Keliai ir gatvės

Kelių ir transporto skyriaus informacija gyventojams


Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašas  (1 Priedas),(2 Priedas),(3 Priedas)

LĖŠŲ, SKIRTŲ KAUNO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS PROJEKTUOTI, TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS

Kauno rajono savivaldybės kelių ir gatvių remonto darbų eiga 2020 m.

Kauno rajono savivaldybės 2020 m. planuojami kelių ir gatvių remonto darbai

Kauno rajono seniūnijų pateikti sąrašai dėl kelių ir gatvių remonto darbų 2020 metams

Kauno rajono seniūnijų pateikti sąrašai dėl kelių ir gatvių remonto darbų 2019 metams

2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas

Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgiai

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus  nuolatinė komisijos protokolas 2020 m.

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašus  nuolatinė komisijos protokolas 2019 m.

Kauno rajono savivaldybės saugaus eismo komisija

2007–2017 m.  įgyvendinti projektai, kuriems skirta ES paramos lėšos

Rekonstrukcija kelio ruožo nuo automagistralės A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) iki Naujųjų Muniškių kaimo Užliedžių seniūnijoje
Gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvio ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Vasario 16-osios gatvėje Garliavos seniūnijoje
Beržų gatvės rekonstrukcija Ringaudų seniūnijoje Ringaudų kaime 
Gatvių važiuojamųjų dalių rekonstrukcija, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Raudondvario seniūnijoje, Raudondvario kaime, Pilies, Didžiojoje ir Didvyrių gatvėse
Saulėtekio, Rožių gatvių dalių rekonstrukcija Domeikavos kaime, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje
Kauno rajono Ringaudų seniūnijos dviračių tako Marvelė–Kačerginė įrengimo darbai

Kauno rajono savivaldybės Garliavos seniūnijos Garliavos miesto K. Aglinkso gatvės rekonstravimas

Kiti įgyvendinti kelių ir gatvių rekonstravimo techniniai projektai:

22 km Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo projektas
Užliedžių seniūnijos Giraitės kaimo Topolių gatvės kapitalinis remontas.
Neveronių sen. Kelio į s.b. Pabiržė asfaltavimas (Klevų gatvė).
Ringaudų sen. Jurginų gatvės asfaltavimas
Domeikavos seniūnijos Aušros gatvės šaligatvio įrengimas
Batniavos sen. Kelio link Paštuvos vienuolyno dalies asfaltavimas ir dalies atnaujinimas
Neveronių sen. Kelio n3 link s. b. Harmonija  asfaltavimas (Rudens gatvė)

Parengti kelių ir gatvių rekonstravimo techniniai projektai:

Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija
Samylų seniūnijos kelio s3 link sodų bendrijų rekonstrukcija
Vilkijos seniūnijos Bažnyčios Mažosios gatvės rekonstrukcija
Karmėlavos seniūnijos Alyvų gatvės rekonstrukcija
Karmėlavos seniūnijos Žirgyno gatvės rekonstrukcija
Akademijos seniūnijos Sodų gatvės rekonstrukcija
Garliavos apylinkių seniūnijos Teleičių kaimo Artojų gatvės šaligatvio ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas.
Garliavos seniūnijos Garliavos miesto K.Aglinsko gatvės rekonstravimas.
Akademijos seniūnijos Obelynės gatvės rekonstrukcija
Domeikavos seniūnijos Pakalnės gatvės rekonstrukcija
Domeikavos seniūnijos Parko gatvės rekonstrukcija
Domeikavos seniūnijos Beržų gatvės lietaus nuotekų tinklų įrengimas
Karmėlavos sen. Ramučių kaimo  Kauno ir Gėlių gatvių rekonstrukcija
Neveronių sen. Krašto gatvės rekonstrukcija
Samylų sen. dviračių tako nuo Girionių k. iki Kauno m. įrengimas
Užliedžių sen. Ledos gatvės rekonstrukcija
Vilkijos seniūnijos privažiavimo į  prieplauką rekonstrukcija

Rengiami kelių ir gatvių techniniai projektai:

Domeikavos seniūnijos Šakių kaimo Ežero ir Paribio gatvių rekonstravimas ir lietaus nuotekų bei apšvietimo tinklų statyba
Garliavos apylinkių seniūnijos Teleičių kaimo Mokyklos gatvės rekonstravimas, šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų statyba
Garliavos apylinkių seniūnijos Narsiečių ir Teleičių kaimo Narsiečių gatvės šaligatvio įrengimas ir lietaus nuotekų tinklų statyba
Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo S. Žukausko gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų statyba
Raudondvario seniūnijos Raudondvario kaimo Atgimimo gatvės šaligatvių įrengimas  ir lietaus nuotekų tinklų statyba
Ringaudų seniūnijos Ringaudų kaimo Margirio ir Pilėnų gatvių rekonstravimas, šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų statyba
Ringaudų seniūnijos Gaižėnėlių kaimo Nemuno gatvės rekonstravimas, šaligatvio ir apšvietimo tinklų įrengimas
Ringaudų seniūnijos Noreikiškių kaimo Šiltnamių gatvės šaligatvio įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų statyba
Samylų seniūnijos Vaišvydavos kaimo Miškininkų gatvės pėsčiųjų tako, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų statyba
Zapyškio seniūnijos kelio nuo Vilemų k. iki Ežerėlio m. statyba