Keliai ir gatvės

 

Kelių ir transporto skyriaus informacija gyventojams

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus nuolatinė komisijos protokolas 2022.12.07.

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus nuolatinė komisijos protokolas 2022.06.21.

Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašų patvirtinimo (Sąrašas)

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas

Kauno rajono savivaldybės 2020 m. planuojami kelių ir gatvių remonto darbai

Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgiai

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus nuolatinės komisijos protokolas 2021 m.

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus  nuolatinė komisijos protokolas 2020 m.

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus  nuolatinė komisijos protokolas 2019 m.

Kauno rajono savivaldybės saugaus eismo komisija

Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2023 m. objektų sąrašas

Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2022 m. objektų sąrašas

Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų 2023–2025 m. prioritetinės eilės ir 2023 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų 2023-2025 m. prioritetinė eilė

Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų 2022-2024 m. prioritetinė eilė  

Įtraukimo į seniūnijų kelių ir gatvių tiesimo,  rekonstravimo, remonto darbų, taip pat, prie kurių privačiomis lėšomis prisideda fiziniai ir juridiniai asmenys, prioritetinę eilę atrankos kriterijai


Skelbiamas Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sąrašas, kuriems yra skiriamas finansavimas.

Su finansuojamu daugiabučių kiemų sąrašu galite susipažinti čia.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrių, tel. Nr. (8 37) 305 565, el. p. andrius.kizelevicius@krs.lt


 

 

Vykdomi ir reikšmingi projektai:

 

Ringaudų sen. Ringaudų k. Margirio ir Pilėnų gatvių 1,4 km rekonstravimas

Karmėlavos sen. Ramučių k. K. Bielinio gatvės 1,1 km rekonstravimas

Karmėlavos sen. Ramučių k. Kauno ir Gėlių gatvės 1,7 km rekonstravimas

 

 

Parengti ir/arba planuojami reikšmingi projektai:

 

Domeikavos sen. Šakių k. Ežero ir Paribio gatvių 0,9 km rekonstravimas

Domeikavos sen. Bažnyčios gatvės šaligatvio, lietaus nuotekų tinklų ir apšvietimo projektas (nuo 0,029 iki 2,440 km)

Garliavos sen. V. Montvilos gatvės 0,35 km rekonstravimas

Garliavos apyl. sen. Teleičių k. Mokyklos gatvės 0,4 km rekonstravimas

Garliavos apylinkių sen. Artojų gatvės šaligatvio, lietaus nuotekų tinklų ir apšvietimo projektas (nuo 1,220 iki 2,375 km)

Kačerginės sen. J. Janonio ir J. Zikaro gatvių 2,1 km rekonstravimas

Karmėlavos seniūnijos Naujasodžio k. Politechnikos gatvės šaligatvio įrengimas

Kulautuvos sen. Akacijų al. ir V. Augustausko g. 2,2 km rekonstravimas

Ringaudų sen. Gaižėnėlių k. Nemuno gatvės 1 km rekonstravimas

Ringaudų seniūnijos Noreikiškių kaimo Šiltnamių gatvės šaligatvis ir lietaus vandens surinkimo tinklai (nuo 0,420 iki 3,454 km)

Vilkijos sen. Vilkijos m. Kauno gatvės 1,5 km rekonstravimas

Vilkijos sen. Vilkijos m. Marmos gatvės 0,3 km rekonstravimas

Zapyškio sen. Zapyškio mstl. Vytauto gatvės kapitalinis remontas (nuo 17,940 iki 18,716 km)

 

2018–2020 m.  įgyvendinti reikšmingi projektai:

Alšėnų sen. Jonučių k. Vyčio Kryžiaus gatvės 1,8 km asfaltavimas

Alšėnų sen. Digrių k. Žiemkelio g. 2,8 km asfaltavimas

Alšėnų sen. Mastaičių k. Miglės ir Samanų g. 2,2 km asfaltavimas

Babtų sen. kelio nuo Juodonių k. iki Muniškių k. 2,6 km remontas

Batniavos sen. Virbaliūnų k. Šlaito gatvės 1,5 km asfaltavimas

Garliavos apyl. sen. Pajiesio k. Pajiesio kelio 2,2 km asfaltavimas

Kačerginės ir Zapyškio seniūnijų dviračių tako Kačerginės–Zapyškis 3,7 km tiesimo darbai

Karmėlavos miestelio Kęstučio ir Piliakalnio gatvių 1 km rekonstravimas

Lapių miestelio A. Merkio gatvės 1,6 km kapitalinis remontas

Neveronių seniūnijos Neveronių k. Krašto gatvės 1,5 km rekonstravimas
Raudondvario miestelio Instituto gatvės 0,6 km kapitalinis remontas

Ringaudų sen. Pyplių k. Piliakalnio gatvės 2 km asfaltavimas

Ringaudų sen. Gaižėnų k. Gaižėnų g. 2,6 km asfaltavimas

Ringaudų sen. Poderiškių k. Gelžkeliuko gatvės 4,9 km remontas

Ringaudų sen. Tabariškių ir Poderiškių k. Tiesiosios ir Gelžkeliuko gatvių 1,8 km asfaltavimas

Rokų sen. Patamulšėio k. Šalnų g. 1,1 km remontas

Samylų sen. Laumėnų k. Poilsiavietės g. 1 km remontas

Vilkijos apylinkių sen. Purviškių ir Skrebenų k. vietinės reikšmės kelio Skrebenai-Purviškiai 2,8 km asfaltavimas

Zapyškio sen. Jadagonių k. Ilgosios gatvės 1,4 km asfaltavimas

Zapyškio ir Ežerėlio sen. naujo kelio nuo Vilemai–Ežerėlis 2,8 km tiesimas