Nenaudojami ir apleisti pastatai

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių savininkams informuoti:

patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos parengtas Kauno rajono fizinių ir juridinių asmenų nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2021 metais sąrašas. 

Nekilnojamojo turto tarifai 2022 metams patvirtinti 2021 m. gegužės 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje juridiniams, fiziniams asmenims ir kolektyvinio investavimo subjektams 2022 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra 3proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės – už patalpas ir statinius, kurie apleisti ar neprižiūrimi.