Koreguojamas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-26 įsakymu Nr.ĮS-1591 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Žvaigždžių g. 31 žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5270/0008:185, detaliojo plano dalies keitimo žemės sklypuose, kadastriniai Nr.5270/0008:323, 5270/0008:328, 5270/0008:614-5270/0008:617, 5270/0008:1191-5270/0008:1202, 5270/0008: 1205, 5270/0008:1206, 5270/0008:1209, 5270/0008:1212 - 5270/0008:1215, patvirtinimo, sklypų sujungimo ir padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo įsakymu  2013 m. gruodžio 19 d. Nr. ĮS - 2253 detalusis planas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 18- 373; Nr. K - VT - 52 - 18- 374.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Lomankos g. 73, sklypo plotas - 0,0671 ha.; Lomankos g. 75, sklypo plotas - 0,0572 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos” patvirtinimo 2018 m. birželio 22 d. Nr. ĮS - 1184.
TPD uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Raudondvario apyl. sen., Didvyrių k., Lomankos g. 73, kadastro Nr. 5270/0008:1204 ir Lomankos g.75, kadastro Nr. 5270/0008:1203 bei nustatatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai: Agnė Venclovienė, Vytautas Venclovas.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-10-29 iki 2018-11-12 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje; Raudondvario sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-11-12, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2018-10-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0006:297
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Kalnyčių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5197 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-10-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-10-16

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų: Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kaštonų g. 45, kadastro Nr. 5250/0006:1339, kurio plotas 0,0873 ha ir Kaštonų g. 47, kadastro Nr. 5250/0006:1338, kurio plotas 0,1153 ha.
Planavimo iniciatoriai –  G. P. ir A. P.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-10-30 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-04 įsakymas Nr. ĮS-1798 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-10-11

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimą. Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymu Nr. ĮS-1843 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimo patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-18-120.

2018-10-10

Informuojame apie pakartotinai rengiamą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., 427 ir 430 detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., Marijampolės g. 27, kadastro Nr. 5227/0003:33, kurio plotas 2,8767 ha, Apynio g. 40, kadastro Nr. 5227/0003:483, kurio plotas 1,3597 ha, viešinimą. Detaliojo plano koregavimas parengtas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-596, 2018-05-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-482 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-05-11 įsakymu Nr. ĮS-907 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us); nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “NNL termo”, įm.k. 300035285, pagal įgaliojimą atstovaujama UAB “Aplinka ir ekologija”, įm.k. 300588439, Maironio g. 48-5, Kaunas, el.p.: s.urbelis@gmail.com, tel.: 8 615 56244.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. spalio 15 d. iki spalio 26 d. iniciatoriaus įgalioto atstovo patalpose Maironio g. 48-5, Kaune, Kauno r.sav. ir Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-261). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Triukšmo ir oro taršos ataskaita
Brėžinys

 

2018-09-26

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 43 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Raudondvario sen. Didvyrių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Raudondvario sen. Didvyrių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema)
parengtas vadovaujantis; 2018 m. birželio 26 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1213; "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto organizatorius:  E . P. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2018-10-01 iki 2018-10-29 (20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2018-09-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Tauro g. 4, kadastro Nr. 5250/0006:478, kurio plotas 0,1295 ha.
Planavimo iniciatorė –  I. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-10-08 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-21 įsakymas Nr. ĮS-1729 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-09-21

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:194, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2N, kadastro Nr. 5250/0006:717, kurio plotas 2,0748 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB Timėjas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-10-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 620) 83 496).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymas Nr. ĮS-1655 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-09-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „Namas LT“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-10-05 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymas Nr. ĮS-1654 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-09-11

Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdami įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 11.1.1 papunktį, informuojame apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).
Planavimo tikslai:
•magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).
Ši informacija taip pat skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt/ bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Nutarimas

2018-09-18

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymu Nr. ĮS-1054 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:100, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: kadastro
Nr. 5247/0009:596, Molio g. 2, kadastro Nr. 5247/0009:595, Molio g. 4, kadastro Nr. 5247/0009:594, Molio g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:593, Molio g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:592 ir Molio g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:591.Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-10-03 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-09-07 įsakymas Nr. ĮS-1630 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-09-07

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0010:78, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 53, kadastro Nr. 5233/0010:208, kurio plotas 2,2204 ha, ir Erdvės g. 51, kadastro Nr. 5233/0010:209, kurio plotas 1,9516 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-1174; 2018-07-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-700; bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-07-13 įsakymu Nr. ĮS-1332 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: sujungti žemės sklypus kadastro Nr. 5233/0010:208 ir kadastro Nr. 5233/0010:209 į vieną; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 20.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Limedika”, įm.k. 134056779, pagal įgaliojimą atstovaujama Dainiaus Kovero, Gedimino g. 46-4, Kaunas, el.p.: dainius@etapasgroup.lt, tel.: 8 657 88822.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki rugsėjo 28 d. iniciatoriaus įgalioto atstovo patalpose, Gedimino g. 46-4, Kaune; Kauno r.sav. ir Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentose; Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje; t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-389). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2018-09-06

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-09-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83, mob. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-09-05 įsakymas Nr. ĮS-1618 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-09-06

Informuojame apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV).
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt. Informaciją apie projektą teikia: Egidijus Katilius, tel. (8-37) 305 564, el. p. egidijus.katilius@krs.lt
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, faks.:  (8 5) 212 7941; el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Atlikęs atranką dėl SPAV ir atsižvelgdamas į SPAV subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais, planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮS – 1580 nusprendė, kad Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Papildomai Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai buvo išsiųstas Plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentas. Jį išnagrinėjus buvo priimta išvada, kad Plano įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir specialiojo plano SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje.

Specialusis planas

Išvadų įvertinimo pažyma

Bendroji dalis

2018-09-03

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr.305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:63, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Ireniškių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj.: Dvaro g. 2, kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, ir Artojų g. 27, kadastro Nr.5260/0001:523, kurio plotas 0,5842 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,0826 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: Marijona Vasiliauskienė, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-507 (2017-03-17), Nr.ĮS-694 (2017-04-14) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-520 (2017-05-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-09-10 d. iki 2018-09-21 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-264 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2018-09-24 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pridedama:
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2018-08-28

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:823.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-09-11 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas Nr. ĮS-1564 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-08-28

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-19 įsakymu Nr. 1146 patvirtinto sklypų kadastro Nr. 5247/0012:359 ir 5247/0012:360 (planavimo organizatorius – Antanas Brūzga) detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr. 5247/0012:360, J. Gabrio g. 76, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.  (Toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. ĮS-149.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano iniciatorius – Edvardas Paulikas, J. Gabrio g. 76, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., tel.: (8 698) 40817. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – architektas Jonas Šarakauskas, V. Putvinskio g. 44-1, LT-44211 Kaunas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-19 įsakymu Nr. 1146 patvirtintą sklypų kadastro Nr. 5247/0012:359 ir 5247/0012:360 (planavimo organizatorius – Antanas Brūzga) detalųjį planą -  padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5247/0012:360 į du sklypus, atidalintiems žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą, teritorijos naudojimo tipą ir kt..
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-08-30 iki 2018-09-13 detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 44-1, Kaune (iš anksto susitarus dėl laiko), Alšėnų seniūnijos patalpose, Žiedo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Savanorių pr. 371, Kaune ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-52-16-33) iki 2018-09-13 imtinai. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Dokumentai

2018-08-27

Informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios".

2018-08-21

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:327 ir kadastro Nr. 5217/0010:351 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:474, kurio plotas 20,0310 ha (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. ĮS-1392 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Planavimo iniciatorius – UAB "Baltic Retail Properties", Jogailos g. 4 Vilniaus m.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, faks.: +370 37 313337, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovas architektas Vaidas Navackas (ATP 1701), informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: egle.garnyte@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Žemaitkiemio k. Domeikavos sen. Kauno r. sav. kadastrinis Nr. 5217/0010:474
Detaliojo planavimo tikslai: Žemės sklypą padalyti į kelis sklypus; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą –us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo uždaviniai: Nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai (teritorijos naudojimo tipas, būdai ir kita):
• Nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme numatyto teritorijos naudojimo tipo sąvokos apimtyje: žemės sklypą padalyti į kelis sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kt.
• Nustatant naudojimo tipą, nustatyti užstatymo procentą, UI ir aukštingumą – pagal Kauno r. teritorijos BP I-ojo keitimo sprendinius;
• Nustatyti kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus pravalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno r. savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-09-03 iki 2018-09-18 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-390) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-390) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

2018-08-21

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-09-20 sprendimu Nr. TS-360 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5201/0012:20, 5201/0012:391, 5201/0012:469 ÷ 5201/0012:473, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., kadastro Nr. 5201/0012:20, kurio plotas 6,5087 ha, kadastro Nr. 5201/0012:391, kurio plotas 2,0712 ha, kadastro Nr. 5201/0012:469, kurio plotas 2,1945 ha, kadastro Nr. 5201/0012:470, kurio plotas 2,8335 ha, kadastro Nr. 5201/0012:471, kurio plotas 5,6083 ha, kadastro Nr. 5201/0012:472, kurio plotas 2,8282 ha, kadastro Nr. 5201/0012:473, kurio plotas 7,4388 ha, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – suplanuoti komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdų žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.
Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius UAB „DV Investicija“. Detaliojo plano rengėjas, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 867621161, el. p. kastytiskvizik@gmail.com.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. KVT-52-17-403). Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje(www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-403), detaliojo plano rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

2018-08-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:330
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., Pamiškės g. 32
Žemės sklypo plotas, 0,5164 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
Planavimo organizatoriai: Gintarė Urbonavičiūtė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-16

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Šakių k., dalies teritori-jos, apimančios apie 4ha ploto kvartalą, (tame kvartale) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kadastro Nr.5217/0014:1188, Vandžiogalos pl. 73, sklypo kadastro Nr.5217/0014:1174, Kauno r sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g.1, kadastro Nr.5217/0014:331, Rusnės g. 2, kadastro Nr.5217/0014:200, Rusnės g.1, kadastro Nr.5217/0014:429, Rusnės g.4, kadastro Nr.5217/0014:1174, Forto g. 6, kadastro Nr.5217/0014:673, detaliojo plano - kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5217/0014:331, kad. Nr. 5217/0014:228,
kad. Nr. 5217/0014:200, kad. Nr. 5217/0014:200, kad. Nr. 5217/0014:1174, dalis žemės sklypų kad. Nr. 5217/0014:429, Nr. 5217/0014:673, Nr. 5217/0014:1188, Šakių k., Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. Plotas apie 38155 m2.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB “Vytėnų projektai”.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-2208 (2017-11-09), Nr. ĮS-2395 (2017-12-01) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1206 (2017-12-06).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Teritorijos planavimo dokumento (TPD) tikslai ir uždaviniai:
1. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus bei statybos reglamentus vadovaujantis Kauno r. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I-ojo keitimo sprendiniais;
2. Tikslinti krašto kelio Nr. 222 Kaunas-Vandžiogala apsaugos zoną, vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 343 (1992-05-12) "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" skyriaus II p.3.2. nuostatomis, suplanuojant kelio apsaugos zonos ribą 30m.
3. Suplanuoti, pakeisti ar panaikinti servitutus.
4. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-08-23 d. iki 2018-09-05 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Domeikavos seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj. ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-664.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-06 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2018-09-06d. 15val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys 1
Brėžinys 2

2018-08-10

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr.652 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19 žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen.,  Garliavos m., S.Lozoraičio g. 43, kadastro nr. 5223/0008:161.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 43, kadastro Nr.5223/0008:161, kurio plotas 0,6959 ha, laisva valstybinė žemė. Bendras planuojamos teritorijos plotas – ~0,8821 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Garliavos mechanikos gamykla“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Liutkausko, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-541 (2018-03-14), Nr.ĮS-727 (2018-04-13) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-381 (2018-04-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą /-us. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentus. Servitutų suprojektavimas ir/ar keitimas.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2018-08-16 d. iki 2018-08-29 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-201 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2018-08-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:121
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,8314 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Alvydas Dzemyda
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:16
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Rupinų k., Giminių g. 2
Žemės sklypo plotas, 2,0135 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Nikolaj Gandziuk
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:507
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5873 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Jūratė Stankevičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0013:1
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 3,2528 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Laimutė Starkevičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0008:241
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., Šiltnamių g. 1
Žemės sklypo plotas, 1,8986 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Vytis Jurgelevičius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0008:241
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., Šiltnamių g. 1
Žemės sklypo plotas, 1,8986 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Vytis Jurgelevičius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai –  D. Š., R. Š.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-08-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-02 įsakymas Nr. ĮS-1440 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-08-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:472
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5967 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Regina Aštrauskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0007:82
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Žemaitkiemio k.
Žemės sklypo plotas, 5,2700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Snieguolė Navickienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:197
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Arūnas Šulinskas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:533
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9106 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Laurynas Virbickas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-08-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:345
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.
Žemės sklypo plotas, 1,5826 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Kastytis Petrauskas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-07-31

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. TS-113, PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 5270/0008:1040, SAULĖLYDŽIO G. 9, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ.,  PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymas „ Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo , planavimo tikslų ir programos patvirtinimo“ Nr. ĮS-869 ir 2018 gegužės 10 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-458.
Planavimo iniciatoriai – Arvydas Ružinskas ir Edita Ružinskienė.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos, kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Nesteckis, veikiantis
pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Plano rengėjas - UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201, Kaunas. PV  Atėnė Žemaitienė, Tel. 865769524, atenezemaite@gmail.com
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai - Koreguoti detalųjį planą (žemės sklypas Kauno raj. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.,) patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-113.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2018-08-07  iki 2018-08-22 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaunas, LT- 49500, Raudondvario seniūnijoje,  Instituto g. 1A,  Raudondvario k.,  Raudondvario sen., Kauno raj.  ir rengėjo – UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201, Kaunas, patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

2018-07-26

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., žemės sklypų, kadastro Nr.5260/0008:460 ir Nr.5260/0008:463, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Elnio g. 23, kadastro Nr. 5260/0008:985.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 18 - 284.
TPD pagrindas:    Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-760 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”.
Planuojama teritorija: žemės sklypas  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Elnio g. 23. Plotas: 0,0980 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: Rita Motiejūnienė, Ramūnas Motiejūnas, Vilmantas Narsevičius, Edita Narsevičienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinama supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-08-01 iki 2018-08-14 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-08-14, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

2018-07-25

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimas (toliau – detalusis planas).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, antanas.nesteckis@krs.lt
Planavimo iniciatorė – Michalina Gustienė (atstovaujama Kęstučio Gusto).
Plano rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g.29, Dembava, 38176, Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, aurcerg@gmail.com
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. ĮS-46 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasrio 26 d. įsakymas Nr. ĮS-393 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planuojama teritorija – teritorija apribota Karolio Šono g., K. Dulksnio g., žemės sklypų, kadastro Nr.: 5247/0009:264; 5247/0009:265; 5247/0009:266; 5247/0009:267; 5247/0009:268; 5247/0009:269; 5247/0009:141. Planuojamos teritorijos plotas –  0,9451 ha.
Planavimo tikslas – 1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k. žemės sklypą, kadastro Nr. 5247/0009:459, padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų; 2. Vienam iš atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 3. Nustatyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo plano keitimo koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas. Detaliojo plano keitimas  rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.
Su parengtais ir viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Kauno rajono savivaldybės (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas) interneto svetainėje www.krs.lt,  skelbimų lentoje ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje (Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno r.), nuo 2018-08-01 iki 2018-08-14 (įskaitytinai), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-52-18-120. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2018-08-16  10.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijoje (Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno r.).
Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu adresu: Kauno rajono savivaldybei, Savanorių pr. 371, Kaunas, (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10), el.paštas neringa.blaskeviciene@krs.lt  ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-52-18-120, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

2018-07-24

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. TS-379 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:359, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-203.
Planavimo iniciatoriai – Jolanta Staskonienė ir Vygandas Staskonis, įgaliota Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV tel. 8 605 45942, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojamą teritoriją apima įregistruoti sklypai kad. Nr. 5233/0006:842, kad. Nr. 5233/0006:841, kad. Nr. 5233/0006:840 ir kad. Nr. 5233/0006:839. Pertvarkomas sklypas yra kad. Nr. 5233/0006:842, adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4 žemės sklypą, kadastro Nr. 5233/0006:842, padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
Keletui atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą
ir nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
Nustatyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą
ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymu Nr. ĮS-486 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2018-04-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-382.
Detaliojo plano keitimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-08-01 iki 2018-08-16 Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj., Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, taip pat Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2018 08 17, 10 val.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-203) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bei viešam aptarimui skirtu laiku, iki viešo aptarimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2018-07-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. ĮS-1383 patvirtinto žemės detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., Šilo g. 14,  kadastro Nr. 5227/0002:317.
Planavimo iniciatoriai –  G. Pociūtė, L. Pocius, L. Pociūtė-Strabeikienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-08-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-18 įsakymas Nr. ĮS-1359 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-07-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-03 sprendimu Nr. TS-38 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1, kadastro Nr. 5270/0013:737, Vilties g. 1A, kadastro Nr. 5270/0013:738.
Planavimo iniciatoriai –  T. Rybakovas, I. Rybakovienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-08-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-19 įsakymas Nr. ĮS-1365 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-07-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:300, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Vinco Jurgilo g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:300, kurio plotas 0,1869 ha.
Planavimo iniciatorius – MB Visi kampai, atstovaujama nario Evaldo Daukševičiaus.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-07-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 82).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-03 įsakymas Nr. ĮS-1283 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-07-10

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD): Kauno rajono administracijos direktoriaus 2011-06-06 įsakymu Nr. ĮS-867 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:242 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Rūtų g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:902, kurio plotas 0,3487 ha. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-93.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Rūtų g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:902. TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-24 įsakymas Nr. ĮS-111 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo". TPD uždaviniai: sklypą padalinti į keletą sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. TPD iniciatorius: E. J. A. ir A. P. A TPD rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244, s.urbelis@gmail.com.
TPD projekto vadovas: Kastytis Kvizikevičius, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244, s.urbelis@gmail.com. Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-07-10 iki 2018-07-25  www.tpdris.lt. Kauno rajono savivaldybės internete svetainėje www.krs.lt, Domeikavos seniūnijoje (vieša ekspozicija). TPD rengėjo patalpose, Maironio g. 48-5. Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2018-07-09

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Kvesų karjeras“ (į. k. 300632832); adresas - Tėviškės g. 1, Ringaudai, LT-53339 Kauno r. sav., adr. koresp. Palaukės g. 14, Vilemai, LT-53432 Kauno r. sav., tel.: 8 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com, direktorius Vytautas Kregždė.    
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.  
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Kvesų karjeras“ adresu - Palaukės g. 14, Vilemai, LT-53432 Kauno r. sav., tel.: 8 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2018-07-05

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:616, detalusis planas
Planavimo iniciatorė –  UAB „BAKŪŽĖ LT“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-07-20 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-03 įsakymas Nr. ĮS-1282 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-06-28

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., 427 ir 430 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., Marijampolės g. 27, kadastro Nr. 5227/0003:33, kurio plotas 2,8767 ha, Apynio g. 40, kadastro Nr. 5227/0003:483, kurio plotas 1,3597 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-596, 2018-05-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-482 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-05-11 įsakymu Nr. ĮS-907 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us); nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “NNL termo”, įm.k. 300035285, pagal įgaliojimą atstovaujama UAB “Aplinka ir ekologija”, įm.k. 300588439, Maironio g. 48-5, Kaunas, el.p.: s.urbelis@gmail.com, tel.: 8 615 56244.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. liepos 9 d. iki liepos 20 d. iniciatoriaus įgalioto atstovo patalpose, Maironio g. 48-5, Kaune, Kauno r.sav. ir Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-261). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

2018-06-25

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0010:78, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 53, kadastro Nr. 5233/0010:208, kurio plotas 2,2204 ha ir Erdvės g. 51, kadastro Nr. 5233/0010:209, kurio plotas 1,9516 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB Limedika, atstovaujama Dainiaus Kovero.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-07-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymas Nr. ĮS-1174 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-06-25

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypų  Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075, kurio plotas: 0,2002 ha ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, kurio plotas 0,2125 ha. detaliojo plano koregavimą.
Rengimo tikslas - dviejų sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo sprendiniai neprieštarauja Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, patvirtintiems Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos,
kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Neseckis, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Detaliojo plano iniciatorius – Gintautas Kančiūga gyv. Juozo Gabrio g.9, Garliavos m.,
Garliavos sen., Kauono raj. ,atstovaujamas Atėnės Žemaitienės pagal Kauno miesto 19-ojo
Notaro biuro 2018-01-08 įgaliojimą Nr. 19KU-109).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas. PV  Atėnė Žemaitienė, Tel. 865769524, atenezemaite@gmail.com
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2018-07-02  iki 2018-07-16  (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-59, bei interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., LT-53259, Kauno r. ir rengėjos – UAB “Polilinija“   patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens, ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

2018-06-20

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-104 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 71, kadastro Nr. 5267/0012:318 detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664, kurio plotas 0.3782 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-612.    Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664, plotas 0.3782 ha.    TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-11 įsakymas Nr. ĮS-1983 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-104 patvirtintą žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 71, kadastro Nr. 5267/0012:318 detalųjį planą -pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664 (detaliajame plane sklypas Nr. 2) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą
 (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai:  Ričardas Adomavičius, Onė Adomavičienė - pagal 2017-11-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-1098 (TPD iniciatorius pagal įgaliojimą atstovauja Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2018-06-26 iki 2018-07-11 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2018-06-26 iki 2018-07-11 (>5 darbo dienos): Taurakiemio seniūnijoje, Piliuonos k., T.Masiulio g. 6; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2018-07-11, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2018-06-26 iki 2018-07-11 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Sprendinių brėžinys
Aiškinamasi raštas
Inž. komunikacijų schema

2018-06-20

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro Nr. 5253/0010:28, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k.: Svirkalnio g. 15, kadastro Nr. 5253/0010:171 ir Svirkalnio g. 17, kadastro Nr. 5253/0010:172, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu Nr. ĮS-1175 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro Nr. 5253/0010:28, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k.: Svirkalnio g. 15, kadastro Nr. 5253/0010:171 ir Svirkalnio g. 17, kadastro Nr. 5253/0010:172, kadastro Nr. 5260/0001:883, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-691.

Įsakymas

2018-06-05

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-26 įsakymu Nr. ĮS-1591 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Žvaigždžių g. 31, kadastro Nr. 5270/0008:185, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k.: Lomankos g. 73, kadastro Nr. 5270/0008:1204 ir Lomankos g. 75, kadastro Nr. 5270/0008:1203.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-06-20 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-05-31 įsakymas Nr. ĮS-1053 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-06-05

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5250/0008:398 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793(toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-216.
Planavimo iniciatoriai – Irena Sladkevičienė. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, info@krs.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektas Vaidas Navackas (ATP1701), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija -  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į kelis žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. ĮS-598 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymas Nr. ĮS-789 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. 2018-04-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-430. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 Įsakymu Nr. TS-47 „Dėl sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, sujungimo ir padalijimo detaliųjų planų tvirtinimo“. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 Įsakymu Nr. TS-81. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793 darbų programa.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-06-18 iki 2018-07-03 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliava), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-216) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2018-05-24

Informuojame apie parengtą “Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1595) patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., kadastro Nr. 5250/0009:503, detaliojo plano keitimas”      
Rengimo tikslas :
1.Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav. Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:55, kurio plotas 0,7220 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir  padalyti į keletą sklypų.
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) -teritorijos naudojimo tipą  ir kita.
Detaliojo plano organizatorius –Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius , Savanorių pr. 371, Kaunas
Detaliojo plano iniciatoriai– Juzė Gudauskienė ir Ramutis Gudauskas, Kaunas, Liepų g. 4, tel. 8 648 23799.
Detaliojo plano rengėja: MB “Archasas“, K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas, el. paštas: giedre@archasas.lt, tel.  8 600 81416.
Susipažinti su Projekto sprendiniais galima Kauno r. sav., Ringaudų sen.,   seniūnijos patalpose iki 2018 m. birželio 13  d.
Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2018 06 13, 17 val. adresu MB “Archasas” patalpose K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-16-322) arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.
Brėžinys

2018-05-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:230, kadastro Nr. 5247/0007:231.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Hidraulit“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-06-06 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-23 įsakymas Nr. ĮS-983 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-05-23

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono valdybos 2002-08-27 sprendimu Nr. 231 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:53, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-10 įsakymu Nr. 1260 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0007:47 ir Nr. 5203/0007:54, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., kadastro Nr. 5203/0007:153, kurio plotas 1,7401 ha, Industrijos Parko g. 1 kadastro Nr. 5203/0007:48, kurio plotas 0,9999 ha ir Industrijos Parko g. 3 kadastro Nr. 5203/0007:53, kurio plotas 3,0000 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB DOJUS invest, atstovaujama Audriaus Kavaliausko.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-06-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-16 įsakymas Nr. ĮS-938 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-05-22

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:35 detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:427, kurio plotas 3.7111 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-181.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:427 (3.7111 ha) bei kiti žemės sklypai, kurie suprojektuoti 2007 m. DP sprendiniais - Lakštingalų g. 60, 62, 64, 66, Vakario g. 1-22, Alšėngirės g. 1, 3-22 ir kadastro Nr. 5247/0010:420 ((5.5668 ha); viso 9.2779 ha. Detalizuojamas plotas - 3.7111 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-07 įsakymas Nr. ĮS-643 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės.
TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: Padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 5247/0010:427) į keliolika sklypų, atidalintiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos); nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai:  Daiva Daukšienė, Antanas Keturakis - pagal 2015-04-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-608 (TPD iniciatorius TPDRIS atstovauja projektų vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2018-06-04 iki 2018-06-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2018-06-04 iki 2018-06-28 (>5 darbo dienos): Alšėnų seniūnijoje, Mastaičių k., Žiedo g. 2; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2018-06-28, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.    Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2018-06-04 iki 2018-06-28 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys 1-as lapas
Sprendinių brėžinys 2-as lapas
Inž. komunikacijų schemą

2018-05-18

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav. Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:306 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:839, kurio plotas 0,1347, kadastro Nr. 5250/0011:840, kurio plotas 0,1317, kadastro Nr. 5250/0011:841, kurio plotas 0,1356.
 Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt     Planavimo iniciatorius: UAB „Zeneda“, pagal įgaliojimą Kristina Burdulytė, Kaunas, Juozapavičiaus pr. 21-25;
Plano rengėjas: Kristina Burdulytė (individuali veikla pažymėjimo Nr.G18-647, 2006-05-17), Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, el.p.: architekte.kristina@gmail.com, tel.: 8-601 36731.
Projekto vadovė: Kristina Burdulytė, atestato Nr. ATP 2072.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-408 (2018-02-27), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-323 (2017-03-27), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-595 (2018-03-23).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus į vieną ir jį perdalinti; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-05-21 iki 2018-06-01 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Ringaudų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2018-05-15

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-26 įsakymu Nr. ĮS-2090 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Žalgirio g. 61, kadastro Nr. 5270/0013:289, kurio plotas 0,0703 ha, Žalgirio g. 59, kadastro Nr. 5270/0013:29.
Planavimo iniciatoriai –  K. Ralienė, D. Ralys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-05-29 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymas Nr. ĮS-819 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-05-14

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtinto Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo kadastro Nr.5217/0014:649, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., kadastro Nr. 5217/0014:953, kurio plotas 0,0438 ha ir Įgulos g. 12, kadastro Nr. 5217/0014:649, kurio plotas 0,0644 ha. Detaliojo plano keitimas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr. ĮS-524, 2018-03-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-295 ir 2018-03-14 Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtinto Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:649, detaliojo plano keitimo darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: žemės sklypui, esančiam Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., kad.Nr. 5217/0014:953, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; žemės sklypą kad.Nr. 5217/0014:953 prijungti prie Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtintu detaliuoju planu suformuoto kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g. 12, kad.Nr. 5217/0014:649; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 20, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatoriai: Audrius Baltrušaitis ir Irma Baltrušaitienė.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks birželio 4 d. 17.30 val. adresu Gedimino g. 47-422, Kaune. Susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2018 m. gegužės 21 d. iki birželio 4 d. Kauno rajono savivaldybės ir Domeikavos seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-155). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

2018-05-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:562
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Martynas Andriejaitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  
 

2018-05-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos geležinkelio privažiuojamojo kelio jungties tarp geležinkelio linijos Palemonas–Gaižiūnai iki Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos  specialusis planas.
Planavimo iniciatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamentas.
Su specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-05-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-05-24 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos geležinkelio privažiuojamojo kelio jungties tarp geležinkelio linijos Palemonas–Gaižiūnai iki Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Projektas

 

2018-05-08

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:371
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,7262 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Dangis Sulžinskas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-05-03

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-20 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:180, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Žilvičių g. 6, kadastro Nr. 5233/0003:67 ir Žilvičių g. 8, kadastro Nr. 5233/0003:61 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-70.
Planavimo iniciatoriai – Kostas Deveikis, įgaliota Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojami žemės sklypai išsidėstę Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Žilvičių g. 6, kadastro Nr. 5233/0003:67 ir Žilvičių g. 8, kadastro Nr. 5233/0003:61.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:67, naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
Sujungti žemės sklypą kadastro Nr. 5233/0003:67 su žemės sklypu kadastro Nr. 5233/0003:61, ir padalinti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų; Suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-31 įsakymas Nr. ĮS-164 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2018-02-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-116.
Detaliojo plano koregavimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-05-07 iki 2018-05-21 Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje adresu Vilniaus g. 67, Karmėlava, Kauno raj., Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, taip pat Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-70) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2018-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:514
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.
Žemės sklypo plotas, 1,5122 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Milena Zurzienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-05-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:514
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.
Žemės sklypo plotas, 1,5122 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Milena Zurzienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-04-27

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5260/0008:460 ir Nr. 5260/0008:463, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Elnio g. 23, kadastro Nr. 5260/0008:985, kurio plotas 0,0980  ha.
Planavimo iniciatoriai – Rita Motiejūnienė, Ramūnas Motiejūnas, Vilmantas Narsevičius ir Edita Narsevičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-05-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-19 įsakymas Nr. ĮS-760 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-04-27

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-03 įsakymu Nr. ĮS-591 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 1 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0009:122, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1116, kurio plotas 0,2788 ha.
Planavimo iniciatorė – Gintarė Baltramiejūnaitė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-05-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymas Nr. ĮS-495 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-04-16

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
–Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt;
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.
Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos galima šiais adresais:
–UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227), atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus žemėtvarkos inžinierė Ieva Petruškevičiūtė mob. tel. (8 6) 82 50644, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 5) 269 2235, el. paštas k.rackauskaite@litrail.lt.
Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos salėje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r., 2018 m. balandžio 26 d., 18.00 val.
Taip pat prašome žemės sklypų savininkus ir (ar) kitus naudotojus, turinčius įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu VĮ Registrų centre įregistruota žemės sklypo nuomos sutartis, kurios nuomos terminas baigėsi projekto rengimo laikotarpiu arba baigsis iki 2018 m. gruodžio 21 d., pranešti apie tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams nurodytais kontaktais.

2018-04-16

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro Nr.5253/0010:28, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. Vilkijos apyl., sen., Jaučakių k. Svirkalnio g. 15, kadastrinis Nr.5253/0010:171 ir Svirkalnio g.17, kadastro Nr.5253/0010:172.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2574 (2017-12-27) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-8 (2018-01-04).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatoriai: Nijolė Bačėnienė, Vincas Bačėnas.
Plano rengėja: UAB „Savana LT“ (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. Vilkijos apyl., sen., Jaučakių k. Svirkalnio g. 17 ir Svirkalnio g.15.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą,
2.Sujungtą sklypą padalinti į du ar daugiau sklypų,
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2018-04-24 iki 2018-05-08 (10 darbo dienų) Vilkijos apylinkių seniūnijos patalpose (Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.) plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2018-04-13

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. TS-113 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:179, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Saulėlydžio g. 9, kadastro Nr. 5270/0008:1040, kurio plotas 0,0879 ha.
Planavimo iniciatoriai – Arvydas Ružinskas ir Edita Ružinskienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-04-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-29 įsakymas Nr. ĮS-650 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-04-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., Marijampolės g. 27, kadastro Nr. 5227/0003:33, Apynio g. 40, kadastro Nr. 5227/0003:483
Planavimo iniciatorė –  UAB „NNL termo“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-04-26 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. ĮS-596 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-04-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimu Nr. TS-352 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas šiam žemės sklypui Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Tesko“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-04-26 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-29 įsakymas Nr. ĮS-651 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-04-12

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV)
SPAV atrankos dokumentų organizatorius:
UAB „Vilemų telkinys", įmonės kodas 303441914, registruota Lygybės g. 21-86, Kaunas, tel.863530367, e-paštas arturas.maciuta@vst-transportas.lt, direktorius Artūras Mačiūta
SPAV atrankos dokumento pavadinimas:
Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas.
Planavimo tikslai:
suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas:
UAB „Geobaltic", Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141,  El. paštas: info@geobaltic.lt
Priimtas sprendimas:
išnagrėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumentų ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima:
Planavimo organizatoriui - UAB “Vilemų telkinys”, adresas - Lygybės g. 21-86, Kaunas, tel.863530367, e-paštas arturas.maciuta@vst-transportas.lt ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui - UAB „Geobaltic", Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141,  El. paštas: info@geobaltic.lt, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val.

2018-04-06

Informuojame apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės Kvesų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies (apie 5,42 ha) naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Karjeras“ (į. k. 301166558); adresas – Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel.: 8 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com, direktorius Arūnas Lukošius.    
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Kvesų smėlio ir žvyro telkinio  išteklių dalies (apie 5,42 ha) naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.  
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kauno rajono savivaldybės Kvesų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies (apie 5,42 ha) naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Karjeras“, adresu  Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel.: 8 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui - B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 16 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2018-04-06

Informuojame apie parengtą “Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., kadastro Nr. 5217/0011:425, detaliojo plano keitimas”      0.5005  ha
Rengimo tikslas :
1. Kauno raj. Sav. Domeikavos sen., Ražių k., kad. Skl. Nr. 5217/0011:425 padalinimas į 7 sklypus; 4-ių sklypų paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos , vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastataų statybos), 1-o į kitą (inžinerinės infrastruktūros koridorius), 2-u atidalytus sklypus paliekant  žemės ūkio paskirties.
2. Detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto organizatorius  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Rengimo iniciatoriai  Birutė  Žeimienė , Julius Žeimys
Planą rengia MB  “Archasas”  (tel. 8 600 81416)  , el. p. info@archasas.lt ), projekto vadovė Giedrė Karenė , (tel.  8 600 81416 ) email.: giedre@archasas.lt
Susipažinti su Projekto sprendiniais galima Kauno r. sav., Domeikavos  seniūnijos patalpose iki 2018 m. balandžio 27  d.
Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2018 04 27 , 17 val. adresu MB “Archasas” patalpose K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr.K-VT-52-16-419) arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.

2018-04-05

Informuojame, dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
2018 m. kovo 28 d. Nr. 12-18
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Kvesų karjeras“ įmonės 2018-03-26 d. prašymą,  n u s p r e n d ž i u
pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Kvesų karjeras“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-21p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Kvesų karjeras“ įmonės 2018-03-26 d. prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-04-17 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-04-17.
Sprendimas dėl Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-04-19.
L. e. direktoriaus pareigas    Jolanta Čyžienė

2018-03-30

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav.,  Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 41, kadastro Nr. 5223/0008:162.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 41, kadastro Nr.5223/0008:162, kurio plotas 4,3921 ha, laisva valstybinė žemė. Bendras planuojamos teritorijos plotas – ~4,7345 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Patikima linija“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Blažulionio, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-2465 (2017-12-11), Nr.ĮS-10 (2018-01-03) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-23 (2018-01-11).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą /-us. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentus.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2018-04-09 d. iki 2018-04-20 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-18 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2018-03-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro  Nr. 5250/0008:398 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793, plotas 0,1466 ha.
Planavimo iniciatorė –  Irena Sladkevičienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-04-16 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. ĮS-598 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-03-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0006:74
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k.
Žemės sklypo plotas, 2,9901 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Reda Kasmauskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-03-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:126
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k.
Žemės sklypo plotas, 4,4655 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Antanas Juočionis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-03-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:512
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., Bityno g. 7
Žemės sklypo plotas, 0,5916 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Rolandas Remigijus Andreikėnas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-03-22

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr.305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:63, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Ireniškių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj.: Dvaro g. 2, kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, ir Artojų g. 27, kadastro Nr.5260/0001:523, kurio plotas 0,5842 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,0826 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: Marijona Vasiliauskienė, adresas korespondencijai:    V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-507 (2017-03-17), Nr.ĮS-694 (2017-04-14) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-520 (2017-05-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-04-04 d. iki 2018-04-17 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD   Nr. K-VT-52-17-264 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2018-04-18 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2018-03-21

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 43, kadastro Nr. 5223/0008:161, kurio plotas 0,6959 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB „Garliavos mechanikos gamykla“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-04-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-14 įsakymas Nr. ĮS-541 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-03-21

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu
Nr. TS-24 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kadastro Nr. 5283/0007:652, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aluonos g. 1, kadastro Nr. 5283/0007:781.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu Nr. ĮS-542 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. TS-24 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0007:652, detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aluonos g. 1, kadastro Nr. 5283/0007:781, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-16-262.
Įsakymas

2018-03-21

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono valdybos 2002-05-28 sprendimu Nr. 139 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0013:129, detaliojo plano korektūrą (techninės klaidos taisymą).
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-26 įsakymu Nr. ĮS-389 „Dėl Kauno rajono valdybos 2002-05-28 sprendimo Nr. 139 „Dėl sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, padalijimo ir sklypų padidinimo detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo ir patvirtinto detaliojo plano koregavimo, ištaisant techninę klaidą“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. T00052731.
Įsakymas

2018-03-21

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-21 įsakymu Nr. ĮS-581 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-17-397.
Įsakymas

2018-03-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:228
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 2,5279 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Darius Aukščiūnas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-03-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:688
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 2,9534 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Audrius Giraitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-03-14

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. TS-304 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., kadastro Nr. 5273/0013:111, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-569.
Planavimo iniciatoriai – Asta Reingardienė, Eugenijus Reingardas, įgaliota Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV tel. 8 605 45942, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojamas žemės sklypas išsidėstęs Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., Dujotiekio g. 52.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., Dujotiekio g. 52,  kadastro Nr. 5273/0013:388, kurio plotas 0,1572 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) į žemės ūkio paskirties žemę (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), nustatyti šio įsakymo 1 punkte įvardytos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-18 įsakymas Nr. ĮS-1806 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2017-10-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-982.
Detaliojo plano keitimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-03-15 iki 2018-03-28 Kauno rajono Rokų seniūnijoje adresu Nemuno g. 14, Rokų k., Kauno rajonas, Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, taip pat Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2018 03 29, 10 val.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-17-569) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bei viešam aptarimui skirtu laiku, iki viešo aptarimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis sprendinių brėžinys

2018-03-13

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 - 02 - 13 įsakymu Nr. ĮS - 216 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., (kadastro Nr.5270/0013:754) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B kadastro Nr. 5270/0013:75, kurio plotas 0,0974 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 329.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B. Sklypo plotas - 0,0974 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos” patvirtinimo 2017 m. birželio 16 d. Nr. ĮS - 1194.
TPD uždaviniai:
Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B, kadastro Nr. 5270/0013:75 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai: UAB “Žaliasis servisas”.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-03-15 iki 2018-03-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje; Raudondvario sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-03-28, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Inžinerinių tinklų brėžinys

Sprendinių brėžinys

2018-03-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. TS-379 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:359, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Jolanta Staskonienė ir Vygandas Staskonis.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-03-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymas Nr. ĮS-486 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-03-09

Informuojame apie parengtą: „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1029 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., kadastro Nr. 5237/0006:37, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl.: Nemuno g. 13, kadastro Nr. 5237/0006:81 ir Nemuno g. 15, kadastro Nr.5237/0006:82
Rengimo tikslas :
1)Sujungti žemės sklypus kadastro Nr.  5237/0006:81 ir kadastro Nr.  5237/0006:82.
2)Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą(-us) - teritorijos naudojimo tipą ir  kita.
Projekto organizatorius  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Rengimo iniciatoriai Valdas Jeronimas Steponavičius, Dovilė Steponavičienė
Planą rengia MB  “Archasas”  (tel. 8 600 81416), el. p. info@archasas.lt ), projekto vadovė Giedrė Karenė , (tel.  8 600 81416), email.: giedre@archasas.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais galima Kulautuvos seniūnijos, Poilsio g. 5, Kulautuvos m., Kulautuvos sen., Kauno r. sav. ir   Kauno rajono savivaldybės patalpose,  Savanorių pr. 371, Kaunas, TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-611)
Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2018 03 27, 17 val. adresu MB “Archasas” patalpose K. Donelaičio g. 4-420, Kaunas
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos K-VT-52-17-611) arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2018-03-06

Informuojame, kad pradedama gyventojų apklausa dėl Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Biruliškių k., Ramučių k. Sergeičikų I k. ir Karmėlavos mstl. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo. Gyventojų apklausa dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo bus vykdoma nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. balandžio 2 d. seniūnijos patalpose, pirmadieniais –
8-18 val., kitomis darbo dienomis – 8-17 val. Vietos gyventojai susipažinti su siūlomomis gyvenamųjų vietovių teritorijų ribomis ir teikti raštiškus pasiūlymus gali nuo 2018 m. kovo 1 d. Schemos bus iškabintos seniūnijos skelbimų lentoje, raštiškus pasiūlymus galima teikti seniūnei. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėją V. Daubarą, tel. Nr. 868500176, vyr. specialistę V. Gilvickienę, tel. Nr. 870685446.

Įsakymas

2018-03-05

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu
Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimą.

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-05 įsakymu
Nr. ĮS-457 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392, Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397 ir Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-17-216.

Įsakymas

2018-03-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:306 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro                                  Nr. 5250/0011:839, kurio plotas 0,1347 ha, kadastro Nr. 5250/0011:840, kurio plotas 0,1317 ha, kadastro Nr.5250/0011:841, kurio plotas 0,1356 ha
Planavimo iniciatorė –  UAB „Zeneda“ (įm. k. 304256594)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-03-15 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-27 įsakymas Nr. ĮS-408 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-02-23

Informuojame, kad pradedama gyventojų apklausa dėl Kauno rajono savivaldybės Lapių seniūnijos Lepšiškių k. ir Smiltynų II k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo. Gyventojų apklausa dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo bus vykdoma nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. balandžio 27 d. seniūnijos patalpose, pirmadieniais – 8-18 val., kitomis darbo dienomis – 8-17 val. Vietos gyventojai susipažinti su siūlomomis gyvenamųjų vietovių teritorijų ribomis ir teikti raštiškus pasiūlymus gali nuo 2018 m. kovo 1 d. Schema bus iškabinta seniūnijos skelbimų lentoje, raštiškus pasiūlymus galima teikti seniūnui. Dėl informacijos suteikimo kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Lapių sen. seniūną Rimantą Stankų, tel. 869826506.

2018-02-21

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:649, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Audrius Baltrušaitis ir Irma Baltrušaitienė.
Su detaliojo plano keitimo pradžios ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-03-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-19 įsakymas Nr. ĮS-291 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

3. Darbų programa

4. Inicijavimo sutartis

2018-02-19

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo
dokumento (toliau - TPD): Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. TS-491 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų, kadastro Nr. 5247/0009:3 ir kadastro Nr. 5247/0009:77, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Slėnio g. 7, kadastro Nr. 5247/0009:129, kurio plotas 0,7847 ha. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau -TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-189.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Slėnio g. 7, Garliavos m., Kauno r.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymas Nr. ĮS-355 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".
TPD uždaviniai: sklypą padalinti į keletą sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) –
teritorijos naudojimo tipą ir kita, pakeisti naudojimo būdą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
TPD iniciatorius: Arvydas Čėsna
TPD rengėjas: Aurelija Povilaitienė, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244,
aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
TPD projekto vadovas: Aurelija Povilaitienė, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244, aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-02-27 iki 2018-03-12 (10 darbo dienų) www.tpdris.lt. Kauno rajono savivaldybės internete svetainėje www.krs.lt, Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava (vieša ekspozicija). TPD rengėjo patalpose, Maironio g. 48-5. Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2018-03-12, 17.00 val., TPD iniciatoriaus patalpose, Maironio g. 48-5, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018-02-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:135
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.
Žemės sklypo plotas, 2,5907  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Svajūnas Slavikas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-02-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0010:104
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Stavidvario k., Bebrų g. 12
Žemės sklypo plotas, 0,9130  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Stasys Milkintas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-02-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:370
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8158  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Aurimas Aleksiūnas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-02-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:357
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas, 1,0166  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Reda Janina Varkalienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-02-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0004:5
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.
Žemės sklypo plotas, 0,7379  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Marija Pukalskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-02-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:615, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Būdos g. 25, kadastro Nr. 5217/0013:1116, Būdos g. 27, kadastro Nr. 5217/0013:1114 ir Būdos g. 29, kadastro Nr. 5217/0013:1111.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-14 įsakymu
Nr. ĮS-278 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų i k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:615, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų i k., Būdos g. 25, kadastro Nr. 5217/0013:1116, Būdos g. 27, kadastro Nr. 5217/0013:1114 ir Būdos g. 29, kadastro Nr. 5217/0013:1111, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-411.
Įsakymas

2018-02-13

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-27 sprendimu Nr. TS - 207 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0003:320, detaliojo plano ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-342 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypų, kadastro Nr.5233/0003:545 ir Nr.5233/0003:546, detaliojo plano koregavimas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 390 ir TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 391.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Gimtinės g.3 - kadastro Nr.5233/0003:547, kurio plotas 0,3333 ha ir Vidurio g.2 - kadastro Nr.5233/0003:549, kurio plotas 0,1667 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. liepos 19 d. Nr. ĮS - 1424 : Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo.
TPD uždaviniai:
Sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:547 (Gimtinės g. 3), padalyti į du sklypus, atidalytą žemės sklypą prijungti prie žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:549 (Vidurio g. 2), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.
TPD iniciatoriai: Sigitas Matulis, Valė Matulienė, Eduardas Pranskietis.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-02-14 iki 2018-02-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Karmėlavos sen. skelbimų lentoje, TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, (vieša ekspozicija - 5 d.d.).
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-02-28, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

2018-02-08

Informuojame apie papildomas viešinimo procedūras rengiamam Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:996, detaliojo plano keitimui.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:1132, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., plotas apie 0,6203 ha. Žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:1144, Gėlių g. 2F, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., plotas apie 0,2797 ha. Žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:373, Gėlių g. 2C, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., plotas apie 0,5000 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 341, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „Straita“ (įm. kodas 141841196) atstovaujama direktoriaus Lino Bernoto ir Eglė Reneckytė .
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-850 (2016-05-05), Nr. ĮS-1048 (2016-05-27) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-733 (2016-06-07).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.1.Žemės sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0010:1132, kurio plotas 0,6203 ha, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų;
1.2.Dviem ar daugiau atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos;
1.3.Nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-02-19d. iki  2018-03-02 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 341, Kaunas), Ringaudų seniūnijos (Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r.) ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose (V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-235.
Viešas svarstymas numatomas 2018-03-05 d. 14 val.  plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-03-05 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2018-02-07

Informacija apie teritorijų planavimą dėl Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano
Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Reiskių tyro telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Raigardo, Plinkšių bei Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018 m. vasario 23 d. (įskaitytinai) galima teikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, elektroniniu paštu vstt@vstt.lt.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumento projektu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje http://www.vstt.lt/ Saugomų teritorijų planavimas / Specialusis saugomų teritorijų planavimas / Visuomenės informavimas apie saugomų teritorijų planavimą

2018-02-06

INFORMACIJA apie Kauno r. sav. Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Kvesų karjeras“, Tėviškės g. 1, Ringaudai, LT-53339 Kauno r. sav. (adresas koresp.: Palaukės g. 14, Vilemai, LT–53432 Kauno r. sav.), direktorius Vytautas Kregždė, mob. tel.: +370 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno r. sav. Zapyškio IV smėlio ir žvyro  telkinio naujų plotų naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2018–02–01, Nr. (28.2)–A4–1050).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: Palaukės g. 14, Vilemai, LT–53432 Kauno r. sav., kontaktinis asmuo Vytautas Kregždė, mob. tel.: +370 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. 8 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

2018-02-02

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu
Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastro Nr. 5247/0010:494, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.: Nasturtų g. 1, kadastro Nr. 5247/0010:89, Nasturtų g. 3, kadastro Nr. 5247/0010:230 ir Nasturtų g. 5, kadastro
Nr. 5247/0010:351, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-02 įsakymu
Nr. ĮS-188 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastro Nr. 5247/0010:494, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.: Nasturtų g. 1, kadastro Nr. 5247/0010:89, Nasturtų g. 3, kadastro Nr. 5247/0010:230 ir Nasturtų g. 5, kadastro
Nr. 5247/0010:351, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-111.

Įsakymas

2018-01-30

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorė – Michalina Gustienė (atstovaujama Kęstučio Gusto).
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-02-13 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-10 įsakymas Nr. ĮS-46 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“

 

2018-01-25

Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, faks.:  (8 5) 212 7941; el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 149600 ha.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•    Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•    Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•    Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•    Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Planavimo darbų programa:
•    Plano rengimo etapai: parengiamasis, sprendinių rengimo ir baigiamasis etapai.
•    Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
•    Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
•    Specialiojo plano koncepcija: rengiama.
•    Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos

2018-01-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0006:0221
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k.
Žemės sklypo plotas, 3,8500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Jūratė Ščerbinskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-01-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0011:311
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.
Žemės sklypo plotas, 0,6300 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Edvinas Anzelis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-01-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:617
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.
Žemės sklypo plotas, 7,4223 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Kęstutis Adomaitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-01-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:174
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Tursono k., Nemuno g. 21
Žemės sklypo plotas, 2,3815 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Regina Litvinovičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-01-23

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5, kad Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5, sklypo kad. Nr. 5217/0012:923, kurio plotas 0,1700 ha, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – padalyti žemės sklypą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5, sklypo kad. Nr. 5217/0012:923, į du ar daugiau atskirų žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us), teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.
Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatoriai Antanas Grinius, Vida Grinienė. Detaliojo plano rengėjas, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 8676 21161, el. p. kastytiskvizik@gmail.com.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-489). Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-489), detaliojo plano rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.“
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Tinklų schema

2018-01-19

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-299 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., kadastro Nr. 5247/0012:606 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, J. Gabrio g. 69A, k., kadastro Nr. 5223/0011:555, kurio plotas 0,1700 ha
Planavimo iniciatorė –  Danutė Kupčienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-02-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-15 įsakymas Nr. ĮS-60 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-01-18

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl UAB „Ekobazė“ nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Stiklo g. Nr. 1, 3 ir 5, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Ekobazė“, Stoties g. 65, Vievis, tel.  8-640-26857.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui, naudojimas ir jų perdirbimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskritis, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., Stiklo g. Nr. 1, 3 ir 5.
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-12-29 raštas Nr. (28.2)-A4-13406)
Susipažinti su išsamesne informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekobazė“ Stoties g. 65, Vievis, ir tel. 8-640-26857, darbo dienomis nuo 9 iki 15 val., per 20 darbo dienų  nuo šio skelbimo išleidimo.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juoazapavičiaus g. 9, tel. 8-706-62008)  per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas (tel: 8 3730 2607), per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

2018-01-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:653
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k.
Žemės sklypo plotas, 1,4051 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Andrius Velkas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-01-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2018-01-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., kadastro Nr. 5217/0014:593, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Tauro g. 7, kadastro
Nr. 5217/0014:974.
Planavimo iniciatoriai – Giedrius Norkevičius, Skirmantė Norkevičienė, Rimgailė Budreikė, Darius Budreika.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-01-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-01-11 įsakymas Nr. ĮS-50 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2018-01-10

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kad. Nr.5233/0009:820 ir kad.Nr. 5233/0009:821 detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 34, kad. Nr.5233/0009:1101.
Planuojama teritorija: Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 34, kad. Nr.5233/0009:1101 (plotas 4,5532 ha) ir Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 32, kad. Nr.5233/0009:1108 (plotas 0,7764 ha). Bendras planuojamos teritorijos plotas – 5,3296 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2480 (2017-12-12), Nr. ĮS-2576 (2017-12-28)  ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1274 (2016-12-29).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendi-mu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kad. Nr.5233/0009:820 ir kad.Nr. 5233/0009:821 detaliųjį planą žemės sklype Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 34, kad. Nr.5233/0009:1101:
1. Sujungti žemės sklypą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 34, kadastro Nr. 5233/0009:1101 su suformuotu žemės sklypu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 32, kadastro Nr. 5233/0009:1108;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita;
3. Nustatyti planuojamos ūkinės veiklos sanitarinę apsaugos zoną(vadovaujantis individualiai atlikta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra);
4. Nustatyti ir/ar panaikinti servitutus.    
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-01-19 d. iki             2018-02-01 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-690 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2018-01-08

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastrinis Nr.  5247/0010:494 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastrinis Nr.  5247/0010:86.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: Alfonsas Norkus, Rita Norkuvienė, Vilius Kunigėlis, Tadas Kunigėlis;
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-514 (2017-03-17), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-404 (2017-04-13), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr.ĮS-651 (2017-04-07), Šalių susitarimu dėl 2017-04-13 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarties Nr. S-404 pakeitimu Nr. S-442 (2017-04-28).
Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:86, žemės naudojimo būdą iš atskirųjų  želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir jį padalinti; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-01-09 ryto iki 2018-01-23 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Alšėnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

2018-01-03

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-20 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:180, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Žilvičių g. 6, kadastro Nr. 5233/0003:67, kurio plotas 0,0951 ha ir Žilvičių g. 8, kadastro Nr. 5233/0003:61, kurio plotas 0,1157 ha.
Planavimo iniciatorius – Kostas Deveikis.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-01-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas Nr. ĮS-2589 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

3.Darbų programa

4.Inicijavimo sutartis

2018-01-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0005:0582
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Jadagonių k.
Žemės sklypo plotas, 2,3857 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Žymantas Tamulaitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-01-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-12-20

Parengti kultūros paveldo objekto – Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812) ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijoje bei apsaugos zonoje, reglamentuoti žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas parengtas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: nekeičiamas. 

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt; sigita.bugeniene@outlook.com; www.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html; Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui, adresu Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

Pridedama dokumentai

2017-12-20

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., kadastro Nr. 5260/0001:115, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k.: Naujakurių g. 6, kadastro Nr. 5260/0001:897 ir Naujakurių g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:883. (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-560.
Planavimo iniciatoriai – Aivaras Visockas. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektas Vaidas Navackas (A1701), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija –  Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k.: Naujakurių g. 6, kadastro Nr. 5260/0001:897 ir Naujakurių g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:883.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Sujungti žemės sklypus kadastro Nr. 5260/0001:897 ir kadastro Nr. 5260/0001:883. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymas Nr. ĮS-2002 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. 2017-10-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-983, 2017-10-12 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., kadastro Nr. 5260/0001:115, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k.: Naujakurių g. 6, kadastro Nr. 5260/0001:897 ir Naujakurių g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:883 darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2017-01-04 iki 2017-01-18 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., LT-53259), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-17-560) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

2017-12-15

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-17 įsakymu Nr. 613 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:441, Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:456 ir Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:457, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Jovita Juravičienė ir Šarūnas Juravičius.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-01-03 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-05 įsakymas Nr. ĮS-2424 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

3.Darbų programa

4.Inicijavimo sutartis

2017-12-13

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 41, kadastro Nr. 5223/0008:162, kurio plotas 4,3921 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB „Patikima linija“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-12-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2465 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-12-13

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-418 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., kadastro Nr. 5233/0006:284, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 9E, kadastro Nr. 5233/0006:284.
Planavimo iniciatorė – Daiva Viktoravičiūtė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-12-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2017-12-07 įsakymas Nr. ĮS-2443 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-12-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 34, kadastro Nr. 5233/0009:1101, kurio plotas 4,5532 ha.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB (įm. k. 111682375, atstovaujama Kęstučio Urniežiaus)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2017-12-27 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymas Nr. ĮS-2480 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-12-11

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 detaliojo plano, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai, koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: kadastro Nr. 5223/0008:199 ir S. Lozoraičio g. 31, kadastro Nr. 5223/0008:153, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-11 įsakymu
Nr. ĮS-2464 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19, detaliojo plano, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai, koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: kadastro Nr. 5223/0008:199 ir S. Lozoraičio g. 31, kadastro Nr. 5223/0008:153, patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-465.
Įsakymas

2017-12-08

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro
Nr. 5253/0010:28, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k.: Svirkalnio g. 15, kadastro Nr. 5253/0010:171 ir Svirkalnio g. 17, kadastro
Nr. 5253/0010:172.
Planavimo iniciatoriai – Nijolė Bačėnienė ir Vincas Bačėnas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-12-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-06 įsakymas Nr. ĮS-2436 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-12-07

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. Dl-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl pasiūlymu teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas patvirtinto detaliojo plano koregavimas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Žaibo g. 3, kadastro Nr. 5217/0012:256 detaliojo plano koregavimas žemės sklype sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Žaibo g. 3, kadastro Nr. 5217/0012:1353. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-19-17-457.
Detaliojo planavimo uždaviniai - padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijų naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo iniciatoriai — Jūratė Mieldažienė, Sigitas Mieldažys, gyv. Žaibo g. 3, Domeikavos k,. Domeikavos sen., Kauno raj., tel. 8 615 15087.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2017-08-30 įsakymo Nr. ĮS-1676 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų”.
Detaliojo plano rengėja — UAB „Polilinija", Neries kr. 16-114, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, tel. 865271128, el.paštas: iustina.kasyte@qmail.com.
Detaliojo piano Vieša ekspozicija vyks nuo 2017-12-18 iki 2018-01-04 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r.) ir UAB "Polilinija" patalpose (Neries kr. 16-114, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2017-12-07

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ
Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0008:506, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-09-20 sprendimu Nr. Ts-173 detaliojo plano (koreguotas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-29 įsakymu Nr. Įs-981) koregavimo, (koreguojami žemės sklypai Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0008:691, 690, 689, 674, 675, 698, 712, 697, 711, 696, 695, 693, 692, 715, 702, 716, 703, 717, 704, 718, 705, 719, 708, 720) projektas
Detaliojo plano rengimo tikslas:
a)  Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., J. Vyšniausko g. 2, kad. Nr. 5247/0008:720, naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas;
b)  Sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Šv. Silvijos g. 1, kad. Nr. 5247/0008:691, Šv. Silvijos g. 3, kad. Nr. 5247/0008:690, Šv. Silvijos g. 5, kad. Nr. 5247/0008:689, Šv. Silvijos g. 12, kad. Nr. 5247/0008:674, Šv. Silvijos g. 14, kad. Nr. 5247/0008:675, V. Matulevičiaus g. 5,  kad. Nr. 5247/0008:698, V. Matulevičiaus g. 6, kad. Nr. 5247/0008:712, V. Matulevičiaus g. 7, kad. Nr. 5247/0008:697, V. Matulevičiaus g. 8, kad. Nr. 5247/0008:711, V. Matulevičiaus g. 9, kad. Nr. 5247/0008:696, V. Matulevičiaus g. 11, kad. Nr. 5247/0008:695, V. Matulevičiaus g. 15,  kad. Nr. 5247/0008:693, V. Matulevičiaus g. 17, kad. Nr. 5247/0008:692, J. Vyšniausko g. 3, kad. Nr. 5247/0008:715, J. Vyšniausko g. 4, kad. Nr. 5247/0008:702, J. Vyšniausko g. 5, kad. Nr. 5247/0008:716, J. Vyšniausko g. 6, kad. Nr. 5247/0008:703, J. Vyšniausko g. 7, kad. Nr. 5247/0008:717, J. Vyšniausko g. 8, kad. Nr. 5247/0008:704, J. Vyšniausko g. 9, kad. Nr. 5247/0008:718, J. Vyšniausko g. 10, kad. Nr. 5247/0008:705, J. Vyšniausko g. 11, kad. Nr. 5247/0008:719, J. Vyšniausko g. 13, kad. Nr. 5247/0008:708;
c)  Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą(-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: UAB „Gidonelija“, Daiva Paulauskienė, Vytautas Paulauskas, Martynas Šerkšnys, Tomas Būdvytis, Dovilė Būdvytienė, Marius Stanišauskas, Kristina Stanišauskė, Tomas Balakauskas, Rūta Balakauskienė.
Plano rengėjas: Zita Normantienė, Nuolatinio Lietuvos gyv. ind. veiklos vykdymo pažyma  Nr. (21.4)-G18-1541“, tel: 370 614 22859, el. paštas: zita.normat@gmail.com
Numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-52-17-124
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
i)nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme  numatytos teritorijos naudojimo tipo sąvokos apimtyje; Pakeisti žemės sklypo kadastro Nr.: 5247/0008:720 žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; sujungti žemės sklypus ir juos padalinti; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kitą;
ii) nustatant naudojimo tipą, nustatyti užstatymo procentą, UI ir aukštingumą - pagal Kauno r. teritorijos BP I-ojo keitimo sprendinius;
iii) nustatyti kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus privalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas remiantis sklypų savininkų prašymu, detaliojo plano koregavimo rengimo programa, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-02 įsakymu nr. ĮS - 197 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-17 įsakymu nr. ĮS - 77 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi 2017-03-08, Nr. S-280.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):
Neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2017-12-18 iki 2018-01-03 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Alšėnų seniūnijoje, Žiedo g. 2, Mastaičiai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir iš anksto sutarus su rengėju.
 Planavimo pasiūlymus dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių susipažinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Detalaus plano koregavimas
Pagrindinis brėžinys

2017-12-06

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-323 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo (kadastro Nr. 5247/0009:232) detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 163, kadastro Nr. 5247/0009:525, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-05 įsakymu Nr. ĮS-2417 „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-323 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:232, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 163, kadastro Nr. 5247/0009:525, patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-49.
Įsakymas

2017-11-29

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimu Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k.: Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392; Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397; Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477; kadastro Nr. 5227/0002:391. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,5876 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: UAB „Sauda“, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-621 (2017-04-04) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-438 (2017-04-27).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimu Nr.TS-209 patvirtintą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311 detalųjį planą.
Plano tikslai:
1.pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu Nr.TS-209 patvirtintu detaliuoju planu suformuotiems žemės sklypams Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Stanaičių k., Pramonės g. 9, kadastro Nr.5227/0002:392 ir Pramonės g. 15, kadastro Nr.5227/0002:477, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą;
2.nustatyti žemės naudojimo būdą - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
3.sujungti žemės sklypus kad.Nr.5227/0002:392 ir 5227/0002:477 su Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Stanaičių k., Pramonės g. 11, kadastro Nr.5227/0002:397, kitos paskirties, būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, žemės sklypu;
4.nustatyti keičiamo detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.    
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-12-07 d. iki 2017-12-20 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-216 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2017-12-21d. 15 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2017-11-27

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-27 sprendimu Nr. TS - 207 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0003:320, detaliojo plano ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-342 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypų, kadastro Nr.5233/0003:545 ir Nr.5233/0003:546, detaliojo plano koregavimas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 391.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Gimtinės g.3 - kadastro Nr.5233/0003:547, kurio plotas 0,3333 ha ir Vidurio g.2 - kadastro Nr.5233/0003:549, kurio plotas 0,1667 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. liepos 19 d. Nr. ĮS - 1424 : Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo.
TPD uždaviniai:
Sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:547 (Gimtinės g. 3), padalyti į du sklypus, atidalytą žemės sklypą prijungti prie žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:549 (Vidurio g. 2), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.
TPD iniciatoriai: Sigitas Matulis, Valė Matulienė, Eduardas Pranskietis.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-12-04 iki 2017-12-15 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Karmėlavos sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-12-15, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2017-11-27

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-27 sprendimu Nr. TS - 207 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0003:320, detaliojo plano ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-342 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypų, kadastro Nr.5233/0003:545 ir Nr.5233/0003:546, detaliojo plano koregavimas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 390.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Gimtinės g.3 - kadastro Nr.5233/0003:547, kurio plotas 0,3333 ha ir Vidurio g.2 - kadastro Nr.5233/0003:549, kurio plotas 0,1667 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. liepos 19 d. Nr. ĮS - 1424 : Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo.
TPD uždaviniai:
Sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:547 (Gimtinės g. 3), padalyti į du sklypus, atidalytą žemės sklypą prijungti prie žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:549 (Vidurio g. 2), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.
TPD iniciatoriai: Sigitas Matulis, Valė Matulienė, Eduardas Pranskietis.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-12-04 iki 2017-12-15 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Karmėlavos sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-12-15, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2017-11-27

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl 5 x 7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbų žemės sklype kad.nr. 5203/0003:382 Kauno raj. sav. Babtų sen. Babtų k. poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno g. 30, LT-54333, Babtų mstl., Kauno raj., tel. +370 684 82486. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo užsakovas - AB „Energetikos tinklų institutas“, Kęstučio g. 36, LT – 44310 Kaunas, tel. +370 699 09580.
2. PŪV pavadinimas - 5 x 7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbai.  
3. PŪV vieta - Kauno raj. sav. Babtų sen. Babtų k., sklypo  kad.Nr.5203/0003:382.  
4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-11-22 raštu Nr. (28.2)-A4-12110 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai -5 x 7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbams žemės sklype kad.nr. 5203/0003:382 Kauno raj. sav. Babtų sen. Babtų k. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima AB „Energetikos tinklų institutas“, Kęstučio g. 36, LT – 44310 Kaunas, tel. +370 699 09580,  nuo šios informacijos paskelbimo dienos per 20 darbo dienų, darbo valandomis.
6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 68 086, 8 706 62 008.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 68 086, 8 706 62 008,  UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, tel.: (8 37) 323 209, 8 698 29606 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

2017-11-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:389
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k., Nendrių g. 28 .
Žemės sklypo plotas, 1,0018 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Danutė Jasevičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-11-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0007:425
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k.
Žemės sklypo plotas, 0,9385 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Vilma Paškevičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-11-23

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.) leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas: Ūkininkas Audriaus Banionis, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. (8-698) 82 358, el. paštas straunas@gmail.com.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, faksas (8-37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt
PŪV pavadinimas: Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.).
PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.
Planuojama ūkinė veikla. Planuojama esamų statinių rekonstrukcija, naujų statinių statyba. Bus auginamos paršavedės, paršeliai iki 3 mėnesių amžiaus, penimos kiaulės nuo 3 mėnesių mažiaus, galvijai, avys, vištos dedeklės. Numatytos aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemonės: probiotikų naudojimas, skysto kiaulių mėšlo rezervuaro dengimas kieta danga su biofiltru, galvijų skysto mėšlo rezervuaro dengimas plaukiojančia danga , biofiltro įrengimas penimų kiaulių tvarte.
PAV subjektai: Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Kauno rajono savivaldybės administracija - planuojamos ūkinės veiklos galimybei pritaria.
Visuomenė apie planuojamą veiklą informuota: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ 2017-04-08, Kauno rajono laikraštyje „Kauno rajono diena“ 2017-04-10, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 2017-04-06, Kauno rajono savivaldybės Taurakiemio seniūnijos skelbimų lentoje ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame tinklalapyje www.infraplanas.lt. 2017-04-10. Viešas supažindinimas vyko 2017 m. balandžio 26 d. 18 val. Taurakiemio seniūnijoje (adresu: Centrinė g. 31, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. ). Į visuomenės pasiūlymus buvo atsižvelgta rengiant PAV ataskaitą.
Atsakingos institucijos sprendimas. Planuojama ūkinė veikla - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą scenarijų (alternatyvą) F1. Pagrindiniai motyvai: PAV subjektai pritarė ataskaitai ir PŪV, visuomenė buvo tinkamai supažindinta, PŪV įgyvendinimas pagal F1 scenarijų (naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones) nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.
Sprendimas dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje galimybių priimtas 2017 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (28.1)-A4-11934.
Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.

2017-11-17

Kauno rajono savivaldybės administracijos tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto  Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., sklypo kadastrinis Nr.  5233/0013:342  detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr.  5233/0013:170.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: 837 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Skaistė Kižytė;
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1335 (2017-07-04), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-727 (2017-07-26), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1442 (2017-01-21).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano sprendinius:
1.Žemės sklypą, kadastro Nr. 5233/0013:170 (Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28), padalyti iki dešimt sklypų;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2017-11-20 ryto iki 2017-12-01 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Karmėlavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2017-11-14

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO R. SAV. TARYBOS 2009-04-30 SPRENDIMU NR. TS-195 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., SMILTYNŲ I K., ŽEMĖS SKLYPO, KAD. NR. 5217/0013:615,  DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., SMILTYNŲ I K., BŪDOS G. 25, KAD. NR. 5217/0013:1116, BŪDOS G. 27, KAD. NR. 5217/0013:1114, BŪDOS G. 29, KAD. NR. 5217/0013:1111
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2017-08-01 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1494 ir 2017-08-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-767.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Agnopolio dvaras“, Smiltynų I k., tel. Nr. 40 78 83.
Plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, at. Nr. ATP 1228, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel.Nr. 8 698 11891, inga.tikuisyte@gmail.com
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno r. sav. tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., žemės sklypo, kad. Nr. 5217/0013:615,  detaliojo plano sprendinius: sujungti įregistruotus žemės sklypus Būdos g. 25, 27 ir 29, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2017-11-22 iki 2017-12-05 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-17-411), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune, Domeikavos seniūnijoje, Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav. ir pas detaliojo plano rengėją D.Poškos g. 6A, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Sprendinių aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Informacinis pranešimas

2017-11-13

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas detaliojo plano – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Šakių k., dalies teritorijos, apimančios apie 4 ha ploto kvartalą, (tame kvartale) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kadastro Nr. 5217/0014:1188, Vandžiogalos pl. 73, sklypo kadastro Nr. 5217/0014:1174, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g. 1, kadastro Nr. 5217/0014:331, Rusnės g. 2, kadastro Nr. 5217/0014:200, Rusnės g. 1, kadastro Nr. 5217/0014:429, Rusnės g. 4, kadastro Nr. 5217/0014:1174, Forto g. 6, kadastro Nr. 5217/0014:673.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Vytėnų projektai“ (įm. k. 234536850).
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2017-11-28 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-09 įsakymas Nr. ĮS-2208 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

2017-11-13

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-09 įsakymu Nr. ĮS-210 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:253) detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kadastro Nr. 5217/0012:1165, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-13 įsakymu Nr. ĮS-2240 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-09 įsakymu Nr. ĮS-210 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:253) detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kadastro Nr. 5217/0012:1165, patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-428.

Įsakymas

2017-11-13

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:71, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Vaidoto g. 7, kadastro Nr. 5217/0008:821 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-12-16 įsakymu patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:117, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Astrų g. 6, kadastro Nr. 5217/0008:166, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-10 įsakymu Nr. ĮS-2213 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:71, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Vaidoto g. 7, kadastro Nr. 5217/0008:821 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-12-16 įsakymu patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:117, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Astrų g. 6, kadastro Nr. 5217/0008:166, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

Įsakymas

2017-11-09

INFORMACIJA apie baldų gamybos įmonės statomos Kauno LEZ teritorijoje Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos ir eksploatacijos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Geras baldų fabrikas“, Terminalo g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r., mob. tel. (8-682) 54 429, el. p. virgis@freda.eu. Kontaktinis asmuo: Karolina Arūnienė, tel. (8-37) 39 12 12, mob. tel. (8-687) 88 779, el. p. karolina@freda.eu.
PŪV pavadinimas: Naujos baldų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija.
PŪV vieta: Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Kauno LEZ teritorijoje.
Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-11-06 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-11316 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - UAB „Geras baldų fabrikas“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

2017-11-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0008:5
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Eglynų k.7
Žemės sklypo plotas, 7,0240  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Ona Časienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-11-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:379
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Smailių k.
Žemės sklypo plotas, 4,3938  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Darijus Kraujutaitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-11-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0005:122
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,9728  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Gintarė Baghirova
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-11-03

INFORMACIJA apie Kauno r. sav., Žėbiškių k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas;  kontaktinis asmuo: Arūnas Lukošius, mob. tel. +370 657 70599.  
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno r. sav., Žėbiškių k.,  Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Žėbiškių k.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2017-10-30, Nr. (28.2)-A4-11134).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas; mob. +370 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 7) 0662008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, adresu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 3) 7302607, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. +370 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios

2017-11-03

INFORMACIJA apie Kauno r. sav., Žvirgždės k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas;  kontaktinis asmuo: Arūnas Lukošius, mob. tel. +370 657 70599.  
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno r. sav., Žvirgždės k.,  Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2017-10-24, Nr. (28.2)-A4-10904).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas; mob. +370 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 7) 0662008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, adresu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 3) 7302607, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. +370 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

2017-10-30

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose (Kauno m. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.) projektas (toliau – ŽPVP projektas).
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. +370 5 239 3848,
faks. +370 5 212 4335, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Danutė Baltrimavičienė, tel. Nr. +370 5 269 3947,
mob. Nr. +370 618 88982, el. paštas d.baltrimaviciene@litrail.lt, Kristina Račkauskaitė, tel. +370 5 269 2235, mob. tel. +370 616 38252, el. paštas: k.rackauskaite@litrail.lt, faks. +370 5 269 3491, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 110053842, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus Žemėtvarkos inžinierė Ieva Petruškevičiūtė, tel. +370 682 50644, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.

Skelbimas

 

2017-10-24

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. TS-194 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0007:229, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Alšėnų k., kadastro Nr. 5247/0007:229, kurio plotas 3,0000 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2017-07-21 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-1438, 2017-08-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-792 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2017-08-11 įsakymu Nr. ĮS-1556 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. TS-194 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us); nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Patikima linija”, įm.k. 136019174, pagal įgaliojimą atstovaujama Tomo Labanausko, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.:t.labanauskas@etapas.lt,   tel.:8 614 14984.
Rengėjas: UAB “Etapas”, Putvinskio g. 17-4, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 15 d. rengėjo patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno r.sav., Kauno m.sav., Alšėnų seniūnijos ir Aleksoto seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. bei Kauno m.sav. internetiniuose tinklalapiuose, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.

Pranešimas

Sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas

2017-10-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:1392
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Vida Visockienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-10-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0001:351
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Kriemalos k.
Žemės sklypo plotas, 1,0349  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Gediminas Banevičius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-10-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0011:1275
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.
Žemės sklypo plotas, 3,3595 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Raimundas Sirvidas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-10-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:988
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Jolanta Laskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-10-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:667
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 7,1151 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Daiva Butkienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-11-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-10-23

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1029 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., kadastro Nr. 5237/0006:37, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl.: Nemuno g. 13, kadastro Nr. 5237/0006:81 ir Nemuno g. 15, kadastro Nr. 5237/0006:82.
Planavimo iniciatoriai – Valdas Jeronimas Steponavičius ir Dovilė Steponavičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-11-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-18 įsakymas Nr. ĮS-2047 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

3. Darbų programa

4. Inicijavimo sutartis

2017-10-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialusis planas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, faksas  (8-37) 31 37 97.
Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija, Karmėlavos seniūnija.
Su Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano pradžios, planavimo tikslų sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017-10-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, (dokumentai Urbanistikos skyriuje 210 kabinete). Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 37) 30 55 10, el. p. neringa.mackeviciute-blaskeviciene@krs.lt.
Pridedama:

Sprendimas

2017-10-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-104 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 71, kadastro            Nr. 5267/0012:318 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664, kurio plotas 0,6782 ha.
Planavimo iniciatoriai – Ričardas Adomavičius, Onė Adomavičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-10-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-11 įsakymas Nr. ĮS-1983 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-10-03

Informacija apie medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statybos ir veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Hollister Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, tel. 001 847 680 2117, el. p. james.humphries@hollister.com.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., Kauno apskr.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-26 raštu Nr.(28.2)-A4-9855 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB „Hollister Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius. Kontaktinis asmuo – generalinis direktorius James Woodrow Humphries Jr, tel. 001 847 680 2117, el. p. james.humphries@hollister.com.  Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.
Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000. UAB „Sweco Lietuva“ - V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196574, faks. (8 5) 2617507 el. p. info@sweco.lt.

2017-09-27

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., kadastro Nr. 5260/0001:115, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Teleičių k.: Naujakurių g. 6, kadastro Nr. 5260/0001:897 ir Naujakurių g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:883.
Planavimo iniciatorius – Aivaras Visockas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-10-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-22 įsakymas Nr. ĮS-1843 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

3.Darbų programa

4.Inicijavimo sutartis

2017-09-26

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-30 įsakymu Nr. ĮS-1362 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastrinis Nr.  5217/0013:21 ir kadastro Nr. 5217/0013:610 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Alyvų g. 2 kadastro Nr.  5217/0013:788.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Albinas Čiučiulka;
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1660 (2016-09-13), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1187 (2016-10-24), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr.ĮS-1863 (2016-10-10).
Planavimo uždaviniai: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos naudojimo reglamento (-ų) - teritorijos naudojimo tipo ir kita, nustatymas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2017-09-27 ryto iki 2017-10-10 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Domeikavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Detalaus plano korekcija

2017-09-21

Informuojame apie parengtą vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 DETALIOJO PLANO, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai, KOREGAVIMAS žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: kadastro Nr. 5223/0008:199 ir S. Lozoraičio g. 31, kadastro Nr. 5223/0008:153.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-465.
Planuojama teritorija: Plotas: 0,4915 ha. (žemės sklypai Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: kadastro Nr. 5223/0008:199 ir S. Lozoraičio g. 31, kadastro Nr. 5223/0008:153).
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. ĮS - 2072 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Planavimo uždaviniai: 2003 m. liepos 25 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 652 patvirtinto detaliojo plano koregavimas, numatant sklypų kadastro Nr. 5223/0008:153 ir kadastro Nr. 5223/0008:199 sujungimą, patikslinant sujungto žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo reglamentus.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, į.k. 188756386.
Planavimo iniciatorius: UAB “Glomera”, atstovaujantis IĮ „Arūno Liočo firma“ savininkas Arūnas Liočas.
Planavimo rengėjas: PV arch. Arūnas Liočas, IĮ „Arūno Liočo firma“, Tilžės g. 5, Kaunas,
tel. 8-698-10540, el. p. arunasliocas@gmail.com.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta dokumentų  viešinimo procedūrų tvarka,  galima nuo 2017-09-28 iki 2017-10-12 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt,; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt,; Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje, Savanorių pr. 371, Kaunas; Garliavos seniūnijoje (vieša ekspozicija), Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas ir planavimo rengėjo patalpose, Tilžės g. 5, Kaunas.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Skelbimas

Pagrindinis brėžinys

2017-09-20

Informuojame apie parengtą žemės sklypo detaliojo plano keitimą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kad.nr. 5250/0013:399, kurio plotas 0,4356 ha paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties (gyvenamąją teritoriją) su tikslu statyti dvibutį gyvenamąjį namą.
Pareiškėjas – MINDAUGAS PAPLAUSKAS.
Plano rengėjas: UAB „Kaunas Real Estate“ Vasario 16-osios g.5A, Kaunas“, tel/fax. 837 209793, m.tel.860272628, el.p. info@rek.lt
Informuojame apie parengtą vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 spr. Nr.TS-101 patvirtinto žemės sklypo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., kad. Nr. 5250/0013:399 detaliojo plano keitimą.
Numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-52-16-412
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
- Nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme
nuamtytos teritorijos naudojimo tipo sąvokos apimtyje; Ringaudų sen. Bajorų k. kadastro
Nr. 5250/0013:399, kurio plotas 0,4356 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš
žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos
naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo plano keitimas parengtas vadovaujantis:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-05 įsakymu nr. ĮS - 1587 patvirtinto teritorijų planavimo proceso inicijavimą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-10 įsakymu nr. ĮS - 1875 patvirtinto detaliojo plano keitimo finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programą – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-101 patvirtino žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen. Bajorų k., kadastro Nr. 525/0013:59, detaliojo plano keitimo darbų programą.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):
Neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2017-10-02 iki 2017-10-13 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Ringaudų seniūnijoje Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.  ir rengėjo patalpose UAB „Kaunas Real Estate“ Vasario 16-osios g.5A, Kaunas.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Kauno rajono savivaldybės skelbimo lentoje ir Ringaudų seniūnijoje Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno raj. nuo 2017-10-09 iki 2017-10-13.
Viešas susirinkimas įvyks 2017m. spalio 13 d. 17.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, UAB „Kaunas Real Estate“ Vasario 16-osios g.5A, Kaunas.
Planavimo pasiūlymus dėl keičiamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių susipažinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

2017-09-19

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. TS-304 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., kadastro Nr. 5273/0013:111, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Asta Reingardienė, Eugenijus Reingardas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-10-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-18 įsakymas Nr. ĮS-1806 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-09-14

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Kvesų karjeras“ įmonės 2017-08-30 d. prašymą,  n u s p r e n d ž i u pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Kvesų karjeras“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-38p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Kvesų karjeras“ įmonės 2017-08-30 d. prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2017-08-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2017-09-26.
Sprendimas dėl Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2017-09-28.

2017-09-12

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-31 įsakymu Nr. ĮS-1229 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 3, žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0009:775, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.: Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:867, ir Gluosnių g. 3B, kadastro Nr. 5233/0009:868.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.: Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:867 (plotas 0,0887 ha), ir Gluosnių g. 3B, kadastro Nr. 5233/0009:868 (plotas 0,0613 ha). Bendras planuojamos teritorijos plotas – 0,1500 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Rasa Miliūnienė, Robertas Miliūnas, Vita Špečkauskienė, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1893 (2016-10-12) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1317 (2016-12-16).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-31 įsakymu Nr. ĮS-1229 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 3, žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0009:775, detalųjį planą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.: Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:867, ir Gluosnių g. 3B, kadastro Nr. 5233/0009:868:
1.suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,Ramučių k.: Gluosnių g. 3, kurio plotas 0,0887 ha, kadastro Nr. 5233/0009:867, ir Gluosnių g. 3B, kurio plotas 0,0613 ha, kadastro Nr. 5233/0009:868;
2.nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita    
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-09-25 d. iki 2017-10-06 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-519 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Informacinis pranešimas

Brėžinys

2017-09-11

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-159 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Sodų g. 12, kadastro Nr. 5217/0011:52 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Ramunių g. 18, kadastro Nr. 5217/0011:574, kurio plotas 0,0774 ha.
Planavimo iniciatoriai – Danutė Nazelskienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-09-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Dokumentai

2017-09-08

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:96
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k., Braziūkų g. 1 
Žemės sklypo plotas, ha 2,5001
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: Vytautas Savičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-09-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-09-07

Informuojame apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB „Axis Industries“, įmonės kodas 165707056, Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas, tel. (8-37) 36 02 34, el. p. gintaras.zmuidzinas@axis.lt. Kontaktinis asmuo: Gintaras Žmuidzinas, tel. (8-65) 27 66 03.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos statyba ir eksploatavimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Veterinarų g. 52.
Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-09-06 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-9157 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - AB „Axis Industries“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

2017-08-28

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5, kadastro Nr. 5217/0012:923.
Planavimo iniciatoriai – Antanas Grinius ir Vida Grinienė
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-09-12 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-22 įsakymas Nr. ĮS-1620 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis

4. Aiškinamasis raštas
5. Pagrindinis brėžinys
6. Tinklų Schema

2017-08-25

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:0474
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokelių k.
Žemės sklypo plotas, ha 0,5100
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Romaldas Girdvainis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-09-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt

2017-08-25

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5277/0006:0222
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Zauniškių k.
Žemės sklypo plotas, ha 2,0000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Valdas Nekrošius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-09-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt.

2017-08-25

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:0547
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Rupinų k.
Žemės sklypo plotas, ha 2,0585
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Vilemas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-09-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt

2017-08-25

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 08 d. įsakymu Nr. ĮS-396 patvirtinto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0008:434) Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija:žemės sklypai kad. Nr. 5247/0008:507, kad. Nr. 5247/0008:508,
kad. Nr. 5247/0008:509 Jonučių k.,  Alšėnųsen., Kauno r. sav.  Plotas apie 26317 m2.
Planavimo organizatorius:Kauno rajonosavivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Rita Palšienė ir Tomas Palšis.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas:Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-649 (2017-04-07), Nr. ĮS-760 (2017-04-28) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-543 (2017-05-23).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-04-08 d. įsakymu Nr. ĮS-396 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0008:434, detaliojo plano keitimas.
Teritorijos planavimo dokumento (TPD) tikslai ir uždaviniai:
1.1. Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0008:507, kurio plotas 2,1317ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) ir jį padalyti;
1.2. Nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-08-31 d. iki 2017-09-13 d. imtinai(tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija -ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Alšėnų seniūnijos patalpose Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen. ir plano rengėjo –UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-270.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-09-13 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2017-09-14 d. 15val.detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūrasgali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Dokumentai

2017-08-08

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Žaibo g. 3, kadastro Nr. 5217/0012:256 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Žaibo g. 3, kadastro Nr. 5217/0012:1353, kurio plotas 0,2735 ha.
Planavimo iniciatoriai – Sigitas Mieldažys, Jūratės Mieldažienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-08-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-07 įsakymas Nr. ĮS-1525 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-08-04

Dėl įsivėlusios techninės klaidos pakartotinai informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi parengtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS - 141 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0009:469, detaliojo plano keitimas.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. Nr. ĮS - 814 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-233.
TPD uždavinai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS - 141 patvirtintu detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:583. Rengiamo TPD sprendiniais numatoma: Žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kad. Nr. 5250/0009:583 padalijimas į keturis atskirus žemės sklypus, trims atidalintiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos reglamentą.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:583 (detaliajame plane sklypai Nr. 11, 12, 13, 14). Plotas: 1,0787 ha.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Virginija Rapalavičienė, kurią TPDRIS atstovauja projekto vadovė Laimutė Pėželienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, te. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-08-07 iki 2017-08-21 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Kauno raj. (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2017-07-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0011:0570 
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav.,  Karmėlavos sen., Ramučių k. 
Žemės sklypo plotas, 0,5352 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą.
Planavimo organizatorius: Mantas Narauskas 
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu.

2017-07-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0001:0623
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav.,  Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k., Virbališkių g. 31 
Žemės sklypo plotas, 1,9960 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Gintautas  Pažėra 
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2017-07-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5272/0018:0470
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokelių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5532 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: GINTARAS TACIONIS 
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2017-07-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0373 
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav.,  Rokų sen., Patamulšėlio k. 
Žemės sklypo plotas, 1,1200ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Virgilija Alešenkovienė 
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2017-07-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0063
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav.,  Rokų sen., Raželių k
Žemės sklypo plotas, 0,7002 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Ugnė Ambrazevičiūtė
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-07-27

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. TS-194 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0007:229 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0007:229
Planavimo iniciatorė – UAB „Patikima linija“ (įm. k. 136019174).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-08-110 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-21 įsakymas Nr. ĮS-1438 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-07-27

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮS-1190 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ patvirtinto 1540 m2 ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0010:459 Domeikavos k. v.) Kauno r. sav., Žemaitkiemio k., detaliojo plano koregavimas. 
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5217/0010:459, Dvarkiemio g. 35, Žemaitkiemio k.,  Domeikavos sen., Kauno r. sav. Plotas apie 1540 m2 . 
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 
188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt. 
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, atstovaujama direktorės Aurelijos Grikštaitės, veikiančios pagal Renaldo Balsevičiaus, Eleonoros Plepytės-
Balsevičienės ir Haroldo Urbonavičiaus, 2017 m. birželio 30 d. įgaliojimą. 
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.   
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-1060 (2017-05-31), Nr. ĮS-1190 (2017-06-16) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-653 (2017-06-21). 
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-09-22 sprendimu Nr. TS-198 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastrinis Nr.5217/0010:207 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastrinis Nr.5217/0010:459, kurio plotas 0,1540 ha.            Detaliojo plano koregavimo tikslas: 
1.1. Padalyti žemės sklypą į kelis sklypus; 
1.2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.    
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-07-31 d. iki 2017-08-11 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Domeikavos seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 2, Domeikava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-334. 
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-08-11 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2017-07-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr.5233/0013:0144
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. 
Žemės sklypo plotas, 0,5007 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: VITALIJUS ŠILO 
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2017-07-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. 
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:1264
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k. 
Žemės sklypo plotas, 0,5020 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: JŪRATĖ RADVILAVIČIENĖ 
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-07-18

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, parengtas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k., Kadagių Slėnio g. 33B (kad. Nr. 5267/0012:0012), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai – nuosavybės teise valdomo 11,7723 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5267/0012:0012) atidalijimas ir padalijimas suformuojant šešis atskirus žemės sklypus. 
Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM.
Iniciatoriai – Marija Savickienė, Haroldas Patriubavičius ir Kazimieras Patriubavičius.
Projekto rengėjas – UAB „Geodezijos centras”, matininkas Antanas Balnis; Pašilaičių g. 17-38, Vilnius; tel. pasiteiravimui 864722772 ; el. paštas: info@geocentras.lt
Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas galima pateikti nuo 2017-07-24 iki 2017-08-04 iš anksto susitarus dėl laiko nurodytu telefonu ar el. paštu.
Pridedama: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo įsakymas.

2017-07-13

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:615, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Būdos g. 25, kadastro Nr. 5217/0013:1116, kurio plotas 0,0974 ha, Būdos g. 27, kadastro Nr. 5217/0013:1114, kurio plotas 0,1051 ha, Būdos g. 29, kadastro Nr. 5217/0013:1111, kurio plotas 0,1915 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB Agnapolio dvaras, atstovaujama direktoriaus Vaido Čepo.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-07-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-11 įsakymas Nr. ĮS-1365 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2017-07-11

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-09-20 sprendimu Nr. TS-360 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., žemės sklypų, kadastro Nr.: 5201/0012:20, 5201/0012:391, 5201/0012:469–5201/0012:473, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., kadastro Nr. 5201/0012:20, kurio plotas 6,5087 ha, kadastro Nr. 5201/0012:391, kurio plotas 2,0712 ha, kadastro Nr. 5201/0012:469, kurio plotas 2,1945 ha, kadastro Nr. 5201/0012:470, kurio plotas 2,8335 ha, kadastro Nr. 5201/0012:471, kurio plotas 5,6083 ha, kadastro Nr. 5201/0012:472, kurio plotas 2,8282 ha ir kadastro Nr. 5201/0012:473, kurio plotas 7,4388 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB DV Investicija, atstovaujama direktoriaus Aldevino Sudeikio.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-07-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymas Nr. ĮS-1351 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa 
4. Inicijavimo sutartis

2017-07-05

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimu Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k.: Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392, Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397, Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k.: Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392, Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397, Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 0,7121 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: UAB „Sauda“, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-621 (2017-04-04) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-438 (2017-04-27).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimu Nr.TS-209 patvirtintą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311 detalųjį planą žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k.: Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392, Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397, Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477:
1.pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu Nr.TS-209 patvirtintu detaliuoju planu suformuotiems žemės sklypams Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Stanaičių k., Pramonės g. 9, kadastro Nr.5227/0002:392 ir Pramonės g. 15, kadastro Nr.5227/0002:477, pagrindnę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą;
2.nustatyti žemės naudojimo būdą - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
3.sujungti žemės sklypus kad.Nr.5227/0002:392 ir 5227/0002:477 su Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Stanaičių k., Pramonės g. 11, kadastro Nr.5227/0002:397, kitos paskirties, būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, žemės sklypu;
4.nustatyti keičiamo detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita 
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-07-14 d. iki 2017-07-27 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-216 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Informacinis pranešimas
Brėžinys

2017-07-05

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170, kurio plotas 1,0100 ha.
Planavimo iniciatorius – Skaistė Kižytė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2017-07-20 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, 
Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-04 įsakymas Nr. ĮS-1335 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2017-07-03

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. TS-207 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:320, detaliojo plano ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-342 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0003:545 ir 
Nr. 5233/0003:546, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Gimtinės g. 3, kadastro Nr. 5233/0003:547, kurio plotas 0,3333 ha ir Vidurio g. 2, kadastro Nr. 5233/0003:549, kurio plotas 0,1667 ha.
Planavimo iniciatoriai – Valė Matulienė, Sigitas Matulis ir Eduardas Pranskietis.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2017-07-18 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, 
Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-22 įsakymas Nr. ĮS-1231 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis 

2017-06-29
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Planavimo iniciatorius – UAB Giraitės vandenys.
Su specialiojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-07-14 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimas Nr. TS-41;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa

2017-06-28
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-13 įsakymu Nr. ĮS-217 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Griaustinio g. 1, kadastro Nr. 5260/0001:641 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ramunių g. 28, kadastro Nr. 5260/0001:641, kurio plotas 0,2250 ha.
Planavimo iniciatoriai – Renata Meškauskienė, Nerijus Meškauskas, Antanas Karpas, Vaida Karpienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-07-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. ĮS-1281 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa 
4. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

2017-06-28
Planavimo organizatorius – Vida Mikšėnienė
Planuojama teritorija – 0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5270/0008:687), esantis Kauno raj. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 27d. įsakymas Nr.7KPĮ-45-(14.7.125.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“;
Planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo uždaviniai – nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. 
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2017-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0365
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,0394
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Julius Bezzubovas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-23
Informuojame, kad remiantis 2017-06-16 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1200 yra parengtas  žemės sklypų, (Kadastro Nr. 5233/0011:53, Nr. 5233/0011:78, Nr. 5233/0011:400, Nr. 5233/0011:422, Nr. 5233/0011:600, Nr. 5233/0011:734, Nr. 5233/0011:824, Nr. 5233/0011:838, Nr. 5233/0011:842, Nr. 5233/0011:31, Nr. 5233/0011:586, Nr. 5233/0011:647, Nr. 5233/0011:11, Nr. 5233/0011:12, Nr. 5233/0011:15, Nr. 5233/0011:39, Nr. 5233/0011:17) esančių Karmėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:  Paversti miško žemę kitomis naudmenomis žemės sklype, kadastro Nr. 5233/0011:31. Sujungti visus aukščiau išvardintus žemės sklypus ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų, vienam iš suformuotų žemės sklypų nustatyti naudojimo būdą- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems suformuotiems žemės sklypams- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Siūlomi nustatyti ar panaikinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir žemės servitutus.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė.
Planavimo iniciatoriai: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-12 UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Taip pat dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyrių, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

2017-06-22
Informuojame, kad remiantis 2017-06-16 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1200 pradedamas rengti žemės sklypų, (Kadastro Nr. 5233/0011:53, Nr. 5233/0011:78, Nr. 5233/0011:400, Nr. 5233/0011:422, Nr. 5233/0011:600, Nr. 5233/0011:734, Nr. 5233/0011:824, Nr. 5233/0011:838, Nr. 5233/0011:842, Nr. 5233/0011:31, Nr. 5233/0011:586, Nr. 5233/0011:647, Nr. 5233/0011:11, Nr. 5233/0011:12, Nr. 5233/0011:15, Nr. 5233/0011:39, Nr. 5233/0011:17) esančių Karmėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Paversti miško žemę kitomis naudmenomis žemės sklype, kadastro Nr. 5233/0011:31. Sujungti visus aukščiau išvardintus žemės sklypus ir padalyto į du ar daugiau žemės sklypų, vienam iš suformuotų žemės sklypų nustatyti naudojimo būdą- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems suformuotiems žemės sklypams- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Siūlomi nustatyti ar panaikinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir žemės servitutus.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė.
Planavimo iniciatoriai: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyrių, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Įsakymas

2017-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0008:0230
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Raubatonių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,1400
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Katerina Otovčic 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0002:0169
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Vilkijos k., Bubriko g. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7538
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vytautas  Saladis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:0829
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9463
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Renata Purvinienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0014:0108
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 7,9880
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gerda Abraitė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2017-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:0486
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5055
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vaidotas Sankauskas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0031
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5935
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Rytė Čeikauskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-07-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-20
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-04 įsakymu Nr. 561 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., 34 skl. (kadastro Nr. 5247/0009:34) detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: Vinco Jurgilo g. 17, kadastro Nr. 5247/0009:278, Vinco Jurgilo g. 19, kadastro Nr. 5247/0009:279, Vinco Jurgilo g. 21, kadastro Nr. 5247/0009:280, Vinco Jurgilo g. 23, kadastro Nr. 5247/0009:281, ir Vinco Jurgilo g. 25, kadastro Nr. 5247/0009:282.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: Vinco Jurgilo g. 17, kadastro Nr. 5247/0009:278, Vinco Jurgilo g. 19, kadastro Nr. 5247/0009:279, Vinco Jurgilo g. 21, kadastro Nr. 5247/0009:280, Vinco Jurgilo g. 23, kadastro Nr. 5247/0009:281, ir Vinco Jurgilo g. 25, kadastro Nr. 5247/0009:282. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 0,6246 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) l.e. administracijos direktoriaus pareigas Angelė Ščiukauskienė, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Laima Mastauskienė, Augenijus Mastauskas, Robertas Chetagurovas, Tomas Čepkauskas, Rasa Čepkauskienė, Marius Mikalajūnas, Zita Rugenienė, Virginijus Regenis, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335. 
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1928 (2016-10-18) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-3 (2017-01-03).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-04 įsakymu Nr. 561 patvirtintą Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., 34 skl. (kadastro Nr. 5247/0009:34) detalųjį planą žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: Vinco Jurgilo g. 17, kadastro Nr. 5247/0009:278, Vinco Jurgilo g. 19, kadastro Nr. 5247/0009:279, Vinco Jurgilo g. 21, kadastro Nr. 5247/0009:280, Vinco Jurgilo g. 23, kadastro Nr. 5247/0009:281, ir Vinco Jurgilo g. 25, kadastro Nr. 5247/0009:282:
1. keisti teritorijos naudojimo tipą;
2. nustatyti teritorijos naudojimo režimo ir statybos reglamentų ir kita;
3. panaikinti specialiasias žemės ir miško naudojimo sąlygas (kapinių sanitarinę apsaugos zoną). 
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-06-29 d. iki 2017-07-13 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Alšėnų seniūnijos patalpose, Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-492 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamas raštas
Informacinis pranešimas
Brėžinys

2017-06-16
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 d. sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių., kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:653, kurio plotas 0,5602 ha, kadastro Nr. 5233/0009:963, kurio plotas 1,8283 ha, kadastro Nr. 5233/0009:653, kurio plotas 1,3991 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr. 5233/0009:625, kad.Nr. 5233/0009:627, kad.Nr. 5233/0009:653, kad.Nr. 5233/0009:718, kad.Nr. 5233/0009:963, kad.Nr. 5233/0009:964 ir kad.Nr. 5233/0009:1081, Biruliškių k.,  Karmėlavos sen., Kauno r. sav. Plotas apie 5,8914 ha .
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB (įm. kodas 111682375), Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno raj., el.p.: info@ftz.lt, tel.: 837 399299, atstovaujama Kęstučio Urniežiaus (pagal 2017-03-14 d. įgaliojimą).
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335. 
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-506 (2017-03-17) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-382 (2016-04-05).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 d. sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių., kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:653, kurio plotas 0,5602 ha, kadastro Nr. 5233/0009:963, kurio plotas 1,8283 ha, kadastro Nr. 5233/0009:653, kurio plotas 1,3991 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.1. Sujungti aukščiau nurodytus žemės sklypus prijungiant prie jų žemės sklypus Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:625, kurio plotas 0,4858 ha, kadastro Nr. 5233/0009:718, kurio plotas 0,3187 ha, kadastro Nr. 5233/0009:627, kurio plotas 0,4858 ha, kadastro Nr. 5233/0009:1081, kurio plotas 0,1214 ha ir padalyti nustatant jiems naudojimo būdus (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo irinžinerinių tinklų koridorių teritorijos);
1.2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-06-28 d. iki 2017-07-11 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Karmėlavos seniūnijos patalpose Vilniaus g. 65a, Karmėlava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-17-177).
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-07-11 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamas raštas
Detalusis planas

2017-06-12
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0008:0687
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas VIDA MIKŠĖNIENĖ 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-06-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-06-10
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-323 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastrinis Nr.  5247/0009:232 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 163, kadastro Nr.  5247/0009:525.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė , tel.: 837 305 583 ; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB "Masneka", UAB "Garliavos duona";
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-17 (2017-01-06), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-120 (2017-02-02), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano oregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-138 (2017-01-26).
Planavimo uždaviniai: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos naudojimo reglamento (-ų) - teritorijos naudojimo tipo ir kita, nustatymas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2017-06-12 ryto iki 2017-06-23 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Alšėnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2017-06-10
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracjos direktoriaus 2011-04-04 įsakymu Nr. ĮS-450 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų I-asis takas 3 / Ąžuolų g. 6, kadastro nr. 5233/0011:158 detalaus plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų I-asis tak. 3, kadastro nr. 5233/011:158.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Stasys Brazauskas, Zita Brazauskienė;
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-504 (2017-03-17), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-417 (2017-04-20), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr.ĮS-676 (2017-04-13) 
Planavimo uždaviniai: suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų 1-asis tak. 3, kadastro Nr. 5233/0011:158 ir padalinti, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2017-06-12 ryto iki 2017-06-23 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Karmėlavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas

2017-06-07
Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-93 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., žemės sklypo kad. Nr. 5217/0012:309 detaliojo plano pakeitimo detalųjį planą.
Rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Rugiagėlių g. 1 (kad. Nr. 5217/0012:93), Žvaigždžių g. 24 (kad. Nr. 5217/0012:186), Žvaigždžių g. 26 (kad. Nr. 5217/0012:228), Žvaigždžių g. 28 (kad. Nr. 5217/0012:231) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus -- teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatoriai Nijolė Stefanija Vabalienė, Monika Liutkevičienė, Ignas Liutkevičius, Audrius Berankis, Aurelija Berankienė, Evaldas Šiukšta. Planą rengia UAB „Aplinka ir ekologija“ (tel. 8615 56244, el. p. s.urbelis@gmail.com), projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 8676 21161, el. p. kastytiskvizik@yahoo.com.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Kauno r. sav., Domeikavos seniūnijos patalpose iki 2017 m. birželio 23 d. arba TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt). Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2017-06-23, 11 val. adresu Maironio g. 48-5, Kaunas. Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, arba pateikti rengėjui iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.

2017-06-06
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., kadastro Nr. 5240/0009:278 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų  k., kadastro Nr. 5240/0009:432, kurio plotas 0,1567 ha, kadastro Nr. 5240/0009:433, kurio plotas 0,1596 ha.
Planavimo iniciatorė – UAB „AML prekyba“ .
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-06-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-31 įsakymas Nr. ĮS-1059 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-05-31
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-09-22 sprendimu Nr. TS-198 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:207 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:459, kurio plotas 0,1540 ha. Planavimo iniciatoriai – Renaldas Balsevičius, Eleonora Plepytė-Balsevičienė, Haroldas Urbonavičius.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-06-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-31 įsakymas Nr. ĮS-1060 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-05-31
Kauno rajono savivaldybė skelbia konkursą savivaldybės viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro (kodas 15994562, buveinės adresas – Vytauto g. 65, Garliava, 53258 Kauno r. sav.) direktoriaus pareigoms.
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-13 įsakymu Nr. ĮS-216 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., (kadastro Nr. 5270/0013:754) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B, kadastro Nr. 5270/0013:75.
Planavimo iniciatorė – UAB „Žaliasis servisas“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-06-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-25 įsakymas Nr. ĮS-980 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis

2017-05-29
INFORMACIJA apie Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Kvesų karjeras“, Tėviškės g. 1, Ringaudai, LT- 53339 Kauno r. sav.;  kontaktinis asmuo: Vytautas Kregždė, mob. tel. +370 686 30653. 
Adr. Koresp.: Palaukės  g. 14, Vilemai, LT- 53432 Kauno r. sav.; el. p. kvesukarjeras@gmail.com
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno r. sav. Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2017-05-02, Nr. (28.2)-A4-4624).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Kvesų karjeras“, Palaukės  g. 14, Vilemai, LT- 53432 Kauno r. sav.; mob. +370 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, adresu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. 8 37 30 2607, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. +370 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios

2017-05-26
Informuojame apie patvirtintą Kauno r. sav. tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k.: Gilių g. 6, kadastro Nr. 5233/0006:801 ir Gilių g. 8, kadastro Nr. 5233/0006:800.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-26 įsakymu Nr. ĮS-1009 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k.: Gilių g. 6, kadastro Nr. 5233/0006:801 ir Gilių g. 8 kadastro Nr. 5233/0006:800, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-46
Įsakymas

2017-05-25
Informuojame apie parengtą žemės sklypo detaliojo plano keitimą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kad.nr. 5250/0013:399, kurio plotas 0,4356 ha paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties (gyvenamąją teritoriją) su tikslu statyti dvibutį gyvenamąjį namą.
Pareiškėjas – MINDAUGAS PAPLAUSKAS.
Plano rengėjas: UAB „Kaunas Real Estate“ Vasario 16-osios g.5A, Kaunas“, tel/fax. 837 209793, m.tel.860272628, el.p. info@rek.lt
Informuojame apie parengtą vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 spr. Nr.TS-101 patvirtinto žemės sklypo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., kad. Nr. 5250/0013:399 detaliojo plano keitimą.
Numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-52-16-412
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
- Nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme
nuamtytos teritorijos naudojimo tipo sąvokos apimtyje; Ringaudų sen. Bajorų k. kadastro
Nr. 5250/0013:399, kurio plotas 0,4356 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš
žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos
naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo plano keitimas parengtas vadovaujantis:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-05 įsakymu nr. ĮS - 1587 patvirtinto teritorijų planavimo proceso inicijavimą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-10 įsakymu nr. ĮS - 1875 patvirtinto detaliojo plano keitimo finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programą – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-101 patvirtino žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen. Bajorų k., kadastro Nr. 525/0013:59, detaliojo plano keitimo darbų programą.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):
Neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2017-06-05 iki 2017-06-19 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Ringaudų seniūnijoje Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.  ir rengėjo patalpose UAB „Kaunas Real Estate“ Vasario 16-osios g.5A, Kaunas
Planavimo pasiūlymus dėl keičiamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių susipažinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Aiškinamas raštas
Brėžinys

2017-05-19
Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2007-02-09 įsakymu Nr. ĮS-210 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0012:253) detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kad. Nr. 5217/0012:1165 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-428.
Planavimo iniciatoriai – Juozas Valaitis.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV tel. 8 605 45942, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojamas žemės sklypas išsidėstęs Kauno sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A.
Detaliojo plano koregavimo tikslas:
1.Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kadastro Nr. 5217/0012:1165.
2.Nustatyti 1. punkte įvardytos teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita..
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-14 įsakymu Nr. ĮS-1910 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Detaliojo plano koregavimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2017-05-22 iki 2017-06-05 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje adresu Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno rajonas ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.  Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-428) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamas raštas
Sprendinių brėžinys

2017-05-17
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-425 patvirtinto Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:317, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, kadastro Nr.5250/0006:317, kurio plotas 0,5043 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5250/0006:317, Šiltnamių g. 5H, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno m.sav., Plotas – 0,5043 ha .
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (kodas 188756386) direktoriaus pavaduotoja, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Rinaldas Vasiliauskas, atstovaujamas pagal įgaliojimą architektės Aurelijos Grikštaitės, adresas: Pikulo g. 160, 48439 Kaunas, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel.: 8675 31588.
Detaliojo plano rengėja: Aurelijos Grikštaitės individuali veikla (Nr.(21.4)-G18-1388), Pikulo g. 160, 48439 Kaunas, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel.: 8675 31588. Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1988 (2016-10-25) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-1247 (2016-11-21).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  koreguoti 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. TS-425 patvirtinto Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, žemės sklypo, kadastro Nr.5250/0006:317 detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento – žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, kadastro Nr.5250/0006:317, kuro plotas 0,5043 ha, detaliojo plano sprendinius:
1.detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties žemės sklypų sujungimas, padalijimas į kelis sklypus, nustatant jiems (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) būdus;
2.nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą ir kita. 
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-05-22 d. iki 2017-06-02 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno raj., Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje, Savanorių pr. 371, Kaunas, iniciatorių atstovaujančios Aurelijos Grikštaitės patalpose, Pikulo g. 160, Kaunas, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel.: 8675 31588, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-455 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Informacinis pranešimas
Brėžinys

2017-05-11
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr.TS - 527 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:29 detaliojo plano keitimas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-396.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:577. Plotas - 0,5138 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos” patvirtinimo 2016 m. rugsėjo 30d. Nr. ĮS - 1808.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1.Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr.TS-527 patvirtintu detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:577, kurio plotas 0,5138 ha padalyti į du atskirus žemės sklypus.
2.Atidalytam sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
3.Nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Aloyzas Skučas.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, te. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-05-19 iki 2017-06-02 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Karmėlavos sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-06-02, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Spendinių brėžinys

2017-05-11
Priimtas sprendimas dėl specialiojo plano atrankos išvados dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir pradedamas rengti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,0 km) rekonstravimo specialusis planas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1384 „Dėl magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo specialiojo plano rengimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“, pradedamas rengti valstybei svarbaus projekto – magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo – specialusis planas (toliau – specialusis planas).
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt, vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).
Specialiojo plano rengimo, derinimo, tikrinimo ir viešinimo procedūrų vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt).
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt (projekto vadovas Mindaugas Stirna, tel. (8 5) 279 6089, el. p. mindaugas.stirna@sweco.lt).
Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-501. Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Formuojant specialiojo plano rengimo etapo bendruosius sprendinius bus nustatomi Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo prioritetai, parengiami principiniai planuojamos teritorijos planavimo sprendiniai, atliekami tyrimai, reikalingi sprendiniams pagrįsti.
Planavimo tikslai: parengti Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo specialųjį planą, kompleksiškai suplanuoti ir išvystyti iki viso dobilo lapo formos Petrašiūnų sankryžą ir jos jungtis, numatyti ir įgyvendinti priemones, kurios leistų optimizuoti transporto priemonių ir pėsčiųjų ir dviratininkų eismo srautų paskirstymą šioje sankryžoje, padidintų jos pralaidumą visomis eismo kryptimis, eismo saugą ir mažintų neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai.
Specialiajam planui taikoma Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.
Specialiojo plano lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės (Kauno miesto savivaldybės teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalys).
Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Taip pat susipažinti su šia informacija galima Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius), Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) ir Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas), jų interneto svetainėse bei į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių seniūnijose.
Planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadas dėl specialiojo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti (toliau – atranka) dokumento, 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-190 nusprendė neatlikti specialiojo plano SPAV. Susipažinti su atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir sprendimo nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje planavimo organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo buveinėse anksčiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (http://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/magistralinio-kelio-planas). Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, ir pasiūlymo teikimo datą.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.
Susipažinti su planavimo proceso eiga galima: www.sumin.lt / Veiklos sritys / Kita veikla / Teritorijų planavimas / Specialieji planai; www.lakd.lt / Veiklos sritys / Teritorijų planavimo dokumentai; www.tpdris.lt / Rengiami TP dokumentai / Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai / Valstybės lygmens, valstybei svarbių projektų, specialiojo TPD / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2017-05-10
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, informuojame, kad vadovaujantis 2017 m. kovo 06 d. Įsakymu, Nr. ĮS-376, dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo, rengiamas žemės sklypų, koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., žemės sklypo, Kad. Nr. 5247/0010:494, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., : Nasturtų g. 1, Kad. Nr.: 5247/0010:89; Nasturtų g. 3, Kad. Nr.; 5247/0010:230 ir Nasturtų g. 5, Kad. Nr.: 5247/0010: 351.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1)Sujungti žemės sklypus kadastro Nr. 5247/0010:89; 5247/0010:230; 5247/0010:351.
2)Sujungtą sklypą padalinti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų.
3)Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese nebus rengiama koncepcija, bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas(vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo iniciatorius -  Vytautas Žūkas a/k 37801160192, gyv.: Basanavičiaus g. 27, Kazlų Rūda ir Renatas Janulaitis a/k 37510170156, gyv.: Maironio g. 20-35, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2017 m. kovo 08 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-276.
Detaliojo plano rengėjas– UAB „Polilinija", Jonavos g. 40, Kaunas, PV Atėnė Žemaitienė, tel. 865769524, el.paštas: atenezemaite@gmail.com.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2017-05-24 iki 2017-06-07 Alšėnų seniūnijoje ( Alšėnų seniūnija
adresas: Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53313 Kauno rajonas, Telefonas: (8~37) 56 14 75, El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt) ir UAB "Polilinija" patalpose (Jonavos g. 40, Kaunas) ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano koregavimo rengėjui arba planavimo organizatoriui (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500 ) raštu ir el. paštu iki 2017-06-07 dienos.
Planas

2017-05-08
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Girininkų  IIk. kaime, Skl. Nr. 178, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto tikslai: nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0019:178, padalijimas suformuojant iki aštuoniolikos atskirų žemės sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties ir nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir vienam žemės sklypui - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Planavimo organizatorius: Vidmantas Gustaitis
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920, su parengtu projektu galima susipažinti nuo 05mėn, 08d. iki 05mėn, 26d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00

2017-05-08
Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio, Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Girininkų  IIk. kaime, Skl. Nr. 178, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta  visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto tikslai: nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. 5047/0019:178, padalijimas suformuojant iki aštuoniolikos atskirų žemės sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties ir nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir vienam žemės sklypui - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Planavimo organizatorius: Vidmantas Gustaitis
Projekto rengėjas: UAB "INVENTORA" tel.: 865915920, su parengtu projektu galima susipažinti nuo 05mėn, 08d. iki 05mėn, 26d., adresu: K. Donelaičio g. 78-10 Kaunas, darbo dienomis 9:00 - 17:00

2017-04-24
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-96.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 3, kadastro Nr. 5247/0012:447. Plotas: 0,1552 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. ĮS - 316 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 3, kadastro Nr. 5247/0012:447.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Elvinas Riauba, Simona Riaubienė, Lina Venckevičienė. Įgaliotas asmuo - Žydrūnas Maščinskas.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinama supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-05-02 iki 2017-05-15 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-05-15, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Dokumentai

2017-04-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės dalies kurortinės teritorijos bendrasis planas (vietovės lygmens).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su bendrojo plano pradžios ir planavimo tikslų sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-04-26 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės dalies kurortinės teritorijos bendrojo plano (vietovės lygmens) rengimo, tikslų nustatymo“.

2017-04-10
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-04-08 įsakymu Nr. ĮS-396 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0008:434, detaliojo plano keitimas. Planavimo iniciatoriai – Tomas Palšis, Rita Palšienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-04-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-07 įsakymas Nr. ĮS-649 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-04-10
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, žemės sklype kadastro Nr. 5280/0012:46, adresu Šlienavos k.v., Dubravų k., Samylų sen., Kauno r., yra parengtas kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“.
Projekto tikslai ir uždaviniai – Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projekto organizatorius – Dalia Abugelienė (Jiestrakio k., 59265 Prienų r., mob tel. (8-600) 22632).
Projekto rengėjas – IĮ „Topomatas“, (Barzdų g. 4, LT-46412 Kaunas, mob. tel. (8-610) 04001, el. p. topomatas@gmail.com).
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2017 m. balandžio 13 d. iki 2017 m. balandžio 28 d. projekto rengėjos IĮ „Topomatas” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima teikti raštu iki       2017 m. balandžio 28 d. projekto organizatorei Daliai Abugelienei, arba projekto rengėjai IĮ „Topomatas“ šiame pranešime nurodytais adresais.

2017-04-07
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0009:0420
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,3102
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Sigitas Pitkauskas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-04-07
Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0011:1074, kurio plotas 2,7401 ha, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, koregavimą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-07 įsakymu Nr. ĮS-644 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0011:1074, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-131.
Įsakymas

2017-04-06
Informacija apie mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Ūkininkas Audriaus Banionis, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. (8-69) 88 23 58, el. paštas straunas@gmail.com.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, faksas (8-37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt
PŪV pavadinimas: Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.).
PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracija (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas), Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas LT-44294).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faksas (8) 706 62000, www.gamta.lt).
Susipažinti su parengta PAV ataskaita galima nuo 2017 m. balandžio 11 d. iki 2017 m. balandžio 26 d., Taurakiemio seniūnijos administracinėse patalpose (T. Masiulio g. 6, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., tel. (8-37) 56 88 23) darbo dienomis darbo valandomis, UAB „Infraplanas“ patalpose (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48), darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. ir UAB „Infraplanas“ interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt.
Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio 26 d. 18 val. Centrinė g. 31, Margininkų km., Taurakiemio sen. Kauno r.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos raštu, el. paštu galima teikti iki viešo susirinkimo PAV dokumentų rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai (aukščiau nurodytais kontaktais).

2017-04-05
Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.: Rasos g. 12, kadastro Nr. 5247/0012:440, kurio plotas 0,1464 ha ir Rasos g. 22, kadastro Nr. 5247/0012:430, kurio plotas 0,1471 ha..
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-05 įsakymu Nr. ĮS-638 „Dėl Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3) detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.: Rasos g. 12, kadastro Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kadastro Nr. 5247/0012:430, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-52-16-381.
Įsakymas

2017-04-03
INFORMACIJA apie stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.) plėtros, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Marex Boats“, Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., LT-53288 Kauno r. sav., tel. (8-37) 26 15 00, (8-69) 83 99 29, faks.: (8-37) 26 17 00, el.p. raima@marex.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės plėtra.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-03-24 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-3164 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - UAB „Marex Boats“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt.

2017-03-31
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:0371
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7500
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Algimantas Lingvenis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-31
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0456
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Valdemaras Arūnas Reigis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-31
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0011:0591
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7408
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Audra Sipavičienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-31
Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0016:37) detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: Šlamučių g. 10, kadastro Nr. 5233/0016:1373, kurio plotas 0,1144 ha ir Šilojų g. 20, kadastro Nr. 5233/0016:1374, kurio plotas 0,0806 ha.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. ĮS-607 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:37, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, kadastro Nr. 5233/0016:1373 ir Šilojų g. 20, kadastro Nr. 5233/0016:1374, patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-392.

2017-03-31
Informuojame, apie patvirtintą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. dalies teritorijos, apimančios apie 1,5 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) sklypo, kadastro Nr. 5217/0011:245, Aukščių gatvės, Vandžiogalos plento ir jungties tarp šių gatvių ties sklypu, kadastro Nr. 5217/0011:536, detalųjį planą – vietovės lygmens kompleksinį teritorijų planavimo dokumentą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. ĮS-605 „Dėl Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. dalies teritorijos, apimančios apie 1,5 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) sklypo, kadastro Nr. 5217/0011:245, Aukščių gatvės, Vandžiogalos plento ir jungties tarp šių gatvių ties sklypu, kadastro Nr. 5217/0011:536, detaliojo plano patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-52.

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:0518
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,6000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Svetlana Liepienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:1001
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Smiltynų kel. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7760
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Leonas Pakutka 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:0471
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,1415
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Pranas Pažėra 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0002:0083
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Kilovos k., Dvaro g. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,1177
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vaidas Bartkus 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0002:0083
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Kilovos k., Dvaro g. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,1177
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vaidas Bartkus 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:0427
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., Nidos g. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,7900
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas JULIUS GRIGALIŪNAS 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0013:1156
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,1192
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas INGRIDA KUČMEJ-UMBRASIENĖ 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-03-30
Informuojame apie stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.) plėtros, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Marex Boats“, Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., LT-53288 Kauno r. sav., tel. (8-37) 26 15 00, (8-69) 83 99 29, faks.: (8-37) 26 17 00, el.p. raima@marex.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės plėtra.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-03-24 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-3164 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - UAB „Marex Boats“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt

2017-03-30
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k.: Gilių g. 6, kadastrinis Nr. 5233/0006:801 ir Gilių g. 8, kadastrinis Nr. 5233/0006:800.
Rengiamas vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-52-16-46. Planavimo pagrindas: sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG1513; 2016-02-18). Planavimo tikslai ir uždaviniai:1. Sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą; 2. Sujungtą sklypą padalinti į du sklypus; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Šiuo projektu sklypuose nauja statyba nenumatoma. Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, el.p.: www.krs.lt. Planavimo iniciatoriai – Donatas Puzinas, Gintarė Puzinienė, gyv. Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 6 ir Brigita Ramelytė, gyv. Jonavos r. sav., Užusalių sen., Krėslynų k., Pavėsio g. 8. Planavimo rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, mob.tel. 865271128, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.
Su planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2017-04-03 iki 2017-04-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, interneto svetainėje www.krs.lt, Kauno rajono savivaldybėje, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas, taip pat Karmėlavos seniūnijoje, adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu arba teikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu  http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. K-VT-52-16-46, per visą susipažinimui skirtą laiką.
Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

2017-03-28
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:63 detaliojo plano keitimas. Planavimo iniciatorė – Marijona Vasiliauskienė
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-04-11 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. ĮS-507 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-03-28
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:0489
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Riogliškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,4401
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas JŪRATĖ STANKAITIENĖ 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-04-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2017-03-24
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-04 įsakymu Nr. ĮS-450 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų 1-asis takas/Ąžuolų g. 6, kadastro Nr. 5233/0011:158 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų 1-asis tak. 3, kadastro Nr. 5233/0011:158, kurio plotas 0,2709 ha. Planavimo iniciatoriai – Stasys Brazauskas, Zita Brazauskienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-04-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. ĮS-504 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-03-24
Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose kadastro Nr. 5260/0001:1526, 1527, 1525, 1574, 1573, 1543, 1544, 1538, 1557, 1545, 1540, 1541, 1542, 1550, 1551, 1552, 1575, 1598, 1572, 1568, 1569, 1570, 1571, 1584, 1561, 1566, 1587, 1585, 1588, 1586, 1583, 1599, 1601, 1563, 1562, 1564, 1565, 1596, 1593, 1597, 1539, 1558, 1556, 1576, 1567, 1559, 1560, 1600, 1582, 1592, 1594, 1595, 1591, 1578, 1546, 1553, 1555, 1548, 1549, 1554, 1547, 1579, 1577, 1581, 1580, 1590, 1589 ir teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-389
Įsakymas

2017-03-23
Informuojame, apie patvirtintą Kauno r. sav. tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr. TS-344 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0003:467, kadastro Nr. 5203/0003:23 ir kadastro Nr. 5203/0003:470, detaliojo plano keitimą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-23 įsakymu Nr. ĮS-544 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr. TS-344 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0003:467, kadastro Nr. 5203/0003:23 ir kadastro Nr. 5203/0003:470, detaliojo plano keitimo patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-227.
Įsakymas

2017-03-23
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:494 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastro Nr. 5247/0010:86, kurio plotas 0,5432 ha.
Planavimo iniciatoriai – Vilius Kunigėnas, Tadas Kunigėnas, Rita Norkuvienė, Alfonsas Norkus.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-04-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. ĮS-514 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-03-20
Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2007-02-09 įsakymu Nr. ĮS-210 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0012:253) detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kad. Nr. 5217/0012:1165 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-428.
Planavimo iniciatoriai – Juozas Valaitis.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas,  PV tel. 8 605 45942, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojamas žemės sklypas išsidėstęs Kauno sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: atlikti Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2007-02-09 įsakymu Nr. ĮS-210 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeika- vos k., žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0012:253) detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kad. Nr. 5217/0012:1165, kurio tikslais numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų, bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemones, statybos reglamentai, prijungiamas šalia esantis įsiterpęs valstybinės žemės sklypas, nustatomi papildomi  teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos naudojimo tipas ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-14 įsakymu Nr. ĮS-1910 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Detaliojo plano koregavimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2017-03-22 iki 2017-04-05 Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje adresu Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno rajonas
ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.  Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-428) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2017-03-17
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392, kurio plotas 0,1419 ha, Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397, kurio plotas 0,4998 ha ir Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477, kurio plotas 0,0704 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB „SAUDA“.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-03-31 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 įsakymas Nr. ĮS-393 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa,
4. Inicijavimo sutartis

2017-03-17
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro Nr. 5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:653, kadastro Nr. 5233/0009:963, kadastro Nr. 5233/0009:964,
Planavimo iniciatorė – KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB (įm. k. 111105555, atstovaujama direktoriaus Vyto Petružio)
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-03-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. ĮS-506 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-03-17
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. TS-491 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų, kadastro Nr. 5247/0009:3 ir kadastro Nr. 5247/0009:77, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Slėnio g. 7, kadastro Nr. 5247/0009:129, kurio plotas 0,7847 ha.
Planavimo iniciatorius – Arvydas Čėsna.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-03-31 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymas Nr. ĮS-355 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2017-03-14
Informuojame, apie rengiamą  žemės sklypo (kad. Nr. 5240/0011:161), esančio Žemdribių g. 28 Lapės, Lapių sen., Kauno r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo patidalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Inara Gladkaja, Vyacheslav Gladtky.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima  iki 2017 m. kovo 30 d. UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com

2017-03-14
Informuojame
apie  parengtą žemės sklypo 0,2029  ha ploto,  adresu : Liepų al.12, Vilkijos k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r.sav. ., Kauno r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo  tikslas – suformuoti žemės sklypą   esamiems statiniams  (  unikalus  Nr.4400-1223-4750, Nr.4400-1223-4794)   eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį .
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo iniciatorius: Česlovas Tallat-Kelpša,  Milda Tallat-Kelpšienė,  gyv. Matanskynės g.15, Vilkijos k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno r.sav.
Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės IĮ, vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2017-03 -20    10 d.d.  įmonės  patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k.,  Kauno r.sav.  ( tel. 8 611 16858, el p.  jolitaraud@gmail.com).

2017-03-14
Informuojame, apie patvirtintą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0007:433, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k.: Gandrų g. 11, kadastro Nr. 5217/0007:711, kurio plotas 0,2073 ha ir Gandrų g. 13, kadastro Nr. 5217/0007:713, kurio plotas 0,1018 ha. Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-14 įsakymu Nr. ĮS-446 „Dėl Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 2014-10-21 įsakymu Nr. ĮS-2156 (pakeistas 2014-11-12 įsakymu Nr. ĮS-2344) patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0007:433, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k.: Gandrų g. 11, kadastro Nr. 5217/0007:711 ir Gandrų g. 13, kadastro Nr. 5217/0007:713, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-00-15-24.
Įsakymas

2017-03-02
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26d. įsakymu Nr. ĮS-1554 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ patvirtinto 97932 m2 ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0014:373 Domeikavos k. v.) Kauno r. sav., Žemaitkiemio k., detaliojo plano koregavimas. Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5217/0014:373, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. Plotas apie 97932 m2 . Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info @krs.lt . Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects @gmail.com , tel.: 837 207335, atstovaujama direktorės Aurelijos Grikštaitės, veikiančios pagal “Rolando Milašausko įmonės”, Rolando Milašausko ir Lidijos Milašauskienės, 2016 m. rugsėjo 2 d. įgaliojimą. Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects @gmail.com , tel.: 837 207335. Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1554 (2016-08-26) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1054 (2016-08-31). Planavimo tikslai ir uždaviniai: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-05-15 sprendimu Nr. TS-239 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastrinis Nr.5217/0014:373 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastrinis Nr.5217/0014:373, kurio plotas 9,7932 ha. Detaliojo plano koregavimo tikslas: 1.1. Detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties žemės sklypų sujungimas, padalijimas į kelias dešimtis sklypų, nustatant jiems (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), (komercinės paskirties objektų teritorijos), (atskirųjų želdynų teritorijos) būdus; 1.2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-03-13 d. iki 2017-03-24 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Domeikavos seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 2, Domeikava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects @gmail.com , tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-353. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-03-24 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Spendiniai

2017-02-27
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 12, kad. Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kad. Nr. 5247/0012:430 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-381.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 12, kad. Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kad. Nr. 5247/0012:430 (detaliajame plane sklypai Nr. 11, 21). Plotai: 0,1464 ha, 0,1471 ha,.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. ĮS - 1726 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo “
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 12, kad. Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kad. Nr. 5247/0012:430.
TPD uždavinai:
Padalyti sklypą kadastro Nr. 5247/0012:440 (Rasos g. 12), į du sklypus.
Padalyti sklypą kadastro Nr. 5247/0012:430 (Rasos g. 22), į du sklypus.
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Evaldas Jazokas, Vilma Jazokė, Žydrūnas Maščinskas, Vilma Maščinskienė, Valdas Žuklevičius, Jūratė Žuklevičienė, Vytautas Matusevičius.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinama supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-03-06 iki 2017-03-17 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Alšėnų seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-03-17, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Brėžinys

2017-02-22
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0006:0304
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Kalnyčių k.
Žemės sklypo plotas, ha 0,5990
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vidas Burbulis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-03-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-02-15
Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau Projektas)  Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Narsiečių k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~66 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Narsiečių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai.
Projekto rengimo pagrindas – Planavimo projektas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Narsiečių k. parengtas vadovaujantis 2016m. gruodžio 6 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu Nr. ĮS-2261 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų", Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano l-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 ,, Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo", Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu TS-42 ,, Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano l-uoju keitimu numatyto planavimo projekto rengimo reikalavimų patvirtinimo" bei atsižvelgiant į Ritos Palšienės ir Tomo Palšio 2016-11-23 prašymą Nr. UG-566.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – Rita Palšienė ir Tomas Palšis.
Projekto rengėjas - UAB „Mtarch", V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, proj. vadovė Aurelija Grikštaitė, tel. 8-37 207335, el. paštas: mtarch.architects@gmail.com.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2017-02-22 iki 2017-03-21 imtinai (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, V.Putvinskio g. 17-4, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Alšėnų seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamas raštas
Brėžinys

2017-02-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., (kadastro Nr. 5247/0010:494) detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.: Nasturtų g. 1, kadastro Nr. 5247/0010:89, kurio plotas 0,1599 ha, Nasturtų g. 3, kadastro Nr. 5247/0010:230, kurio plotas 0,1593 ha ir Nasturtų g. 5, kadastro Nr. 5247/0010:351, kurio plotas 0,1596 ha.
Planavimo iniciatoriai – Renatas Janulaitis ir Vytautas Žūkas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-03-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. ĮS-233 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa;
4. Inicijavimo sutartis

2017-02-14
Informuojame apie rengiamus žemės sklypų Baravų k. 3, Baravų k., Vilkijos apyl., Kauno raj.sav. (kadastrinis Nr. 5213/0001:0113 Daugėliškių k.v.) ir Baravų k. 2, Baravų k., Vilkijos apyl., Kauno raj.sav. (kadastrinis Nr. 5213/0001:0111 Daugėliškių k.v.) formavimo ir pertvarkymo  projektus.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas, suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Robertas Ostreika, gyv. Baltijos g.67-12, Kauno m. ir Edmundas Ostreika gyv. Gaižiūnų g, 80 Kauno m.
Projekto rengėjas – UAB “NTF”, Aušros g. 71-65, Utena, tel. 8~686 15631, el. paštas ntforma@yahoo.com.
Susipažinti su parengtais Projektais  ir teikti pasiūlymus galima nuo 2017 m. vasario 15 d. iki 2017 m. kovo 03 d.  Adresu: Aušros g. 71-65, Utena, Pastabas ir pasiūlymus dėl projektų sprendinių teikti raštu iki 2017 m. kovo 03 d. planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.

2017-02-10
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:327 ir kadastro Nr. 5217/0010:351 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.,  kadastro Nr. 5217/0010:474, kurio plotas 20,0310 ha (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. ĮS-1392 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Planavimo iniciatorius – UAB "Baltic Retail Properties", Jogailos g. 4 Vilniaus m.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, faks.: +370 37  313337, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovas architektas Vaidas Navackas (ATP 1701), informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: egle.garnyte@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija –  Žemaitkiemio k. Domeikavos sen. Kauno r. sav. kadastrinis Nr. 5217/0010:474
Detaliojo planavimo tikslai: Žemės sklypą padalyti į kelis sklypus; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą –us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo uždaviniai: Nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai (teritorijos naudojimo tipas, būdai ir kita):
•Nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme numatyto teritorijos naudojimo tipo sąvokos apimtyje: žemės sklypą padalyti į kelis sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kt.
•Nustatant naudojimo tipą, nustatyti užstatymo procentą, UI ir aukštingumą – pagal Kauno r. teritorijos BP I-ojo keitimo sprendinius;
•Nustatyti kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus pravalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas. 
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno r. savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2017-02-22 iki 2017-03-08 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-390) ir  Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-390) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

2017-02-08
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:0664
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,3845
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas VYTAUTAS MIKALIŪNAS 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-02-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-02-08
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:0665
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,3844
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas GEDIMINAS MIKALIŪNAS 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-02-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-02-07
Informacija apie Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VĮ Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilnius, tel. tel. (8 5) 273 9326, faks. (8 5) 232 9122, el.p. info@ltou.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskritis, Kauno r., Karmėlava, Oro Uosto g. 4.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-02-03 raštu Nr.(28.2)-A4-1283 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, 54460, Kauno r. Kontaktinis asmuo - Laurynas Kačinskis, tel. (8 655) 39255, el.p. l.kacinskis@kun.lt.
Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūrai – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.
Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000. UAB „Sweco Lietuva“ - V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, faks. (8 5) 2617507 el. p. justinas.musteikis@sweco.lt

2017-02-03
Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastro Nr.5250/0011:1074, kurio plotas 2,7401ha, detaliojo plano koregavimą.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymas Nr. ĮS-434 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2016 04 11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-564.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.8 373 05571, el. p.: info@krs.lt
Planavimo iniciatoriai: Juozas Grikšas, Danutė Rymutė Grikšienė, UAB „Kepa Kepa“, į. k. 303241372, adresas Pievų g. 2, Ringaudai, Kauno r.,
Plano rengėja: UAB „Savana LT“ (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Žalioji g.1.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Žemės sklypą perdalyti į atskirus sklypus;
2.Nustatyti perdalytų sklypų žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2017-02-08 iki 2017-02-22 (10 darbo dienų) Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.,) plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

2017-02-02
INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.): Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.:                      +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.):
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895, fakso Nr. +370 5 233 1574, el. p. lithuania@aecom.com.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimo gyvenamoji vietovė):
Kauno m. sav. (Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Neveronių, Karmėlavos sen.), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Kulvos, Užusalių, Žeimių sen.), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Vadoklių, Upytės sen.), Pasvalio r. sav. (Joniškėlio apylinkių, Namišių, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla):
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje įvertintos dvi planuojamos geležinkelio ir jo infrastruktūros objektų alternatyvos. Pasirinkta optimali planuojamos geležinkelio linijos alternatyva Nr. 1.
Planuojamos geležinkelio linijos techninės charakteristikos nustatytos vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninių sąveikų specifikacijų (TSS) 4.2.1 punktu:
•planuojamo geležinkelio linija yra P2-F1 (keleivių ir krovinių vežimo mišrus eismas);
•ašies apkrova – 22,5 t;
•gabaritas – GC;
•geležinkelio linijos greitis – 200–250 km/h keleiviniams traukiniams, 100–120 km/h prekiniams traukiniams;
•traukinio ilgis – 740–1050 m;
•naudingas perono ilgis – 200–400 m.
Planuojama įrengti geležinkelio linija bus elektrifikuota bei dvikelė, 1435 mm vėžės pločio, su stotimis Kaune ir Panevėžyje. Geležinkelio linijos aprūpinimui elektros energija kas 1 km yra numatoma įrengti transformatorines. Geležinkelio linijos elektrifikacijai numatomos pastatyti elektros traukos pastotės.
Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., 2 valandų intervalu. Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki 6.00 val. Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis
Šioje PAV ataskaitoje poveikis aplinkai dėl numatomo planuoti Lokomotyvų bei vagonų aptarnavimo centro (toliau – LVAC) ir 1435 mm pločio vėžės kelyno veiklų nevertinamas. Šių objektų poveikis numatomas vertinti kitų projektų metu. Pradėjęs rengti LVAC ir 1435 mm pločio vėžės kelyno projektus, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“) visuomenę informuos nustatyta tvarka.
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas (nurodomos pagrindinės priemonės):
6.1 Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu: naudojami automobilių keliai šalia gyvenamųjų vietovių turi būti įrengiami su kieta danga (asfaltbetonio, betono, kt. danga) dulkėtumui sumažinti; Turi būti užtikrinta, kad būtų naudojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: keleivių ir krovinių vežimui turi būti naudojami elektriniai traukiniai.
6.2 Paviršiniai vandenys. Statybos laikotarpiu: Tiltų statybas atlikti nekontaktuojant su vandens tėkme; Būtina atitinkamai pertvarkyti pažeistas melioracijos sistemas, vandens nuvedimo sprendinius; Draudžiama įrengti arčiau kaip 50 m už pakrantės apsaugos juostos statybos aikšteles. Pavojingų medžiagų, naftos produktų saugyklos, technikos aikštelės, kiti statybos objektai turėtų būti draudžiami įrengti vandens telkinių apsaugos zonose; Eksploatuojama tiktai statybos technika bei transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: Turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.
6.3 Žemės gelmės. Statybos laikotarpiu: Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą turi būti atlikti geologiniai tyrinėjimai. Nustačius potencialias karstines vietoves, privalomas geležinkelio linijos konstrukcijos stiprinimas; Draudžiama vykdyti darbus vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose; Eksploatuojama tiktai statybos technika ir transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti avarijų, turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; Siekiant apsaugoti požeminius vandenis bei vandenvietes nuo taršos turėtų būti draudžiama įrengti vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose geležinkelio liniją; Karstinėse teritorijose stiprinamos geležinkelio konstrukcijos.
6.4 Naudingosios iškasenos. Statybos laikotarpiu: Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų telkinio kirtimas, prieš tiesiant geležinkelio liniją naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka turi būti išeksploatuotas. Eksploatacijos laikotarpiu: Poveikis aplinkai nenumatomas.
6.5 Dirvožemis. Statybos laikotarpiu: Visas dirvožemis statybos teritorijoje prieš pradedant statybos darbus turi būti nuimamas ir sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų kaupuose, apsaugant nuo užteršimo bei lietaus ir paviršinių vandenų išplovimo. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti dirvožemio taršos dėl avarijų, turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.
6.6 Kraštovaizdis. Statybos laikotarpiu: Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą bei parenkant geležinkelio tiltų, triukšmo sienučių, kt. statinių konstrukcijas ir spalvas, turi būti atsižvelgiama į vietovei būdingą kraštovaizdį. Atitinkamai taikomi geležinkelio linijos apželdinimo sprendiniai. Eksploatacijos laikotarpiu: Želdinių įrengimas ir priežiūra.
6.7 Augalija. Statybos laikotarpiu: Naujų želdinių įrengimas, geležinkelio linijos apželdinimas. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, geležinkelio linijos eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.
6.8 Gyvūnija. Statybos laikotarpiu: Būtina nepažeisti hidrologinio režimo; Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo (galimos erozijos ateityje) būtina baigus tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; Turi būti eksploatuojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; Vykdant statybos darbus šalia gyvūnijai svarbių saugomų teritorijų gali būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; Turi būti įrengiamos žinduolių, roplių, varliagyvių, vėžiagyvių praginos – žalieji tiltai; Siekiant išvengti žinduolių, roplių, varliagyvių žūties bei sužeidimų traukinio pervažiavimo ar numušimo metu, visa geležinkelio linija aptveriama tvora.
6.9 Kultūros paveldo vertybės. Statybos laikotarpiu: Numatoma pertvarkyti kelius prie kultūros paveldo vertybių. Eksploatacijos laikotarpiu: Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas.
6.10 Saugomos teritorijos. Statybos laikotarpiu: Būtina nepažeisti saugomų teritorijų hidrologinio režimo; Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo (galimos erozijos ateityje) būtina baigus tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; Būtina nepažeisti upės vagos; Siekiant išvengti taršos turi būti naudojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; Vykdant statybos darbus turėtų būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.
6.11 Visuomenės sveikata. Siekiant sumažinti triukšmo lygį turi būti ribojami statybos darbai poilsio ir švenčių laikotarpiu; Vykdant statybos darbus turi būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros; Naudojamos bei diegiamos vibracijos mažinimo priemonės ir technologijos. Eksploatacijos laikotarpiu: Triukšmą slopinančių sienelių, pylimų, vibracijos mažinimo priemonių įrengimas ties gyvenamosiomis teritorijomis.
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (nurodoma ar pritarė visi PAV subjektai):
7.1. Kauno visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas) 2015-06-10 raštu Nr. 2-2315-(8.38) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2016-12-08 raštu Nr. 2-3906(17.8.4) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.
7.2. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas) 2015-06-05 raštu Nr. S-(7.53.)-1838 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvada, kad PAV programą derina. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas 2016-11-30 raštu Nr. 2.5-1696 (20.6.4 5.11) pritarė PAV ataskaitai bei planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
7.3. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2015-06-19 raštu Nr. 36-2-384 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2016-11-03 raštu Nr. 36-2-985 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.4. Kauno rajono savivaldybės administracija 2015-06-10 raštu Nr. SD-1309 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Kauno rajono savivaldybės administracija 2016-11-02 raštu Nr. SD-2291 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai
7.5. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2015-06-05 raštu Nr. 6B-22-2165 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai.  Jonavos rajono savivaldybės administracija 2016-11-03 raštu Nr. 6B-07-4215 „Dėl pritarimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 
7.6. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2015-06-11 raštu Nr. AS-2379 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV programai pastabų neturi. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2016-03-22 raštu Nr. AS-1137 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai su sąlyga, kad bus atsižvelgta į šias pastabas:
•Ataskaitoje nurodyta, kad Runeikių miško telmologinis draustinis yra Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, nors priklauso Kėdainių rajono savivaldybei;
•Ataskaitoje nėra nurodyti rengėjų telefono numeriai.
7.7. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2015-06-09 raštu Nr. (8.11)-SD1-1397 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2016-11-16 raštu Nr. (8.9)-SD1-2870 „Dėl pritarimo“ pateikė išvada, kad pritaria PAV ataskaitoje išnagrinėtai planuojamai ūkinei veiklai.
7.8. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2015-06-22 raštu Nr. 19-1489(4.10) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad pastabų ir pasiūlymų dėl PAV programos neturi. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2016-11-23 raštu Nr. 19-2795(4.12) „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.9. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2015-06-19 raštu Nr. ARB-1290 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2016-11-18 raštu Nr. ARB-2177 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.10. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-06-04 raštu Nr. 13-978 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-03-15 raštu Nr. 13-386 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.11. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-06-01 raštu Nr. V4-805 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-11-03 raštu Nr. V4-1352 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2015-06-12 raštu Nr. (1.29.-K)2K-787 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV ataskaitoje būtina išnagrinėti poveikį kultūros paveldo objektui (unikalus kodas kultūros vertybių registre 2010). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2016-11-04 raštu Nr. (1.29.-K)2K-1264 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plano poveikio aplinkai vertinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.13. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2015-06-18 raštu Nr. (9.38.-P)2P-182 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV programą derina. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2016-03-23 raštu Nr. (9.38.-P)2P-101 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
7.14. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-07-13 raštu Nr. (4)-1.7-2337 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-05-11 raštu Nr. (4)-1.7-1891 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados“ pateikė išvadą, kad planuojama ūkinė veikla žemės gelmių naudojimo ir apsaugos aspektu parinktoje vietoje yra galima.
7.15. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-06-05 raštu Nr. (4)-V3-1129 pritarė PAV programai su pastabomis. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-11-21 raštu Nr. (4)-V3-1700(7.21) „Dėl Europinio standartinio geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama Europinio standartinio geležinkelio linija Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (toliau – Geležinkelio linija) laikantis šių sąlygų:
•Nestatyti Geležinkelio linijos pagal alternatyvos Nr. 2 variantą;
•Geležinkelio tilto per Neries upę atramų nestatyti vandenyje;
•Neries upės šlaitus ir krantų pažeidimus baigus geležinkelio tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti;
•Paviršines nuotekas ties Neries upe, Lepšynės mišku ir Grūžių mišku nuo planuojamos Geležinkelio linijos surinkti ir prieš išleidžiant į aplinką apvalyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose arba išleisti į įrengtus žolėtus griovius, infiltracinius šulinius;
•Statybos darbai, statybos atliekos, statybos aikštelės ir statybų medžiagų sandėliavimo teritorijos neįrengti saugomose teritorijose ir su ja besiribojančiose teritorijose;
•Neries upės vagoje (vandenyje) nevykdyti statybos darbų nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.;
•Neries upės vagoje vykdant statybos darbus nepažeisti hidrologinio režimo, naudoti nešmenis stabdančias priemones;
•Gyvūnų migracijai užtikrinti PAV ataskaitoje nustatytose vietose įrengti pralaidas, praginas bei žaliuosius tiltus. Statant naujus geležinkelio viadukus ir tiltus neurbanizuotose teritorijose pritaikyti gyvūnų migracijai. Pritaikytų gyvūnų migracijai perėjų aplinką natūralizuoti (apželdinti natūraliomis medžiagomis, įrengti patrauklias buveines (šakų ar kelmų krūvas) ir kt.).Didelio diametro tunelių perėjų po keliu plotis turi būti didesnis nei 30 m, minimalus aukštis – ne mažesnis kaip 3 m. Tunelinėse perėjose, kuriose yra aukštas gruntinio vandens lygis, turi būti įrengti vandens nuvedimo (drenavimo) įrenginiai;
•Biologinės įvairovės apsaugos priemonių projektavime ir įdiegime (statyboje) turi dalyvauti ekologijos, aplinkotyros ar biologijos išsilavinimą turintys specialistai.
Aukščiau išvardintos sąlygos turi būti vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis.
7.16. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-09-15 raštu Nr. (15.9)-A4-10154 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino.
8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbimai, kada vyko viešas supažindinimas, kaip buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus):
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-19), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-20), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-19), Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Ramygalos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Pasvalio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pasvalio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2015-05-23), laikraštyje „Kauno diena“ (2015-05-22), laikraštyje „Jonavos naujienos“ (2015-05-22), laikraštyje „Kėdainių mugė“ (2015-05-22), laikraštyje „Sekundė“ (2015-05-22), laikraštyje „Darbas“ (2015-05-21), Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-21), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-21), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Pasvalio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2015-05-22), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt.
Aplinkos apsaugos agentūra 2015-05-26 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą.
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta.
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama:
Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kauno rajono savivaldybės
administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (201512-21), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Ramygalos
seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (201512-21), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2015-12-19), aikraštyje „Kauno diena“ (2015-12-23), laikraštyje „Jonavos naujienos“ (2015-12-18), laikraštyje „Kėdainių mugė“ (2015-12-18), laikraštyje „Sekundė“ (2015-12-19), laikraštyje „Darbas“ (2015-12-19), Kauno miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-18) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Panevėžio miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2015-12-21), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt ir Agentūros internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt (2015-12-21).
Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2016-08-02), laikraštyje „Savaitraštis Kaunui“ (2016-08-04), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2016-08-03) ir internetiniame tinklalapyje (2016-08-03), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2016-08-03), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt ir Agentūros internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt (2016-08-03).
Visuomenės susirinkimai dėl PAV ataskaitos įvyko:
2016-01-09, 10.00 val., Panevėžio miesto savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Laisvės a. 20, Panevėžyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Panevėžio miesto savivaldybės atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narė, suinteresuotos visuomenės atstovai.
2016-01-11, 18.00 val., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių
salėje, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Pasvalio rajono savivaldybės atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narys, suinteresuotos visuomenės atstovai.
2016-01-12, 18.00 val., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kėdainių rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.
2016-01-14, 18.00 val., Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.
2016-01-15, 18.00 val., Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.
2016-08-22, 18.00 val., Neveronių seniūnijos kultūros centro salėje, Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kauno rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.
Buvo gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos į kuriuos buvo atsižvelgta.
2016-12-22 Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą. Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės negauta.
2017-01-12, 10.30 val., įvyko PAV ataskaitos svarstymo posėdis Aplinkos apsaugos agentūroje, A Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Posėdyje dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, PAV subjektų atstovai ir suinteresuotos visuomenės atstovai (2017-01-30 protokolas Nr. A7-5).
9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-01 raštu Nr. (28.1)-A4-1134 priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą alternatyvą Nr. 1, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius minėto sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas.
9.1. Su sprendimu siejamos sąlygos:
9.1.1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir raštu informuoti Agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.
9.1.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, PŪV užsakovas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.
9.1.3. Planuojamos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija galima laikantis sprendimo 7.15. punkte nustatytų sąlygų, įgyvendinus PAV ataskaitoje ir sprendimo 6 punkte numatytas aplinkosaugines priemones.
9.1.4. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad PAV ataskaitoje numatytos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės bus įrengtos iki planuojamo geležinkelio linijos eksploatacijos pradžios, PAV ataskaitoje nurodyto efektyvumo. Rengiant planuojamo geležinkelio techninius projektus, kuriais būtų keičiami geležinkelio linijos techniniai parametrai, triukšmo mažinimo priemonės turi būti atitinkamai tikslinamos.
9.1.5. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad Saugomose teritorijose neigiamo poveikio mažinimo priemonės turi būti įrengtos iki geležinkelio statybos ir eksploatacijos pradžios.
9.1.6. Rengiant planuojamos geležinkelio linijos techninius projektus, parengti geležinkelio želdinių planą, tikslinti/konkretizuoti PAV ataskaitoje numatytų praginų ir žaliųjų tiltų įrengimo vietas, bei konkretizuoti automobilių kelių pertvarkymo sprendinius. Užtikrinti kelių, kuriais planuojamos geležinkelio linijos statybos metu bus vykdomas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimas, tinkamą eksploataciją, pritaikant jų konstrukciją ir dangas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimui.
9.1.7. Rengiant planuojamo geležinkelio techninius projektus, kuriais būtų keičiami geležinkelio linijos paviršinio vandens tvarkymo, atliekų tvarkymo, kt. susiję techniniai parametrai, atitinkamai turi būti tikslinamos ir poveikio aplinkai mažinimo priemonės.
9.1.8. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad teritorijų, esančių planuojamo geležinkelio gretimybėje, kurios šiuo metu neurbanizuotos (tačiau teritorijų planavimo dokumentais numatomų urbanizuoti) konversijos į urbanizuotas teritorijas atveju, bus įgyvendintos PAV ataskaitoje numatytos rekomenduojamos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės.
9.1.9. Reikalavimai monitoringui:
9.1.9.1. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad bus vykdomas PAV ataskaitoje numatytų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių efektyvumui nustatyti monitoringas pagal PAV ataskaitoje numatyto monitoringo metmenis parengtą monitoringo programą. Monitoringo programa turi būti rengiama vadovaujantis Ūkio subjekto monitoringo nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 ,,Dėl Ūkio subjekto monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
9.1.9.2. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-01-19 raštu Nr. (4)-1.7-279 informavo Agentūrą, kad tiek atlikti ir numatomi geologiniai tyrimai, tiek konstrukcijų stiprinimo projektiniai sprendiniai gali tik sumažinti planuojamos ūkines veiklos reikšmingą neigiamą poveiki aplinkai dėl karstinių reiškinių, tačiau negali padėti šio poveikio išvengti. Atsižvelgiant į tai, monitoringo programoje būtina numatyti periodinius geležinkelio trasos apylinkių, patenkančių į Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribas, nustatytas 2008 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-655 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų ir intensyvaus karsto žemių grupių nustatymo“, inžinerinius geologinius tyrimus, karstinių reiškinių atsiradimo tikimybei nustatyti. Jeigu minėtų tyrimų rezultatai parodytų karstinių reiškinių atsiradimo tikimybę, numatyti geležinkelio konstrukcijų stiprinimą ar kitas priemones.
9.1.10. Atsižvelgiant į tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus, PŪV užsakovui įvertinti 2016 m. lapkričio 24 d. Latvijos aplinkos apsaugos biuro rašte Nr. 3-01/1507 Latvijos Respublikos gamtos apsaugos agentūros pateiktą pasiūlymą, kad Mūšos upės slėnis po tiltu per Mūšą būtų numatytas kaip gyvūnų perėja.
9.1.11. Statybų darbų metu susidarysiančias statybinės atliekas tvarkyti vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Visos atliekos pagal galimybę turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas. Rengiant planuojamos geležinkelio linijos techninius projektus nurodyti tikslūs atliekų kiekius.
9.1.12. Užtikrinti, kad prieš tiesiant geležinkelio liniją, PAV ataskaitoje nurodyti planuojamos geležinkelio linijos kertami naudingųjų iškasenų telkiniai nustatyta tvarka būtų išeksploatuoti.
9.2. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
9.2.1. PAV ataskaitai buvo naudojami Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano duomenys (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“).
9.2.2. PAV ataskaitoje kaip racionaliausia ir optimali alternatyva įvardinta Alternatyva Nr. 1. Šioje alternatyvoje nurodytas Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos kirtimo taškas buvo numatytas tarpvalstybinių konsultacijų metu ir atitiko 2016 m. rugpjūčio 24 d. Latvijos ministrų kabineto patvirtintą sprendinį.
9.2.3. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių.
9.2.4. PAV ataskaitos rengėjas pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. PAV ataskaita buvo pataisyta pagal visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Suinteresuota visuomenė buvo supažindinta su patikslintais sprendiniais, dėl patikslintos ataskaitos sprendinių visuomenė prieštaravimų nepateikė.
9.2.5. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones nurodytas sprendimo 6 punkte ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, gyvūnijai ir augalijai, aplinkos orui, vandeniui, dirvožemiui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, visuomenės sveikatai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.
9.2.6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, planuojama geležinkelio linija bus elektrifikuota, t. y. lokomotyvai su vidaus degimo varikliais nebus naudojami, geležinkelio transporto priemonių teršalų emisija į orą nenumatoma. Geležinkelio linijos eksploataciniu laikotarpiu neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas. Kadangi geležinkelio linijos ir jos infrastruktūros objektų (stočių, terminalų, kt.) statyba numatoma atvirose teritorijose, neapribotose tankiai užstatytais aukštais pastatais, pastatų kanjono efektas neplanuojamas, oro tarša iš statybinės technikos išsisklaidys ir neviršys ribinių verčių.
9.2.7. PAV ataskaitoje apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai ties artimiausia gyvenamąja aplinka taikant PAV ataskaitoje numatytas triukšmo mažinimo priemones, visais paros laikotarpiais neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo dydžių.
9.2.8. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, taikant PAV ataskaitoje numatytas vibracijos mažinimo priemones, PŪV sukeliama vibracija neviršys Lietuvos higienos normos HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ nustatytų didžiausių leidžiamų dydžių.
10. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, galima:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895, fakso Nr. +370 5 233 1574, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt.

2017-01-30
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 3, kadastro Nr. 5247/0012:447, kurio plotas 0,1552 ha.
Planavimo iniciatoriai – Elvinas Riauba, Simona Riaubienė ir Lina Venckevičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2017-02-13 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė,
Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-26 įsakymas Nr. ĮS-137 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2017-01-25
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2011-06-06 įsakymu Nr. ĮS-867 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:242 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Rūtų g. 4, kadastro                 Nr. 5217/0010:902, kurio plotas 0,3487 ha.
Planavimo iniciatoriai – Eleonora Jurgė Aukštuolienė, Algirdas Petras Aukštuolis.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-02-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-24 įsakymas Nr. ĮS-111 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-01-24
Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt.

2017-01-23
Informuojame apie parengtą sklypo kadastro Nr. 5260/0001:116 detaliojo plano, patv. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218, koregavimą. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2016-08-10 įsakymu Nr. ĮS-1452 bei teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1112 (2016-09-23).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-389.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.., Teleičių k., kadastro Nr. 5260/0001:1526, 1527, 1525, 1574, 1573, 1543, 1544, 1538, 1557, 1545, 1540, 1541, 1542, 1550, 1551, 1552, 1575, 1598, 1572, 1568, 1569, 1570, 1571, 1584, 1561, 1566, 1587, 1585, 1588, 1586, 1583, 1599, 1601, 1563, 1562, 1564, 1565, 1596, 1593, 1597, 1539, 1558, 1556, 1576, 1567, 1559, 1560, 1600, 1582, 1592, 1594, 1595, 1591, 1578, 1546, 1553, 1555, 1548, 1549, 1554, 1547, 1579, 1577, 1581, 1580, 1590, 1589.
Projekto rengimo tikslai:
1.Koreguoti sklypo kadastro Nr. 5260/0001:116 detalųjį planą, patv. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218, t.y. sujungti detaliuoju planu suplanuotus kitos paskirties žemės sklypus, padalinti į 136 sklypus, nustatyti jiems naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinkle koridorių teritorijos; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių) bendro naudojimo teritorijos;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: Šarūnas Vilčinskas, Pušų g. 21A, Vilnius;  tel.: (8 615) 44728.
Rengėjas: Jonas Šarakauskas, Putvinskio g. 44-1, Kaunas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-01-25 iki 2017-02-08 (10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavoje, Kauno raj. sav., TPD rengėjo patalpose, V. Putvinskio g. 44-1, Kaune (vieša ekspozicija).
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2017-01-18
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. Dl-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymu teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas patvirtintų detaliųjų planų koregavimas:
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav. Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5217/0008:71, detaliojo plano- vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. Vaidoto g. 7, kadastrinis Nr.5217/0008:821 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-12-16 įsakymu Nr. ĮS-1625 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastrinis Nr.5217/0008:117, detaliojo plano- vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Ražių k., Astrų g. 6, kadastrinis Nr.5217/0008:166.
Planuojama teritorija: 0,2520 ha ploto Ražių kaime, Domeikavos seniūnijoje, Kauno r. sav., tame tarpe:-0,1046 ha ploto žemės sklypo kad. Nr.5217/0008:166 kitos pagrindinės naudojimo paskirties, gyvenamosios teritorijos naudojimo būdo, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdžio teritorija;
-0,1474 ha ploto žemės sklypo kad. Nr.5217/0008:821 kitos pagrindinės naudojimo paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo teritorija;
Detaliojo planavimo uždaviniai „sujungti žemės sklypus kadastrinis Nr.5217/0008:0821 ir kadastrinis Nr.5217/0008:166 ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us)- teritorijos naudoji tipą ir kita“
Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo iniciatoriai — Giedrius Ramanauskas, Sandra Ramanauskienė, gyv. Vaidoto g. 7, Ražių k,. Domeikavos sen., Kauno raj., tel. 8 674 98496.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2015 m. sausio 28 d. įsakymas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. IS-105 (Įsakymo pakeitimas 2016 m. rugpjūčio 23d. Nr. ĮS-1516).
Detaliojo plano rengėja — UAB „Polilinija", Jonavos g. 40, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, tel. 865271128, el.paštas: justina.kasyte@qmail.com.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2017-01-25 iki 2017-02-07 Domeikavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r.) ir UAB "Polilinija" patalpose (Jonavos g. 40, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371 Kaunas).
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

2017-01-17
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:0428
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,3890
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas GIEDRIUS JUŠKA 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-01-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2017-01-17
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-09-20 sprendimu Nr. TS-173  patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0008:506 detaliojo plano (koreguotas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-29 įsakymu Nr. ĮS-981) koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., kadastro Nr. 5247/0008:691, 690, 689, 674, 675, 698, 712, 697, 711, 696, 695, 693, 692, 715, 702, 716, 703, 717, 704, 718, 705, 719, 708, 720. 
Planavimo iniciatoriai – Vytautas Paulauskas, Daiva Paulauskienė, UAB „GIDONELIJA“ Tomas Būdvytis, Dovilės Būdvytienė, Marius Stanišauskas, Kristina Stanišauskė, Rūta Balakauskienė, Tomas Balakauskas, Martynas Šerkšnys.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-01-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-17 įsakymas Nr. ĮS-77 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2017-01-13
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Žemės sklypo Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 - 06 - 29 d. sprendimu Nr. TS - 141 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0009:469 detaliojo plano keitimą.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-233.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. Nr. ĮS - 814 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
TPD uždavinai:  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS - 141 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0009:469 detaliojo plano keitimas.
Detaliojo plano keitimo tikslas: Žemės sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:583, kurio plotas 1,0787 ha padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų .Keliems atidalytiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą(-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
PAŽYMIME: kad, LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 1d. įsakymu Nr. D1-338 “Dėl STR 2.02.09:2005 ”Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo” pakeitimo 2015 m. lapkričio 4 d. Nr.D1-800 maksimalus sklypo užstatymo intensyvumas yra 0,4. Šis pakeitimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1d. Todėl detaliojo plano sprendiniuose užstatymo intensyvumo rodiklis keičiamas iš 0,5 į 0,4. Maksimalus užstatymo intensyvumo rodiklis keičiasi žemės sklype Pušyno g. 2, (kadastro Nr. 5250/0009:592), žemės sklype kad. Nr. 5250/0009:585, žemės sklype kad. Nr. 5250/0009:584.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Virginija Rapalavičienė, kurią TPDRIS atstovauja projekto vadovė Laimutė Pėželienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, te. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-01-12 iki 2017-01-25 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Kauno raj. (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-01-25, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2017-01-12
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 12, kad. Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kad. Nr. 5247/0012:430 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-381.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 12, kad. Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kad. Nr. 5247/0012:430 (detaliajame plane sklypai Nr. 11, 21). Plotai: 0,1464 ha, 0,1471 ha,.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. ĮS - 1726 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo “
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 12, kad. Nr. 5247/0012:440 ir Rasos g. 22, kad. Nr. 5247/0012:430.
TPD uždavinai:
Padalyti sklypą kadastro Nr. 5247/0012:440 (Rasos g. 12), į du sklypus;
Padalyti sklypą kadastro Nr. 5247/0012:430 (Rasos g. 22), į du sklypus.
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Evaldas Jazokas, Vilma Jazokė, Žydrūnas Maščinskas, Vilma Maščinskienė, Valdas Žuklevičius, Jūratė Žuklevičienė, Vytautas Matusevičius.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, te. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2017-01-12 iki 2017-01-25 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Kauno raj. (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2017-01-25, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2017-01-11
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0008:110, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075, kurio plotas 0,2002 ha ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, kurio plotas 0,2125 ha.
Planavimo iniciatorius – Gintautas Kančiūga.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-01-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-06 įsakymas Nr. ĮS-18 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2017-01-10
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-323 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0009:232, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 163, kadastro Nr. 5247/0009:525, kurio plotas 0,9997 ha.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Masneka“ ir UAB „Garliavos duona“..
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2017-01-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-06 įsakymas Nr. ĮS-17 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis
5. Įsakymas dėl detaliojo plano patvirtinimo

2017-01-06
Informacija apie UAB „Ferikas“, eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso, Pakalnės g. 5B, 5C, 5N, 5M, 5F Domeikavos k., Kauno r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Ferikas“, registruotos buveinės adresas Pakalnės g. 5B, LT-54356 Kauno r., tel (8-37) 47 77 60, (8-69) 84 10 85 el. p. evaldas@ferikas.lt arba rita@ferikas.lt. Kontaktinis asmuo: Rita Mikalajūnienė.
PŪV pavadinimas: UAB „Ferikas“ eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelė ir transporto priemonių servisas.
PŪV vieta: Pakalnės g. 5B, 5C, 5N, 5M, 5F Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno rajonas.
Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-01-05 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-207 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: UAB „Ferikas“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.

2017-01-04
Informuojame, kad yra parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo kad. Nr. 5260/0009:101, savininkė Laimutė Andriuškevičienė, www.zpdris.lt paslauga KPZP-26152.
Projektas viešinamas supaprastinta tvarka. Planavimo organizatorė L. Andriuškevičienė.
Projekto rengėjas UAB „Ramlina, Europos pr. 91, Kaunas, projekto vadovas K.
Kvizikevičius, tel. 8676 21161, el. p. kastytiskvizik@yahoo.com. Susipažinti su parengtu projektu ir pasiūlymus raštu galima teikti 10 darbo dienų laikotarpiu nuo skelbimo patalpinimo tinklapyje projekto rengėjui K. Kvizikevičiui arba UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, LT-46334 Kaunas.
PRIEDAI:
1.Aiškinamasis raštas
3.Sprendinių brežinys

2016-12-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:0124
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7963
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Zita Alechnavičienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-01-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-12-30
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0001:0010
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k. 
Žemės sklypo plotas, ha 15,4810
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas RIMAS NORUS 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-01-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-12-21
Informuojame apie parengtą ir patvirtintą programą kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., sklypo kad. Nr. 5260/0009:101, organizatorė Laimutė Andriuškevičienė, www.zpdris.lt paslauga KPZP-26152.
PRIEDAI:
1.Isakymas
2.Programa

2016-12-15
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:0470
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,2069
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Modestas Poderys 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-12-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-12-15
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0414
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,0797
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Giedrė Daukšienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-12-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-12-13
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k.: Gilių g. 6, kadastrinis Nr. 5233/0006:801 ir Gilių g. 8, kadastrinis Nr. 5233/0006:800.
Rengiamas vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-52-16-46. Planavimo pagrindas: sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG1513; 2016-02-18). Planavimo tikslai ir uždaviniai:1. Sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą; 2. Sujungtą sklypą padalinti į du sklypus; 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Šiuo projektu sklypuose nauja statyba nenumatoma. Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, el.p.: www.krs.lt. Planavimo iniciatoriai – Donatas Puzinas, Gintarė Puzinienė, gyv. Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 6 ir Brigita Ramelytė, gyv. Jonavos r. sav., Užusalių sen., Krėslynų k., Pavėsio g. 8. Planavimo rengėjas – UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, mob.tel. 865271128, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.
Su planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2016-12-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, interneto svetainėje www.krs.lt, Kauno rajono savivaldybėje, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas, taip pat Karmėlavos seniūnijoje, adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu arba teikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu  http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. K-VT-52-16-46, per visą susipažinimui skirtą laiką.
Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2016-12-13
Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr.TS-27 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0016:37) detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, kadastro Nr. 5233/0016:1373 ir Šilojų g. 20, kadastro Nr. 5233/0016:1374.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-392.
Planavimo iniciatoriai – Aurelijus Sinkevičius, Daiva Sinkevičienė. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 837305571, el. p. info@krs.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektas Vaidas Navackas (A1701), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija –  Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10 ir Šilojų g. 20.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1)Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen.,Neveronių k., Šlamučių g. 10, kadastro Nr. 5233/0016:1373;
2)Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypo Kauno r. sav., Neveronių sen.,Neveronių k., Šilojų g. 20, kadastro Nr. 5233/0016:1374;
3)Nustatyti šio įsakymo 1.1. ir 1.2. punktuose įvardytos teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-05 įsakymas Nr. ĮS-1594 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-03 įsakymas Nr. ĮS-1757 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr.TS-27 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0016:37) detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, kadastro Nr. 5233/0016:1373 ir Šilojų g. 20, kadastro Nr. 5233/0016:1374 darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2016-12-16 iki 2016-12-30 Neveronių seniūnijos patalpose (Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno r.) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-392) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

2016-12-12
Informuojame apie rengiamą Kauno r. sav. tarybos 2011-04-07 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alsėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0009:236 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 185, kadastro Nr. 5247/0009:236
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: A. Drąsutavičiaus firma "Egliana", Kaunas, Kalvarijos g. 13;
Plano rengėjas: Jurgita Kalvinskaitė (individuali veikla Nr.(21.4)-G18-50), Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-813 (2016-05-02), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-676 (2016-05-20), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr.ĮS-920 (2016-05-18).
Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2016-12-20 iki 2017-01-05 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Alšėnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Detaliojo plano korekcija

2016-12-06
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0097
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,6390
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vytautas Sakalauskas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-12-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-12-06
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0013:0160
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k., Pajiesio kel. 
Žemės sklypo plotas, ha 8,1850
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Jonas Jančoras
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-12-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-12-01
Informacija apie parengtą mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Ūkininkas Audriaus Banionis (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. 8 (698) 82358, el. paštas straunas@gmail.com, Kontaktinis asmuo: Audrius Banionis).
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (837) 407548, faksas (837) 407549, el. paštas info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt).
PŪV pavadinimas: Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime.
PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Kauno departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno rajono savivaldybės administracija, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius).
Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt ir UAB „Infraplanas“ patalpose (aukščiau nurodytu adresu) per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo darbo dienomis, darbo valandomis.
Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2016-11-29
Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k., Raisto g. 14, kadastrinis Nr. 5267/0004:0011, sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius – Leonardas Diedonis.
Projekto rengėjas - UAB „Arvimeda", kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-546.
Susipažinti su projekto sprendiniais, pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2016 m. gruodžio 02 d. iki gruodžio 15 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. projekto rengėjo patalpose, adresu: Savanorių pr.135  (III aukštas) Kaunas. Telefonas pasiteirauti: 868257202.

2016-11-28
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2004-05-26 įsakymu Nr. ĮS-642 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypų 325 ir 326 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ramioji g. 3, kadastro                     Nr. 5233/0011:660, kurio plotas 0,0747 ha ir Ramioji g. 9, kadastro Nr. 5233/0011:662, kurio plotas 0,1051 ha.
Planavimo iniciatoriai –  Edgaras Jautakis, Skaistė Jautakienė, Aleksandras Gorobčenko, Greta Plekavičiūtė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-12-13 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-23 įsakymas Nr. ĮS-2176 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-11-28
Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl nepavojingų atliekų tvarkymo Stiklo g. 1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „SUPER MONTES"; Stiklo g. 1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r., tel. 8 37 441164.
2.Planuojamos Okinės veiklos pavadinimas: nepavojingų atliekų tvarkymas planuojant padidinti priimamų atliekų kiekius.
3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Stiklo g. 1, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r.
4.Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2016-08-17 raštu Nr. (28.2)-A4-8367 priimta atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV).
5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: 5.1. Informacijos rengėjas UAB „Biosistema" raštu Nr. 1608029/1 kreipėsi dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo dėl to, kad planuojamų laikyti komunalinių atliekų kiekis nebus didinamas ir liks toks pat (60501). 2016 m. atliktais triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimo rezultatais, 8 kvapų vienetų ribinė vertė nėra viršijama. Bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį „Dėl nemalonių kvapų mažinimo nepavojingų atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo įmonėje". Šia sutartimi bendrovė įsipareigoja veikloje panaudoti probiotines koncentracijas skleidžiamų nemalonių kvapų koncentracijai sumažinti. Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai planuojama įrengti bortus arba tvoras mišrių komunalinių ir kitų atliekų atskyrimui. 5.2. Planuojamoje ūkinėje veikloje (PŪV) numatomas statybinių atliekų apdorojimas ir yra atliekama statybinių atliekų apdorojimo veiklos triukšmo ir oro taršos modeliavimas, ir įvertinimas. 5.3. Yra įrengta bendra buitinių ir paviršinių nuotekų valymo ir šalinimo sistema, iš kurios išvalytos nuotekos patenka į Šalia teritorijos esantį melioracijos griovį. Yra atliktas į melioracijos griovį išleidžiamų nuotekų tyrimas, kurio duomenimis teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, vertės neviršija teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. 5,4. PŪV veikloje atsisakoma įrengti plovyklą, todėl papildomos taršos gamtinei aplinkai nesusidarys. Preliminarus ekogeologinis tyrimas buvo parengtas ir suderintas, ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos preliminaraus ekogeologinio tyrimo vertinimo duomenimis, detalių tyrimų atlikimas šiuo metu netikslingas. Gruntinio vandens tyrimai bus pakartoti po 5 metų ir nustačius sunkiųjų metalų ar kitų pavojingų cheminių medžiagų koncentracijų padidėjimą, bus priimti sprendimai dėl aplinkosauginių priemonių taikymo.
6.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. PAV subjektas - Nacionalinio visuomenės sveikatos centras pasisakė dėl privalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.2. PŪV gali daryti reikšmingą poveikį šalia esančiai gyvenamajai aplinkai -artimiausiais gyvenamasis pastatas nutolęs 70 m atstumu. Yra gaunami gyventojų nusiskundimai dėl blogų kvapų. 6.3. Atrankos dokumentuose pateiktoje informacijoje neįvertintas triukšmas ir dulkėtumas planuojamoje statybinių atliekų tvarkymo aikštelėje. 6.4. Atrankos dokumentuose pateiktoje informacijoje nėra topografinės schemos su pažymėtais inžineriniais tinklais, kurioje matytųsi esami tinklai, šuliniai, kieta danga dengtos teritorijos. Tokiu būdu neaišku kokios teritorijos dalies paviršiniai vandenys yra valomi valymo įrenginiuose, kokios paviršinės nuotekos įsigeria į gruntą be valymo. 6.5. Preliminaraus ekogeologinio tyrimo, atlikto įmonės teritorijoje 2015 m., ataskaitoje yra pastebimas kai kurių gręžinių požeminio vandens užterštumas, turi būti atliktas pakartotinis tyrimas parenkant teritorijoje daugiau tiriamų taškų. 6.6. PAV metu būtų atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu būtų įvertinti galimi PŪV poveikio visuomenės sveikatos veiksniai, nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ), pasiūlytos prevencinės priemonės, sudarytos sąlygos visuomenei dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese bei susipažinti su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, tokiu būdu užtikrinant saugią aplinką suinteresuotai visuomenei.
7.Priimta galutinė atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai - UAB „SUPER MONTES" nepavojingų atliekų tvarkymui, poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

2016-11-22
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0008:0040
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,8634
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Roma Regina  Bilvinienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-22
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0009:0451
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,8461
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Laimutė Sadauskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-22
Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr. TS-344 patvirtinto Kauno r.sav., Babtų sen., Babtų k., žemės sklypų kad.Nr.5203/0003:467, 5203/0003:23 ir 5203/0003:470, detaliojo plano keitimą. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2016-01-20 įsakymu Nr. ĮS-107, 2016-04-28 įsakymu Nr. ĮS-789 ir 2016-05-24 įsakymu Nr. ĮS-1004 bei teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-734 (2016-06-07).
Projekto rengimo tikslai:
1.Kauno r.sav. tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr. TS-344 patvirtintu detaliuoju planu sujungtam sklypui, esančiam Kauno r.sav., Babtų sen., Babtų k., Vandžiogalos g. 1, kadastro Nr. 5203/0003:507, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos;
2.Prie sklypo Vandžiogalos g. 1(kad.Nr. 5203/0003:507) prijungti Kauno r.sav., Babtų sen., Babtų k., Vėrupės g. 3, kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypą kadastro Nr. 5203/0003:377, kurio plotas 0,5440 ha;
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Agrokoncernas”, įm.k. 133849777, Užnerio g. 15, Kaunas.
Rengėjas: Jonas Šarakauskas, Putvinskio g. 44-1, Kaunas, tel.:8 684 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Viešas svarstymas įvyks 2016 m. gruodžio 7 d. 17.30 val. rengėjo patalpose, Putvinskio g. 44-1, Kaune. Su parengtu detaliojo plano pakeitimu galima susipažinti nuo 2016-11-23 iki 2016-12-07 Babtų seniūnijos ir Kauno r.sav. skelbimų lentose bei Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje ir TPDRIS sistemoje. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu projekto organizatoriui arba rengėjui iki viešo svarstymo ir jo metu.

2016-11-21
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kad. Nr. 5250/0009:583, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-233.
Planuojama teritorija: Žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kad. Nr. 5250/0009:583 (detaliajame plane sklypai Nr. 1A, 2A, 3A, 4A). Plotas: 1,0787 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. Nr. ĮS - 814 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
TPD uždavinai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS - 141 patvirtintu detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:583. Rengiamo TPD sprendiniais numatoma: Žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kad. Nr. 5250/0009:583 padalijimas į keturis atskirus žemės sklypus, trims atidalintiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos reglamentą.
PAŽYMIME: kad, LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 1d. įsakymu Nr. D1-338 “Dėl STR 2.02.09:2005 ”Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo” pakeitimo 2015 m. lapkričio 4 d. Nr.D1-800 maksimalus sklypo užstatymo intensyvumas yra 0,4. Šis pakeitimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1d. Todėl detaliojo plano sprendiniuose užstatymo intensyvumo rodiklis keičiamas iš 0,5 į 0,4. Maksimalus užstatymo intensyvumo rodiklis keičiasi žemės sklype Pušyno g. 2, (kadastro Nr. 5250/0009:592), žemės sklype kad. Nr. 5250/0009:585, žemės sklype kad. Nr. 5250/0009:584.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: Virginija Rapalavičienė, kurią TPDRIS atstovauja projekto vadovė Laimutė Pėželienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, te. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2016-11-21 iki 2016-12-02 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Ringaudų seniūnijoje, Šiltnamių g. 1, Kauno raj. (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2016-12-05, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2016-11-17
INFORMACIJA APIE GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS ŠEN. BIRULIŠKIŲ K. INDUSTRIJOS G. 5B, ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO.
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Ryterna Entry“, Kauno r. sav., Karmėlavos šen., Biruliškių k., Industrijos g.5. Telefonas: +370 37 338388, Faksas: +370 37 338390
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties pastato naujos statybos Kauno r. sav. Karmėlavos šen. Biruliškių k. Industrijos g. 5b, projektas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kitos paskirties pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypas kadastriniu Nr. 5233/0009:247 Kauno r.sav. Karmėlavos šen. Biruliškių k., Industrijos g.5 b.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2016 11 07 atrankos išvadą Nr. (28.2)-A4-l 1114, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: išsamiau susipažinti su informacija galima UAB „Ryterna Entry“, Kauno r. sav., Karmėlavos šen., Biruliškių k., Industrijos g. 5. Telefonas: +370 37 338388, Faksas: +370 37 338390
6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: : teikti pasiūlymus, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos, galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faks. (8 706) 62 000.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: išsamiau susipažinti su atrankos išvada bei atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008 , bei UAB „Ryterna Entry“, Kauno r. sav., Karmėlavos šen., Biruliškių k., Industrijos g. 5. Telefonas: +370 37 338388, Faksas: +370 37 338390.

2016-11-15
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0295
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5300
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Raimondas Širmulis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-15
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0013:0102
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Marius Urbonas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-15
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0104
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 5,2756
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Eimantas Dambrauskas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-15
INFORMACIJA apie projekto „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos; J. Basanavičiaus g. 36/2, LT–03109 Vilnius; tel.: (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09; el. pašto adresas: info@lakd.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių ir Grigiškių seniūnijos; Trakų rajono savivaldybė, Lentvario seniūnija; Elektrėnų savivaldybė, Vievio, Elektrėnų, Kietaviškių ir Gilučių seniūnijos; Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žiežmarių apylinkės ir Rumšiškių seniūnijos; Kauno rajono savivaldybė, Neveronių seniūnija.
Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą (2016-09-29, Nr. (28.1)-A4-9767), kad planuojamai ūkinei veiklai „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas.“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo galima adresu: Viešoji įstaiga „Kelių ir transporto tyrimo institutas“, I. Kanto 23, LT-44009 Kaunas; tel.: (8-37) 205658, 869888267; kontaktinis asmuo - I. Baltmiškienė.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008) per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo.

2016-11-11
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5213/0001:0052
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Skrebenų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 10,8720
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): įveisti mišką ne miško žemėje.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suformuoti žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką, nustatyti žemės sklypus, kuriems reikės pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį įveisus mišką.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas UAB "Lithuanian forest", kodas 303045911 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Gervėnupio k., Ąžuolyno g. 10 LT-53162
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2016-11-11
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 4400/4345:0742
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., Brolių g. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5100
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Marius Dovydėnas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-11
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0393
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k., Pajiesio kel. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5247
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Dainius Želnys 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-11
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0391
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k., Pajiesio kel. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5714
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Mindaugas Morkevičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-11-11
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0124
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,0006
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Indrė Jasulaitytė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-11-11
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0181
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,0057
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Greta Petkevičienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-11-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-11-10
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., Virbališkių g. 54, žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:167, kurio plotas 9,7518 ha, detalusis planas – vietovės lygmens kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo iniciatorius –  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-11-25 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-08 įsakymas Nr. ĮS-2089 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4. Skelbimas 

2016-11-10
Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastro Nr.5250/0011:1074, kurio plotas 2,7401ha, detaliojo plano koregavimą.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymas Nr. ĮS-434 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2016 04 11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-564.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.8 373 05571, el. p.: info@krs.lt
Planavimo iniciatoriai: Juozas Grikšas, Danutė Rymutė Grikšienė, UAB „Kepa Kepa“, į. k. 303241372, adresas Pievų g. 2, Ringaudai, Kauno r.,
Plano rengėja: UAB „Savana LT“ (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Žalioji g.1.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Žemės sklypą perdalyti į atskirus sklypus;
2.Nustatyti perdalytų sklypų žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2016-11-15 iki 2016-11-28 (10 darbo dienų) Ringaudų seniūnijos patalpose (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., Kauno r. sav.,) plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

2016-11-10
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 detaliojo plano, kuriuo suformuoti nauji žemės sklypai koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: kadastro Nr. 5223/0008:199, kurio plotas 0,3287 ha ir S. Lozoraičio g. 31, kadastro Nr. 5223/0008:153, kurio plotas 0,1628 ha.
Planavimo iniciatorė – UAB „Glomera“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-11-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-07 įsakymas Nr. ĮS-2072 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2016-11-02
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-425 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:317 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, kadastro Nr. 5250/0006:317, kurio plotas 0,5043 ha.
Planavimo iniciatorius –  Rinaldas Vasiliauskas.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-11-17 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-25 įsakymas Nr. ĮS-1988 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-10-26
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-04 įsakymu Nr. 561 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., 34 skl. (kadastro Nr. 5247/0009:34), detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: Vinco Jurgilo g. 17, kadastro Nr. 5247/0009:278, kurio plotas 0,1235 ha, Vinco Jurgilo g. 19, kadastro Nr. 5247/0009:279, kurio plotas 0,1235 ha, Vinco Jurgilo g. 21, kadastro Nr. 5247/0009:280, kurio plotas 0,1235 ha, Vinco Jurgilo g. 23, kadastro Nr. 5247/0009:281, kurio plotas 0,1235 ha ir Vinco Jurgilo g. 25, kadastro Nr. 5247/0009:282, kurio plotas 0,1306 ha.
Planavimo iniciatoriai – Laima Mastauskienė ir Augenijus Mastauskas, Robertas Chetagurovas, Tomas Čepkauskas ir Rasa Čepkauskienė, Marius Mikalajūnas, Zita Rugenienė ir Virginijus Rugenis.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-11-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė,
Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-18 įsakymas Nr. ĮS-1928 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3.Darbų programa
4.Inicijavimo sutartis

2016-10-18
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-09 įsakymu Nr. ĮS-210 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo (kadastro Nr. 5217/0012:253) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 4A, kadastro Nr. 5217/0012:1165, kurio plotas 0,1250 ha.
Planavimo iniciatorius – Juozas Valaitis.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-11-02 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-14 įsakymas Nr. ĮS-1910 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4. Darbų programa
5. Informacinis pranešimas
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendinių brėžinys

2016-10-17
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2006-07-31 įsakymu    Nr. ĮS-1229 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 13, žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:775) detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.: Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5233/009:867, kurio plotas 0,0887 ha ir Gluosnių g. 3B, kadastro Nr. 5233/0009:868, kurio plotas 0,0613 ha.
Planavimo iniciatoriai –  Roberto Miliūnas, Rasa Miliūnienė, Vita Špečkauskienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-10-31 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-12 įsakymas Nr. ĮS-1893 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, apie pakartotinai viešinamą Kauno rajono administracijos direktoriaus 2006-07-31 įsakymu Nr. ĮS-1229 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 3, žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:775) detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:867, kurio plotas 0,0887 ha ir Gluosnių g. 3B, kadastro Nr. 5233/0009:868, kurio plotas 0,0613 ha.
Planavimo iniciatoriai –  Robertas Miliūnas, Rasa Miliūnienė, Vita Špečkauskienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-12-02 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymas Nr.   ĮS-2109 „Dėl Administracijos direktoriaus 2016-10-12 įsakymo Nr. ĮS-1893 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo” pakeitimo”.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-10-11
Informuojame kad yra parengtas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-12-10 įsakymu Nr. ĮS-1581 patvirtinto Kauno rajono sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., žem ės sklypo Nr. 253 (Mėtų g. 2, kad. Nr. 5283/0007:687 detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5283/0007:687, Mėtų g. 2, Vijūkų k. Užliedžių sen., Kauno raj. Plotas: 0.0845 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 341, Kaunas, tel. 837 207335, info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Jūratė Nakrošienė, Aitvaro g. 13, Virbališkių k., Kauno raj., Esmeralda Škutienė, Mėtų g. 5, Vijūkų k., Kauno raj., Sandra Biaigo, Ukmergės g. 306-114, Vilnius, Svetlana Riaukienė, Mėtų g. 4, Vijūkų k., Kauno raj., Vilma Urbonavičiūtė, Vėtrungės g. 20-12, Kaunas, Janina Mickevičienė, Mėtų g. 8, Kauno raj., Vytautas Urbonas, Mėtų g. 1, Vijūkų k., Kauno raj.
Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, rasa@planuotojai.lt
Planavimo pagrindas: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-02 įsakymas Nr. ĮS-995 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymas Nr. ĮS-1132 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2015-09-24 Nr. S-1254.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.1. Pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5283/0007:687 naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
1.2. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Susipažinti su rengiamais sprendiniais galima nuo plano rengėjo patalpose nuo 2016-10-17 iki 2016-10-31 (dėl patogaus atvykimo laiko siūloma susitarti paskambinus projekto vadovei Rasai Pečiulienei tel. 8 37 20 92 60, mob. tel. 8 699 53211). Vieša ekspozicija Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 341, Kaunas, Užliedžių seniūnijoje, Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno raj. ir plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune nuo 2016-10-31.
Numatomas parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo susirinkimas – 2016-10-31, 12 val. plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios 8-6, Kaune
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki sprendinių viešinimo pabaigos, t. y. iki 2016-10-31
Aiškinamas raštas
Pranešimas apie viešinimą
Sprendinių brėžinys

2016-09-28
Informacija apie UAB „Glori“ ir Ko planuojamos ūkinės veiklos - metalo gaminių gamyba iš lakštinio pleno štampavimo būdu atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Glori“ ir Ko. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – metalo gaminių gamyba iš lakštinio pleno štampavimo būdu.     
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Kauno g. 19, Ilgakiemio k., Garliavos sen., Kauno r.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai -
AAA Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencios Kauno skyriaus 2016-09-08 rašte Nr.(28.2)-A4-9061 priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, 50187 Kaunas, tel. (8 37) 311558. Terminas – 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos. 
Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvada galima adresu - Aplinkos apsaugos agentūra., A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, Poveikio aplinkai vertinimo departamentas. Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Kauno skyrius, tel. (8 37) 302607. Terminas – 20 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos.

2016-09-23
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0001:0066
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5900
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Lina Rimienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-10-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-09-23
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0013:0777
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5034
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vilma Pranciulienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-10-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-09-19
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-30 įsakymu  Nr. ĮS-1362 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastro Nr. 5217/0013:21 ir kadastro Nr. 5217/0013:610 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Alyvų g. 2, kadastro Nr. 5217/0013:788.
Planavimo iniciatorius – Albinas Čiučiulka.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-10-03 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-13 įsakymas Nr. ĮS-1660 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4. Skelbimas
5. Aiškinamasis raštas
6. Detalusis planas

2016-09-14
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-101 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., kadastro Nr. 5250/0013:59, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorius –  Mindaugas Paplauskas.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-28 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-21 įsakymas Nr. ĮS-1587 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4. Darbų programa

2016-09-14
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. TS-527 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0003:29) detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:577, kurio plotas 0,5138 ha.
Planavimo iniciatorius – Aloyzas Skučas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1629 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis

2016-09-07
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Šlamučių g. 10, žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0016:37) detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: Šlamučių g. 10, kadastro Nr. 5233/0016:1373, kurio plotas 0,1144 ha ir Šilojų g. 20, kadastro Nr. 5233/0016:1374, kurio plotas 0,0806 ha.
Planavimo iniciatoriai – Aurelijus Sinkevičius ir Daiva Sinkevičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-05 įsakymas Nr. ĮS-1594 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis
5. Informacinis pranešimas
6. Sprendinių įgyvendinimo sutartis
7. Patvirtinimo įsakymas.


2016-09-06
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybė tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr.TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr.5250/0010:996, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:1132, Ringaudų s k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., Plotas apie 0,6203 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm. Kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 341, Kaunas, tel.: 837 305571, info @krs.lt , www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „Straita“ (įm. kodas 141841196) atstovaujama direktoriaus Lino Bernoto ir Eglė Reneckytė .
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects @gmail.com , tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-850 (2016-05-05), Nr. ĮS-1048 (2016-05-27) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-733 (2016-06-07).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.1. Žemės sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0010:1132, kurio plotas 0,6203 ha, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų;
1.2. Dviem ar daugiau atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos;
1.3. Nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2016-09-14 d. iki 2016-09-29 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 341, Kaunas), Ringaudų seniūnijos (Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r.) ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose (V. Putvinskio g. 17- 4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects @gmail.com , tel.: 837 207335), bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-235. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-09-29 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Viešas svarstymas numatomas 2016-09-30 d. 14 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose(201 kab.), Savanorių pr. 341, Kaunas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
1. Aiškinamas raštas
2. Detaliojo plano keitimo brėžinys

2016-09-06
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0010:0017
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.
Žemės sklypo plotas, ha 0,5238
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gediminas Rimas  
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-09-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-09-06
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0015:0180
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g.
Žemės sklypo plotas, ha 1,2494
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Rokas Čičelis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-09-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-09-06
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0015:0696
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g.
Žemės sklypo plotas, ha 0,6507
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gintarė Greičienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-09-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-09-05
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.: Rasos g. 12, kadastro Nr. 5247/0012:440, kurio plotas 0,1464 ha ir Rasos g. 22, kadastro Nr. 5247/0012:430, kurio plotas 0,1471 ha.
Planavimo iniciatoriai – Žydrūnas Maščinskas, Vilma Maščinskienė, Evaldas Jazokas, Vilm Jazokė, Vaidas Žuklevičius, Vytautas Matusevičius ir Jūratė Žuklevičienė..
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-31 įsakymas Nr. ĮS-1569 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis
5. Skelbimas;
5.1 Papildomas viešinimo skelbimas
6. Aiškinamasis raštas;
7. Sprendinių brėžinys.
8. Sprendinių įgyvendinimo sutartis;
9. Patvirtinimo įsakymas.

2016-09-05
Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-385 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“, koregavimo specialųjį planą
Rengimo pagrindas: 2014 m. birželio 19 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-271 „Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų ir paraiškų teikimui gauti finansinę paramą iš 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų rengti vandentvarkos projektus“ ir 2015 m. liepos 2 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1204 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, tel. (8 37) 305 571, faks. (8 37) 305 501, el.p. info@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė: Asta Derenčiūtė, el. p. a.derenciute@atamis.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslas: Patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.
Planavimo uždaviniai:
•Patikslinti esamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir komunikacijų plėtros teritorijas ir numatyti jų vystymo, gerinimo ir modernizavimo galimybes, įtraukiant vandens gerinimo stočių, įrenginių ir artezinių statybos vietas;
•Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams, eksploatuoti ir komunikaciniams koridoriams reikalingas teritorijas, patenkančias į valstybinių miškų plotus ir numatyti galimybę miško naudmenas paversti kitomis, sudarysiančią prielaidą šias teritorijas išimti iš Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos.
Plano darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2016 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2016 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. ir baigiasi 2016 m. rugsėjo 28 d. 
Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas ir sprendiniai

2016-08-22
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-93 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:309, detaliojo plano keitimas sklypuose: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 26, kadastro Nr. 5217/0012:228, kurio plotas 0,1740 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Rugiagėlių g. 1, kadastro Nr. 5217/0012:93, kurio plotas 0,1587 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 24, kadastro Nr. 5217/0012:186, kurio plotas 0,1651 ha, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., Žvaigždžių g. 28, kadastro Nr. 5217/0012:231, kurio plotas 0,1856 ha.
Planavimo iniciatoriai –  Nijolė Stefanija Vabalienė, Ignas Liutkevičius, Monika Liutkevičienė, Audrius Berankis, Aurelija Berankienė, Evaldas Šukšta.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-05 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-23 įsakymas Nr. ĮS-1508 „Dėl Administracijos direktoriaus 2014-08-12 įsakymo Nr. ĮS-1574 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ pakeitimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „ Dėl Administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymo Nr. ĮS-1753 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ pakeitimo“.
3. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl administracijos direktoriaus 2016-09-13 įsakymo Nr. ĮS-1663 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Skelbimas apie parengtą DP
5. Aiškinamasis raštas
6. Sprendinių brėžinys
7. Inžinerinių komunikacijų brėžinys

2016-08-22
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2218 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., kadastro Nr. 5260/0001:116 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose  kadastro Nr. 5260/0001:1526, 1527, 1525, 1574, 1573, 1543, 1544, 1538, 1557, 1545, 1540, 1541, 1542, 1550, 1551, 1552, 1575, 1598, 1572, 1568, 1569, 1570, 1571, 1584, 1561, 1566, 1587, 1585, 1588, 1586, 1583, 1599, 1601, 1563, 1562, 1564, 1565, 1596, 1593, 1597, 1539, 1558, 1556, 1576, 1567, 1559, 1560, 1600, 1582, 1592, 1594, 1595, 1591, 1578, 1546, 1553, 1555, 1548, 1549, 1554, 1547, 1579, 1577, 1581, 1580, 1590, 1589.
Planavimo iniciatorius – Šarūnas Vilčinskas.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-05 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-10 įsakymas Nr. ĮS-1452 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-08-22
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Sodų g. 12, kadastro Nr. 5217/0011:52 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Ramunių g. 18, kadastro Nr. 5217/0011:574, kurio plotas 0,0774 ha.
Planavimo iniciatoriai –Danutė Nazelskienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-05 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-09 įsakymas Nr. ĮS-1441 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-08-22
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., kadastro Nr. 5217/0011:425, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Birutė Žeimienė, Julius Žeimys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-09-05 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-09 įsakymas Nr. ĮS-1442 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-08-22
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „GJ Magma“ 2016-08-04 d. prašymą Nr. 310, n u s p r e n d ž i u
pradėti Kauno apskrities Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Tenesitas“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-16-9p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „GJ Magma“ 2016-08-04 d. prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2016-09-01 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2016-09-01.
Sprendimas dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2016-09-05.

2016-08-09
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-05-15 sprendimu Nr. TS-239 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro  Nr. 5217/0014:373 detaliojo plano (toliau – detalusis planas) koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0014:373, kurio plotas 9,7932 ha.
Planavimo iniciatoriai – Rolando Milašausko įmonė, Rolandas Milašauskas, Lidija Milašauskienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-08-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-04 įsakymas Nr. ĮS-1423 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4. Įsakymas dėl detaliojo plano patvirtinimo

2016-08-03
Informuojame apie visuomenei parengtą patikslintą Kauno r. sav. Neveronių sen. teritorijoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statyba ir eksploatacija.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):
Kauno m. sav. (Panemunės, Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių, Neveronių, Rokų, Karmėlavos), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Jonavos, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių, Truskavos), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės sen.), Panevėžio m. sav., Pasvalio r. sav. (Joniškėlio, Namišių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:
Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Kauno visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno ir Panevėžio padaliniai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita:
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2016-08-04 iki 2016-08-22, t. y. per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo vietinėje spaudoje dienos iki numatyto viešo susirinkimo:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, nuo 8.00 iki 16.30 darbo dienomis, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, nuo 7.00 iki 15.00 darbo dienomis, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt;
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas):
2016 m. rugpjūčio 22 d. 18.00 val. Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos kultūros centro salėje, adresu Kertupio g. 18 Neveronys, Kauno r. sav.;
7. Teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo raštu, el. paštu, paštu ir faksu:
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filiale, Vytenio g. 9/25, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 260 88 95, faksas: (8 5) 233 15 74, el. p. mantas.kausylas@aecom.com;
Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, privalo nurodyti:
a) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
b) pasiūlymo teikimo datą;
c) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2016-07-29
Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-385 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“, koregavimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė: Asta Derenčiūtė, el. p. a.derenciute@atamis.lt.
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-385 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“, koregavimo specialusis planas.
Planavimo tikslai: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė: Asta Derenčiūtė, el. p. a.derenciute@atamis.lt.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-385 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“, koregavimo specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje www.krs.lt, Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir Kauno rajono seniūnijų skelbimų lentose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymas
Įvertinimo pažyma
SPAV skelbimas

2016-07-28
Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-02-02 sprendimu Nr. TS-15 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., kadastrinis Nr. 5260/0008:108 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Artojų g. 52B, kadastrinis Nr. 5260/0008:693, kurio plotas 0,1266 ha  (toliau – Detalus planas)
Planavimo iniciatoriai – VIRGILIJUS ŽITKEVIČIUS.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 837305571, el. p. info@krs.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,ARCHITEKTAS L. VENSLOVAS IR PARTNERIAI” Biržiškų g.1-10, LT-52460, Kaunas, PV architektė Justina Padvarskaitė-Venslovienė, tel. 867630443, el. p.: jpvensloviene@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija –  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Artojų g. 52B.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai (teritorijos naudojimo tipas, būdai ir kita):
1.Nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme numatytos teritorijų naudojimo tipo sąvokos apimtyje
2.Nustatant naudojimo tipą, keičiamas žemės sklypo žemės naudojimo būdas iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos
3.Nustatant naudojimo tipą, nustatyti užstatymo procentą, UI ir aukštingumą - pagal Kauno r. teritorijos BP 1-ojo keitimo sprendinius
4.Nustatyti kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus privalomuosius reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2016-08-08 iki 2016-08-23 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav., LT-53259) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui,  Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

2016-07-27
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:327 ir kadastro Nr. 5217/0010:351 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:474, kurio plotas 20,0310 ha.
Planavimo iniciatorė –  UAB „MD logistics“ (įm. k. 300601986)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-08-27 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-27 įsakymas Nr. ĮS-1392 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-07-26
Informuojame, kad yra rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. dalies teritorijos, apimančios apie 1,5 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) sklypo kadastrinis Nr. 5217/0011:245, Aukščių gatvės, Vandžiogalos plento ir jungties tarp šių gatvių ties sklypu kadastrinis Nr. 5217/0011:536 detalusis planas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr.5217/0011:536,  Nr.5217/0011:548, Nr.5217/0011:547, Nr.5217/0011:294, Nr.5217/0011:284, Nr.5217/0011:274, Nr.5217/0011:558, Nr.5217/0011:245, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Plotas apie 1,5 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 341, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Andrius Maliauskas ir Rita Shah.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335. 
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-73 (2016-01-13), Nr. ĮS-297 (2016-02-18) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-320 (2016-02-25).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir/ar nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus:
1.1.Teritorijos naudojimo tipą;
1.2.Galimus žemės sklypų naudojimo būdus;
1.3.Užstatymo procentą ir aukštingumą;
1.4.Specialiąsias žemės sklypo naudojimo sąlygas, statinių statybos zoną, numatant jų mažinimą;
1.5.Planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų dalinimo principus, galimus plotų diapazonus;
1.6.Kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus privalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2016-08-04 d. iki 2016-08-19 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 341, Kaunas ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-52.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-08-17 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2016-08-22 d. 15 val.  Kauno rajono savivaldybės patalpose (prie 201 kab.), Savanorių pr. 341, Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
1. Aiškinamasis raštas
2. Detaliojo plano brėžinys  

2016-07-04
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimu Nr. TS-93 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Klevų g. 16, kadastro Nr. 5217/0012:890 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Klevų g. 16, kadastro Nr. 5217/0012:1343, kurio plotas 0,0723 ha.
Planavimo iniciatoriai –  Mindaugas Kareckas, Jurgita Kareckienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-07-20 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-30 įsakymas Nr. ĮS-1258 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:0477
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5551
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Tadas Jankūnas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:0405
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k., Palaukės g. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,2000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Asta Garliauskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0007:0122
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5193
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Rima Martišė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0007:1156
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9100
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Laimonas Paulionis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0006:0330
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Lukšakaimio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5104
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Jonas Tarvydas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5237/0002:0113
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5925
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Aurika Vaičaitienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0011
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,2900
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Ernestas Rudaitis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-27
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0526
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9259
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Paulius Janulevičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:1002
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Ūkininkų g. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,6754
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vytas Jagelavičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-20
Informacinis pranešimas apie Kauno raj. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos parengimą
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Compus“ (į.k. – 302882980), registracijos adresas – P. Vaičaičio g. 21 - 4, Kaunas. Kontaktinis asmuo – dir. Valdas Jazbutis. Tel. (8 687) 45757, el. p. valdas.jazbutis@draseikiukarjeras.lt.
2.Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: dr. Ramūnas Gegužis, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 093753, išduotą 2012 05 16 d. Marijampolės sav. VMI, tel. (8 615) 22320, el. p. ramunas.geguzis@gmail.com.
3.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno rajono Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas.
4.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno raj., Lapių sen., Šančių k. teritorijoje.
5.PAV programą nagrinės: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno raj. savivaldybė, Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
6.Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.
7.Susipažinti su PAV programa galima adresu: UAB „Compus“, adresas – Raudondvario pl. 131b – 246 kab., Kaunas, arba interneto tinklalapyje www.gamta.lt per 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo. Darbo laikas 9 - 12 val.
8.Teikti motyvuotus pasiūlymus PAV programos klausimais (teikimo būdas – raštu, el. paštu) galima adresu: UAB „Compus“, adresas – Raudondvario pl. 131b – 246 kab., Kaunas LT-47191. Tel.: (8 615) 22320, el. p. ramunas.geguzis@gmail.com.

2016-06-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0003:0123
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Valeravos k.
Žemės sklypo plotas, ha 0,8176
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Povilas Šumskis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-07-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-15
Informuojame apie parengtą  žemės sklypo projektą  Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Gėlių tak.3
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų pastatų esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo iniciatorius: Nijolė Vosylienė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima  nuo  2016 06-20 d. 10 d. d.,  įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2016-06-13
Informuojame, kad skelbiama parengto detaliojo plano projekto Ringaudų km., Ringaudų sen., Kauno raj., sklypo kadastrinis nr. 5250/0006:834; Noreikiškių k.v. konsultavimosi ir viešo susirinkimo procedūra. Projekto tikslas – sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto rengimo terminas -  (preliminarus) 2016 m. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016 m. liepos 04d. iki 2016 m. rugpjūčio 03d. UAB ,,Polilinija” patalpose, adresas: Jonavos g. 40, Kaunas, tel. 8-657-69524. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-07-19 iki 2016-08-03, UAB “Polilinija” patalpose ir Ringaudų seniūnijoje (Šiltnamių g.1, Noreikiškių k., LT-53363 Kauno r. sav), Kaunas. Viešas susirinkimas numatomas 2016m. rugpjūčio 03d., 10 val. UAB ,,Polilinija” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriams: Rolandas Puskunigis gyv. Lozoraičio g. 11A-23, Garliava; Gintaras Puskunigis gyv. Liepų g. 1, Ringaudai, Tel. 861400558, arba plano rengėjui UAB „Polilinija“, tel. 865769524, arch. A.Žemaitienei, atenezemaite@gmail.com.

2016-06-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Kauno raj. sav. Ringaudų sen., Ringaudų k. kad. nr. 5250/0006:834, detalusis planas.
Planavimo tikslas – Sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 4 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Pareiškėjas –Rolandas Puskunigis  gim. m. 1965-12-29, gyv. Lozoraičio g. 11A-23, Garliava; Gintaras Puskunigis gim.m. 1961-11-12, gyv. Liepų g. 1, Ringaudai. Tel. 861400558.
Detajiojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-1591 , 2013 m. gruodžio 18d.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas, PV Atėnė Žemaitienė, tel. 865769524.

2016-06-07
Informuojame, kad yra rengiamas kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt.

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0006:0290
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Kalnyčių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5069
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Donatas Bondarenko 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0432
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., Luobinės g. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5465
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Dalė Plaščinskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:0057
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5001
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gintaras Jurevičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0013:0309
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Roma Jankauskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:0171
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokelių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,4489
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Ovidijus  Žirgulevičius  
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0009:0231
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,6974
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas JUSTINAS NAVAJAUSKAS
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-06-03
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0012:0468
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Dobilų g. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,1160
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Kęstutis Petruševičius  
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2016-05-31
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, koregavimas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, faksas  (8-37) 31 37 97.
Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija, bendras plotas apie 149600 ha.
Su Bendrojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016-06-15 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, (dokumentai Urbanistikos skyriuje 213 kabinete). Kontakai pasiteiravimui: tel. (8 37) 30 55 83, el. p. jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Pridedama:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo“ projektas.

2016-05-31
Pakartotinai informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas projektas Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., detalusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., plotas apie 18 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymas Nr. ĮS-1627.
Planavimo uždaviniai: Apie 18 ha valstybinės žemės plote sklypų suformavimas nuosavybės teisių atkūrimui bei visuomeninės paskirties teritorijoms, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo proceso etapai: 1. Parengiamasis etapas; 2. Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas; 3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas; 4. Baigiamasis etapas.
Planavimo terminai: 2014 m. I ketvirtis – 2016 m. IV ketvirtis.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, faks. (8 37) 31 37 97. El. paštas: info@krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Dujų sfera”, Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas, tel. (8-37)759028, faks. (8-37) 452532, El. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos 2015-09-01 priimta antrankos išvada Nr. SD-1895. Su išvada galima susipažinti pas planavimo organizatorių (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius).
Detaliojo plano koncepcijai planavimo organizatorius pritarė 2015-08-10 d. raštu Nr. USD-443.
Su parengtu planu galima susipažinti nuo 2016-06-15 iki 2016-07-14 Kauno rajono savivaldybėje ir plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2016-06-30 iki 2016-07-14 Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje (Savanorių pr. 371, Kaunas). Viešas susirinkimas vyks 2016-07-15 – 9.00 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas (201 salėje).
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

2016-05-30
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. TS-24 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0007:652, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav. Užliedžių sen., Vijūkų k., Aluonos g. 1, kadastro Nr. 5283/0007:781, kurio plotas 0,0832 ha.
Planavimo iniciatorė – Viktorija Kalonaitė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-06-13 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-24 įsakymas Nr. ĮS-1003 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4, Skelbimas
5, Sprendinių brėžinys
6. Skelbimas

2016-05-26
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0010:0178
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7406
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0001:0097
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,6787
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Liudvikas Borisevičius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-06-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-05-25
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. TS-264 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0016:429, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Gintaras Kulešovas ir Eglė Kulešovienė.
Su detaliojo plano keitimo pradžios ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-06-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-18 įsakymas Nr. ĮS-931 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis

2016-05-19
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1595)  patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., kadastro  Nr. 5250/0009:503, detaliojo plano keitimas
Planavimo iniciatoriai –  Juzė Gudauskienė, Ramutis Gudauskas
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-06-03 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-18 įsakymas Nr. ĮS-921 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Sutartis

2016-05-09
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:996, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Straita“ ir Eglė Reneckytė.
Su detaliojo plano keitimo pradžios ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-05-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-05 įsakymas Nr. ĮS-850 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programą (įsakymas patvirtinantis darbų programą ir programa);
4. Inicijavimo sutartis
5. Aiškinamasis raštas
6. Detaliojo plano keitimo pagrindinis brėžinys

2016-05-06
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 įsakymu Nr. TS-141 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:469, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorė – Virginija Rapalavičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-05-20 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-02 įsakymas Nr. ĮS-814 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programą (įsakymas patvirtinantis darbų programą ir programa);
4. Inicijavimo sutartis
5. Informacinis pranešimas
6. Aiškinamasis raštas
7. Detaliojo plano keitimo pagrindinis brėžinys

2016-05-05
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0011:0029
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Kalinavos k. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,2456
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gytis Palukaitis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-05-05
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0005:0259
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Ąžuolyno k 
Žemės sklypo plotas, ha 0,7200
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Alius Andrulis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-05-05
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0010:0173
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., Beržų g. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,6109
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Almantas Šeputis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-05-04
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr. TS-344 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k., žemės sklypų, kadastrinis Nr. 5203/0003:467, kurio plotas 0,5264 ha, kadastrinis Nr. 5203/0003:23, kurio plotas 1,7800 ha ir kadastrinis Nr. 5203/0003:470, kurio plotas 0,1641 ha, detaliojo plano keitimas. Planavimo iniciatorius – UAB „Agrokoncernas“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-05-18 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-20 įsakymas Nr. ĮS-107 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-28 įsakymas Nr. ĮS-789 „Dėl Administracijos direktoriaus 2016-01-20 įsakymo Nr. ĮS-107 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“ pakeitimo“;
3. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
4. Darbų programą (įsakymas patvirtinantis darbų programą ir programa);
5. Inicijavimo sutartis
6. Pranešimas
7. Aiškinamasis raštas
8. Detaliojo plano keitimo pagrindinis brėžinys
9. Sprendinių įgyvendinimo sutartis
10. Patvirtinimo įsakymas

2016-05-02
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-04-07 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0009:236 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0009:236, kurio plotas 0,5515 ha.
Planavimo iniciatorė –  Ą. Drąsutavičiaus firma „Egliana“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-05-17 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-02 įsakymas Nr. ĮS-813 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-04-21
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo projektą  Kauno r., Raudondvario sen., Netonių k., kadastro Nr. 5270/0010:201
Planavimo tikslas – nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas į du ar daugiau atskirų žemės sklypų, siūlomi nustatyti žemės sklypo servitutai.
Planavimo iniciatorius: Veronika Grajauskiene, Vidmantas Grajauskas, Giedrė Grajauskaitė
Projekto rengėjas:   UAB ,,Valakas“. Susipažinti su parengtu projektu galima    nuo 2016 04-25 d. 10 d. d., bei viešas projekto svarstymas vyks 2016.06.27  d. 10 val. įmonės patalpose, adresu: Vyturių g. 15, Raudondvario k., Kauno r. ( tel.865287322, el. p. venckus.valakas@gmail.com).

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0008:0336
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Vosiškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 2,0554
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Auksuolė Ambraziūnaitė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0001:0328
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,0902
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gintaras Jonas Raškevičius 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5243/0004:0010
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Gaigalų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 16,8300
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Mindaugas Gudaitis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0001:0005
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,2825
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Algina Dzvonkienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr.5240/0011:0541
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,8056
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Sonata Barysienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0001:0094
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Didžiųjų Ibėnų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9778
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Raisa Jasinskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0648
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Aurelija Puzinienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-04-20
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0523
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5600
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Agnė Pupelytė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-04-18
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:5 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginė, V. Mykolaičio-Putino g. 5, kadastro Nr. 5230/0007:19, kurio plotas 0,1139 ha
Planavimo iniciatorė – Stefanija Lencevičienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-05-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-15 įsakymas Nr. ĮS-672 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-04-18
Procesas nutrauktas
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:996, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0010:1132, kurio plotas 0,6203 ha.
Planavimo iniciatoriai – UAB „Straita“ ir Eglė Reneckytė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-05-02 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-06 įsakymas Nr. ĮS-629 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-04-08
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr. 5247/0010:35 detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr. 5247/0010:427, kurio plotas 3,7111 ha.
Planavimo iniciatoriai – Daiva Daukšienė, Antanas Keturakis.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-04-22 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-07 įsakymas Nr. ĮS-643 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-04-06
INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl Garliavos II tvenkinio ant upelio Maišys ir upelio Maišys išvalymo, vandens telkinių pakrančių sutvarkymo veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305547, faks. (8 37) 305501 , mob. tel. (8 686) 48140).
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Garliavos II tvenkinio ant upelio Maišys, upelio Maišys išvalymas ir pakrančių sutvarkymas.
3. Planuojamos  ūkinės  veiklos  vieta – esamas tvenkinys ant Maišio upelio sklype, kurio unikalus Nr.4400-2418-3066. Tvenkinio pavadinimas – Garliavos II tvenkinys. Per žemių užtvankos keterą praeina Pakraščio gatvė. Tvenkinio kodas pagal tvenkinių kadastro duomenis yra 10050359. Maišio upelio kodas pagal upių kadastrą yra 10011571, valoma Maišio upelio dalis yra nuo tvenkinio iki Vytauto gatvės (krašto kelias 130).
4. Atsakingos   institucijos   priimta  atrankos  išvada,  ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – 2016-03-29 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (28.2)-A4-3128, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5.  Kur,  kada  ir  iki kada galima  išsamiau  susipažinti   su informacija  apie  planuojamą ūkinę veiklą – UAB „Hidroterra“, Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, tel. (8 37) 210374, mob. tel. (8 610) 40056, darbo dienomis nuo 8-17 val., iki 2016-04-25.
6.  Kam  ir  iki  kada  teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą – Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, iki 2016-05-09.
7.  Kur  galima  išsamiau susipažinti su  atrankos  išvada ir atrankos dokumentais - UAB „Hidroterra“, Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, tel. (8 37) 210374, mob. tel. (8 610) 40056, iki 2016-04-25.

2016-04-06
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0007:0249
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k., Saulės g. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5300
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Janina Vaikšnienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-04-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-04-04
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Universalaus daugiafunkcinio mokslo ir kultūros paskirties pastato Alytaus g. 44, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj. statybos projekto projektiniai pasiūlymai
Adresas: Alytaus g. 44, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj.
Statinio paskirtis: Mokslo ir kultūros paskirties pastatas.
Projektuotojas: UAB „Studija Archispektras“ Puodžių g. 12-1, Kaunas, info@archipektras.lt
Projekto vadovas: Vaidas Tamošiūnas, email.: vaidas@archispektras.lt,  tel.: +37065773311
Statytojas: Kauno rajono savivaldybė,
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Nuo 2016-04-04 iki 2016-04-08 (13:00-15:00 val.) Puodžių g. 12-1, Kaunas (būtina susitarti iš anksto).
Pasiūlymai, dėl projektinių pasiūlymų gali būti teikiami el. paštu vaidas@archispektras.lt iki 2016-04-07.
Viešas susirinkimas vyks: 2016 Balandžio 8 d. 12:00val., adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas

2016-03-22
Informuojame, apie galimybę susipažinti su parengtu Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0010:326, detaliuoju planu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617; 2009, 159-7205) 20 straipsniu, LR Vyriausybės 2004m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtintu Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei sutarties sudarymo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 86-3120, 2007, Nr. 7-281), Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-02 Įsakymu Nr. ĮS-1142 ir 2013-09-17 Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. DP-304, parengtas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0010:326, detalusis planas.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir padalijimas į iki 10 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  bei statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius: UAB „Empeka“, atstovaujama direktoriaus Arūno Kalvaičio.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ICS projectus group“. Radvilėnų pl. 1B, LT-50264 Kaunas, tel.: 8 37 210181, el.p. ics@icsprojectus.lt. Projekto vadovas: Vygintas Merkevičius, tel.: 8 69989509, el.p. vygintas.merkevicius@icsprojectus.lt.
Susipažinti su parengtais detalaus plano sprendinais bus galima nuo 2016.03.21 d.  (imtinai)- iki 2016.04.20 d. (imtinai) teritorijų planavimo dokumento rengėjo nurodytu adresu.
Vieša ekspozicija: vyks nuo 2016.04.05 d. (imtinai)- iki 2016.04.20 d. (imtinai) Domeikavos  seniūnijos skelbimų lentoje (Adresas: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj., tel.: 8 37 477523, 8 37 477 513, el. p.: seniunija@domeikava.krs.lt).
Viešas svarstymas: vyks 2016.04.20 d. 17.00 val. UAB „ICS projectus group“ posėdžių salėje. Adresas: Radvilėnų pl. 1B, LT-50264 Kaunas (2 aukštas). Dalyvavimas nėra būtinas.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-03-22
Informuojame, kad A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis kelio 8,6 km skirtingo lygio sankryžos (įvažiavimas į Kauno LEZ) statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., LT-54469 Kauno rajonas, tel. 8 37 399 299, el. p. marketing@ftz.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis kelio 8,6 km skirtingo lygio sankryžos (įvažiavimas į Kauno LEZ) statyba.
Numatoma PŪV vieta: Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija.
Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2016-03-18 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-2824 informavo, kad planuojamai veiklai- A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis kelio 8,6 km skirtingo lygio sankryžos (įvažiavimas į Kauno LEZ) statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima pas užsakovą Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).
Susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 70 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ; pas užsakovą Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau) ir pas dokumentų rengėją UAB Infraplanas, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. 8 37 407 548, el. p. info@infraplanas.lt, taip pat interneto svetainėje www.infraplanas.lt .
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

2016-03-17
Informuojame, kad supaprastinta tvarka parengtas, žemės sklypo adresu Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Plačioji g.4A, detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė J. Kasputienė, tel.: 837 305584; el.p.: architektura@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: Danutė Atkočienė, Raguvos g. 1, Domeikavos k., Kauno r. sav., tel.: 8 698 32340.
Plano rengėjas: UAB „Architektų pastogė“ – architektas Rokas Bizulis, Perkaso takas 3, Kaunas, el.p.: bizrok@gmail.com, tel.: 861105026.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS- 1789 (2015-09-29), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1314 (2015-10-16).
Plano pavadinimas ir tikslai: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-23 įsakymu NR. ĮS-299 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Salių k., 435 skl., detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Plačioji g.4A, (kadastrinis adresas 5217/0014:912), DETALUSIS PLANAS.
Planavimo tikslas – žemės sklypą padalinti į kelis sklypus, nustatyti  teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą, kitą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai  vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Susipažinti su parengtais detalaus plano sprendiniais nuo 2016-03-29 iki 2016-04-11 galima detaliojo plano rengėjo patalpose Perkaso takas 3, Kaunas, LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Kauno rajono savivaldybės patalpose Savanorių pr. 371, Kaune ir detaliojo plano rengėjo patalpose Perkaso takas 3, Kaune nuo 2016-03-29 iki 2016-04-11. Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2016-04-12, 16.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose Perkaso takas 3, Kaunas.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

2016-03-15
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0011:1074, kurio plotas 2,7401 ha, detaliojo plano koregavimas.
Planavimo iniciatorė – UAB „Kepa Kepa“, Juozas Grikšas ir Danutė Rymutė Grikšienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-03-30 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymas Nr. ĮS-434 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Inicijavimo sutartis
4. Darbų programa
5. Sprendinių įgyvendinimo sutartis;
6. Patvirtinimo įsakymas.

2016-03-15
Pakartotinai informuojame apie parengtą sklypo, esančio Kauno r., Piliuonos k., skl. kadastrinis Nr.5267/0010:338, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. Planavimo organizatorius – Algirdas Prochorskis; Rengėjas – UAB GEOMA LT inžinierė Agnė Barzdienė; Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2016-03-17 iki viešo svarstymo, kuris vyks 2016-04-19 (11 val.). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

2016-03-14
INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos „Rail Baltica“ projekto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą (toliau – specialusis planas) ir baigiamuosius susirinkimus-konferencijas, skirtus susipažinti su specialiojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Specialiojo plano rengėjas: AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius,
tel. Nr.: +370 5 260 8895; +370 645 98466, fakso Nr. +370 5 233 1574, atsakingas asmuo Mantas Kaušylas, el. paštas mantas.kausylas@aecom.com, interneto svetainės adresas www.publicity.lt. Specialiojo plano projekto vadovė – prof. dr. Marija Burinskienė.
Planavimo tikslai: Parengti specialųjį planą ir parinkus racionaliausią europinio standarto geležinkelių linijos trasą sujungti Baltijos šalis su kitomis ES valstybėmis narėmis.
Pritarta specialiojo plano plėtros koncepcijai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2015-12-15 protokolu pritarta specialiojo plano plėtros koncepcijos 1 alternatyvai bei specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai.
Susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2016-03-16 iki 2016-05-20:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), www.tpdris.lt;
Pas specialiojo plano rengėją aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame tinklalapyje, www.publicity.lt;
Pas planavimo organizatorių aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame tinklalapyje, www.rail-baltica.lt;
Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.krs.lt;
Kauno miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.kaunas.lt;
Jonavos rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.jonava.lt;
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.kedainiai.lt;
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.panevezys.lt;
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.panrs.lt;
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje, www.pasvalys.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (naujos įstatymo redakcijos nuo 2014-01-01) 23 straipsniu „Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka“ pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui (pagal aukščiau nurodytus kontaktus) ir plano rengėjui raštu (paštu, faksu ir el. paštu): AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialui Lietuvos Respublikoje, adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, fakso Nr. +370 5 233 15 74, el. paštu mantas.kausylas@aecom.com arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), www.tpdris.lt per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki paskutinio baigiamojo susirinkimo-konferencijos Kėdainiuose (2016-05-20) ir jos metu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi:
1. fiziniai asmenys turi nurodyti – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys turi nurodyti – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus;
2. nurodyti pasiūlymo teikimo datą;
3. nurodyti pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas);
4. pasirašyti raštu teikiamą pasiūlymą.
Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl specialiojo plano sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims.
Specialiojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016-04-16 iki 2016-05-16:
Pas specialiojo plano organizatorių adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, 09 kab, darbo dienomis: nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 7.00 iki 14.45 val.
Pas specialiojo plano rengėją adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda).
Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas;
Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas;
Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava;
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai;
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys;
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), Vasario 16-osios g. 27, LT-35185, Panevėžys;
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpose darbo dienomis: nuo 8.00 iki 16.00 val. (švenčių dienų, nustatytų Darbo kodekso 162 str., išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda), Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.
Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks:
2016 m. gegužės 17 d. 18.00 val., Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaune, Didžiojoje salėje (skirtas Kauno rajono savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės, Jonavos rajono savivaldybės visuomenei);
2016 m. gegužės 18 d. 18.00 val., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalyje, Didžiojoje salėje (skirtas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenei);
2016 m. gegužės 19 d. 18.00 val., Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185, Panevėžyje, Didžiojoje salėje (skirtas Panevėžio rajono savivaldybės ir Panevėžio miesto savivaldybės visuomenei);
2016 m. gegužės 20 d. 18.00 val., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiuose, Kėdainių r. sav. administracijos 3-čio aukšto salėje (skirtas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenei).
Visuomenė gali dalyvauti visuose baigiamuosiuose susirinkimuose – konferencijose nepriklausomai nuo savivaldybės.

2016-03-09
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr. 5247/0010:35 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastrinis Nr. 5247/0010:427, kurio plotas 3,7111 ha.
Planavimo iniciatoriai – Daiva Daukšienė, Antanas Keturakis.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-03-24 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymas Nr. ĮS-438 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-03-04
Informuojame, kad pakartotinai rengiamos viešumą užtikrinančios procedūros  bendrąja tvarka parengtam žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., sklypo, Kad.Nr. 5260/0001:391 detaliajam planui, kurio rengimo pagrindas - Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr. ĮS-1906 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo",  planavimo sąlygų sąvadas 2013-12-20, Nr. DP-457;
Planavimo tikslas: esamo sklypo padalijimas į iki 20 sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1))-iki 18 skl., iki 2skl - I1/I2,  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - planavimo sąlygų sąvado galiojomo laikas.
Planavimo organizatorė – Jadvyga Skendelienė.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016-03-22 iki 2016-04-21 UAB „Archigrupė" patalpose, adresu Raudondvario pl. 164A-307.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-04-07 iki 2016-04-20 UAB „Archigrupė" patalpose bei Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavos m., Kauno r. sav., LT-47197.
Viešas svarstymas numatomas 2016-04-21 d., 16 val., UAB „Archigrupė" patalpose, adresu: Raudondvario pl. 164A-307. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais.
Detalojo plano rengėjas - UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 164A-307, direktorius Antanas Stepulaitis, mob. 8-686-93198, el. paštas info@archigrupe.lt.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.

2016-02-23
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-301 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:3 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., kadastrinis Nr. 5250/0016:872, kurio plotas 0,1521 ha, Giraitės g. 9, kadastrinis Nr. 5250/0016:871, kurio plotas 0,2784 ha, Giraitės g. 7, kadastrinis Nr. 5250/0016:963, kurio plotas 0,1676 ha.
Planavimo iniciatoriai – Olga Kundrotavičienė (atstovaujama Armino Kundrotavičiaus), Gintautas Andriuškevičius.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-03-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-22 įsakymas Nr. ĮS-330 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Sutartis

4. Informacinis pranešimas
5. Aiškinamasis raštas
6. Sprendinių brėžinys
7. Įsakymas dėl detaliojo plano tvirtinimo

2016-02-22
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5263/0007:390), esančio  Piepalių k.,  Babtų sen., Kauno r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslas. Ūkininko sodybos parinkimas sklype.
Planavimo organizatorius: Angelė Taujanskienė
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g 33, Kaunas, telef.862609178
Išsamiau sužinoti apie  rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus  dėl sprendinių galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (K. Donelaičio g.33-411, Kaunas, telef. 862609178, 868215149) nuo 2016-02-24 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešas projekto svarstymas su visuomene įvyks 2016-03-09 d. 10.00 val. VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose skyriaus patalpose K. Donelaičio g.33-411.

2016-02-10
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-92 patvirtinto žemės sklypo, esančio Kauno r., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kad. Nr. 5217/0012:226, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kad. Nr. 5217/0012:226, kurio plotas 0,2887 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė J. Kasputienė, tel. Nr. 837305584, el. p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius – Edgaras Jokubaitis, Lantainių g. 15, Domeikavos k., Kauno r. (Įgaliotas asmuo Romualdas Jokubaitis, Lantainių g. 15, Domeikavos k., Kauno r.)
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, Tel.867577777, el. p.:zemesmatavimai@gmail.com. Projekto vadovas A. Lukšys.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-299 (2015-02-25); Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr. ĮS-492 (2015-03-23); teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-569 (2015-04-09).
Teritorijų planavimo dokumento tikslas – koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2016-02-11 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose.

2016-02-09
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., kadastrinis Nr. 5227/0001:148 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., kadastrinis Nr. 5227/0001:508, kurio plotas 0,1155 ha, kadastrinis Nr. 5227/0001:509, kurio plotas 0,1131 ha.
Planavimo iniciatoriai –  Enrika Miliušė, Julius Miliušis, Natalija Podiriaka, Vladislavas Podiriaka.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-02-24 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-09 įsakymas Nr. ĮS-240 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-02-01
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypų, kadastrinis Nr. 5233/0013:203 ir kadastrinis Nr. 5233/0013:204, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose, Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: Pavasario g. 5, kadastrinis Nr. 5233/0013:203 ir Pavasario g. 3, kadastrinis Nr. 5233/0013:204.
Planavimo iniciatorius – UAB „TOPCOLOR"
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-02-15 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-28 įsakymas Nr. ĮS-148 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ su darbų programa.
3. Inicijavimo sutartis
4. Skelbimas
5. Aiškinamasis raštas
6. Pagrindinis brėžinys
7. Sprendinių įgyvendinimo sutartis
8. Dėl plano koregavimo patvirtinimo įsakymą

2016-01-29
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-02-02 sprendimu Nr. TS-15 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., kadastrinis Nr. 5260/0008:108 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Artojų g. 52B, kadastrinis Nr. 5260/0008:693, kurio plotas 0,1266 ha
Planavimo iniciatorius – Virgilijus Žitkevičius.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-02-12 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-28 įsakymas Nr. ĮS-147 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2016-01 -28
Informuojame, kad pradedama gyventojų apklausa dėl Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Linksmakalnio, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo. Gyventojų apklausa dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo bus vykdoma nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. balandžio 1d. seniūnijų patalpose.
Vietos gyventojai susipažinti su siūlomomis gyvenamųjų vietovių teritorijų ribomis ir teikti raštiškus pasiūlymus nuo 2016 m. vasario 1 d.. Preliminarūs planai bus iškabinti seniūnijų skelbimo lentose, raštiškus pasiūlymus galima teikti seniūnams. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyr.  specialistę B. Sobeščukienę, tel. 305557.

2016-01-28
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k.: Gilių g. 6, kadastrinis Nr. 5233/0006:801, kurio plotas 0,1198 ha ir Gilių g. 8, kadastrinis Nr. 5233/0006:800, kurio plotas 0,2489 ha.
Planavimo iniciatoriai – Donatas Puzinas, Gintarė Puzinienė ir Brigita Ramelytė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-02-11 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-20 įsakymas Nr. ĮS-108 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.

2016-01-26
Informuojame, kad yra parengtas „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS108 patvirtintų žemės sklypų Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k. kadastrinis Nr. 5233/0016:190, kadastrinis Nr. 5233/0016:191 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Rudens g. 3, kadastrinis Nr. 5233/0016:190, Rudens g. 5, kadastrinis Nr. 5233/0016:191“.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-29 įsakymas Nr.ĮS-1788.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą ir nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (t.y. pakoreguoti / patikslinti leistiną užstatymo aukštingumą).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Viešas svarstymas: Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2016-02-01 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt, Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune ir pas detaliojo plano rengėją UAB „City Projects“ , Vytenio g. 46, LT-03229 Vilniuje.
Viešasis svarstymas įvyks 2016-02-15 15:00 pas detaliojo plano rengėją UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilniuje. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr. (8-37) 305510, faksas (8-37) 313797.
Planavimo rengėjas: UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas tel. Nr.868553747, el. p. g.sabaliauskas@cityprojects.lt

2016-01-26
Procesas nutrauktas
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr. TS-344 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k., žemės sklypų, kadastrinis Nr. 5203/0003:467, kurio plotas 0,5264 ha, kadastrinis Nr. 5203/0003:23, kurio plotas 1,7800 ha ir kadastrinis Nr. 5203/0003:470, kurio plotas 0,1641 ha, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorius – UAB „Agrokoncernas“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-02-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-20 įsakymas Nr. ĮS-107 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų“.

2016-01-25
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi organizuojamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. dalies teritorijos, apimančios apie 1,5 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) sklypo kadastrinis Nr. 5217/0011:245, Aukščių gatvės, Vandžiogalos plento ir jungties tarp šių gatvių ties sklypu kadastrinis Nr. 5217/0011:536, detaliojo plano – kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, apimančio apie 1,5 ha plotą, rengimas.
Planavimo iniciatoriai – Andrius Maliauskas ir Rita Shah.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-02-08 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-13 įsakymas Nr. ĮS-73 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
3. Darbų programa
4. Inicijavimo sutartis
5. Informacinis pranešimas
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendinių brėžinys
8. Sprendinių įgyvendinimo sutartis
9. Patvirtinimo įsakymas.

2016-01-25
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0001:0353
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Batniavos k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9716
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas AGNĖ ŠMATAUSKIENĖ 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

2016-01-21
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:0299
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5600
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Edmundas Pupelis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-21
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:0313
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,2865
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Jonas Kairiūkštis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-21
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0003:0123
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Boniškių k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,8600
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vitalijus Arbačauskas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-21
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0013:0435
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Topolių g. 
Žemės sklypo plotas, ha 3,4532
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Vismantas Raškinis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-18
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0011:0432
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., Šilo g. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,1288
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas MILDA RASTENĖ 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-18
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:0428
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,5200
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas ALGIRDAS MISECKAS 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-01-18
Informuojame, kad pradedamas rengti „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS108 patvirtintų žemės sklypų Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k. kadastrinis Nr. 5233/0016:190, kadastrinis Nr. 5233/0016:191 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Rudens g. 3, kadastrinis Nr. 5233/0016:190, Rudens g. 5, kadastrinis Nr. 5233/0016:191“.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-29 įsakymas Nr.ĮS-1788.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą ir nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (t.y. pakoreguoti / patikslinti leistiną užstatymo aukštingumą).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr. (8-37) 305510, faksas (8-37) 313797.
Planavimo rengėjas: UAB „City Projects“ , Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas tel. Nr. 868553747, el. p. g.sabaliauskas@cityprojects.lt

2016-01-18
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:0843
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., Žibučių g.
Žemės sklypo plotas, ha 1,0547
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Rasa Palinauskienė 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-18
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0019:0050
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., Žiemkelio g.
Žemės sklypo plotas, ha 2,7456
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Marius Šakūnas 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-18
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:0357
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rašnavos k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,9000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Karolis Andriukaitis 
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-02-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-13
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0015:0180
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g. 
Žemės sklypo plotas, ha 1,2494
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Rokas Čičelis Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-01-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

2016-01-13
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0015:0696
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,6507
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Gintarė Greičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-01-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  

2016-01-13
Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0082
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k. 
Žemės sklypo plotas, ha 0,6000
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Asta Čitavičienė Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2016-01-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2016-01-12
Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-19 įsakymu Nr. 1146 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., žemės sklypų: kadastrinis Nr. 5247/0012:360 ir kadastrinis Nr. 5247/0012:360, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., J. Gabrio g. 76, kadastrinis Nr. 5247/0012:360, kurio plotas 0,1500 ha.
Planavimo iniciatorius – Edvardas Paulikas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2016-01-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-07 įsakymas Nr. ĮS-30 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“;
3. Darbų programa.
4. Inicijavimo sutartis

2016-01-06
Informuojame, kad pradedamas rengti „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS108 patvirtintų žemės sklypų Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k. kadastrinis Nr. 5233/0016:190, kadastrinis Nr. 5233/0016:191 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno raj. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Rudens g. 3, kadastrinis Nr. 5233/0016:190, Rudens g. 5, kadastrinis Nr. 5233/0016:191“.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-29 įsakymas Nr.ĮS-1788.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą ir nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (t.y. pakoreguoti / patikslinti leistiną užstatymo aukštingumą).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr. (8-37) 305510, faksas (8-37) 313797.
Planavimo rengėjas: UAB „City Projects“ , Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas tel. Nr. 868553747, el. p. g.sabaliauskas@cityprojects.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-28 11:10:03

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Jurgita Sakalauskienė
Vedėjo pavaduotoja, Savivaldybės vyriausioji architektė
(8 37) 305 579
Rūta Černiauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 584
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 583
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 557
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 510
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 510
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 511
Karolina Ignatčikaitė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 511
Meilė Varnelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 511
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 584
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas
(8 37) 30 55 84
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 583
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 583
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 540
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas
(8 37) 305 540
Džuljeta Bartkienė
Vyr. specialistė (dokumentų priėmimas)
(8 670) 97 342
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (dokumentų priėmimas)
(8 37) 30 55 20
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė
(8 601) 92 734
Gedeminas Barčauskas
Darbuotojas
(8 682) 43 929