Urbanistikos skyrius
Konsultacijos teikiamos telefonu +370 670 97 342

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

 ARCHYVAS

Skelbimus prašome siųsti adresu it@krs.lt

 

2020-10-14

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:2 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:1084.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-432.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:1084.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-07 įsakymas Nr. ĮS-1673 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, kurio plotas 0.2187 ha, Ireniškių g. 95, kadastro Nr. 5260/0001:1084, kurio plotas 0.2186 ha, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  UAB „Nemuno projektai“ - pagal 2020-09-04 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-967 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-10-21 iki 2020-11-05 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-10-21 iki 2020-11-05 (>5 darbo dienos): Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-10-21 iki 2020-11-05.
Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei nijole@planuotojai.lt ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inž. komunikacijų schema

2020-10-12

Informacija apie magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt ir vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt

Perkančioji organizacija – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lrv.lt,  kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt, kontaktinis asmuo – Aplinkosaugos sektoriaus vadovas Arvydas Domatas, tel. 8 616 86 408, el. p. arvydas.domatas@kelprojektas.lt.

Plano pavadinimas – Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planavimo tikslai:

  1. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  2. numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimu (2020 spalio 7 d. raštas Nr. 2-4966) buvo priimtas sprendimas neatlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt (nuoroda: Veiklos sritys/Kita veikla/Teritorijų planavimas/Specialieji planai/Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos specialusis planas/Parengiamasis etapas) ir valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459)

Su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje.

Dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 (koronaviruso) prevencijos, susipažinti su SPAV atrankos dokumentais valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patalpose galima tik iš anksto susitarus su aukščiau nurodytu kontaktiniu asmeniu.

2020-10-09

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, Eglyno g. 38, Eglyno g. 39, žemės sklypo Eglyno g. 37, naujo valstybinės žemės sklypo, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – sujungti detaliuoju planu koreguojamus žemės sklypus Eglyno g. 36, 38, 39 su sklypu Eglyno g. 37; suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės sklypą ir jį prijungti prie sujungto sklypo; padalyti sujungtą sklypą į du sklypus; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius T. L. Detaliojo plano rengėjas UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas (tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt), projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 8676 21161, el. p. kastytiskvizik@gmail.com.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-81) iki 2020 m. spalio 30 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-81), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas,  iki 2020 m. spalio 30 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-10-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad bus pradėtas rengti Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano (toliau – planas), patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo tvirtinimo“, atnaujinimas. Pasiūlymus dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio plano specialiojo plano atnaujinimo planavimo tikslų prašome teikti raštu iki 2020-10-21 (imtinai), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas arba siųsti el. p. adresu administratorius@krs.lt,  nurodant Pasiūlymas dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo. Tel. informacijai (8 37) 30 55 10, (8 620) 83 496.
Pridedama. Tarybos sprendimo „Dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ projektas.
Sprendimas

2020-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:392
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,1000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0001:85
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Kilovos k., XXXXX g. X
Žemės sklypo plotas, 8,6802 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-10-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:32, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Uosio g. 8, kadastro Nr. 5250/0009:577, kurio plotas 0,0969 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-10-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-28 įsakymas Nr. ĮS-1847 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0006:428, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., kadastro Nr. 5203/0006:524, kurio plotas 0,2459 ha ir kadastro Nr. 5203/0006:525, kurio plotas 0,2588 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-10-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-15 įsakymas Nr. ĮS-2003 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-10-01

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-117-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 14 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59608. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-10-01

INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad 3 parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriems žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. 1P-394-(1.17 E.), 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1P-77-(1.17 E.) ir kovo 15 d. įsakymu
Nr. 1P-81-(1.17 E.) yra patikslinti po derinančių institucijų pastabų ir teikiami visuomenei susipažinti.
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtais projektais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 14 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai ŽPDRIS – ZPVP-52691, ZPVP-57756, ZPVP-58281. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-09-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0002:163
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Mažųjų Ibėnų k.,
Žemės sklypo plotas, 2,5013 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-29

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-116-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki spalio 13 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59538. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu. 

2020-09-28

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 9 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59991. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-09-23

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt
Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:  valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
- nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-12):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-09-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:765
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5930 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:250
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k.,
Žemės sklypo plotas, 1,6400 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-10-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. ĮS-1991 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:49 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-23 įsakymu Nr. ĮS-2185 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Saulėtekių g. 7, žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:44, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Saulėtekių g. 1, kadastro Nr. 5283/0004:1178, Saulėtekių g. 3, kadastro Nr. 5283/0004:1179, Saulėtekių g. 5, kadastroNr. 5283/0004:1180, Saulėtekių g. 7, kadastro Nr. 5283/0004:1173, Saulėtekių g. 9, kadastro Nr. 5283/0004:1174, Saulėtekių g. 11, kadastro Nr. 5283/0004:1175, Saulėtekių g. 13, kadastro Nr. 5283/0004:1176 ir Saulėtekių g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:1177.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-09-30 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-09-14 įsakymas Nr. ĮS-1979 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:428
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,1600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:1575
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7899 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:980
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.,
Žemės sklypo plotas, 4,8827 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-09-16

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-92 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kadastro Nr. 5217/0012:226 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr.K-VT-52-20-353.
Planavimo iniciatoriai – Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694.
Teritorijų planavimo dokumento tikslai:
Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-03 įsakymas Nr. ĮS-1390 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-10-01 iki 2020-10-15 Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., LT-54362 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-353 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-09-15

Informuojame apie parengtą planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas)  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k.
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~69 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto rengimo pagrindas – 2017 m. gruodžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2473 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“ , Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei iniciatorės UAB "Aidrūna" prašymas.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Atsakingas asmuo – vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė J. Sakalauskienė, tel. 837 305579
Projekto iniciatorius – UAB "Aidrūna".
Projekto rengėjas - UAB „Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, proj. vadovė Ugnė Ivankevičienė, tel. 860319021, el. paštas: ugne@vienagrupe.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2020-09-16 ryto iki 2020-10-13 dienos pabaigos (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Drobės g. 62, Kaune, Kauno rajono savivaldybėje ir Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

2020-09-14

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMA RENGTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-21 SPRENDIMU NR. TS-277 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ ŠEN.» KARKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 5250/0006:193 IR KADASTRO NR. 5250/0006:273, RINGAUDŲ K., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5250/0006:194, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., RINGAUDU ŠEN., RINGAUDŲ^ BERŽU G. 2P, KADASTRO NR. 5250/0006:718 PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos 2020-03-31 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-725, Kauno rajono savivaldybės administracijos 2020-04-28 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-859 ir 2020-05-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-493.
Detaliojo plano darbų organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius - fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėja - architektė Inga Tamauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: ¡nga@nebrau.com
Detaliojo plano renginio tikslas - suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Ringaudų šen., Ringaudų k., Beržų g. 2P žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:718, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavime sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinte Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 sprendiniams.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliųjų planų keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-20-264) .

2020-09-14

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. ĮS-442 patvirtintą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0002:264 ir kadastro Nr. 5227/0002:320, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-09-29 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1933 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-09-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-20 įsakymu Nr. ĮS-1257 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Saulės tak. 12, kadastro Nr. 5250/0005:630, Saulės tak. 10, kadastro Nr. 5250/0005:633, Saulės tak. 8, kadastro Nr. 5250/0005:634.
Planavimo iniciatoriai –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-10-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1951 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-09-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-356 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:471, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-09-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-31 įsakymas Nr. ĮS-1855 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-08-31

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio  ministerijos  direktoriaus  2018  m.  spalio  9  d.  įsakymu  Nr. 1P-394-(1.17 E.).
Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų  politikos  skyriaus  vyr.   specialistas   Virginijus   Pašakarnis,   tel.   (8   706)   64832,   mob.   tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227, el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 16 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-52691. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-08-28

INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad yra parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektai (toliau – ŽPVP projektai), kuriems žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie  Žemės  ūkio  ministerijos  direktoriaus  2019  m.  kovo  5  d.  įsakymu  Nr. 1P-77-(1.17 E.) ir 2019 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1P-81-(1.17 E.).
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų  politikos  skyriaus  vyr.   specialistas   Virginijus   Pašakarnis,   tel.   (8   706)   64832,   mob.   tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227, el. p. ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt).
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Susipažinti su parengtais projektais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 11
d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai ŽPDRIS – ZPVP-57756 ir ZPVP-58281. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.

2020-08-26

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:226
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6302 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-09-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-08-24

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Ežerėlio karjerai“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2020 m. rugpjūčio 11 d. prašymą Nr. SP-T-44-2020,
n u s p r e n d ž i u  pradėti rengti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planą, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2020-08-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:2 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ireniškių g. 93, kadastro Nr. 5260/0001:1085, Ireniškių g. 95, kadastro Nr.5260/0001:1084.
Planavimo iniciatorius –  UAB „Nemuno projektai“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-08-31 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-07 įsakymas Nr. ĮS-1673 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-08-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:220
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.,
Žemės sklypo plotas, 1,3165 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-08-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:498
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5032 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-08-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:499
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 1,1289 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

 

2020-08-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0013:169
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 7,5919 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

2020-07-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0007:266
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-07 įsakymu Nr. ĮS-149 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:152.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „Alkierius“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-08-11 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-22 įsakymas Nr. ĮS-1547 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-28

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vsttt@vstt.lt) iki 2020-08-15.
Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2020-07-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312, Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., kadastro Nr. 5250/0006:1337, kurio plotas 0,0770 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-08-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-24 įsakymas Nr. ĮS-1560 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-21

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:286
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k. žemės sklypų, Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-27 įsakymas Nr. ĮS-1076 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-573 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.: kadastro Nr. 5283/0004:347, kadastro
Nr. 5283/0004:348, Pienių g. 28, kadastro Nr. 5283/0004:352, Pienių g. 28A, kadastro Nr. 5283/0004:353, Pienių g. 32, kadastro Nr. 5283/0004:359, Pienių g. 32A, kadastro Nr. 5283/0004:360, Pienių g. 30A, kadastro Nr. 5283/0004:358 ir Pienių g. 30, kadastro Nr. 5283/0004:361.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-08-03 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-07-15 įsakymas Nr. ĮS-1487 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 69, kadastro Nr. 5283/0004:547
Planavimo iniciatoriai –  R. B., E. B.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-07-31 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymas Nr. ĮS-1448 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-16

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 apimant ir žemės sklypus Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 bei Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-262.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414; Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051. Planuojamos teritorijos plotas yra 3,4674 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮS-824 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. ĮS-939 "Dėl  detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB "AKVATERA", į.k. 135058950, UAB "KIKA", į.k. 133095117 (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija).
Sujungti žemės sklypą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 su žemės sklypais Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir juos padalinti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentų (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naduojimo reglamentą (-us).  
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. II ketvirtis – 2020 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-07-29 ir baigiasi 2020-08-12 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos patalpose (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.  
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-07-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:639
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 1,4598 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0013:281
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8400 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-15

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0008:340
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-15

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 apimant ir žemės sklypus Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 bei Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-262.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414; Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051. Planuojamos teritorijos plotas yra 3,4674 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮS-824 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. ĮS-939 "Dėl  detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB "AKVATERA", į.k. 135058950, UAB "KIKA", į.k. 133095117 (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija).
Sujungti žemės sklypą Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414 su žemės sklypais Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 22, kadastro Nr. 5293/0006:1051, Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1052 ir juos padalinti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentų (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naduojimo reglamentą (-us).  
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. II ketvirtis – 2020 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-07-29 ir baigiasi 2020-08-12 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos patalpose (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-07-14

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimą
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Planas).
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt.
Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.
Plano rengėjai – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt/; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė http://www.urbanistika.lt/, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. andzelika@urbanistika.lt; viso projekto (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.
Planavimo tikslai:
•magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planuojama teritorija: Planuojama teritorija yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos Garliavos apylinkių ir Alšėnų seniūnijose. Plano rengimo metu preliminarios planuojamos teritorijos ribos ir plotai gali keistis, įvertinus gretimas teritorijas.
Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-565 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Informacija apie Planą:
•Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
•Planavimo lygmuo pagal planuojamo teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
•Rengimo tvarka. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 1 punktu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus minėtame straipsnyje numatytas išimtis.
•Plano rengimo, viešinimo, derinimo, keitimo ir tikrinimo procedūros atliekamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).
•Plano identifikacinis kodas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – S-NC-52-18-459.
•Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
•Tyrimai ir galimybių studijos – atliekami planuojamoje teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo, srauto sudėties, kelio ar sankryžos pralaidumo tyrimai, prireikus triukšmo lygio matavimai; inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (parengiamas skaitmeninis topografinis planas); inžineriniai ir geotechniniai tyrimai (grunto). Parengiami pirminiai techniniai sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Parengiami ne mažiau kaip trys pirminių techninių sprendinių variantai, vadovaujantis geriausio ekonominio, saugaus ir patogaus eismo kriterijais. Sukaupiami duomenys reikalingi srautams modeliuoti ir atliekamas transporto srautų modeliavimas. Atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas, atliekama socialinė, finansinė ir ekonominė analizė.
•SPAV reikalingumas – rengiamas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, nustatyta tvarka turės būti sprendžiama, ar atlikti SPAV.
•Koncepcijos rengimas – rengiant Planą bus rengiamos koncepcijos alternatyvos.  
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Plano rengimo dokumentacija ir procedūriniais  dokumentais bus galima viso planavimo proceso metu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).
Ši informacija taip pat bus skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt/ bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

2020-07-14

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Budrių k., kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Teleičių k., Jazminų g. 2B, kadastro Nr. 5260/0001:1089.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymu Nr. ĮS-1461 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Jazminų g. 2B, kadastro Nr. 5260/0001:1089, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-19-427.

2020-07-13

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, kurio plotas 1,2086 ha, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, kurio plotas 1,2085 ha, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, kurio plotas 0,8581 ha, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, kurio plotas 1,3566 ha, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, kurio plotas 0,8176 ha, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, kurio plotas 1,3408 ha, Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:839, kurio plotas 1,3223 ha, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838, kurio plotas 1,3861 ha ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, kurio plotas 1,1621 ha (toliau – Detalusis planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-214.
Planuojama teritorija: sklypai Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:835, plotas 1,2086 ha, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, plotas 1,2085 ha, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, plotas 0,8581 ha, Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:841, plotas 1,3566 ha, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, plotas 0,8176 ha, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, plotas 1,3408 ha, Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:839, plotas 1,3223 ha, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838, plotas 1,3861 ha ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, plotas 1,1621 ha
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮS-779.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; www.krs.lt .
Detaliojo plano iniciatoriai – UAB “GB investicijos”, UAB “Gamybos žemė”, UAB “Gyvūnų žemė”, Pakelės biuras, UAB, UAB “Scania Lietuva”.  Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorius atstovauja UAB „MTARCH“, įmonės kodas 135073297, l.e.p. direktorius Mariaus Torrau, tel.: (8 687) 14585, el. p.: marius@studiotorrau.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „MTARCH“ (įmonės kodas 135073297), PV Marius Torrau, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas; tel.: (8 687) 14585, el. p.: marius@studiotorrau.lt.
Detaliojo plano koregavimo planavimo uždaviniai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtintą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detalųjį planą. Sujungti Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypus, kadastro Nr. 5217/0010:153 Ozo g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:217 Ozo g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:834 Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:835 Ozo g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:836 Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:837 Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:838 Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:839 Ozo g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:840 Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:841 Ozo g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1136 ir padalyti į 2 ar daugiau atskirų sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Papildoma informacija: Dviems sklypams nustatomas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, keturiems sklypams – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, dar keturiems - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2020-07-22 iki 2020-08-05 TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K K-VT-52-20-214), Kauno r. sav. Administracijos Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, Bažnyčios g. 2, Domeikavoje, Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje www.krs.lt bei projekto rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 17-4, Kaune. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvegta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-07-13

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), keitimo.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymu Nr. ĮS-1441 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-170.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis
Įsakymas

2020-07-13

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 63 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų kaime.
Projektas patvirtintas 2020-07-13 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1446 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.
Aiškinamasis raštas
Įsakymas
Brėžinys

2020-07-13

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 59 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimuose.
Projektas patvirtintas 2020-03-25 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-697 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.
Aiškinamasis raštas
Įsakymas
Brėžinys

2020-07-13

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr.5217/0010:310, detaliojo plano koregavimas“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt. Planavimo iniciatorius: UAB „MBS Baltic“ ir G.Č., adresas korespondencijai: Kaunas, Jonavos g. 254A, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2308 (2019-12-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-17 (2020-01-07), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-512 (2020-05-18).
Planavimo tikslai: žemės sklypų sujungimas ir padalijimas; planuojamos teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatymas.    
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-07-20 iki 2020-07-31 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Domeikavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:294
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8287 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:291
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9255 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0008:42
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Kairiūkščių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5002 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-09

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:21
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-07-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-21 įsakymu Nr. ĮS-513 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:206, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4, kadastro Nr. 5233/0011:1070, kurio plotas 0,1100 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-30 įsakymas Nr. ĮS-1352 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-285 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0005:313, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Varžupio g. 15, kadastro Nr. 5250/0005:654, kurio plotas 0,0900 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-20 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-02 įsakymas Nr. ĮS-1375 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-07-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 13 žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:266, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., ., Lapių sen., Lapių mstl., A. Merkio g. 13, kadastro Nr. 5240/0011:544, kurio plotas 0,1031 ha, A. Merkio g. 13A, kadastro Nr. 5240/0011:545, kurio plotas 0,1032 ha ir A. Merkio g. 13B, kadastro Nr. 5240/0011:546, kurio plotas 0,1096 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-07-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymas Nr. ĮS-424 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-06-29

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr.5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186,  detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr.5273/0007:188, ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-942 (2019-05-23) ir jo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-531 (2019-05-30).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: UAB “Dolinavilis”
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“ (įm. kodas 301674670), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@ateivis.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr.5273/0007:188, ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Žemės sklypus padalinti į du ar daugiau sklypų;
2.Dalyje atidalintų sklypų pakeisti žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos;
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2020-07-01 iki 2020-07-16 (10 darbo dienų) Linksmakalnio seniūnijos patalpose (Liepų g. 7, Linksmakalnio k., Kauno r. sav.,), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas),  plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune),  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys (1)
Pagrindinis brėžinys (2)

2020-06-22

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen. Domeikavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A  žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0012:922 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-113.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-08-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A  žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0012:922.
Teritorijų planavimo dokumento tikslai:
1. Suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A, kadastro Nr. 5217/0012:922;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. ĮS-398 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-07-08 iki 2020-07-22 Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., LT-54362 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-113 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-06-18

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:202, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, kadastro Nr. 5233/0003:421, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-59.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, sklypo kadastro Nr. 5233/0003:421. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2302 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. ĮS-92 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: I.M., pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.  
Plano rengėjas: Projekto vadovė PV Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Žemės sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:421, padalyti į 2 ar daugiau atskirų sklypų, nustatyti teritorijos naduojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-34/D1-40 (aktuali redakcija).
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. II ketvirtis – 2020 m. III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-06-25 ir baigiasi 2020-07-09 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-06-18

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563  ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-151.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Lelijų g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kadastro Nr. 5217/0011:561; Lelijų g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kadastro Nr. 5217/0011:562. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2826 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 09 d. įsakymas Nr. ĮS-579 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tiklsų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: H.Z.T. (atstovaujamos UAB "MTARCH").  
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“, į.k. 135073297. Projekto vadovas Marius Torrau (kval. patv. dok. Nr. ATP 1097), tel.: + 370 687 14585, el. paštas: marius@studiotorrau.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Žemės sklypus, kadastro Nr. 5217/0011:561, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir kadastro Nr. 5217/0011:562, sujungti ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us), teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-34/D1-40 (aktuali redakcija).          
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. I ketvirtis – 2020 m. III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-06-25 ir baigiasi 2020-07-09 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2020-06-16

Informuojame, apie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro Nr. 5233/0006:803, detalųjį planą.

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. ĮS-1222 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos ii k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro Nr. 5233/0006:803, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-120.

2020-06-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-92 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Lantainių g. 15, kadastro Nr. 5217/0012:1694, kurio plotas 0,1260 ha.
Planavimo iniciatorius –  E. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-07-01 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-16 įsakymas Nr. ĮS-1225 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-06-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:377
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I  k.
Žemės sklypo plotas, 1,6435 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0011:342
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Vikūnų k.
Žemės sklypo plotas, 1,8949 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:296
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.
Žemės sklypo plotas, 1,1742 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5283/0001:525
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Užliedžių sen., Naujųjų Muniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-12

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0006:576
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vandžiogalos mstl.
Žemės sklypo plotas, 0,5899 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-10

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl., detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532, detalųjį planą.

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-08 įsakymu Nr. ĮS-1145 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl., detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”. Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-511.

2020-06-10

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Ringaudų sen. Miriniškių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 50 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Ringaudų sen. Miriniškių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Ringaudų sen. Miriniškių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Ringaudų sen. Miriniškių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-12 įsakymu Nr. ĮS-341 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų"; Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto iniciatorius: D. V., S. M., V. M., V. G (privatūs asmenys).
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2020-06-10 iki 2020-07-09 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt,  Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (vyr. specialistė Džuljetą Bartkienę telefonais 8 670 97342, el. paštas dzuljeta.bartkiene@krs.lt), Ringaudų seniūnijoje (Seniūnas Rimantas Vitkauskas, (8 37) 39 73 58, seniunija@ringaudai.krs.lt).
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas    
Brėžinys

2020-06-05

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Venstata“, įm. k. 305146058 ir UAB „Vilkijos vėjas“ įm. k. 305178999, Kauno g. 4–6, Jonava, el. p. gytis.januska@gmail.com, tel. 865762107.
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel. (8~46) 39 08 18.
3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – dviejų vėjo elektrinių įrengimas ir eksploatavimas, Rupunionių k., Batniavos sen., Kauno r. sav.
4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 2 vėjo elektrines. PŪV yra numatoma vystyti žemės sklypuose (kad. Nr. 5207/0004:130, kad. Nr. 5207/0004:304) esančiuose Rupunionių k., Kauno r. sav. PVSV apimtyje PŪV siūloma SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.
5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2020 m. birželio 9 d. iki birželio 25 d. imtinai, Batniavos seniūnijos patalpose (Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt.
6. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. birželio 25 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu prisijungimas: https://zoom.us/j/98012608392. Tuo atveju, jei bus atšaukta ekstremalioji situacija ir bus leista organizuoti renginius uždarose patalpose, susirinkimas bus organizuojamas 2020 m. birželio 25 d. 17 val. Batniavos seniūnijos patalpose, Parko g. 10, Bubių k., Kauno r. sav.
7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.
8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, el. p. kaunas@nvsc.lt, tel. (8 37) 331683.

2020-06-04

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0009:74; 5260/0009:80
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,73 ha; 0,8100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-06-02

Informuojame, KAD REMIANTIS 2020-06-01 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. ĮS-1105 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ,
ESANČIŲ KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K.,KADASTRO NR.
5233/0010:370, NR. 5233/0010:364, NR. 5233/0010:328, NR. 5233/0010:351, NR. 5233/0010:359,
NR. 5233/0010:331, NR. 5233/0010:340, NR. 5233/0010:358, NR. 5233/0010:343, NR.
5233/0010:361, NR. 5233/0010:408, NR. 5233/0010:401, NR. 5233/0010:396, NR. 5233/0010:407,
NR. 5233/0010:405, NR. 5233/0010:399, NR. 5233/0010:398, NR. 5233/0010:394, NR.
5233/0010:402, NR. 5233/0010:387, NR. 5233/0010:404, NR. 5233/0010:389, NR. 5233/0010:422,
NR. 5233/0010:390, NR. 5233/0010:393, NR. 5233/0010:362, NR. 5233/0010:326, NR.
5233/0010:349, NR. 5233/0010:354, NR. 5233/0010:329, NR. 5233/0010:338, NR. 5233/0010:356,
NR. 5233/0010:341, NR. 5233/0010:410, NR. 5233/0010:423 NR. 5233/0010:411 BEI
VALSYBINĖS ŽEMĖS PLOTO, IR ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KAUNO R. SAV.,
KARMĖLAVOS SEN., RAMUČIŲ K., KADASTRO NR. 5233/0010:366, NR. 5233/0010:418,
FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO YRA PATVIRTINTAS
ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS. (1), (2)

2020-05-29

Informuojame, apie rengiamą Kauno rajono valdybos 2002-10-15 sprendimu Nr. 291 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. skl. Nr. 167, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Naujakurių g. 9, kadastro Nr. 5260/0010:167 (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. ĮS-611 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas Tel. (8 620) 13 051, El. p. info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius – pagal igaliojima atstovauja  UAB ,,ARCHITEKTAS L. VENSLOVAS IR PARTNERIAI” architektas Lukas Venslovas, tel. 8-616-28318, el. p. lukas@energosa.lt.    
 Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,ARCHITEKTAS L. VENSLOVAS IR PARTNERIAI” Biržiškų g.1-10, LT-52460, Kaunas,  PV architektė Justina Venslovienė, architektas Lukas Venslovas, tel. 8-616-28318, el. p. lukas@energosa.lt.     
Planuojamos teritorijos dislokacija – Naujakurių g. 9, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.
Detaliojo planavimo tikslai:
•Padalinti žemės sklypą, kadastro Nr. 5260/0010:167, į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
•Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
 Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.  
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo nuo 2020-06-09 iki 2020-06-24 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-19-222) ir  Kauno rajono savivaldybės administracijos interniatiniame tinklalapyje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-19-222) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-05-22

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimo sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 1, kad. Nr. 5233/0009:414 ir Ryternos g. 3, kad. Nr. 5233/0009:431, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – sujungti žemės sklypus Ryternos g. 1 ir Ryternos g. 3 ir juos padalyti. Suformuoti laisvą valstybinės žemės sklypą Ryternos gatvei. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Rengimo iniciatorius Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Detaliojo plano rengėjas UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 837-207335, el. p. mtarch.architects@gmail.com, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-142) iki 2020 m. birželio 12 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-142), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas,  iki 2020 m. birželio 12 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-05-14

Informuojame, kad remiantis 2020-05-08 Kauno rajono savivaldybės įadministracijos direktoriaus sakymu Nr. ĮS-919 dėl žemės sklypų, esančių Biruliškių ir Ramučių kaimuose, Karmėlavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo parengtas  žemės sklypų, (Kadastro Nr. 5233/10:402; 5233/10:387; 5233/10:407; 5233/10:405; 5233/10:399; 5233/10:398; 5233/10:390; 5233/10:393; 5233/10:362; 5233/10:326; 5233/10:349; 5233/10:354; 5233/10:329; 5233/10:338; 5233/10:356; 5233/10:341; 5233/10:410; 5233/0010:411; 5233/10:394; 5233/10:404; 5233/10:389; 5233/10:408; 5233/10:422; 5233/10:401; 5233/10:396; 5233/0010:423; 5233/10:370; 5233/10:364; 5233/10:328; 5233/10:351; 5233/10:359; 5233/10:331; 5233/10:340; 5233/10:358; 5233/10:343; 5233/10:361; 5233/10:366; 5233/10:418) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:
1.1. Pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 5233/0010:370, Nr. 5233/0010:364, Nr. 5233/0010:328, Nr. 5233/0010:351, Nr. 5233/0010:359, Nr. 5233/0010:331, Nr. 5233/0010:340, Nr. 5233/0010:358, Nr. 5233/0010:343, Nr. 5233/0010:361, Nr. 5233/0010:408, Nr. 5233/0010:401, Nr. 5233/0010:396, Nr. 5233/0010:407, Nr. 5233/0010:405, Nr. 5233/0010:399, Nr. 5233/0010:398, Nr. 5233/0010:394) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, sujungti 36 bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus ir valstybinės žemės plotą į vieną žemės sklypą ir padalinti jį į du ir daugiau atskirų žemės sklypų, keletui iš suformuotų žemės sklypų nustatant naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems žemės sklypams – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės sklypams servitutai;
1.2. Žemės sklypo 0,2334 ha (kadastro Nr. 5233/0010:366) ir žemės sklypo 5,5080 ha (kadastro Nr. 5233/0010:418), esančių Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0010:366) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, sujungti du bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, suformuotam žemės sklypui nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės sklypams servitutai.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2020-05-14 iki 2020-05-22

Brėžinys

2020-05-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:222
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., Nidos g. XXX
Žemės sklypo plotas, 0,5601 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-05-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-05-04

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), 18 punktu, informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-asis keitimas. Bendrojo plano 2-ojo keitimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr.ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su bendrojo plano 2-ojo keitimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-52-19-452.
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.
Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, faksas: (8 37) 313 797, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją apie keičiamą bendrąjį planą teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė) – Jurgita Kalvinskaitė, tel. (8 37) 305 579, (8 670) 88 392 ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 510, (8 620) 83 496.
Bendrojo plano 2-ojo keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, el. p. info@gauce.lt, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. p. ruta@gauce.lt.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslai:
1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai; 2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui; 4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą; 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas; 7. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo uždaviniai nustatyti planavimo darbų programoje, patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr.ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo procesas ir etapai: bendrojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
Bendrojo plano koncepcija: rengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Apie SPAV procedūras informacija bus teikiama papildomai.
Bendrojo plano 2-asis keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Bendrojo plano 2-ojo keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu el. paštu bendrasisplanas@krs.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt  numeris sistemoje K-RJ-52-19-452), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

2020-04-30

Informuojame apie rengiamas supaprastinta tvarka viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2021 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:164, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:193 , kurio plotas 0.0650 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-141.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:193 , kurio plotas 0.0650 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-13 įsakymas Nr. ĮS-358 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Paaiškinimas: Keičiamas žemės naudojimo būdas iš Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (3 butų gyv. pastatui).
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai:  E. B., A. K., R. G., R. J. G., P. G. - pagal 2020-03-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-251 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25 (>5 darbo dienos): Garliavos m. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Atsižvelgiant į suvaržymus dėl LRV paskelbto koronoviruso COVID-19 karantino, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei nijole@planuotojai.lt ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-04-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-276 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Draustinio g. 11, kadastro Nr. 5260/0003:402, kurio plotas 0,6992 ha.
Planavimo iniciatoriai –  A. G., R. G., D. K., A. Č., D. Č.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-04-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymas Nr. ĮS-642 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-27

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 įsakymu Nr. ĮS-854 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221 detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-11.

2020-04-24

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Organizuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr.5260/0011:120, detaliojo plano - vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimo projektas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 19 - 170.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastro Nr. 5260/0011:560. Plotas: 0,5016 ha.
Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Miško g. 55, kadastro Nr. 5260/0011:120. Plotas: 0,0500 ha.
TPD pagrindas: Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 5 d. Nr. S-340 tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir planavimo iniciatoriaus.
TPD uždaviniai:
1. Žemės sklypui, esančiam Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastro Nr. 5260/0011:560, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
2. Sujungti žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., kadastro Nr. 5260/0011:560 su kitos ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypu, esančiu Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Miško g. 55, kadastro Nr. 5260/0011:120.
3. Sujungtą sklypą padalinti į du ar daugiau atskirų sklypų.
4. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija.
TPD iniciatorius: A. P.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-05-05 iki 2018-05-18 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje , Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen. patalpose (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, dėl dalinai suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.
Aiškinamasis raštas
Inžinerinių tinklų išdėstymo brėžinys
Pagrindinis brėžinys

2020-04-24

LInformuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-164 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:354, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 27, kadastro
Nr. 5270/0010:490.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-05-11 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-04-16 įsakymas Nr. ĮS-802 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-22

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „AKVATERA LT“, UAB „KIKA“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-05-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-21 įsakymas Nr. ĮS-824 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-20

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-04-03 ĮSAKYMU NR. ĮS-198 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV.,GARLIAVOS APYL. SEN. BUDRIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0001:472, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN.: NAUGARDIŠKĖS K., GARLIAVOS PL. 55, KADASTRO NR. 5260/0001:472, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2A, KADASTRO NR. 5260/0001:542, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2B, KADASTRO  NR. 5260/0001:1089 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019 m. liepos  12 d. Nr. ĮS-1315 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. rugpjūčio14 d. Nr. S-815.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 862083496.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, projektų vadovė– J.Mačiukėnaitė, tel.867648778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com.
Detaliojo plano tikslas – suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55 žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Teleičių k., Jazminų g. 2B žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1089; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-04-28 iki 2020-05-12 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-427) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir  Garliavos apyl. seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui, - UAB „Projektų vystymo grupė“ – bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys

Infrastruktūros transporto brėžinys

2020-04-15

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 63 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Užliedžių sen. Vijūkų k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Užliedžių sen. Vijūkų k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) parengtas vadovaujantis; 2019 m. rugsėjo 16 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1761 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto organizatorius:  E . V. K. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2020-04-20 iki 2020-05-20 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt,  Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (vyr. specialistė Džuljetą Bartkienę telefonais 8 670 97342, el. paštas dzuljeta.bartkiene@krs.lt), Užliedžių seniūnijoje (Seniūno pavaduotoja Kristina Nekrošienė, (8 37) 337 931, kristina.nekrosiene@uzliedziai.krs.lt).
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu, iki viešinimo  pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2020-04-15

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0006:356, detaliojo plano - vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo projektas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g.7, kadastro Nr.5233/0006:803.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TVD Nr. K - VT - 52 - 20 – 120.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g.7.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. ĮS – 272  “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”.
TPD uždaviniai:
1. Žemės sklypo, esančiam Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g.7,  kadastro Nr.5233/0006:803 padalinti į du ar daugiau atskirų sklypų.
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius:  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: E. L.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-04-21 iki 2018-05-05
(10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono sav., Karmėlavos sen. patalpose (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, Vyriausybė paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikoje nuo kovo 16d. 00:00 val.
Dėl suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Inžinerinis tinklų brėžinys

2020-04-10

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) parengė sprendimo dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio žvyro ir smėlio išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimo pradžios projektą.
Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1- 145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą sprendimo projektą patalpinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje ir apie tai informuoti Tarnybą elektroniniu paštu simonas.danielius@lgt.lt.
Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.
PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas

2020-04-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-22 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:966, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.: kadastro Nr. 5233/0016:1521, kadastro Nr. 5233/0016:1277, Šlamučių g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1319 ir Šlamučių g. 1D, kadastro Nr. 5233/0016:1520.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-04-24 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-04-06 įsakymas Nr. ĮS-743 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

Programa

2020-04-09

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0012:272
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.,
Žemės sklypo plotas, 2,1534 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-04-08

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienos vėjo jėgainės (Kad. Nr. 5257/0003:23) Berlainių VE parke ( Berlainių k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Elektros gamyba ir perdavimas.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Berlainių vėjas“, įmonės kodas:  303572511, Vytenio g. 46, LT-56203 Vilnius, kontaktinis asmuo: Ričardas Giriūnas, tel. (8-698) 33 069, el. p. ricardas@relektra.lt.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.
PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2020 m. balandžio 8 d. iki 2020 m. balandžio 27 d. Kauno raj. savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/, o  nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje https://infraplanas.lt/category/naujienos ir atvykus į UAB „Infraplanas“ buveinę K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas.
Susirinkimas organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu įvyks 2020 m. balandžio 27 d. 17 val. Prisijungimo adresas: https://us04web.zoom.us/j/128799701. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki gegužės 11 d.  galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.
Ataskaita

2020-04-07

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:194, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2P, kadastro Nr. 5250/0006:718, kurio plotas 0,2981 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus galima iki 2020-04-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (gyventojų priėmimas), tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-31 įsakymas Nr. ĮS-725 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-04-02

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Tenesitas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2020-03-20 prašymą Nr. SP-T-05-2020, n u s p r e n d ž i u:
pradėti Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo
plano keitimo rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Tenesitas“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-51p, kasybos sklypo planas, UAB „Tenesitas“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2020-03-20 prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-04-17 Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (lgt@lgt.lt) iki 2020-04-17.
Sprendimas dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimo pradžios bus priimtas 2020-04-21.
Sprendimo projektas

2020-03-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 14 punktu ir atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimą Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ informuojame apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-26 įsakymu    Nr. ĮS-704 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, faks. (8 37)  31 37 97, el. p. administracija@krs.lt), kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis (tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt) ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).
Planavimo tikslai:
1. Patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis;
2. Nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų teritorijas;
3. Parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Kauno rajono savivaldybės seniūnijose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-20-164).
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimas Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-26 įsakymas Nr. ĮS-704 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“.

2020-03-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:52
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8994 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:230
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5006 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0011:523
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.,
Žemės sklypo plotas, 3,7000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0010:215, kadastro Nr. 5217/0010:216, kadastro Nr. 5217/0010:218 ir kadastro Nr. 5217/0010:219, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Ozo g. 2, kadastro
Nr. 5217/0010:835, kurio plotas 1,2086 ha, Ozo g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:834, kurio plotas 1,2085 ha, Ozo g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:836, kurio plotas 0,8581 ha, Ozo g. 7, kadastro
Nr. 5217/0010:841, kurio plotas 1,3566 ha, Ozo g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:837, kurio plotas 0,8176 ha, Ozo g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:840, kurio plotas 1,3408 ha, Ozo g. 11, kadastro
Nr. 5217/0010:839, kurio plotas 1,3223 ha, Ozo g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:838, kurio plotas 1,3861 ha ir kadastro Nr. 5217/0010:1136, kurio plotas 1,1621 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-04-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 10, arba el. paštu urbanistika@krs.lt.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-25 įsakymas Nr. ĮS-692 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-03-25

Informuojame apie patvirtintą planavimo projektą apie 59 ha teritorijai, esančiai Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimuose.
Projektas patvirtintas 2020-03-25 Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-697 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatyto planavimo projekto patvirtinimo.

2020-03-21

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVI-VALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-07-21 ĮSAKYMU NR. ĮS-902 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREI-KIŠKIŲ K., 210 SKL., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŠILTNAMIŲ G. 21, KA-DASTRO NR. 5250/0006:447 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSI-PAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-11-07  įsakymu Nr. ĮS-2078 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. S-1132.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 861405148
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai – A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com, tel. 8676 48778
Detaliojo plano rengėjas – architektė J.Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypui Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:447 žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-03-31 iki 2020-04-14 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-659) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaune, ir  Ringaudų  seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Brėžinys
Transporto inžinerinis brėžinys

2020-03-19

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVI-VALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-12-11 ĮSAKYMU NR. ĮS-2214 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., IRENIŠ-KIŲ K., RAMUNIŲ G. 2, KADASTRO NR. 5260/0001:554 DETALIOJO PLANO KORE-GAVIMAS ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., IRENIŠ-KIŲ K., KADASTRO NR. 5260/0001:1697, RAMUNIŲ G. 2, KADASTRO NR. 5260/0001:1700 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019 m. balandžio  16 d. Nr. ĮS-705 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. gegužės 20 d. Nr. S-505.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 861405148
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, projektų vadovė – J.Mačiukėnaitė, tel. 8676 48778, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano tikslas – Sujungti žemės sklypus į vieną sklypą. Pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo būdą į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-03-30 iki 2020-04-10 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-271) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir  Garliavos apyl. seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui, - UAB „Projektų vystymo grupė“ – bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Brėžinys
Inžinerinis brėžinys

2020-03-13

„Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532, kurio plotas 0,2840 ha, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – koreguoti planuojamos teritorijos (žemės sklypo Tauro g. 2) naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius A. L. Detaliojo plano rengėjas UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 837-207335, el. p. mtarch.architects@gmail.com, proj. vad. M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-19-511) iki 2020 m. balandžio 7 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-19-511), arba detaliojo plano rengėjui UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas,  iki 2020 m. balandžio 7 d. (imtinai).“
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-03-12

Informuojame, kad remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl leidimo organizuoti žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:1112, 5233/0009:1125, 5233/0009:1128, esančių Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą, yra parengtas minėtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: sujungti tris žemės sklypus, kurių kadastro Nr.5233/0009:1112, Nr. 5233/0009:1125, Nr. 5233/0009:1128 ir du apie 0,43 ha valstybinės žemės plotus į vieną žemės sklypą, pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą ir padalinti į du žemės sklypus, vienam suformuotam žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kitam – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2020-03-12 iki 2020-03-20
Brėžinys

2020-03-12

INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 1-OJO PAKEITIMO KOREGAVIMAS“ (Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-12 įsakymas Nr. ĮS-587 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo“).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305502, faks. (8–37) 313797, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8-37) 305514, el. paštas mindaugas.kruopis@krs.lt
PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija
PLANAVIMO TIKSLAI: rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimas, kai atliekami Bendrojo plano esmės nekeičiantys pakeitimai, tikslai: ištaisyti Bendrajame plane esančias technines klaidas; panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; išspręsti Bendrajame plane galiojančių sprendinių kolizijas.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo” 141 punktu, planavimo darbų programa nerengiama.
DERINIMAS IR TVIRTINIMAS: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 144 punktu, koreguotas Bendrasis planas neteikiamas derinti ir tikrinti, tvirtinamas tik savivaldybės tarybos sprendimu.
Įsakymas

2020-03-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2016 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Teleičių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:98, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Svajų g. 4, kadastro Nr. 5260/0001:1390, kurio plotas 0,0812 ha ir Svajų g. 8, kadastro Nr. 5260/0001:1389, kurio plotas 0,0815 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas ir Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-13 įsakymas Nr. ĮS-55 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0001:626
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k.,
Žemės sklypo plotas, 3,7833 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:152
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.,
Žemės sklypo plotas, 11,4611 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:425
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rašnavos k.,
Žemės sklypo plotas, 2,9500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:254
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,1350 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:754
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7042 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0010:173
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., XXXX g.
Žemės sklypo plotas, 1,6109 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 7KPĮ-124-(14.7.125.) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: koreguoti suplanuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, padidinant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:808
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7042 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:517
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k., xxxxxx  
Žemės sklypo plotas, 6,5714 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:403
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0422 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:403
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0422 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-03-04

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro nr. 5250/0006:170 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Tauro g. 4, kadastro Nr. 5250/0006:478.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: I.J. (privatus asmuo);
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1729 (2018-09-21); Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-919 (2018-10-10), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1835 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: padalinti žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-03-09 ryto iki 2020-03-23 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Ringaudų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-03-04

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr.5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994“.
 Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt    Planavimo iniciatorius: UAB "MBS BALTIC", pagal įgaliojimą projektuotojas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2309 (2019-12-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-16 (2020-01-07) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-30 (2020-01-08).
Planavimo tikslai: 1. Žemės sklypų sujungimas ir padalijimas; 2. Planuojamos teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatymas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-03-13 iki 2020-03-26 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Domeikavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2020-02-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro Nr. 5233/0009:431, Ryternos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:414
Planavimo iniciatorius –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-03-12 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. ĮS-450 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-25

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. ĮS-1185 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Samylų. sen., Šlienavos k., kadastro Nr. 5280/0010:290 detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų. sen., Šlienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, Girios g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, Girios g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, ir kadastro Nr. 5280/0010:769, kurių plotas 0.3820 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-462.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Samylų. sen., Šlienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, kurio plotas 0.0840 ha, Girios g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, kurio plotas 0.0966 ha, Girios g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, kurio plotas 0.0966 ha, ir kadastro Nr. 5280/0010:769, kurio plotas 0.1048 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-04 įsakymas Nr. ĮS-1245 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5280/0010:207, 5280/0010:340, 5280/0010:769, 5280/0010:771, ir padalyti į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita..
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  G. S. - pagal 2019-08-08 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-803 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-03-04 iki 2020-03-19 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-03-04 iki 2020-03-19 (>5 darbo dienos): Samylų seniūnijoje, J. Biliūno g. 20, Šlienavos k., Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2020-03-19, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-03-04 iki 2020-03-19 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inžinerinių komunikacijų schema

2020-02-25

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 (pa-keistas 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-77) patvirtinto Kauno r. sav., Kar-mėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:820 ir Nr.5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr.5233/0009:959, kurio plotas 0,5333 ha, kadastro Nr.5233/0009:960, kurio plotas 0,7521 ha, Inovacijų g. 11, kadastro Nr.5233/0009:957, kurio plotas 0,7500 ha, Inovacijų g. 9, kadastro Nr.5233/0009:958, kurio plotas 0,7565 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr.5233/0009:959, kurio plotas 0,5333 ha, kadastro Nr.5233/0009:960, kurio plotas 0,7521 ha, Inovacijų g. 11, kadastro Nr.5233/0009:957, kurio plotas 0,7500 ha, Inovacijų g. 9, kadastro Nr.5233/0009:958, kurio plotas 0,7565 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com,tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1331 (2019-07-15) ir Nr.ĮS-1436 (2019-07-31), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-791 (2019-08-06), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 (pakeistas 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-77) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:820 ir Nr.5233/0009:821 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr.5233/0009:959, kurio plotas 0,5333 ha, kadastro Nr.5233/0009:960, kurio plotas 0,7521 ha, Inovacijų g. 11, kadastro Nr.5233/0009:957, kurio plotas 0,7500 ha, Inovacijų g. 9, kadastro Nr.5233/0009:958, kurio plotas 0,7565 ha.
2) Sumažinti kelio A6 apsaugos zoną iki 40m.
3) Sujungti ir padalinti sklypus.
4) Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą/-us ir nustatyti papildomą/-us teritorijos naudojimo reglamentą/-us.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2020-03-05 d. iki 2020-03-19 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-422 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-02-24

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano (toliau – detalusis planas) keitimą.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Tikslus teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimas.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43; Kauno r. sav., Akademija.
Detaliojo plano rengimo uždaviniai:  Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:720, kurio plotas 0,2133 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį sujungti su žemės sklypu Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43, kadastro Nr. 5250/0005:719, kurio plotas 0,2000 ha, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. info@geometra.lt, PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Detaliojo plano iniciatorius: Pagal 2020 02 19 įgaliojimą Nr. 789 Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. ĮS-1440  ir patvirtinta darbų programa.
SPAV (strateginis pasekmių aplinkai vertinimas): neatliekamas. Apie neatlikimo priežastis informaciją teikia plano organizatorius ir rengėjas.
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2020-03-09 iki 2020-03-24 Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose Savanorių pr. 371, Kaunas, detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas ir TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks 2020-03-09 iki 2020-03-24 Kauno rajono savivaldybės administracijos Akademijos seniūnijos patalpose (Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.) ir TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2020-03-24 16 val. detaliojo plano rengėjo patalpose (UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas),  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-468 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-02-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-312 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., Bruknių g. 3, kadastro Nr. 5240/0009:565.
Planavimo iniciatorius –  T. P.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-03-06 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymas Nr. ĮS-418 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-21

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5217/0011:434 ir kadastro Nr. 5217/0011:435, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.: Lelijų g. 4, kadastro Nr. 5217/0011:561, Lelijų g. 6, kadastro Nr. 5217/0011:563 ir Lelijų g. 8, kadastro Nr. 5217/0011:562.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-03-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. ĮS-382 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-19

Informuojame, kad remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl leidimo organizuoti žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:1112, 5233/0009:1125, 5233/0009:1128, esančių Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą, yra parengtas minėtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: sujungti tris žemės sklypus, kurių kadastro Nr.5233/0009:1112, Nr. 5233/0009:1125, Nr. 5233/0009:1128 ir du apie 0,43 ha valstybinės žemės plotus į vieną žemės sklypą, pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą ir padalinti į du žemės sklypus, vienam suformuotam žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kitam – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2020-02-19 iki 2020-02-27
Brėžinys

2020-02-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2021 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 26, kadastro Nr. 5223/0008:164 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26,  kadastro Nr. 5223/0008:193.
Planavimo iniciatoriai –  E. B., A. K., R. G., R. J. G., P. G.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-03-02 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-13 įsakymas Nr. ĮS-358 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0011:141
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,7306 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:981
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5475 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:154
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:559
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,6962 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2020-02-12

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-04 įsakymu Nr. ĮS-548 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naigardiškės k., kadastro Nr. 5260/0001:7 detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5260/0001:7, kurio plotas 0.3070 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-604.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymas Nr. ĮS-1932 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  padalyti žemės sklypą Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7, kurio plotas 0.3070 ha, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą
 (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  V. V., N. L. V. - pagal 2019-11-11 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-1058 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04 (>5 darbo dienos): Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2020-03-04, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inžinerinių komunikacijų schema

2020-02-11

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Gilių g. 7, kadastro
Nr. 5233/0006:803.Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-02-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492). Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymas Nr. ĮS-272 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-02-10

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755, kurio plotas 1,6159 ha, Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757, kurio plotas 1,6266 ha“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (8 37) 305 583; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt    Planavimo iniciatorius: A.A. ir Ž.A., pagal įgaliojimą projektuotojas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2180 (2019-11-21), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-2305 (2019-12-11) , teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1116 (2019-12-13).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755 ir Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757 žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir juos padalyti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).    
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020-02-18 iki 2020-03-02 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Garliavos apylinkių seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasi raštas
Pagrindinis brėžinys
Servitutų aprašymas

2020-01-31

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-25 įsakymu Nr. ĮS-552 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:185, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Domeikavos sen., Domeikavos k., Rytmečio g. 5A, kadastro Nr. 5217/0012:922, kurio plotas 0,0800 ha.
Planavimo iniciatoriai – R. P. ir K. S. (duomenys neskelbiami).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-02-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-16 įsakymas Nr. ĮS-91 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-01-22

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO KAUNO RAJ. KARMĖLAVOS SEN. NARĖPŲ K. (KADASTR. NR. 5233/ 0003:60) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įm.k. 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: G. M
Plano rengėjas: UAB ,,Miesto planas“, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, PV Nerijus Stanionis, atest. Nr. ATP 969, mob. 8-614 22867, info@miestoplanas.lt.
Planavimo pagrindas: Kauno r. sav. adm. direktoriaus įsakymas dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo 2019-11-05  d. Nr.ĮS-2069;  Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019-11-29 d. Nr.S-1124; Detaliojo plano koregavimo darbų programa.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypams Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų km., kadastro Nr. 5233/ 0003:503, kadastro Nr.5233/ 0003:504, kadastro Nr.5233/ 0003:505 žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir juos sujungti su žemės sklypais Kauno r. sav. Karmėlavos sen., Narėpų km. Vingio g. 16, kadastro Nr.5233/ 0003:500, Vingio g. 14, kadastro Nr. 5233/ 0003: 501, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti  nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. vasario 13 d. imtinai Karmėlavos seniūnijos patalpose darbo valandomis, detaliojo plano rengėjo buveinėje (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (Žalgirio arenos patalpos)), Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje (www.krs.lt), savivaldybės skelbimų lentoje bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD TPD Nr. K-VT-52-19-654).
Vieša ekspozicija vyks nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. vasario 13 d. imtinai Karmėlavos seniūnijoje ( Vilniaus g. 65A, Karmėlavos miestelis, LT-54449, Kauno rajono savivaldybė), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir detaliojo plano rengėjo patalpose (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (Žalgirio arenos patalpos)).
Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB “Miesto planas”, K. Mindaugo pr. 50, Kaunas, tel.: +370 614 22867, el.p.: info@miestoplanas.lt, ruta@miestoplanas.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-19-654) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Projekto vadovas architektas  Nerijus Stanionis (ATP969)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2020-01-17

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-11 įsakymu Nr. ĮS-593 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:371, detaliojo plano žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.: Eglyno g. 36, kadastro Nr. 5240/0011:666, Eglyno g. 38, kadastro Nr. 5240/0011:667 ir Eglyno g. 39, kadastro Nr. 5240/0011:668, koregavimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-01-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2020-01-13 įsakymas Nr. ĮS-58 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-01-14

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen. Pabiržio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:614, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5233/0016:1378, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380 ir Miškininkų g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:1379, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-13 įsakymu Nr. ĮS-57 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:614, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5233/0016:1378, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380 ir Miškininkų g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:1379, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-292.

2020-01-12

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos
2009-12-17  sprendimu Nr. TS-478  patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių  sen., Vijūkų k., kadastro Nr. 5283/0004:180 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aušros g., kadastro Nr. 5283/0004:725;  Aušros g. 4; Aušros g. 6; Aušros g. 8; Aušros g. 10; Aušros g. 12;  Aušros g.14; Aušros g. 16;  Aušros g. 18.
Projekto numeris TPDRIS sistemoje  TPD Nr. K-VT-52-19-561.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
 koreguoti  žemės sklypo  kad. Nr. 5283/0004:180, Vijūkų k. Užliedžių sen., Kauno r.sav.,  detalųjį planą  (patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478), sklypų Aušros g. 4 (kad. Nr.    5283/0004:852),  Aušros g. 6 (kad. Nr. 5283/0004:851), Aušros g. 8 (kad. Nr. 5283/0004:850), Aušros g. 10 (kad. Nr. 5283/0004:849),  Aušros g.12 (kad. Nr.5283/0004:848), Aušros g 14 (kad. Nr. 5283/0004:846), Aušros g.16 (kad. Nr. 5283/0004:845),    Aušros g. 18 (kad. Nr. 5283/0004:84)  ir   Aušros g. (kad. Nr. 5283/0004:725) ribose vadovaujantis Kauno r.sav. teritorijos bendrojo plano I pakeitimo sprendiniais (T00073030, 2014-09-15).
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-24 įsakymas  Nr. IĮ-1831 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”;  
2019-10-17 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-1008.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, el.p.  info@krs.lt;
Planavimo iniciatorius – UAB “Darbo garantas”, įm. kodas 135934621, adresas  Neries kr. 16, Kaunas; tel. 8 659 79939.
Plano rengėjas -Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas Kęstučio g.87-9,  Kaunas; proj.vad. Jurgis Zagorskas; mob.tel. 8 687 32455,  el.p. v.zagorskiene@gmail.com.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-01-15 iki 2020-01-28 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas)  ir  Užliedžių seniūnijos Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r. patalpose (vieša ekspozicija).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos. Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti vardą, pavardę/pavadinimą, adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Brėžinys

2020-01-09

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0008:110, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075 ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymu Nr. ĮS-35 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0008:110, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075 ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-59.
Įsakymas

2020-01-08

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų patvirtinimo Tarybos sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-01-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

2020-01-07

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:414.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „AKVATERA LT“, UAB „KIKA“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-01-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-101-07 įsakymas Nr. ĮS-21 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2020-01-07

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-25 įsakymu Nr. ĮS-1694 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:252 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadastro Nr. 250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236. (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-454.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-07-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadastro Nr. 250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Sujungti žemės sklypus į vieną sklypą ir juos padalyti;
2. Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Teritorijų plano rengimo pagrindas:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-23 įsakymu Nr. ĮS-1613 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-01-21 iki 2020-02-05 Ringaudų seniūnijos patalpose (Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-19-454 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-01-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0004:255
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Dobilijos k.
Žemės sklypo plotas, 2,0600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-01-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:202, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, kadastro Nr. 5233/0003:421, kurio plotas 0,2302 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2020-01-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2307 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-19

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymu Nr. ĮS-643 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Jonučių II k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:390, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-570.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-08-22 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt..
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5260/0008:645 ir kadastro Nr. 5260/0008:664, bei padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų plano rengimo pagrindas:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-16 įsakymu Nr. ĮS-1972 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-01-06 iki 2020-01-20 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytautas g. 62, Garliava, LT-53259 Kauno r.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr.K-VT-52-19-570 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-12-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono valdybos 2002-04-16 sprendimu Nr. 81 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastro Nr. 5217/0013:586
Planavimo iniciatorius –  I. Ž.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2020-01-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-12 įsakymas Nr. ĮS-2327 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-16

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:741, kadastro
Nr. 5233/0009:512, kadastro Nr. 5233/0009:522, kadastro Nr. 5233/0009:525, kadastro
Nr. 5273/0007:184, kadastro Nr. 5273/0007:185, kadastro Nr. 5233/0009:600, kadastro
Nr. 5233/0009:742, kadastro Nr. 5233/0009:892, kadastro Nr. 5233/0009:989 ir kadastro
Nr. 5233/0009:990, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro
Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:371, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-13 įsakymu Nr. ĮS-2336 „Dėl Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:741, kadastro Nr. 5233/0009:512, kadastro
Nr. 5233/0009:522, kadastro Nr. 5233/0009:525, kadastro Nr. 5273/0007:184, kadastro
Nr. 5273/0007:185, kadastro Nr. 5233/0009:600, kadastro Nr. 5233/0009:742, kadastro
Nr. 5233/0009:892, kadastro Nr. 5233/0009:989 ir kadastro Nr. 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro
Nr. 5233/0009:371, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-390.

2019-12-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:310, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:933, kadastro Nr. 5217/0010:934, Luknės g. 2, kadastro Nr. 5217/0010:935, Luknės g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:936, Luknės g. 6, kadastro Nr. 5217/0010:937, Luknės g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:938, Luknės g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:939, Luknės g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:940, Luknės g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:941, Luknės g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:942, Luknės g. 18, kadastro Nr. 5217/0010:943 ir Luknės g. 20, kadastro Nr. 5217/0010:944.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-12-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-11 įsakymas Nr. ĮS-2308 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-12

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. ĮS-378 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5217/0010:221, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.: kadastro Nr. 5217/0010:995, kadastro Nr. 5217/0010:998, kadastro Nr. 5217/0010:1000, kadastro Nr. 5217/0010:1001, kadastro Nr. 5217/0010:1002, kadastro Nr. 5217/0010:1004, Luknės g. 1, kadastro Nr. 5217/0010:984, Luknės g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:993, Luknės g. 5, kadastro
Nr. 5217/0010:986, Luknės g. 7, kadastro Nr. 5217/0010:1005, Luknės g. 9, kadastro Nr. 5217/0010:1003, Luknės g. 11, kadastro Nr. 5217/0010:988, Luknės g. 13, kadastro Nr. 5217/0010:992, Luknės g. 15, kadastro Nr. 5217/0010:985, Luknės g. 17, kadastro Nr. 5217/0010:999, Luknės g. 19, kadastro Nr. 5217/0010:991, Luknės g. 21, kadastro Nr. 5217/0010:990, Luknės g. 23, kadastro Nr. 5217/0010:997, Luknės g. 25, kadastro Nr. 5217/0010:996, Luknės g. 27, kadastro Nr. 5217/0010:989, Luknės g. 29, kadastro Nr. 5217/0010:987 ir Luknės g. 31, kadastro Nr. 5217/0010:994.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-12-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-11įsakymas Nr. ĮS-2309 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-12-10

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen. Ramučių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0010:22, kadastro Nr. 5233/0010:131 ir kadastro Nr. 5233/0010:164, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 68, kadastro Nr. 5233/0010:284, kurio plotas 2,2791 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki     2019-12-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-26 įsakymas Nr. ĮS-2214 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinim

2019-12-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:25
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų Miško Kelmyno k.,
Žemės sklypo plotas, 2,6300 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:638
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,3821 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:180
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Stanaičių k.
Žemės sklypo plotas, 3,7352 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:293
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7130 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-12-03

Informuojame apie rengiamas pakartotinas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu ĮS - 1117 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 423 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 19 - 241.
TPD pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. ĮS - 575 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2. Plotas: 0,1303 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: A. B, kurį atstovauja A. Į.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Rasa Pečiulienė kvalifikacijos atestato Nr. A 775.
Projekto rengėjas - Laimutė Pėželienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 776., Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2019-12-05 iki 2019-12-18 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2019-12-18, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Inžinerinių tinklų prijungimo brėžinys
Sprendinių brėžinys

2019-12-02

Informuojame, kad remiantis 2019-10-29 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2040 dėl leidimo organizuoti žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0011:1312, 5233/0011:682, 5233/0011:517, 5233/0011:434, 5233/0011:722, 5233/0011:499, 5233/0011:851, 5233/0011:852, 5233/0011:603, 5233/0011:606, 5233/0011:571, 5233/0011:639, 5233/0011:1141, 5233/0011:452, 5233/0011:768, 5233/0011:1305, esančių Kamrėlava, Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektą yra parengtas minėtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir padalinant į du ir daugiau žemės sklypų, gatvėms suformuoti žemės sklypams pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybė
Planavimo iniciatoriai: NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas,
tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius  (Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 620 13051)
Susipažinimo terminas nuo 2019-12-02 iki 2019-12-10

Brėžinys

2019-12-02

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PATVIRTINTĄ PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ
Informuoju, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kauno r. sav., Lapių šen., Didžiųjų Lapių k., sklypo kad. Nr. 5240/0009:620, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2019-09-19 sprendimu (įsakymu) Nr. 7KPĮ-80-(14.7.125.) „Dėl kaimo plėtros projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir patvirtinta planavimo darbų programa. Planavimo organizatorius R. B.
Informacija patalpinta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-64783).

Įsakymas ir planavimo darbų programa

2019-12-02

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PATVIRTINTĄ PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ
Informuoju, kad pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kauno r. sav., Alšėnų šen., Girininkų I k., žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:377, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2019-09-26 sprendimu (įsakymu) Nr. 7KPĮ-83-(14.7.125.) „Dėl kaimo plėtros projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir patvirtinta planavimo darbų programa. Planavimo organizatorius R. I.
Informacija patalpinta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt (ŽPDRIS paslaugos Nr. KPZP-65172).

Įsakymas ir planavimo darbų programa

2019-11-29

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585. Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1330 (2019-07-15) ir Nr.ĮS-1435 (2019-07-31), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-790 (2019-08-06), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1)Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, kurio plotas 0,7725 ha, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, kurio plotas 0,7537 ha, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, kurio plotas 0,7533 ha, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, kurio plotas 0,7530 ha, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942, kurio plotas 0,7526 ha.
2) Sumažinti kelio A6 apsaugos zoną iki 40m.
3) Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą/-us ir nustatyti papildomą/-us teritorijos naudojimo reglamentą/-us.          
Detaliojo plano koregavimas rengiamas supaprastinta tvarka.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2019-12-09 d. iki 2019-12-20 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius@studiotorrau.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-423 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-11-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0016:512
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Bernatonių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1506 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-25

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detalusis planas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:755, Versmės g. 60, kadastro Nr. 5260/0008:757.
Planavimo iniciatoriai –  A. A., Ž. A.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-12-09 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-21 įsakymas Nr. ĮS-2180 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-21

Informacija apie pradedamus rengti 6 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus Kauno rajono savivaldybėje
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad Kauno rajono savivaldybėje pradedamai rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje)  projektai (toliau – Projektai).
Projektų organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, teirautis Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialisto Virginijaus Pašakarnio, tel. (8 706) 64832, mob.
Tel. 8 (640) 14711, el. paštas. Virginijus.Pasakarnis@eimin.lt).
Projektų rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus projekto dalies vadovės Ievos Petruškevičiūtės tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. ieva.petruskeviciute @kelprojektas.lt).
Projektų rengimo pagrindas:
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1P-394-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 1 įsakymas);
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1P-77-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 2 įsakymas);
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1P-81 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 3 įsakymas);
4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-116 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“
(toliau – 4 įsakymas);
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-117 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“
(toliau – 5 įsakymas);
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1P-122 -(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 6 įsakymas).
 (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyriuje „Teritorijų planavimo dokumentai“).
1 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Biruliškių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 6 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1P-394-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
2 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 28 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1P-77-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
3 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 7 ha ploto teritorija ir Sergeičikų I kaimas (Karmėlavos kadastro vietovė), apie 9 ha ploto teritorija. Projekto teritorija bendrai Ramučių ir Sergeičikų I kaimuose užima apie 16 ha ploto pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1P-81-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
4 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 30 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-116-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
5 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 33 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1P-117-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
6 įsakymu patvirtinta Projekto teritorija: Ramučių kaimas (Karmėlavos kadastro vietovėje), apie 7 ha ploto teritorija pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1P-122-(1.17. E) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.
Projektų rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).
Projektai rengiami ir visi kiti su projektų rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugų numeriai sistemoje ZPVP-52691, ZPVP-57756, ZPVP-58281, ZPVP-59538, ZPVP-59608 ir ZPVP-59991.
Pasiūlymus dėl rengiamų projektų visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.
Informacija apie parengtą Projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėse.

2019-11-20

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:153, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Smilgų g. 11, kadastro Nr. 5270/0008:755, kurio plotas 0,0355 ha, Smilgų g. 13, kadastro Nr. 5270/0008:752, kurio plotas 0,0260 ha, Smilgų g. 15, kadastro Nr. 5270/0008:757, kurio plotas 0,0260 ha, Smilgų g. 17, kadastro Nr. 5270/0008:750, kurio plotas 0,0269 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-12-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-31 įsakymas Nr. ĮS-2050 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:1269
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 1,3917 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:691
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:152
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., xxxx g. x
Žemės sklypo plotas, 5,1676 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:1453
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9676 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:601
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5132 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:307
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9107 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-11-12

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymu Nr. ĮS-230 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Rinkūnų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:410, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 6A, kadastro Nr. 5260/0009:522. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-19-420).
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 6A, sklypo kadastro Nr. 5260/0009:522. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,1504 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. ĮS-1217 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo, pagal įgaliojimą UAB „Archigroup Lt“ teritorijų planavimo projekto vadovė Diana Dimavičienė.  
Plano rengėjas: UAB „Archigroup Lt“, įmonės kodas 303267132. Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:522, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2019 m. III ketvirtis – 2020 m. I-II ketvirtis. Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2019-11-26 ir baigiasi 2019-12-09 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, 53259 Garliava).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasi raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-11-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-21 įsakymu Nr. ĮS-902 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., 210 skl., deatliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:447.
Planavimo iniciatoriai –  A. K., M. K.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-11-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-07 įsakymas Nr. ĮS-2078 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-08

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl UAB „Compus“ Kauno r. sav. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „Compus“, Vaičaičio g. 21-4, LT–50284 Kaunas, Mob. tel.: +370 687 45757, el. p.: valdas.jazbutis@acme.lt
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, Mob. tel.: +370 662 38817, el. p.: info@bpimone.lt
PŪV pavadinimas – Kauno raj. sav. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas.
PŪV vieta - Kauno rajono savivaldybė, Lapių seniūnija, Drąseikių kaimas.
PŪV aprašymas - planuojama vykdyti žvyro išteklių gavybą (atviru kasiniu (karjeru)) detaliai išžvalgytame Kauno r. Drąseikių telkinio dalyje. Numatomas naudoti 5,20 ha telkinio plotas, kuriame yra apie 329 tūkst. m³ žvyro išteklių. Planuojamas maksimalus metinis žvyro iškasimas apie 100 tūkst. m3. Kasybos darbai bus vykdomi 9 mėnesius per metus, rekultivavimo darbai – sezoniškai. Visi darbai bus vykdomi I pamaina, 5 d. d. per savaitę.
Pagrindinių priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, trumpas aprašymas: Dulkėtumui mažinti karjero vidaus keliuose transporto greitis bus ribojamas, išvežimo kelias bus laistomas. Autosavivarčių kėbulai bus dengti tentais. Derlingasis dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas. Telkinys bus eksploatuojamas pagal patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą.
Visi PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Kauno rajono savivaldybės tinklapyje (2019-06-14); Dienraštyje ,,Kauno rajono diena“  (2019-06-17); Dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ (2019-06-15); Lapių seniūnijos skelbimų lentoje (2019-06-18); UAB ,,Compus““ ir UAB ,,GIK projektai“ patalpose; Rengėjo tinklapyje www.bpimone.lt. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2019-06-17, 18.00 val., Lapių seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu jokių pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta. AAA savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2019-09-20. Iki sprendimo priėmimo PAV proceso dalyviai informacijos nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras nepateikė.
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: AAA 2019-11-06 raštu Nr. (30.1)-A4E-5631 priėmė sprendimą, kad PŪV – Kauno rajono savivaldybės Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas – leistina, pagal parengtą PAV ataskaitą ir sprendime nustatytas sąlygas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: 1. PŪV sklypas nepatenka į Europinio tinklo „Natura 2000“ bei kitas saugomas teritorijas. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie AM pritarė PŪV, jei bus laikomasi šio Sprendimo 10 punkte nustatytų sąlygų ir įgyvendinamos poveikio mažinimo priemonės. 2. Teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus viršijamos. 3. PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausią leidžiamų triukšmo ribinę vertę dienos metu. 4. Neries upei poveikis nenumatomas, jei bus laikomasi Sprendime numatytų poveikio mažinimo priemonių ir nustatytų sąlygų. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje galima Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel 8 706 62008 (www.gamta.lt), arba UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp.) 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817 (www.bpimone.lt).
UAB GIK projektai 2019-11-07 raštas Nr. 211/19 

2019-11-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-08-21 sprendimu Nr. TS-279 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:503, kadastro Nr. 5233/0003:504, kadastro Nr. 5233/0003:505, Vingio g. 16, kadastro Nr. 5233/0003:500, Vingio g. 14, kadastro Nr. 5233/0003:501.
Planavimo iniciatoriai –  G. M.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-11-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-05 įsakymas Nr. ĮS-2069 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-11-08

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-04-03 ĮSAKYMU NR. ĮS-198 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV.,GARLIAVOS APYL. SEN. BUDRIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0001:472, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN.: NAUGARDIŠKĖS K., GARLIAVOS PL. 55, KADASTRO NR. 5260/0001:472, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2A, KADASTRO NR. 5260/0001:542, TELEIČIŲ K., JAZMINŲ G. 2B, KADASTRO  NR. 5260/0001:1089 DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019 m. liepos  12 d. Nr. ĮS-1315 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”  ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019 m. rugpjūčio14 d. Nr. S-815.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 862083496.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, projektų vadovė – J.Mačiukėnaitė, tel. 8676 48778, el.p.: justina@pvg.lt.
Detaliojo plano tikslas – suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55 žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, Teleičių k., Jazminų g. 2A žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:542 ir Teleičių k., Jazminų g. 2B žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1089; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-11-18 iki 2019-11-29 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-19-427) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir  Garliavos seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui, - UAB „Projektų vystymo grupė“ – bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys
Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:140
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:693
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5998 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0019:56
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alėšnų sen., Poderiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 3,7699 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:495
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alėšnų sen., Padainupio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5056 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:363
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5346 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-31

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:983
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k.,
Žemės sklypo plotas, 1,2500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-29

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-418 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., kadastro Nr.5233/0006:284, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 9E, kadastro Nr.5233/0006:284.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-4 (2018 01 03) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-7 (2018-01-04).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: D.V.
Plano rengėja: UAB „Savana LT“ (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Karmėlava, Vilniaus g. 9E.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.    Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0006:284, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
2.    Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2019-11-04 iki 2019-11-18 (10 darbo dienų) Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas),  plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune),  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:61
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:761
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5184 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:759
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:758
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5124 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:760
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5170 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-23

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KAUNO R. SAV.,RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., S. NĖRIES G. 9, KADASTRO NR. 5270/0013:11, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11, plotas – 1,2803 ha
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos seniūnės Daivos Bulotienės, veikiančios pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą Nr. Į-80, tel.: (8 37) 54 95 49.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583,
adresas Neries kr. 16 - 114, Kaunas, el.p.: justina.kasyte@gmail.com, TPV Edita Kudzmanienė, editosmail@gmail.com;
Tel.: 8 652 71128, 8 687 75306.
Planavimo pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 d. Įsakymas Nr. A-1104 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-05 d. Įsakymas Nr. A-1254 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
2018 m. balandžio 03 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos.
Esamos būklės analizės stadija, tyrimai – rengiama. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija –
nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos
rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas. Baigiamasis etapas -
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas
supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas; Tvirtinimo
stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas
Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo uždaviniai ir tikslai: Žemės sklypą kad. Nr. 5270/0013:11, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų, vienam iš atidalytų sklypų pakeisti naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2019-10-08 iki 2018-10-
22 detaliojo plano rengėjo patalpose (Neries kr. 16-114, Kaunas), Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.), bei Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su
projektu pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjai aukščiau nurodytais
adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Brėžinys

2019-10-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0006:1083
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:386
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0002:6
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zizų k.,
Žemės sklypo plotas, 2,7547 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:716
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,2332 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:541
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.,
Žemės sklypo plotas, 2,6717 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0003:130
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Šašių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7885 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:160
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0312 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-14

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu ĮS - 1117 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 423 skl., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 19 - 241.
TPD pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. ĮS - 575 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2. Plotas: 0,1303 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: A. B, kurį atstovauja A. Į.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Rasa Pečiulienė kvalifikacijos atestato Nr. A 775.
Projekto rengėjas - Laimutė Pėželienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 776., Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2019-10-18 iki 2019-10-31 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2019-10-31, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inž.tinklų brėžinys

2019-10-11

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-04 įsakymu Nr. ĮS-548 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Naugardiškės k., kadastro Nr. 5260/0001:7 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Medžiotojų g. 47, kadastro Nr. 5260/0001:7.
Planavimo iniciatoriai –  V. V., N. L. V.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-10-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymas Nr. ĮS-1932 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-10-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-02 sprendimu Nr. TS-149 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:481, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Kamšos g. 16A, kadastro Nr. 5250/0010:1025 Ringaudų sen., Ringaudų k., Kamšos g. 16A, kadastro Nr. 5250/0010:1025.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-10-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-10-03 įsakymas Nr. ĮS-1907 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:711
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k., XXXXXX
Žemės sklypo plotas, 2,6542 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0006:248
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k.
Žemės sklypo plotas, 1,1283 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:617
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., XXXXXXXX
Žemės sklypo plotas, 7,4223 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 7KPĮ-65-(14.7.125.) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimas
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: koreguoti suplanuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, padidinant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties naudojimo ir tvarkymo reikalavimų  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-05

Informuojame, kad parengtas 2016 m. liepos 5 d. Kauno r. sav. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto sklypo kadastro Nr. 5233/0016:614 detaliojo plano  koregavimas žemės sklypuose kadastro Nr. 5233/0016:1381, 5233/0016:1378, 5233/0016:1380 ir 5233/0016:1379, adresu Miškininkų g. 1,3,5,7, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav. (Toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. ĮS-924.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano iniciatorius – B. G., A. G., A. Baranausko g. 28, Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav., tel.: (8 612) 22969. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – Jonas Šarakauskas, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 112707, V. Putvinskio g. 47-4, Kaunas; architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo planavimo tikslai: 2016 m. liepos 5 d. Kauno r. sav. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto sklypo kadastro Nr. 5233/0016:614 detaliojo plano  koregavimas žemės sklypuose kadastro Nr. 5233/0016:1381, 5233/0016:1378, 5233/0016:1380 ir 5233/0016:1379, adresu Miškininkų g. 1,3,5,7, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav., sklypus sujungiant ir padalinant į 12 sklypų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kt.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2019-10-11 iki 2019-10-25 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K-VT-52-19-292), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav. ir projekto rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 47-4, Kaune. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-52-19-292) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

2019-10-04

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. TS-345 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD rengimo Nr. S-RJ-52-17-382 ir (www.tpdr.lt) TPD registracijos Nr. T00083905.
Sprendimas
Planas

2019-10-04

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro
Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46, ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. ĮS-1901 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo”.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-141.

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:195
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:233
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vigių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0001:73
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Žiegždrių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5627 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:4
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Rupunionių k., xxxxxxx g.
Žemės sklypo plotas, 0,7972 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:422
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5100 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:901
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.,
Žemės sklypo plotas, 1,8246 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-10-03

Informuojame apie parengtus Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių kaimų teritorijos planavimo projekto keitimo sprendinius (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas – numatyti ~59 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų ir Ražiškių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų dalių funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdynai.
Projekto rengimo pagrindas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr.TS-299 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo tvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr.TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo”, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimu Nr.TS-127 “Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. TS-42 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I - uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo, atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-12 įsakymą Nr.ĮS-241 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I - uoju keitimu numatyto planavimo projektų rengimo reikalavimų” ir planavimo iniciatorės D.S. prašymą.
Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto iniciatorius – D.S.
Projekto rengėjas - UAB „Ateivis LT", Tunelio g. 16, Kaunas, projekto vadovas Mindaugas Sirvydis, mob. tel. 8-675-47596, el. paštas: info@ateivis.lt.
Susipažinti su parengtu Projektu galima nuo 2019-10-09 iki 2019-11-07 (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Tunelio g. 16, Kaune, Kauno rajono savivaldybės ir Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-10-01

Informuojame apie rengiamą „Žemės Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro Nr.: 5233/0009:741, 5233/0009:512, 5233/0009:522, 5233/0009:525, 5273/0007:184, 5273/0007:185, 5233/0009:600, 5233/0009:742, 5233/0009:892, 5233/0009:989 ir 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:371“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: (8 37) 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt    Planavimo iniciatorius: UAB "Ryterna group" ir UAB "Ryterna Entry", pagal įgaliojimą Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Jonavos g. 254A, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 68964444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1149 (2019-06-19), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-1282 (2019-07-09) , Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-722 (2019-07-16).
Planavimo tikslai:
1. Sujungti kitos paskirties žemės sklypus, kadastro Nr. 5233/0009:371 ir Nr. 5233/0009:108;
2. Prie kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0009:247, prijungti tos pačios paskirties žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Biruliškių k., Ryternos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:1085;
3. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-10-08 iki 2019-10-21 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Karmėlavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagringinis brėžinys

2019-09-30

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro nr. 5270/0013:11, detaliojo plano koregavimą.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11, plotas – 1,2803 ha
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos seniūnės Daivos Bulotienės, veikiančios pagal 2018 m. rugsėjo 17 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą Nr. Į-80, tel.: (8 37) 54 95 49.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „POLILINIJA“ , PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583,
adresas Neries kr. 16 - 114, Kaunas, el.p.: justina.kasyte@gmail.com, TPV Edita Kudzmanienė, editosmail@gmail.com;
Tel.: 8 652 71128, 8 687 75306.
Planavimo pagrindas:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 d. Įsakymas Nr. A-1104 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-05 d. Įsakymas Nr. A-1254 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
2018 m. balandžio 03 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos.
Esamos būklės analizės stadija, tyrimai – rengiama. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija –
nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos
rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas. Baigiamasis etapas -
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas
supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas; Tvirtinimo
stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas
Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo uždaviniai ir tikslai: Žemės sklypą kad. Nr. 5270/0013:11, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų, vienam iš atidalytų sklypų pakeisti naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, sprendiniams.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2019-10-08 iki 2018-10-
22 detaliojo plano rengėjo patalpose (Neries kr. 16-114, Kaunas), Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.), bei Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su
projektu pabaigos planavimo organizatoriui, plano rengėjai aukščiau nurodytais
adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasi raštas
Brėžinys (1),(2)

2019-09-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-12 įsakymu Nr. ĮS-643 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Jonučių II k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:390, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Stumbro g. 3, kadastro Nr. 5260/0008:645, kurio plotas 0,1229 ha ir Stumbro g. 5, kadastro Nr. 5260/0008:664, kurio plotas 0,1229 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-10-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-27 įsakymas Nr. ĮS-1859 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:357
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,
Žemės sklypo plotas, 4,4814 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0010:332
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k.,
Žemės sklypo plotas, 2,3023 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-2

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:645
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Riogliškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-27

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0006:699
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0908 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-25

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503 www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB "Proinvest Europe" įgaliota UAB "Mtarch".
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Plano keitimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-1023 (2019-06-03), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-685 (2019-07-05), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1161 (2019-06-20).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490.
•Pakeisti žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).
•Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie sklypų Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490, suformuojant vieną sklypą.
•Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą/-us - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-10-03 d. ryto iki 2019-10-16 d. pabaigos imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-355), Kauno rajono savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Viešas svarstymas numatomas 2019-10-17 d. 17:30 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Pasiūlymus dėl planavimo ir parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Aiškinamasis raštas

Reglamentai

Pagrindinis brėžinys

2019-09-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr.TS-478 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aušros g., kadastro Nr. 5283/0004:725, Aušros g. 4, kadastro Nr. 5283/0004:852, Aušros g. 6, kadastro Nr. 5283/0004:851, Aušros g. 8, kadastro Nr. 5283/0004:850, Aušros g. 10, kadastro Nr. 5283/0004:849, Aušros g. 12, kadastro Nr. 5283/0004:848, Aušros g. 14, kadastro Nr. 5283/0004:846, Aušros g. 16, kadastro Nr. 5283/0004:845, Aušros g. 18, kadastro Nr. 5283/0004:847
Planavimo iniciatorė –  UAB „Darbo garantas“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-10-09 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-24 įsakymas Nr. ĮS-1831 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“

2019-09-24

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:734
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,4139 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas\
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-20

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr.305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:63, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Ireniškių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj.: Dvaro g. 2, kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, ir Artojų g. 27, kadastro Nr.5260/0001:523, kurio plotas 0,5842 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,0826 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: Marijona Vasiliauskienė, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-507 (2017-03-17), Nr.ĮS-694 (2017-04-14) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-520 (2017-05-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita. Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos
 nuo 2019-09-23 iki 2019-10-04 imtinai  (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-264 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2019-10-07 17:30 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
PAPILDOMA INFORMACIJA SUINTERESUOTAI VISUOMENEI:
Ši viešumo procedūra vykdoma pakartotinai ryšium su LR Teritorijų planavimo įstatymo 6str. 3d. nuostata, nurodančia, jog visuomenės pasiūlymus nagrinėja planavimo organizatorius, o ne planavimo iniciatorius ar rengėjas. Šiai viešinimo procedūrai teikiami plano sprendiniai yra papildyti bei pataisyti pagal suinteresuotos visuomenės anksčiau teiktas pastabas, jokie kitokie taisymai ar pildymai, su kuriais visuomenė nėra susipažinusi, nėra daryti.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

2019-09-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:306
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,5643 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-19

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0013:131
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pajiesio k.,
Žemės sklypo plotas, 2,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-09-17

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:129
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k.,
Žemės sklypo plotas, 0,9627 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:377
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k.,
Žemės sklypo plotas, 1,6435 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-13

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-09-25 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

2019-09-11

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
 Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-09-25 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

2019-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-20 įsakymu Nr. ĮS-718 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5260/0008:152, detaliojo plano koregavimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-09-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-09-09 įsakymas Nr. ĮS-1714 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-17 įsakymu Nr. ĮS-586 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., 391 skl, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Tauro g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:532.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-09-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-08-23 įsakymas Nr. ĮS-1612 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-09

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMU NR. TS-318 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., KARKAZŲ K., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0008:110 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ, ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., KARKAZŲ K.: ARTOJŲ G. 64, KADASTRO NR. 5260/0008:1075, KURIO PLOTAS: 0,2002 HA IR ŠILOJAUS G. 2, KADASTRO NR. 5260/0008:1076, KURIO PLOTAS 0,2125 HA
Planuojama teritorija: Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Artojų g. 64, kad. Nr. 5260/0008:1075, kurio plotas: 0,2002 ha ir Šilojaus g. 2, kad. Nr. 5260/0008:1076, kurio plotas 0,2125 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos, kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Neseckis, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo G.K., atstovaujamas Justinos Pliskauskienės (pagal Kauno miesto 19-ojo Notaro biuro 2019-07-24 įgaliojimą Nr. 19KU-2587).
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV  Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128, 8-686-66176,  el.p.: justina.kasyte@gmail.com; indre.satkute@gmail.com
Planavimo pagrindas: 2017 m. sausio 6 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-18 dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2017 m. vasario 1 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-172 dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo. 2017 m. vasario 8 d.  Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-136. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.
Esamos būklės analizės stadija, tyrimai – vertinamas planuojamas teritorijos užstatymas, inžineriniai tinklai, gatvės, želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai, nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės situacijos. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai – rengiama. Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas. Baigiamasis etapas - Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritoirjų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas; Tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Dviejų sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo sprendiniai neprieštarauja Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, patvirtintiems Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima nuo 2019-09-16 iki 2019-09-30 LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-59; interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., LT-53259, Kauno r. sav. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui, iniciatoriams, plano rengėjai aukščiau nurodytas adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamas raštas

Susisiekimo ir inz. infrastruktūros brėžinys

Sprendidimų brėžinys

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:370
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,8158 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5277/0005:161
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Valmantiškių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,6765 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:411
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.,
Žemės sklypo plotas, 0,7481 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:620
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k.,
Žemės sklypo plotas, 1,0412 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:384
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 1,4777 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:293
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6792 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:371
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6873 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-04 įsakymu Nr. ĮS-1258 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Povilo Revento g. 3, kadastro Nr. 5247/0009:675, Povilo Revento g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:679, Povilo Revento g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:680, Povilo Revento g. 1, kadastro Nr. 5247/0009:676, Povilo Revento g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:681, Povilo Revento g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:682, Povilo Revento g. 14, kadastro Nr. 5247/0009:683, Povilo Revento g. 16, kadastro Nr. 5247/0009:684, Povilo Revento g. 22, kadastro Nr. 5247/0009:637, Povilo Revento g. 24, kadastro Nr. 5247/0009:636, Povilo Revento g. 26, kadastro Nr. 5247/0009:635, Povilo Revento g. 28, kadastro Nr. 5247/0009:634, Povilo Revento g. 30, kadastro Nr. 5247/0009:633, Povilo Revento g. 40, kadastro Nr. 5247/0009:641, Povilo Revento g. 42, kadastro Nr. 5247/0009:642, Povilo Revento g. 44, kadastro Nr. 5247/0009:643, Povilo Revento g. 46, kadastro Nr. 5247/0009:644, Povilo Revento g. 48, kadastro Nr. 5247/0009:645, Povilo Revento g. 50, kadastro Nr. 5247/0009:646, Povilo Revento g. 52, kadastro Nr. 5247/0009:647, Povilo Revento g. 72, kadastro Nr. 5247/0009:655, Povilo Revento g. 74, kadastro Nr. 5247/0009:656, Povilo Revento g. 43, kadastro Nr. 5247/0009:158.
Planavimo iniciatorius –  J. J., R. J., UAB „Merseta“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-09-17 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymas Nr. ĮS-1673 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-09-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0008:839
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., *********
Žemės sklypo plotas, 1,5730 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:137
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Vigių k.,
Žemės sklypo plotas, 2,0110 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:394
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k., **********
Žemės sklypo plotas, 0,8432 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:734
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,4139 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:101
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 1,3561 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-09-02

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0006:699
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k.
Žemės sklypo plotas, 1,0908 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2019-08-30

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-115.
 

2019-08-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:689
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:686
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Digrių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0016:150
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.
Žemės sklypo plotas, 1,4829 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:935
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas, 2,4000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt

2019-08-22

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0009:448
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rinkūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5943 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu
https://www.zpdris.lt 

2019-08-21

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-197 (pakeistas 2006-03-01 įsakymu Nr. ĮS-214 ir 2016-03-17 įsakymu Nr. ĮS-214) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr.5233/0009:956 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058; Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas,  el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-906 (2019-05-17) ir Nr.ĮS-1034 (2019-06-03), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-575  (2019-05-06), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-197 (pakeistas 2006-03-01 įsakymu Nr. ĮS-214 ir 2016-03-17 įsakymu Nr. ĮS-214) patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr.5233/0009:1058. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų kadastro Nr.5233/0009:528, kadastro Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr.5233/0009:956 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
2) Sujungti žemės sklypus Inovacijų g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:1058 ir Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
3) Sumažinti kelio A6 apsaugos zoną iki 40m dydžio.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-09-02 d. iki 2019-09-13 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-309 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2019-08-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:518
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k., XXXXXXXX
Žemės sklypo plotas, 0,5775 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): koreguoti esamos ūkininko sodybos vietą (kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, patvirtintas 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 7KPĮ-19-(14.7.125.)).
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, koreguojant esamos ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt
 

2019-08-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:461
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 3,7221 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas.
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt

2019-08-12

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:431 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R.G. (privatus asmuo), adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS- 514 (2019-03-20), Nr. ĮS-663 (2019-04-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S - 467  (2019-05-13).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:431 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562, kurio plotas 0,1531 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas:
1.1. Padalyti žemės sklypą;
1.2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-08-22 d. iki 2019-09-04 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Lapių seniūnijos patalpose, A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno rajonas, ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 8 687 14585, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-266 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamas raštas
DP-sprendiniai

2019-08-07

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Maumedžių g. 2, kadastro Nr. 5250/0006:732.
Planavimo iniciatorius –  A. R. T.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-22 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymas Nr. ĮS-1452 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-08-06

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-25 įsakymu Nr. ĮS-1694 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:252 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 14, kadastro Nr. 5250/0011:1235 ir Kranto g. 16, kadastro Nr. 5250/0011:1236.
Planavimo iniciatoriai –  A. G., N. A. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymas Nr. ĮS-1453 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-08-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-201 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., kadastro Nr. 5260/0003:11, Ateities g. 1, kadastro Nr. 5260/0003:74, Ateities g. 2, kadastro Nr. 5260/0003:338, Ateities g. 7, kadastro Nr. 5260/0003:333, Ateities g. 9, kadastro Nr. 5260/0003:342, Ateities g. 11, kadastro Nr. 5260/0003:330, Ateities g. 13, kadastro Nr. 5260/0003:327, Ateities g. 15, kadastro Nr. 5260/0003:19, Ateities g. 17, kadastro Nr. 5260/0003:36, Ateities g. 19, kadastro Nr. 5260/0003:48.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Naujieji Karkazai“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-16 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
 1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-31 įsakymas Nr. ĮS-1433 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-08-0

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-08-19 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

2019-07-25

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., kadastro Nr. 5270/0010:358 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 32, kadastro Nr. 5270/0010:738,
Planavimo iniciatorius –  S. K.Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-08-08 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-25 įsakymas Nr. ĮS-1420 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-24

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu ĮS-1589 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:41, detaliojo plano koregavimas sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:932, kurio plotas 0,1209 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-125.
Planavimo iniciatorius – K.K. (Fizinis asmuo)
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija
Plano rengėjas - MANTAS ČEKAITIS, P.Plechavičiaus g. 22-22, Kaunas; tel.: 8 61516873, el. p.:3mantas3@gmail.com, atestato nr.  ATP-2066
Planuojama teritorija – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2
Planavimo uždaviniai ir tikslas - Koreguoti žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. , Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu ĮS-1589  su tikslu padalinti žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kitą.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2019-08-04 iki 2019-08-20 TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav. (vieša ekspozicija).
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2019-08-20, 11.00 val., Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

2019-07-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respubliko susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-11-24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu ir atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimą Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“ informuojame apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-19 įsakymu Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, faks. (8 37)  31 37 97, el. p. administracija@krs.lt), kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis (tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt) ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).
Planavimo tikslas – optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą iš ir į Kauno LEZ teritoriją, pagrįstai numatant teritorijas, kurioms būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav., tel. (8 37) 399 255) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-19-394).
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimas Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-19 įsakymas Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“

2019-07-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-10-09 įsakymu Nr. ĮS-1658 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen. Sausinės k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0010:141, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k., Tvenkinio g. 5, kadastro Nr. 5203/0010:194, kurio plotas 0,2303 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-08-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-18 įsakymas Nr. ĮS-1358 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-03 įsakymu Nr. ĮS-198 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Budrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:472, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen.: Naugardiškės k., Garliavos pl. 55, kadastro Nr. 5260/0001:472, kurio plotas 0,1664 ha, Teleičių k., Jazminų g. 2A, kadastro Nr. 5260/0001:542, kurio plotas 0,0521 ha, Teleičių k., Jazminų g. 2B, kadastro
Nr. 5260/0001:1089, kurio plotas 0,0829 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-08-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-12 įsakymas Nr. ĮS-1315 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-17

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
–Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt;
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.
Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos galima šiais adresais:
–UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt);
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė, tel. +370 5 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt.
Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos salėje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.,  2019 m. rugpjūčio 5 d. 1200 val.

2019-07-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiama Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 (pakeistas 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-77)  patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:959,  kadastro  Nr. 5233/0009:960, Inovacijų g. 11, kadastro Nr. 5233/0009:957, Inovacijų g. 9, kadastro  Nr. 5233/0009:958.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-07-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-15 įsakymas Nr. ĮS-1331 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-16

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiama Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-380 patvirtinto detaliojo plano korekcija žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:938, Industrijos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:939, Industrijos g. 6, kadastro Nr. 5233/0009:940, Industrijos g. 8, kadastro Nr. 5233/0009:941, Industrijos g. 10, kadastro Nr. 5233/0009:942.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-07-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-15 įsakymas Nr. ĮS-1330 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

2019-07-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-15 įsakymu Nr. ĮS-1332 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-150.

2019-07-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-09 įsakymu Nr. ĮS-1280 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu
Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-149.

2019-07-15

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento), koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-09 įsakymu Nr. ĮS-1280 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu
Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro
Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-149

2019-07-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. ĮS-1185 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen. Šlienavos k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0010:290, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.: Girios g. 4, kadastro Nr. 5280/0010:771, kurio plotas 0,0840 ha, Girios g. 6, kadastro Nr. 5280/0010:340, kurio plotas 0,0966 ha, Girios g. 8, kadastro Nr. 5280/0010:207, kurio plotas 0,0966 ha ir kadastro
Nr. 5280/0010:769, kurio plotas 0,1048 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-18 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-04 įsakymas Nr. ĮS-1245 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

2019-07-04

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymu Nr. ĮS-230 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Rinkūnų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:410, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k.,
Ryto g. 6A, kadastro Nr. 5260/0009:522, kurio plotas 0,1504 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-18 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-28 įsakymas Nr. ĮS-1217 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:945, Terminalo g. 10, kadastro
Nr. 5233/0009:741, kadastro Nr. 5233/0009:512, kadastro Nr. 5233/0009:522, kadastro Nr. 5233/0009:525, kadastro Nr. 5273/0007:184, kadastro Nr. 5273/0007:185, kadastro Nr. 5233/0009:600, kadastro
Nr. 5233/0009:742, kadastro Nr. 5233/0009:892, kadastro Nr. 5233/0009:989 ir kadastro
Nr. 5233/0009:990, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Ryternos g. 2, kadastro Nr. 5233/0009:108, Ryternos g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:247 ir Industrijos g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:371.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-06-19 įsakymas Nr. ĮS-1149 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-19

 

 

 

DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS
Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – ŽPVP projektas).
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, el. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644,
el. paštas: ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.
Dėl atliekamų kadastrinių matavimų
Pagal parengto Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas) sprendinius ir parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos sprendinius (adresas internete www.kelprojektas.lt – „Naujienos“), žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto metu reikia nustatyti žemės sklypų ribas ir atlikti dalijamų (į visuomenės poreikiams paimamą ir savininkui liekančią žemės sklypo dalis) žemės sklypų kadastrinius matavimus.
Dėl atliekamo turto vertinimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypui, kuris visas arba jo dalis paimama visuomenės poreikiams, projekto rengimo metu, bus parengta turto vertinimo ataskaita.
Turto vertinimo darbus planuojama vykdyti 2019 m. birželio mėn. – 2019 m. rugpjūčio mėn.
Paimant žemės sklypą (ar jo dalį) visuomenės poreikiams savininkui atlyginama ne tik už žemę, bet ir paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti faktiniai savininko ar kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių paėmimo visuomenės poreikiams. Todėl prašome iš anksto pasiruošti dėl nuostolių, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (jei tokie yra) aprašymą bei juos įrodančius dokumentus ir nuomos sutartį, jei sklypas išnuomotas, o sutartis įregistruota VĮ „Registrų centras“.
Dėl supažindinimo su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu
Informaciją apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija bus pateikiama atskiru pranešimu.
Supažindinimas su parengtu žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu ir turto vertinimo ataskaitomis numatomas 2019 m. spalio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn.
Dėl išsamesnės informacijos prašome teirautis Projekto rengėjo.

 

 

 

2019-06-14

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-11-22 sprendimu Nr. TS-434 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen. Raudondvario k. žemės sklypo suformavimo tarp J. Naujalio, S. Nėries ir Atgimimo gatvių, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Nėries g. 9, kadastro Nr. 5270/0013:11, kurio plotas 1,2803 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-07-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 įsakymas Nr. ĮS-1104 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-14

 

 

 

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Compus“, reg. adr. Vaičaičio g. 21-4, LT-50284 Kaunas, koresp. adr.: Raudondvario pl. 131B, LT-47191 Kaunas; tel. 8 687 45757, el. p. valdas.jazbutis@acme.lt
PAV dokumentų rengėjas – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT–08105 Vilnius; tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt, www.bpimone.lt
Planuojama ūkinė veikla – Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno rajono savivaldybė, Lapių seniūnija, Drąseikių kaimas.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:
Kauno rajono savivaldybės administracija (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 30 55 03, el. p. info@krs.lt);
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, LT-44156, Kaunas, Tel. (8 37) 33 16 88, el. p. kaunas@nvsc.lt);
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2, LT-44294 Kaunas, tel. 8 (37) 37 23 37, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius (Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt);
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, Tel. (8 5) 23 32 889, el. p. lgt@lgt.lt).
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, Tel. (8 5) 272 32 84, el. p. vstt@vstt.lt).
Ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 7) 06 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt).
Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo š. m. birželio 18  d. iki liepos 17 d.;
UAB „Compus“, Raudondvario pl. 131B (III aukštas), LT-47191 Kaunas; mob. tel. 8 687 45757, darbo dienomis (9-16 val);
UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT–08105 Vilnius, mob. tel. 8 662 38817, darbo dienomis (9-16 val);
Lapių seniūnijoje, A. Merkio g. 1, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav., LT-54434 darbo dienomis (Pir.-Ket.8:00 -12:00  ir 12:45-17:00 val, Pen 8:00-12:00  ir 12:45-15:45 val).
PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų rengėjo interneto tinklalapyje: www.bpimone.lt
Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyks 2019 m. liepos d. 17 d. 18 val. Lapių seniūnijos patalpose, A. Merkio g., Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav.
Iki viešo susirinkimo dienos pasiūlymus raštu, elektroniniu paštu ir telefonu galima pateikti:
UAB GIK, Konstitucijos pr. (A koresp. 235 kab.), LT–08105, Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt (darbo dienomis, 9–16 val.).
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai (aukščiau nurodytais kontaktais).

 

 

 

2019-06-06

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:510
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5014 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

 

 

 

2019-06-05

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:489 ir kadastro Nr. 5227/0003:490.
Planavimo iniciatorė – UAB „PROINVEST EUROPE“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti iki 2019-06-19 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1023 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-06-04

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:709
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6654 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu

 

 

 

2019-05-28

 

 

 

Informuojame apie parengtą 3341kv. m. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Kadagių Slėnio g.70, Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.
Planavimo tikslas – Naujo kitos paskirties valstybės žemės sklypo, po esamais pastatais Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k., Kadagių Slėnio g.70, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo iniciatorius – Ona Kriogienė.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2019 m. II-IV ketv.
Plano rengėjas: Matininkas Valdemaras Kučinskas, Geležinio Vilko g.2-1, Kaunas, tel. 8 676 66660 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Planavimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2015-01-29 įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-106.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2019 m. birželio mėn. 03 d. iki birželio mėn. 17d. Projekto vadovas Valdemaras Kučinskas. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno rajono savivaldybės administracijai : ne vėliau iki 2019 m. birželio mėn. 17d.

 

 

 

2019-05-22

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:448
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Novos k.
Žemės sklypo plotas, 0,6654 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-05-20

 

 

 


Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - TIPK taisyklės) 71 punktu informuojame, kad gauta UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos šen., Kauno r.,
paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimui gauti (toliau - Paraiška).
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra), kaip institucija, priimanti sprendimą dėl leidimų išdavimo ir pakeitimo, pateikia TIPK taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją apie gautas paraiškas TIPK leidimams gauti/pakeisti (toliau - Pranešimas).
Informuojame, kad Pranešimas taip pat paskelbtas Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, rubrikoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02): http://gamta.lt/cms/index?rubricld=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586. Pažymime, kad pagal TIPK taisyklių 73 punktą, pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos turinio ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo turite pateikti Agentūrai per 7 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo.
Prašytume informaciją apie gautą paraišką TIPK leidimui gauti paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje.
PRIDEDAMA:
1. Pranešimas apie paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti
2. Elektroninis paraiškos variantas

 

 

 

2019-05-17

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-197, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtintų detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:1058 ir Inovacijų g. 7, kadastro Nr. 5233/0009:39.
Planavimo iniciatorė –  KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-06-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-17 įsakymas Nr. ĮS-906 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-05-14

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46, ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5247/0006:45, kad. Nr. 5247/0006:46, kad. Nr. 5247/0006:132 Kampiškių k.,  Alšėnų sen., Kauno r. sav.  Plotas apie 97785 m2 .
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB “Wellman”.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas,                           el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-522 (2019-03-20) ir Nr.ĮS-367 (2019-02-24), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-274 (2019-03-25), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:                                                                                                                              1)Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kam-piškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, deta-liojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0006:45, ka-dastro Nr. 5247/0006:46, ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
2) Sujungti žemės sklypus kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
3) Sujungtam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
4) Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą/-us - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-05-22 d. iki 2019-06-04 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Alšėnų seniūnijos patalpose Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen. ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-19-141.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys (1)
Brėžinys (2)

 

 

 

2019-05-09

 

 

 

Informuojame apie rengiamą 2014-02-27 Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-103 patvirtinto Kauno r.sav. Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k. sklypų kad.Nr.5283/0004:262, 5283/0004:141, 5283/0004:264, 5283/0004:384 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose 5283/0004:828, 5283/0004:830, 5283/0004:831.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5283/0004:828 (Pelėdų g. 15, Romainių Kaimelės k.), 5283/0004:830 (Pelėdų g. 16, Romainių Kaimelės k.), 5283/0004:831 (Pelėdų g. 17, Romainių Kaimelės k.).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503 www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: J.M. ir K.B. (privatūs asmenys).
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-2068 (2018-11-19), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1168 (2018-12-31), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-2234 (2018-12-10).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Žemės sklypus, kadastro Nr. 5283/0004:828, kadastro Nr. 5283/0004:830, kadastro Nr. 5283/0004:831, sujungti, padalinti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-05-20 d. ryto iki 2019-05-31 d. pabaigos imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-7), Kauno rajono savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Užliedžių seniūnijos patalpose Ledos g. 2, Užliedžių k. ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837.
Pasiūlymus dėl planavimo ir parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-05-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

 

 

 

Dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0010:198
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių  sen., Jaučakių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5661 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-05-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-05-07

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5260/0009:187, Stadiono g. 2, Rinkūnų k., Garliavos sen., Kauno r. sav.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503 www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB "Garlita" įgaliota UAB "Mtarch".
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-293 (2019-02-14), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-195 (2019-03-12), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-432 (2019-03-05).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą;
Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-05-20 d. ryto iki 2019-05-31 d. pabaigos imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-115), Kauno rajono savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Garliavos seniūnijos patalpose Vytauto g. 62, Garliava ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837.
Pasiūlymus dėl planavimo ir parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-05-31 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys (1)
Pagrindinis brėžinys (2)
Inžinerinių tinklų schema
Gaisrų gesinimo schema
Gretimo užstatymo schema
Transporto judėjimo schema

 

 

 

2019-05-07

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. ĮS-444 patvirtinto Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: žemės sklypų, kadastro Nr. 5273/0007:182, kadastro Nr. 5273/0007:183, kadastro Nr. 5273/0007:187, kadastro Nr. 5273/0007:188, kadastro Nr. 5273/0007:191, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k.: Dvaro g. 1, kadastro Nr. 5273/0007:182, Dvaro g. 55, kadastro Nr. 5273/0007:183, Dvaro g. 47, kadastro Nr. 5273/0007:184, Tvenkinio g. 14, kadastro Nr. 5273/0007:185, Tvenkinio g. 2, kadastro Nr. 5273/0007:186, Tvenkinio g. 3, kadastro Nr. 5273/0007:187, Liepų g. 11A, kadastro Nr. 5273/0007:188,  ir Sandėlių g. 2B, kadastro Nr. 5273/0007:191.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-05-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-05-06 įsakymas Nr. ĮS-789 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-05-02

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1278 patvirtinto Kauno r. sav., Neveronių sen. Pabiržio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0016:614, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.: Miškininkų g. 1, kadastro Nr. 5233/0016:1381, kurio plotas 0,2546 ha, Miškininkų g. 3, kadastro Nr. 5233/0016:1378, kurio plotas 0,2082 ha, Miškininkų g. 5, kadastro Nr. 5233/0016:1380, kurio plotas 0,2008 ha ir Miškininkų g. 7, kadastro Nr. 5233/0016:1379, kurio plotas 0,1667 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-05-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymas Nr. ĮS-724 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-05-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0011:305
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl.
Žemės sklypo plotas, 1,9622 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-05-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-30

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav.,     Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr.5217/0012:642, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127, kurio plotas 0,1778 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R.B. (privatus asmuo), adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. Nr. ĮS- 433 (2019-03-05), Nr. ĮS-558 (2019-03-26) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. Nr. S- 296 (2019-03-29), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypą padalyti  į du ar daugiau žemės sklypų. Nustatyti    teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-05-09 iki 2019-05-22 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Domeikavos seniūnijos patalpose (adresas: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-19-149) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-04-30

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-150.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2019-01-09 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:1252;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymu Nr. ĮS-420 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. 2019-03-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-241. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 Įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2019-05-20 iki 2019-06-03 Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-19-150) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-04-18

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. ĮS-2214 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., Ramunių g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:554 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr. 5260/0001:1697, Ramunių g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:1700
Planavimo iniciatoriai –  I. J., L. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-05-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymas Nr. ĮS-705 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-04-17

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.,
žemės sklypų: kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:823, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymu Nr. ĮS-711 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:823, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-483.

 

 

 

2019-04-12

 

 

 

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-11 įsakymu Nr. ĮS-992 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., kadastro Nr. 5247/0012:391 ir kadastro Nr. 5247/0012:393 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliava., Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524, kurio plotas 0.1354 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-19-44.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliava., Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524, kurio plotas 0.1354 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-14 įsakymas Nr. ĮS-2260 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai:  pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliava, Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius:  A. Š. - pagal 2019-01-25 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-53 (TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 (>5 darbo dienos): Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2019-05-07, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Spendinių brėžinys
Inž. komunikacijų schema

 

 

 

2019-04-09

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:496
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5056 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-09

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:338
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k.
Žemės sklypo plotas, 2,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-05

 

 

 

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KADASTRINIS NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KADASTRINIS NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KADASTRINIS NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KADASTRINIS NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KADASTRINIS NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE KAŠTONŲ G. 45 (KAD.NR.:5250/0006:1339) IR KAŠTONŲ G. 47 (KAD.NR.:5250/0006:1338), NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2018-10-04 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1798 ir 2018-11-05 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1986, 2018-12-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1114.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai - Gintaras Pauža ir Algė Paužienė.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, at. Nr. ATP 1228.
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad.Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad.Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad.Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad.Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių G. 5K (kad.Nr. 5250/0006:356) detalųjį planą, patvirtintą 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47: sujungti įregistruotus žemės sklypus Kaštonų g. 45 ir 47, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-04-12 iki 2019-04-26 (10 darbo dienų) galima: LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-18-643), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune, Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav. ir pas detaliojo plano rengėją Raguvos g. 4, Kaune. Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2019-04-12 iki 2019-04-26 imtinai vyks Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:1266
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų  sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 1,1878 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0011:737
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Sergeičikų I k.
Žemės sklypo plotas, 1,2500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5277/0004:56
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių  sen., Zauniškių k.
Žemės sklypo plotas, 2,7327 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0005:121
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių  sen., Ražiškių k., XXXXXX
Žemės sklypo plotas, 5,0712 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

 

 

 

2019-04-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0014:130
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Krušinskų k.
Žemės sklypo plotas, 7,2486 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 

 

 

 

2019-04-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:1071
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-04-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-28

 

 

 

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KADASTRINIS NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KADASTRINIS NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KADASTRINIS NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KADASTRINIS NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KADASTRINIS NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE KAŠTONŲ G. 45 (KAD.NR.:5250/0006:1339) IR KAŠTONŲ G. 47 (KAD.NR.:5250/0006:1338), NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU PRADEDAMO RENGTI PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2018-10-04 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1798 ir 2018-11-05 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1986, 2018-12-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1114.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai - Gintaras Pauža ir Algė Paužienė.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, at. Nr. ATP 1228.
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad.Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad.Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad.Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad.Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių G. 5K (kad.Nr. 5250/0006:356) detalųjį planą, patvirtintą 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47: sujungti įregistruotus žemės sklypus Kaštonų g. 45 ir 47, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-18-643) .
Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo projekto sprendiniais, viešos ekspozicijos laiką ir vietą bei galimybes reikšti pasiūlymus dėl projekto sprendinių informuosime atskiru pranešimu.

 

 

 

2019-03-22

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav. Alšėnų sen. Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444, detalųjį planą.

 

 

 

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-21 įsakymu Nr. ĮS-534 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav. Alšėnų sen. Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

 

 

 

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-495.

 

 

 

2019-03-22

 

 

 

Informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektui.
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, atsakingas asmuo Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt. AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, e. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 110053842, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.
1.Dėl parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas vykdomas šiais etapais:
I etapu – Projekto rengėja parengė vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, kad būtų užtikrintas susisiekimas su žemės sklypais.
II etapu – vadovaujantis 2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 31 patvirtinto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo planu, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt, dokumento registracijos numeris T00079723), Projekto rengėja rengs žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, kurio metu bus nustatytas tikslus paimamos žemės plotas ir suformuoti žemės sklypai vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai. Planuojama darbų pradžia 2019 m. II ketvirtis.
2.Dėl susipažinimo su parengtais automobilių kelių rekonstrukcijos ir statybos projektiniais pasiūlymais:
Apie parengtus vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus viešai paskelbta:
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“:
–Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt.
Informacinis susirinkimas su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis įvyks Neveronių seniūnijos patalpose, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. 54486, 2019 m. balandžio 4 d. 18 val.
Teikti pasiūlymus dėl parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų Projektą įgyvendinančios institucijos arba Projekto rengėjo atsakingiems asmenims galima iki viešo svarstymo su visuomene laikotarpio pabaigos, t.y. organizuojamo informacinio susirinkimo su žemės sklypų savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

 

 

 

2019-03-21

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 įsakymu TS-29 patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Žemdirbių g. 6, kadastro Nr. 5240/0011:562
Planavimo iniciatorė –  R. G.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-04-04 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-20 įsakymas Nr. ĮS-514 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:807
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Papiškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9500 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-18

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr.5247/0007:230 ir kadastro Nr. 5247/0007:231, detaliojo plano keitimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:230, kurio plotas 1,9886 ha, kadastro Nr. 5247/0007:231, kurio plotas 2,0000 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-11-15 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-2053, 2018-12-07 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1100 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-11-30 įsakymu Nr. ĮS-2168 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, t.y.: pakeisti žemės sklypo Kauno r.sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:491, kurio plotas 1,3114 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir jį sujungti su sklypais kadastro Nr. 5247/0007:230 ir 5247/0007:231 į vieną sklypą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 8 614 05148.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Hidraulit”, įm.k. 301430538, pagal įgaliojimą atstovaujama Tomo Labanausko, Gedimino g. 46-4, Kaunas, el.p.:t.labanauskas@etapas.lt, tel.:8 614 14984.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks balandžio 10 d. 17.30 val. adresu Gedimino g. 46-4, Kaune. Susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2019 m. kovo 27 d. iki balandžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės ir Alšėnų seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-629). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos.
Aiškinamas raštas
Brėžinys

 

 

 

2019-03-15

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono valdybos 2002-10-15 sprendimu Nr. 291 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k. skl. Nr. 167, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Naujakurių g. 9, kadastro Nr. 5260/0010:167, kurio plotas 0,4955 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-29 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymas Nr. ĮS-430 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-14

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimu Nr. TS-29 patvirtinto Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5267/0007:6, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k., Draugų g. 17, kadastro Nr. 5267/0007:144, kurio plotas 0,5745 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-22 įsakymas Nr. ĮS-360 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-14

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:387
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Rupinų k.
Žemės sklypo plotas, 2,1128 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-14

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-16 įsakymu Nr. ĮS-622 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0011:120, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-03-13 įsakymas Nr. ĮS-464 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-08

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09-10 įsakymu ĮS-1117 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Slėnio g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:570.
Planavimo iniciatorius –  A. B.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-03-25 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymas Nr. ĮS-431 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:636
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Riogliškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,3258 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:217
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių  sen., Tvarkiškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5538 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-03-07

 

 

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-52-17-382.
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, faks.:  (8 5) 212 7941; el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2019-03-18 iki 2019-03-29 galima:
•Kauno rajono savivaldybės administracijos, Aplinkos skyriuje, 219 kab. (Savanorių pr. 276, Kaunas) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Egidijus Katilius 8 686 52 5236) ir internetiniame puslapyje www.krs.lt;
•Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);
•LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-17-382);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-52-17-382) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

 

 

 

2019-03-07

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0012:642, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Bažnyčios g. 32, kadastro Nr. 5217/0012:1127.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-03-05 įsakymas Nr. ĮS-433 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-03-05

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimu Nr. TS-352 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., kadastro Nr. 5233/0009:475 ir kadastro Nr. 5233/0009:476 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949, plotas 0,6951 ha.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949, plotas 0,6951 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Tesko“, adresas korespondencijai: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-651 (2018-03-29) ir Nr.ĮS-817 (2018-04-27), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-429 (2018-04-30), planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimu Nr. TS-352 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.,  kadastro Nr. 5233/0009:475 ir kadastro Nr. 5233/0009:476 detaliojo pla-no koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949, plotas 0,6951 ha.
2) Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0009:949 naudojimo būdo keitimas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.
3) Žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0009:949 ir Nr. 5233/0009:553 sujungimas
4) Servitutų nustatymas/naikinimas/keitimas.
5) Tvarkymo ir naudojimo rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas.
6) Valstybinės reikšmės kelio A6 apsaugos zonos sumažinimas iki (pagal galimybes) ~30m nuo kelio briau-nos.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-03-15 iki 2019-03-29 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose (adresas: Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-215) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Brėžinys

 

 

 

2019-03-05

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:65
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 1,6540  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-02-28

 

 

 

Informuojame, dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
2019 m. vasario 26 d. Nr. 11-19
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2
dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Karjerų linija“ 2019—02-21
prašymą, nusprendžiu
pradėti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies
naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Karjerų linija“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių
iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių savivaldybių bei asmenų, valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos
tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17—7p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo
planas, UAB „Karjerų linija“ 2019—02—21 prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019—03-14 Lietuvos
geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT“-03123 Vilnius) iki 2019-03-14.
Sprendimas dėl Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies
naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-03-18.

 

 

 

2019-02-27

 

 

 


Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0188
Žemės sklypo adresas-Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas-0,6447 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Justina Stankienė
Aiškinamasi raštas

 

 

 

Sprendiniai

 

 

 

2019-02-27

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. Dl-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Karjerų linija“ 2019-02-21 prašymą, nusprendžiu
pradėti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Karjerų linija“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-7p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Karjerų linija“ 2019-02-21 prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-03-14 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-03-14.
Sprendimas dėl Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-03-18.

 

 

 

2019-02-26

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-478 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0006:45, kadastro Nr. 5247/0006:46 ir kadastro Nr. 5247/0006:132.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-02-24 įsakymas Nr. ĮS-367 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-21

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-16 įsakymu ĮS-1589 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:41, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Tulpių g. 2, kadastro Nr. 5233/0011:932.
Planavimo iniciatoriai –  L. K., K. K.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-03-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-20 įsakymas Nr. ĮS-338 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-19

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:358, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 28, kadastro Nr. 5270/0010:737.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-02-15 įsakymas Nr. ĮS-307 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-15

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr. 309 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., skl. Nr. 187, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Stadiono g. 2, kadastro Nr. 5260/0009:187.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-03-02 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-02-14 įsakymas Nr. ĮS-293 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-14

 

 

 


Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“, kuriuo nusprendžiama pradėti rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ąjį keitimą ir nustatomi planavimo tikslai.
Su Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-02-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10, (8 37) 305 579 ir (8 37) 30 55 14).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

 

 

 

2019-02-14

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-31 įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:273, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gėlių g. 38A, kadastro Nr. 5233/0011:1252, kurio plotas 0,0815 ha.
Planavimo iniciatoriai – S. U. ir J. U. (duomenys neskelbiami).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2019-02-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-04 įsakymas Nr. ĮS-208 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-02-11

 

 

 

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-52-18-414.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen. Tvarkiškių k., 248, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. ĮS-1383 detaliojo plano keitimas.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai uždaviniai:
1. Pakeisti žemės sklypo Kauno raj. sav., Garliavos sen., Tvarkiškių k., Šilo g. 14, kadastro Nr. 5227/0002:317, kurio plotas 0.9789 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį padalyti;
1.1. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kitą.
Planavimo organizatorius:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis.
Teritorijų planavimo dokumento iniciatoriai:
Privatūs asmenys, pagal 2018-08-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-767. Detaliojo plano rengimo procese TPD iniciatorių TPDRIS atstovauja proj. vadovė Rasa Pečiulienė.
Plano rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, projekto vadovė Rasa Pečiulienė (kv. a. A775), el. p.: rasa@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2019-02-12 iki 2019-03-12 (20 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno raj. savivaldybės administracijos tinklalapyje www.krs.lt, Kauno raj. savivaldybės Garliavos apylinkių seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavos mst., teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo susirinkimas 2019-03-12, 12 val. plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo dokumento galima teikti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD planavimo organizatoriui ir TPD iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, t. y. iki 2019-03-12.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Inžinerinių tinklų brėžinys

 

 

 

2019-01-31

 

 

 

INFORMACIJA APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI
Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019-01-31 raštu, Nr. ĮS – 188 pritarė „Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ esamos būklės analizei ir koncepcijai.
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt. Informaciją apie projektą teikia: Egidijus Katilius, tel. (8 686 52536), el. p. egidijus.katilius@krs.lt
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas      (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.
Su esamos būklės analizės ir koncepcijos dokumentacija galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:403
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario  sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 1,0678  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-02-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:95
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Braziūkų k.
Žemės sklypo plotas, 2,1347  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-02-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: ka-dastro Nr.5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimas žemės skly-pe Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro  Nr. 5233/0009:823.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro  Nr. 5233/0009:823, kurio plotas 0,6950 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1687 (2018-09-14) ir Nr.ĮS-1564 (2018-08-23), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-855 (2018-09-21).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr.5233/0009:823 padalinimas į du ar daugiau sklypų. Teritorijos nau-dojimo reglamento/-ų - teritorijos naudojimo tipo ir kitų, nustatymas.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-02-04 iki 2019-02-15 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose (adresas: Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-483) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
Inžinerinių tinklų schema

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.  5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194  detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2N, kadastro Nr.  5250/0006:717.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel.: 837 305 510; el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Timėjas”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1655 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-921 (2018-10-16), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1833 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.  5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194, detaliojo plano sprendinius:
1.Žemės sklypą, kadastro Nr. 5250/0006:717, padalyti į du ir daugiau  atskirų sklypų;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-02-04 iki 2019-02-15 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Ringaudų seniūnijos patalpose (adresas: Studentų g. 3, Akademijos mstl.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), iniciatorius atstovaujančios UAB „MTARCH“ patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-536) ir Kauno r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.    Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-01-28

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, kurio plotas 0,1456 ha, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448, kurio plotas 0,1452 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (837) 305 584; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Namas LT”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1654 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-910 (2018-10-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1830 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, kurio plotas 0,1456 ha, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448, kurio plotas 0,1452 ha:
1.Padalyti žemės sklypus;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita;
3.Nustatyti teritorijos užstatymo tipą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-02-04 iki 2019-02-15 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Alšėnų seniūnijos patalpose (adresas: Žiedo g. 2, Mastaičių k.), Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas), iniciatorius atstovaujančios UAB „MTARCH“ patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-526) ir Kauno r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Inžinerinių tinklų schema
Servitutų schema
Gaisrų gesinimo schema
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-01-18

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono valdybos 2002-08-27 sprendimu Nr. 231 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:53, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-10 įsakymu Nr. 1260 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0007:47 ir Nr. 5203/0007:54, detaliųjų planų koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., kadastro Nr. 5203/0007:153, Industrijos Parko g. 1 kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Industrijos Parko g. 3 kadastro Nr.5203/0007:53 (toliau – Detalus planas).
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Lietuvos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt:
Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-465; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-370; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-371(toliau - TPDRIS).
Planavimo iniciatorius –UAB „Dojus invest“, įm. k. 304695673. Pagal įgaliojimą Vaidas Navackas (UAB „Geometra“), tel. 8 682 14265 el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265, el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g.
1.Kad. Nr. 5203/0007:48, Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g. 1.
2.Kad. Nr. 5203/0007:53, Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g. 3.
3.Kad. Nr. 5203/0007:153, Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5203/0007:153, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir kadastro Nr. 5203/0007:53, į vieną, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮS-1128 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – SPAV Atranka atliekama, vadovaujantis planavimo organizatoriaus nurodymu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-52-18-346; K-VT-52-18-370; K-VT-52-18-371). Visą informaciją teikia organizatorius ir plano rengėjas.
Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, teritorijų planavimo dokumento rengėją ir TPDRIS.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-02-04 iki 2019-02-19 Babtų seniūnijos patalpose ( Nevėžio g. 3, Babtai, Babtų sen., LT-54331 Kauno r. Tel.: +370 37555223), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503) ir TPDRIS.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2019-01-18

 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE STARTEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTĄ
Plano pavadinimas - Kauno rajono valdybos 2002-08-27 sprendimu Nr. 231 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:53, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-10 įsakymu Nr. 1260 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0007:47 ir Nr. 5203/0007:54, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., kadastro Nr. 5203/0007:153, Industrijos Parko g. 1 kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Industrijos Parko g. 3 kadastro Nr.5203/0007:53 (toliau - detalusis planas)
Planavimo iniciatorius –UAB „Dojus invest“, įm. k. 304695673. Pagal įgaliojimą Vaidas Navackas (UAB „Geometra“), tel. 8 682 14265 el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265, el. paštas vaidas.navackas@geometra.lt.
Plano rengimo pagrindas:
•2018-06-13 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1128 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“,
•2018-06-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-646;
Detaliojo plano uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5203/0007:153, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir kadastro Nr. 5203/0007:53, į vieną, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planuojama teritorija:
Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., Industrijos parko g.
Atrankos atlikimo tikslai:
•nustatyti, ar plano įgyvendinimas gali daryti reikšmingas neigiamas pasekmes aplinkai;
•nustatyti, ar strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra privalomas detaliajam planui;
•numatyti neigiamų pasekmių prevencijos ir išvengimo priemones.
Priimtas sprendimas – 2019 sausio 7 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. SD-43 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV atrankos dokumentu galima pas planavimo organizatorių ir plano rengėją.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir / ar plano rengėjui raštu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Lietuvos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt: Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-465; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-370; Nr. TPD Nr. K-VT-91-18-371

 

 

 

2019-01-18

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:463
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8856 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-17

 

 

 

Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelio išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo trasą;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
3. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
4. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
•nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
•Birštono (interneto svetainė: www.birstonas.lt);
•Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);
•Kaišiadorių rajono (interneto svetainė: www.kaisiadorys.lt);
•Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);
•Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);
•Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);
•Prienų rajono (interneto svetainė: www.prienai.lt);
•Raseinių rajono (interneto svetainė: www.raseiniai.lt).
Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.
Dokumentai

 

 

 

2019-01-17

 

 

 

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO GINĖNŲ KAIME, LAPIŲ SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONE, SKLYPO KADASTRINIS NR .: 5240/0009:278, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2005 M. LAPKRIČIO 03 D. SPRENDIMU NR. TS-220, KOREKTŪRA IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS
LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje,
projekto Nr.: K-VT-52-17-340
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 31 d. įsakymas Nr. ĮS-1059, dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;
Planavimo iniciatoriai – UAB „AML prekyba“ įm. kodas 302601910, atstovaujama direktorės Milenos Lapajienės, adresas 9-ojo Forto g. 47, Kaunas, Tel. 868584849.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos,
kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Neseckis, veikiantis
pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Plano rengėja - UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114 kab., Kaunas, LT-48402, PV  Justina Pliskauskienė, Tel. 865271128, justina.kasyte@gmail.com
Detaliojo plano rengimo tikslas - pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, į  komercinės paskirties objektų teritorijas;
- koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-01-25  iki 2019-02-08  (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių  pr.  371, Kaunas; Lapių seniūnijoje, Merkio g. 1, Lapių mstl., Lapių sen., Kaunas, LT-54434 ir rengėjos – UAB “Polilinija“   patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 

 

 

2019-01-15

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, kurio plotas 0,1456 ha, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448, kurio plotas 0,1452 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (837) 305 584; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Namas LT”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1654 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-910 (2018-10-11), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1830 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. ĮS-1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, kurio plotas 0,1456 ha, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448, kurio plotas 0,1452 ha:
1.Padalyti žemės sklypus;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita;
3.Nustatyti teritorijos užstatymo tipą.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-01-24 iki 2019-02-06 imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-526) ir Kauno r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasi raštas
Inžineriniu tinklų schema
Gaisrų gesinimo schema
Pagrindinis brėžinys
Servitutų schema

 

 

 

2019-01-17

 

 

 

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO GINĖNŲ KAIME, LAPIŲ SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONE, SKLYPO KADASTRINIS NR .: 5240/0009:278, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2005 M. LAPKRIČIO 03 D. SPRENDIMU NR. TS-220, KOREKTŪRA IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS
LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, projekto Nr.: K-VT-52-17-340
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 31 d. įsakymas Nr. ĮS-1059, dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;
Planavimo iniciatoriai – UAB „AML prekyba“ įm. kodas 302601910, atstovaujama direktorės Milenos Lapajienės, adresas 9-ojo Forto g. 47, Kaunas, Tel. 868584849.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos,
kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Neseckis, veikiantis
pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Plano rengėja - UAB „Polilinija“, Neries krant. 16-114 kab., Kaunas, LT-48402, PV  Justina Pliskauskienė, Tel. 865271128, justina.kasyte@gmail.com
Detaliojo plano rengimo tikslas - pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, į  komercinės paskirties objektų teritorijas;
- koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-01-25  iki 2019-02-08  (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, bei interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių  pr.  371, Kaunas; Lapių seniūnijoje, Merkio g. 1, Lapių mstl., Lapių sen., Kaunas, LT-54434 ir rengėjos – UAB “Polilinija“   patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 

 

 

2019-01-14

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: kadastro Nr.5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro  Nr. 5233/0009:823.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro  Nr. 5233/0009:823, kurio plotas 0,6950 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr.ĮS-1687 (2018-09-14) ir Nr.ĮS-1564 (2018-08-23), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.S-855 (2018-09-21).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr.5233/0009:823 padalinimas į du ar daugiau sklypų. Teritorijos nau-dojimo reglamento/-ų - teritorijos naudojimo tipo ir kitų, nustatymas.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2019-01-17 d. iki 2019-01-31 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-483 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

 

 

 

2019-01-14

 

 

 

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės Kvesų smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Kvesų telkiniai“ (į. k. 304836113); adresas - Ąžuolų g. 3C, Ramučių k., LT-54464 Kauno r. sav., mob. tel.: 8 686 23788, direktorius – Viktoras Veiverys, el. p.: viktoras@naujienosparkas.lt
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Kauno rajono Kvesų smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.  
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kvesų smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Kvesų telkiniai“ adresu Ąžuolų g. 3C, Ramučių k., LT-54464 Kauno r. sav., mob. tel.: 8 686 23788, direktorius – Viktoras Veiverys, el. p.: viktoras@naujienosparkas.lt ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

 

 

 

2019-01-11

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:471
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9537 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-11

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:188
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario  sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6447 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-10

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:402
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario  sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 5,7000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:194
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio  sen., Papiškių k., XXXXX
Žemės sklypo plotas, 5,7878 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2019-01-07

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444. (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-495.
Planavimo iniciatoriai –Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716 (Pagal 2018-07-19 Įgaliojimą).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, architektas Vaidas Navackas (ATP1701), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: +370 657 71999, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija - Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1. Žemė sklypą, kadastro Nr. 5247/0012:444, padalyti į tris sklypus;
2. Nustatyti 1 punkte įvardytos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis:     Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-25 įsakymu Nr. ĮS-1742 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. 2018-10-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-881. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 Įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3) detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444 darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2019-01-21 iki 2019-02-04 Alšėnų seniūnijos patalpose (Žiedo 2, Mastaičių k., Kauno rajonas), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-495) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2019-01-07

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-11 įsakymu Nr. ĮS-992 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., kadastro Nr. 5247/0012:391 ir kadastro Nr. 5247/0012:393, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliava, Vakarinė g. 49, kadastro Nr. 5223/0011:524.
Planavimo iniciatorius –  A. Š.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019-01-18 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-14 įsakymas Nr. ĮS-2260 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2019-01-03

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.  5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194  detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2N, kadastro Nr.  5250/0006:717.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel.: 837 305 510; el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Timėjas”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1655 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-921 (2018-10-16), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1833 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr.  5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194, detaliojo plano sprendinius:
1.Žemės sklypą, kadastro Nr. 5250/0006:717, padalyti į du ir daugiau  atskirų sklypų;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-01-14 iki 2019-01-25 imtinai (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-536) ir Kauno r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-12-31

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:616, kurio plotas 1,1000 ha, detalusis planas – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:616, kurio plotas 1,1000 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „BAKŪŽĖ LT“, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-1282 (2018-07-03) ir Nr.ĮS-1383 (2018-07-20), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-724 (2018-07-27).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Numatyti pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimą į kitą, nustatant naudojimo būdą "ko-mercinės paskirties objektų statybos teritorijos".
2. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.
3. Statybos reglamentų nustatymas. 4. Krašto kelio Nr.222 apsaugos zonos mažinimo iki 30m. galimybių išnagrinėjimas.
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-01-10 d. iki 2019-01-23 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikava), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose (V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-394 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2019-01-24 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2N, kadastro Nr. 5250/0006:717.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel.: 837 305 510; el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB “Timėjas”.
Plano rengėjas: UAB „MTARCH“ (kodas 135073297), adresas: V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1655 (2018-09-10), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-921 (2018-10-16), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1833 (2018-10-09).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. 5250/006:194, detaliojo plano sprendinius:
1. Žemės sklypą, kadastro Nr. 5250/0006:717, padalyti į du ir daugiau atskirų sklypų;
2. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-12-31 ryto iki 2019-01-11 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-18-536), Kauno r. savivaldybės patalpose, Ringaudų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ir planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelio išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo trasą;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
3. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
4. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
• Birštono (interneto svetainė: www.birstonas.lt);
• Jonavos rajono (interneto svetainė: www.jonava.lt);
• Kaišiadorių rajono (interneto svetainė: www.kaisiadorys.lt);
• Kauno rajono (interneto svetainė: www.krs.lt);
• Kauno miesto (interneto svetainė: www.kaunas.lt);
• Kėdainių rajono (interneto svetainė: www.kedainiai.lt);
• Prienų rajono (interneto svetainė: www.prienai.lt);
• Raseinių rajono (interneto svetainė: www.raseiniai.lt).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.

 

 

 

2018-12-27

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:554
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.
Žemės sklypo plotas, 1,0300 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-12-27

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5283/0005:264
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-12-20

 

 

 

DĖL PRADEDAMŲ RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
Vadovaujantis 2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 31 patvirtinto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas), sprendiniais, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje pradedami rengti vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai.
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. +370 5 239 3958, faks. 8 5 212 4335, e. paštas: sumin@sumin.lt., interneto svetainė https://sumin.lrv.lt.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, e. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 110053842, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Petruškevičiūtė, mob. tel. Nr. +370 682 50644, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.
Informuojame, kad pagal Specialiojo plano sprendinius pradedami rengti vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai.
1.Dėl rengiamų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų:
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektas skaidomas į šiuos etapus:
I etapu –Projekto rengėja, atsižvelgdama į Specialiojo plano sprendinius, parengs vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus. Pagal parengtus statinio projektinius pasiūlymus suformuos žemės sklypus reikalingus paimti visuomenės poreikiams ir (ar) nustatys servitutus, kad būtų užtikrinamas susisiekimas su žemės sklypais. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. II ketvirtis.
II etapu – pagal vietinės reikšmės automobilių kelių rekonstrukcijos ir statybos projektinių pasiūlymų sprendinius ir suformuotus žemės sklypus ir (ar) siūlomus nustatyti servitutus, Projekto rengėja rengs žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. Planuojama darbų pradžia parengus ir patvirtinus projektinius pasiūlymus.
2.Dėl rengiamų vietinės reikšmės automobilių kelių rekonstrukcijos ir statybos projektinių pasiūlymų viešumo:
Su rengiamais vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektiniais pasiūlymais susipažinti suinteresuoti asmenys gali:
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.
Teikti pasiūlymus dėl rengiamų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų galima nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos iki viešo svarstymo su visuomene laikotarpio pabaigos Projektą įgyvendinančios institucijos arba Projekto rengėjos atsakingiems asmenims.
Informaciją apie parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų viešą svarstymą su visuomene bei kitas viešumą užtikrinančias procedūras pateiksime Jums atskirais laiškais.
Parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų viešinimas numatomas 2019 m. I ketvirtyje.  
3.Dėl informacijos teikimo
Visa informacija apie projektą teikiama tinklalapiuose www.rail-baltica.lt ir www.kelprojektas.lt, siunčiamais pranešimais bei aukščiau nurodytais kontaktais.

 

 

 

2018-12-17

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:490
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-12-17

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0010:329
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Rašnavos k., XXXXXXXX
Žemės sklypo plotas, 7,4252 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-12-13

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:118
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių  sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-12-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-12-13

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0018:91
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų  sen., Digrių k.
Žemės sklypo plotas, 2,0000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-12-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-12-10

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0001:90
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k.
Žemės sklypo plotas, 2,1157 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-12-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-29

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0006:195
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5529 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-12-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-23

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymu Nr. ĮS-1054 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:100, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: kadastro
Nr. 5247/0009:596, Molio g. 2, kadastro Nr. 5247/0009:595, Molio g. 4, kadastro Nr. 5247/0009:594, Molio g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:593, Molio g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:592, Molio g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:591 ir Vytauto g. 185, kadastro Nr. 5247/0009:135.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-12-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-11-16 įsakymas Nr. ĮS-2063 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-11-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. TS-103 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5283/0004:141, kadastro Nr. 5283/0004:262, kadastro Nr. 5283/0004:264, kadastro Nr. 5283/0004:384, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Pelėdų g. 15, kadastro Nr. 5283/0004:828, kurio plotas 0,1223 ha, Pelėdų g. 16, kadastro Nr. 5283/0004:830, kurio plotas 0,1293 ha ir Pelėdų g. 17, kadastro Nr. 5283/0004:831, kurio plotas 0,1081 ha.
Planavimo iniciatoriai – K. B. ir J. M.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-12-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-19 įsakymas Nr. ĮS-2068 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-11-21

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano (toliau – detalusis planas) keitimą
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Tikslus teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimas.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43; Kauno r. sav., Akademija.
Detaliojo plano rengimo uždaviniai:  Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:720, kurio plotas 0,2133 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį sujungti su žemės sklypu Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43, kadastro Nr. 5250/0005:719, kurio plotas 0,2000 ha, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265.
Detaliojo plano iniciatorius: Pagal 2018 09 11 įgaliojimą Nr. ĮJ-7774 Vaidas Navackas, Tel. 8 682 14265.
Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. ĮS-1440  ir patvirtinta darbų programa.
SPAV (strateginis pasekmių aplinkai vertinimas): neatliekamas. Apie neatlikimo priežastis informaciją teikia plano organizatorius ir rengėjas.
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-12-03 iki 2018-12-17 Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose Savanorių pr. 371, Kaunas, detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas ir TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks 2018-12-03 iki 2018-12-17 Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose Savanorių pr. 371, Kaunas, detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas ir TPDRIS TPD Nr. K-VT-52-18-468.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2018-12-17 10 val. detaliojo plano rengėjo patalpose (UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-468 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-11-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-16 įsakymu Nr. ĮS-1349 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0005:53, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Šilo g. 3, kadastro Nr. 5283/0005:651, kurio plotas 0,2008 ha ir Šilo g. 5, kadastro Nr. 5283/0005:455, kurio plotas 0,1271 ha.
Planavimo iniciatorius –  A. V.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-12-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-02 įsakymas Nr. ĮS-1981 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-11-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0001:90
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k.
Žemės sklypo plotas, 2,1157 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:260
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Padainupio k.
Žemės sklypo plotas, 1,3200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:1315
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9042 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:129
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k.
Žemės sklypo plotas, 0,9169 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-19

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:510
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k., Šiulių g.
Žemės sklypo plotas, 0,6753 ha
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:511
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 0,6753 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-16

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0007:230 ir kadastro Nr. 5247/0007:231 detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:230, kadastro Nr. 5247/0007:231.
Planavimo iniciatorius –  UAB „Hidraulit“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-11-30 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-15 įsakymas Nr. ĮS-2053 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-11-16

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:91
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Braziūkų k.
Žemės sklypo plotas, 1,3330 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-16

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:311
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.
Žemės sklypo plotas, 1,0011 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-16

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0010:123
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių k.
Žemės sklypo plotas, 0,7645 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-11-16

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:300, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Vinco Jurgilo g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:300,kurio plotas 0,1869 ha (toliau – Detalus planas).
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-405.
Planavimo iniciatorius – MB „Visi kampai“. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Vaidas Navackas, tel: 8 682 14265.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: 8 657 71999, faks.: 8 37 311733, el.paštas: vaidas.navackas@geometra.lt, PV (ATP1701) Vaidas Navackas, tel: 8 682 14265.
Planuojamos teritorijos adresas - Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Vinco Jurgilo g. 12.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Žemės sklypą, kadastro Nr. 5247/0009:300, padalyti į du ir daugiau atskirų sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kt.
Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 3d. įsakymas Nr. ĮS-1415  ir patvirtinta darbų programa.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Informaciją dėl SPAV neatlikimo motyvų teikia organizatorius arba iniciatorius.
Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-11-29 iki 2018-12-12 Alšėnų seniūnijos patalpose (Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno rajonas), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-405 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-11-16

 

 

 

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

 

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, informuojame apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-565 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).

 

 

 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

 

 

 

Planavimo tikslai:
• magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 

 

 

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).
Ši informacija taip pat skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt/ bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

 

 

Įsakymas

 

 

 

 

 

 

 

2018-11-15

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-26 įsakymu Nr. ĮS-2090 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., kadastriniai Nr.  5270/0013:1128 ir kadastro Nr. 5270/0013:1129 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Žalgirio g. 59 (kad. nr. 5270/0013:299) ir Žalgirio g. 61 (kad. nr. 5270/0013:289).
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: K. R. ir D. R. (privatūs asmenys);
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo Nr. ĮS-819 (2018-04-27); Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-548 (2018-06-01); Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-1054 (2018-05-31).
Planavimo uždaviniai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-19 ryto iki 2018-11-30 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose ir internetiniame tinklalapyje, Raudondvario seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-11-12

 

 

 

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimą
Tikslus teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:472 detaliojo plano keitimas.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43; Kauno r. sav., Akademija.
Detaliojo plano rengimo uždaviniai:  Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Akademija, kadastro Nr. 5250/0005:720, kurio plotas 0,2133 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir jį sujungti su žemės sklypu Kauno r. sav., Akademija, Obelynės g. 43, kadastro Nr. 5250/0005:719, kurio plotas 0,2000 ha, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas,  Tel.: 8 657 71999 , el. paštas info@geometra.lt., interneto tinklapis www.geometra.lt. Projekto vadovas Vaidas Navackas (ATP 1701), Tel. 8 682 14265.
Detaliojo plano iniciatorius: Pagal 2018 09 11 įgaliojimą Nr. ĮJ-7774 Vaidas Navackas, Tel. 8 682 14265.
Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. ĮS-1440  ir patvirtinta darbų programa.
SPAV (strateginis pasekmių aplinkai vertinimas): neatliekamas. Apie neatlikimo priežastis informaciją teikia plano organizatorius ir rengėjas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-468 per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Pastaba: Apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.

 

 

 

2018-11-09

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto  Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., kadastro Nr.  5217/0014:593  detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., Tauro g. 7, kadastro Nr.  5217/0014:974.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel.: 837 305 583; el.p.: jolanta.blazeviciene@krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: G.N., S.N., R.B., D.B. (privatūs asmenys);
Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 860319021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-50 (2018-01-11), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-114 (2018-02-07), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-155 (2018-01-30).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:593, detaliojo plano sprendinius:
1.Žemės sklypą, kadastro Nr. 5217/0014:974, padalyti į du žemės sklypus;
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorjos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-14 ryto iki 2018-11-27 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Domeikavos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas

 

 

 

Pagrindinis brėžinys 1

 

 

 

Pagrindinis brėžinys 2

 

 

 

2018-10-26

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-30 įsakymu Nr. ĮS-1361 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastro Nr. 5217/0013:611 ir kadastro Nr. 5217/0013:68, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Volungės g. 14, kadastro Nr. 5217/0013:815
Planavimo iniciatorius –  L. S.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-11-12 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-24 įsakymas Nr. ĮS-1919 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-10-26

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto.
Koreguojamas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus "Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-26 įsakymu Nr.ĮS-1591 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Žvaigždžių g. 31 žemės sklypo,  kadastrinis Nr.5270/0008:185, detaliojo plano dalies keitimo žemės sklypuose, kadastriniai Nr.5270/0008:323, 5270/0008:328, 5270/0008:614-5270/0008:617, 5270/0008:1191-5270/0008:1202, 5270/0008: 1205, 5270/0008:1206, 5270/0008:1209, 5270/0008:1212 - 5270/0008:1215, patvirtinimo, sklypų sujungimo ir padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo įsakymu  2013 m. gruodžio 19 d. Nr. ĮS - 2253 detalusis planas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 18- 373; Nr. K - VT - 52 - 18- 374.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Lomankos g. 73, sklypo plotas - 0,0671 ha.; Lomankos g. 75, sklypo plotas - 0,0572 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos” patvirtinimo 2018 m. birželio 22 d. Nr. ĮS - 1184.
TPD uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Raudondvario apyl. sen., Didvyrių k., Lomankos g. 73, kadastro Nr. 5270/0008:1204 ir Lomankos g.75, kadastro Nr. 5270/0008:1203 bei nustatatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai: Agnė Venclovienė, Vytautas Venclovas.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-10-29 iki 2018-11-12 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje; Raudondvario sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-11-12, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-10-26

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0006:297
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Kalnyčių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5197 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-10-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-10-16

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų: Šiltnamių g. 5C, kadastro Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kaštonų g. 45, kadastro Nr. 5250/0006:1339, kurio plotas 0,0873 ha ir Kaštonų g. 47, kadastro Nr. 5250/0006:1338, kurio plotas 0,1153 ha.
Planavimo iniciatoriai –  G. P. ir A. P.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-10-30 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-04 įsakymas Nr. ĮS-1798 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-10-11

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimą. Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymu Nr. ĮS-1843 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimo patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

 

 

 

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-18-120.

 

 

 

2018-10-10

 

 

 

Informuojame apie pakartotinai rengiamą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., 427 ir 430 detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., Marijampolės g. 27, kadastro Nr. 5227/0003:33, kurio plotas 2,8767 ha, Apynio g. 40, kadastro Nr. 5227/0003:483, kurio plotas 1,3597 ha, viešinimą. Detaliojo plano koregavimas parengtas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-596, 2018-05-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-482 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-05-11 įsakymu Nr. ĮS-907 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us); nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “NNL termo”, įm.k. 300035285, pagal įgaliojimą atstovaujama UAB “Aplinka ir ekologija”, įm.k. 300588439, Maironio g. 48-5, Kaunas, el.p.: s.urbelis@gmail.com, tel.: 8 615 56244.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. spalio 15 d. iki spalio 26 d. iniciatoriaus įgalioto atstovo patalpose Maironio g. 48-5, Kaune, Kauno r.sav. ir Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-261). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Triukšmo ir oro taršos ataskaita
Brėžinys

 

 

 

 

 

 

 

2018-09-26

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau - Projektas).
Projekto rengimo tikslas - numatyti ~ 43 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Raudondvario sen. Didvyrių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Planavimo uždaviniai - detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinius, Raudondvario sen. Didvyrių k., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas: Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k., planavimo projektas (koncepcinė zonos schema)
parengtas vadovaujantis; 2018 m. birželio 26 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1213; "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų";
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo.
Projekto organizatorius:  E . P. (privatus asmuo)
Projekto rengėjas:  Individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaunas, tel. 860545942. Projekto autorė - Sonata Liutkevičienė, atestato Nr. TVP-0039.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2018-10-01 iki 2018-10-29 (20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Raudondvario seniūnijos skelbimų lentoje.
Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl Projekto, galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei, bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-09-24

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. TS-158 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Tauro g. 4, kadastro Nr. 5250/0006:478, kurio plotas 0,1295 ha.
Planavimo iniciatorė –  I. J.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-10-08 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-21 įsakymas Nr. ĮS-1729 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-09-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0006:193 ir kadastro Nr. 5250/0006:273, Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:194, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Beržų g. 2N, kadastro Nr. 5250/0006:717, kurio plotas 2,0748 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB Timėjas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-10-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., tel. (8 620) 83 496).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymas Nr. ĮS-1655 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-09-21

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtintų žemės sklypų Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. ir 3 skl. detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 6, kadastro Nr. 5247/0012:446, Rasos g. 4, kadastro Nr. 5247/0012:448.
Planavimo iniciatoriai –  UAB „Namas LT“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-10-05 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab.) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-10 įsakymas Nr. ĮS-1654 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-09-11

 

 

 

Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdami įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 11.1.1 papunktį, informuojame apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).
Planavimo tikslai:
•magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
•numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).
Ši informacija taip pat skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt/ bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

 

 

Nutarimas

 

 

 

2018-09-18

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymu Nr. ĮS-1054 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:100, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k.: kadastro
Nr. 5247/0009:596, Molio g. 2, kadastro Nr. 5247/0009:595, Molio g. 4, kadastro Nr. 5247/0009:594, Molio g. 6, kadastro Nr. 5247/0009:593, Molio g. 8, kadastro Nr. 5247/0009:592 ir Molio g. 10, kadastro Nr. 5247/0009:591.Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-10-03 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 276, Kaunas (210 kab., mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-09-07 įsakymas Nr. ĮS-1630 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-09-07

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0010:78, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 53, kadastro Nr. 5233/0010:208, kurio plotas 2,2204 ha, ir Erdvės g. 51, kadastro Nr. 5233/0010:209, kurio plotas 1,9516 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-1174; 2018-07-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-700; bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-07-13 įsakymu Nr. ĮS-1332 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: sujungti žemės sklypus kadastro Nr. 5233/0010:208 ir kadastro Nr. 5233/0010:209 į vieną; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 20.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “Limedika”, įm.k. 134056779, pagal įgaliojimą atstovaujama Dainiaus Kovero, Gedimino g. 46-4, Kaunas, el.p.: dainius@etapasgroup.lt, tel.: 8 657 88822.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki rugsėjo 28 d. iniciatoriaus įgalioto atstovo patalpose, Gedimino g. 46-4, Kaune; Kauno r.sav. ir Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentose; Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje; t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-389). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

 

 

 

2018-09-06

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymu Nr. 1188 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., 1 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:1) ir 3 skl. (kadastro Nr. 5247/0012:3), detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Rasos g. 8, kadastro Nr. 5247/0012:444.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-09-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83, mob. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-09-05 įsakymas Nr. ĮS-1618 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-09-06

 

 

 

Informuojame apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV).
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt. Informaciją apie projektą teikia: Egidijus Katilius, tel. (8-37) 305 564, el. p. egidijus.katilius@krs.lt
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, faks.:  (8 5) 212 7941; el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
•Parengti Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, išanalizuojant, įvertinti, konkretizuojant ir, pagal analizės rezultatus, suformuojant atnaujinimo, modernizavimo sprendinius, suplanuojant plėtros galimybes keičiant ir išplečiant urbanizuotų teritorijų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, numatyti prioritetines kryptis ir priemones;
•Suformuoti ilgalaikes Kauno rajono paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos naujas darnios plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus, rezervuoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūros plėtrai teritorijas, nustatant planuojamos teritorijos prioritetus, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir ūkinės veiklos ribojimo galimybes;
•Planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines plėtros kryptis ir priemones, įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo, statybos ir kitas sąlygas;
•Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, investicijas ir terminus, nurodant galimybę kaip ir ką būtų galima koreguoti ir keisti, apskaičiuoti bendras įgyvendinimo investicijas ir sąlygas, nurodant investicijų kiekį ir sąlygas kiekvienam etapui atskirai.
Atlikęs atranką dėl SPAV ir atsižvelgdamas į SPAV subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais, planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮS – 1580 nusprendė, kad Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Papildomai Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai buvo išsiųstas Plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentas. Jį išnagrinėjus buvo priimta išvada, kad Plano įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir specialiojo plano SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje.

 

 

 

Specialusis planas

 

 

 

Išvadų įvertinimo pažyma

 

 

 

Bendroji dalis

 

 

 

2018-09-03

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr.305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:63, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Ireniškių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj.: Dvaro g. 2, kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, ir Artojų g. 27, kadastro Nr.5260/0001:523, kurio plotas 0,5842 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,0826 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: Marijona Vasiliauskienė, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-507 (2017-03-17), Nr.ĮS-694 (2017-04-14) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-520 (2017-05-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-09-10 d. iki 2018-09-21 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-264 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2018-09-24 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pridedama:
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-08-28

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-18 įsakymu Nr. ĮS-1597 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų: kadastro Nr. 5233/0009:503 ir kadastro Nr. 5233/0009:666, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:823.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-09-11 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-08-23 įsakymas Nr. ĮS-1564 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-08-28

 

 

 

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-19 įsakymu Nr. 1146 patvirtinto sklypų kadastro Nr. 5247/0012:359 ir 5247/0012:360 (planavimo organizatorius – Antanas Brūzga) detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr. 5247/0012:360, J. Gabrio g. 76, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.  (Toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. ĮS-149.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano iniciatorius – Edvardas Paulikas, J. Gabrio g. 76, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., tel.: (8 698) 40817. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – architektas Jonas Šarakauskas, V. Putvinskio g. 44-1, LT-44211 Kaunas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: jonas.sarakauskas@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai: koreguoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-19 įsakymu Nr. 1146 patvirtintą sklypų kadastro Nr. 5247/0012:359 ir 5247/0012:360 (planavimo organizatorius – Antanas Brūzga) detalųjį planą -  padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5247/0012:360 į du sklypus, atidalintiems žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą, teritorijos naudojimo tipą ir kt..
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-08-30 iki 2018-09-13 detaliojo plano rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 44-1, Kaune (iš anksto susitarus dėl laiko), Alšėnų seniūnijos patalpose, Žiedo g. 2, Mastaičių k., Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje, Savanorių pr. 371, Kaune ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-52-16-33) iki 2018-09-13 imtinai. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Dokumentai

 

 

 

2018-08-27

 

 

 

Informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios".

 

 

 

2018-08-21

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:327 ir kadastro Nr. 5217/0010:351 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., kadastro Nr. 5217/0010:474, kurio plotas 20,0310 ha (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. ĮS-1392 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Planavimo iniciatorius – UAB "Baltic Retail Properties", Jogailos g. 4 Vilniaus m.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, faks.: +370 37 313337, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovas architektas Vaidas Navackas (ATP 1701), informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: egle.garnyte@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Žemaitkiemio k. Domeikavos sen. Kauno r. sav. kadastrinis Nr. 5217/0010:474
Detaliojo planavimo tikslai: Žemės sklypą padalyti į kelis sklypus; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą –us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo planavimo uždaviniai: Nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai (teritorijos naudojimo tipas, būdai ir kita):
• Nustatomas teritorijos naudojimo tipas, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatyme numatyto teritorijos naudojimo tipo sąvokos apimtyje: žemės sklypą padalyti į kelis sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kt.
• Nustatant naudojimo tipą, nustatyti užstatymo procentą, UI ir aukštingumą – pagal Kauno r. teritorijos BP I-ojo keitimo sprendinius;
• Nustatyti kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus pravalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno r. savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-09-03 iki 2018-09-18 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-390) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Kauno rajonas)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-16-390) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

 

 

 

2018-08-21

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-09-20 sprendimu Nr. TS-360 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5201/0012:20, 5201/0012:391, 5201/0012:469 ÷ 5201/0012:473, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., kadastro Nr. 5201/0012:20, kurio plotas 6,5087 ha, kadastro Nr. 5201/0012:391, kurio plotas 2,0712 ha, kadastro Nr. 5201/0012:469, kurio plotas 2,1945 ha, kadastro Nr. 5201/0012:470, kurio plotas 2,8335 ha, kadastro Nr. 5201/0012:471, kurio plotas 5,6083 ha, kadastro Nr. 5201/0012:472, kurio plotas 2,8282 ha, kadastro Nr. 5201/0012:473, kurio plotas 7,4388 ha, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – suplanuoti komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdų žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.
Detaliojo plano organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius UAB „DV Investicija“. Detaliojo plano rengėjas, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 867621161, el. p. kastytiskvizik@gmail.com.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. KVT-52-17-403). Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje(www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-403), detaliojo plano rengėjui arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

 

 

 

2018-08-17

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:330
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., Pamiškės g. 32
Žemės sklypo plotas, 0,5164 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
Planavimo organizatoriai: Gintarė Urbonavičiūtė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-16

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Šakių k., dalies teritori-jos, apimančios apie 4ha ploto kvartalą, (tame kvartale) Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., sklypo kadastro Nr.5217/0014:1188, Vandžiogalos pl. 73, sklypo kadastro Nr.5217/0014:1174, Kauno r sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g.1, kadastro Nr.5217/0014:331, Rusnės g. 2, kadastro Nr.5217/0014:200, Rusnės g.1, kadastro Nr.5217/0014:429, Rusnės g.4, kadastro Nr.5217/0014:1174, Forto g. 6, kadastro Nr.5217/0014:673, detaliojo plano - kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5217/0014:331, kad. Nr. 5217/0014:228,
kad. Nr. 5217/0014:200, kad. Nr. 5217/0014:200, kad. Nr. 5217/0014:1174, dalis žemės sklypų kad. Nr. 5217/0014:429, Nr. 5217/0014:673, Nr. 5217/0014:1188, Šakių k., Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. Plotas apie 38155 m2.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, tel.: (8 37) 305 503, www.krs.lt, info@krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB “Vytėnų projektai”.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-2208 (2017-11-09), Nr. ĮS-2395 (2017-12-01) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1206 (2017-12-06).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Teritorijos planavimo dokumento (TPD) tikslai ir uždaviniai:
1. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus bei statybos reglamentus vadovaujantis Kauno r. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I-ojo keitimo sprendiniais;
2. Tikslinti krašto kelio Nr. 222 Kaunas-Vandžiogala apsaugos zoną, vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 343 (1992-05-12) "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" skyriaus II p.3.2. nuostatomis, suplanuojant kelio apsaugos zonos ribą 30m.
3. Suplanuoti, pakeisti ar panaikinti servitutus.
4. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-08-23 d. iki 2018-09-05 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas, Domeikavos seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj. ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-664.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-09-06 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2018-09-06d. 15val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas
Brėžinys 1
Brėžinys 2

 

 

 

2018-08-10

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr.652 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 19 žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen.,  Garliavos m., S.Lozoraičio g. 43, kadastro nr. 5223/0008:161.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S.Lozoraičio g. 43, kadastro Nr.5223/0008:161, kurio plotas 0,6959 ha, laisva valstybinė žemė. Bendras planuojamos teritorijos plotas – ~0,8821 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Garliavos mechanikos gamykla“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Liutkausko, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-541 (2018-03-14), Nr.ĮS-727 (2018-04-13) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-381 (2018-04-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą /-us. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentus. Servitutų suprojektavimas ir/ar keitimas.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2018-08-16 d. iki 2018-08-29 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-201 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

 

 

 

2018-08-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0013:121
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,8314 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Alvydas Dzemyda
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:16
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Rupinų k., Giminių g. 2
Žemės sklypo plotas, 2,0135 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Nikolaj Gandziuk
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:507
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Papiškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5873 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Jūratė Stankevičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0013:1
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 3,2528 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Laimutė Starkevičienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0008:241
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., Šiltnamių g. 1
Žemės sklypo plotas, 1,8986 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Vytis Jurgelevičius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-07

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0008:241
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k., Šiltnamių g. 1
Žemės sklypo plotas, 1,8986 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Vytis Jurgelevičius
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-06

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-50 patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai –  D. Š., R. Š.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-08-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-02 įsakymas Nr. ĮS-1440 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-08-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:472
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5967 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Regina Aštrauskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5263/0007:82
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Žemaitkiemio k.
Žemės sklypo plotas, 5,2700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Snieguolė Navickienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0008:197
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Arūnas Šulinskas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-03

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:533
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9106 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Laurynas Virbickas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-08-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0006:345
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k.
Žemės sklypo plotas, 1,5826 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;  
Planavimo organizatoriai: Kastytis Petrauskas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-07-31

 

 

 

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. TS-113, PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 5270/0008:1040, SAULĖLYDŽIO G. 9, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ.,  PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymas „ Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo , planavimo tikslų ir programos patvirtinimo“ Nr. ĮS-869 ir 2018 gegužės 10 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-458.
Planavimo iniciatoriai – Arvydas Ružinskas ir Edita Ružinskienė.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos, kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Nesteckis, veikiantis
pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Plano rengėjas - UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201, Kaunas. PV  Atėnė Žemaitienė, Tel. 865769524, atenezemaite@gmail.com
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai - Koreguoti detalųjį planą (žemės sklypas Kauno raj. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k.,) patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-113.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2018-08-07  iki 2018-08-22 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaunas, LT- 49500, Raudondvario seniūnijoje,  Instituto g. 1A,  Raudondvario k.,  Raudondvario sen., Kauno raj.  ir rengėjo – UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201, Kaunas, patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 

 

 

2018-07-26

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., žemės sklypų, kadastro Nr.5260/0008:460 ir Nr.5260/0008:463, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Elnio g. 23, kadastro Nr. 5260/0008:985.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. TVD Nr. K - VT - 52 - 18 - 284.
TPD pagrindas:    Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. ĮS-760 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”.
Planuojama teritorija: žemės sklypas  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Elnio g. 23. Plotas: 0,0980 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas - sklypą padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: Rita Motiejūnienė, Ramūnas Motiejūnas, Vilmantas Narsevičius, Edita Narsevičienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinama supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-08-01 iki 2018-08-14 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-08-14, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-07-25

 

 

 

Informuojame, kad parengtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimas (toliau – detalusis planas).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, antanas.nesteckis@krs.lt
Planavimo iniciatorė – Michalina Gustienė (atstovaujama Kęstučio Gusto).
Plano rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g.29, Dembava, 38176, Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, aurcerg@gmail.com
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. ĮS-46 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasrio 26 d. įsakymas Nr. ĮS-393 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planuojama teritorija – teritorija apribota Karolio Šono g., K. Dulksnio g., žemės sklypų, kadastro Nr.: 5247/0009:264; 5247/0009:265; 5247/0009:266; 5247/0009:267; 5247/0009:268; 5247/0009:269; 5247/0009:141. Planuojamos teritorijos plotas –  0,9451 ha.
Planavimo tikslas – 1. Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k. žemės sklypą, kadastro Nr. 5247/0009:459, padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų; 2. Vienam iš atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 3. Nustatyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo plano keitimo koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas. Detaliojo plano keitimas  rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.
Su parengtais ir viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Kauno rajono savivaldybės (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas) interneto svetainėje www.krs.lt,  skelbimų lentoje ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijos skelbimų lentoje (Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno r.), nuo 2018-08-01 iki 2018-08-14 (įskaitytinai), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-52-18-120. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2018-08-16  10.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijoje (Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno r.).
Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu adresu: Kauno rajono savivaldybei, Savanorių pr. 371, Kaunas, (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10), el.paštas neringa.blaskeviciene@krs.lt  ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-52-18-120, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

 

 

 

2018-07-24

 

 

 

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. TS-379 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:359, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-203.
Planavimo iniciatoriai – Jolanta Staskonienė ir Vygandas Staskonis, įgaliota Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV tel. 8 605 45942, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojamą teritoriją apima įregistruoti sklypai kad. Nr. 5233/0006:842, kad. Nr. 5233/0006:841, kad. Nr. 5233/0006:840 ir kad. Nr. 5233/0006:839. Pertvarkomas sklypas yra kad. Nr. 5233/0006:842, adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4 žemės sklypą, kadastro Nr. 5233/0006:842, padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
Keletui atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą
ir nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
Nustatyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą
ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymu Nr. ĮS-486 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2018-04-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-382.
Detaliojo plano keitimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-08-01 iki 2018-08-16 Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje adresu Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno raj., Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, taip pat Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2018 08 17, 10 val.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-203) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bei viešam aptarimui skirtu laiku, iki viešo aptarimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-07-23

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-26 įsakymu Nr. ĮS-1383 patvirtinto žemės detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., Šilo g. 14,  kadastro Nr. 5227/0002:317.
Planavimo iniciatoriai –  G. Pociūtė, L. Pocius, L. Pociūtė-Strabeikienė.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-08-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-18 įsakymas Nr. ĮS-1359 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-07-23

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-03 sprendimu Nr. TS-38 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1, kadastro Nr. 5270/0013:737, Vilties g. 1A, kadastro Nr. 5270/0013:738.
Planavimo iniciatoriai –  T. Rybakovas, I. Rybakovienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-08-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-19 įsakymas Nr. ĮS-1365 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-07-12

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:300, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Vinco Jurgilo g. 12, kadastro Nr. 5247/0009:300, kurio plotas 0,1869 ha.
Planavimo iniciatorius – MB Visi kampai, atstovaujama nario Evaldo Daukševičiaus.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-07-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 82).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-03 įsakymas Nr. ĮS-1283 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-07-10

 

 

 

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD): Kauno rajono administracijos direktoriaus 2011-06-06 įsakymu Nr. ĮS-867 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:242 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Rūtų g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:902, kurio plotas 0,3487 ha. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-93.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., Rūtų g. 4, kadastro Nr. 5217/0010:902. TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-24 įsakymas Nr. ĮS-111 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo". TPD uždaviniai: sklypą padalinti į keletą sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. TPD iniciatorius: E. J. A. ir A. P. A TPD rengėjas: UAB “Aplinka ir ekologija”, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244, s.urbelis@gmail.com.
TPD projekto vadovas: Kastytis Kvizikevičius, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244, s.urbelis@gmail.com. Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-07-10 iki 2018-07-25  www.tpdris.lt. Kauno rajono savivaldybės internete svetainėje www.krs.lt, Domeikavos seniūnijoje (vieša ekspozicija). TPD rengėjo patalpose, Maironio g. 48-5. Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-07-09

 

 

 

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Kvesų karjeras“ (į. k. 300632832); adresas - Tėviškės g. 1, Ringaudai, LT-53339 Kauno r. sav., adr. koresp. Palaukės g. 14, Vilemai, LT-53432 Kauno r. sav., tel.: 8 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com, direktorius Vytautas Kregždė.    
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.  
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Kvesų karjeras“ adresu - Palaukės g. 14, Vilemai, LT-53432 Kauno r. sav., tel.: 8 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

 

 

 

2018-07-05

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:616, detalusis planas
Planavimo iniciatorė –  UAB „BAKŪŽĖ LT“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-07-20 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-03 įsakymas Nr. ĮS-1282 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-06-28

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintų žemės sklypų Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., 427 ir 430 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Pagirių k., Marijampolės g. 27, kadastro Nr. 5227/0003:33, kurio plotas 2,8767 ha, Apynio g. 40, kadastro Nr. 5227/0003:483, kurio plotas 1,3597 ha. Detalusis planas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-596, 2018-05-16 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-482 bei Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-05-11 įsakymu Nr. ĮS-907 patvirtinta darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: koreguoti Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, t.y.: koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us); nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 10.
Projekto rengimo iniciatorius: UAB “NNL termo”, įm.k. 300035285, pagal įgaliojimą atstovaujama UAB “Aplinka ir ekologija”, įm.k. 300588439, Maironio g. 48-5, Kaunas, el.p.: s.urbelis@gmail.com, tel.: 8 615 56244.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. liepos 9 d. iki liepos 20 d. iniciatoriaus įgalioto atstovo patalpose, Maironio g. 48-5, Kaune, Kauno r.sav. ir Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-261). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-06-25

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0010:78, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 53, kadastro Nr. 5233/0010:208, kurio plotas 2,2204 ha ir Erdvės g. 51, kadastro Nr. 5233/0010:209, kurio plotas 1,9516 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB Limedika, atstovaujama Dainiaus Kovero.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-07-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymas Nr. ĮS-1174 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-06-25

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-318 patvirtinto žemės sklypų  Kauno raj. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k.: Artojų g. 64, kadastro Nr. 5260/0008:1075, kurio plotas: 0,2002 ha ir Šilojaus g. 2, kadastro Nr. 5260/0008:1076, kurio plotas 0,2125 ha. detaliojo plano koregavimą.
Rengimo tikslas - dviejų sklypų sujungimas ir padalijimas į iki 7 sklypų. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Planavimo sprendiniai neprieštarauja Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, patvirtintiems Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos,
kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas,  direktorius Antanas Neseckis, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą.
Detaliojo plano iniciatorius – Gintautas Kančiūga gyv. Juozo Gabrio g.9, Garliavos m.,
Garliavos sen., Kauono raj. ,atstovaujamas Atėnės Žemaitienės pagal Kauno miesto 19-ojo
Notaro biuro 2018-01-08 įgaliojimą Nr. 19KU-109).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Jonavos g. 40, Kaunas. PV  Atėnė Žemaitienė, Tel. 865769524, atenezemaite@gmail.com
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2018-07-02  iki 2018-07-16  (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-59, bei interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas, Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., LT-53259, Kauno r. ir rengėjos – UAB “Polilinija“   patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens, ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, bei jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

2018-06-20

 

 

 

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-104 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 71, kadastro Nr. 5267/0012:318 detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664, kurio plotas 0.3782 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-612.    Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664, plotas 0.3782 ha.    TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-11 įsakymas Nr. ĮS-1983 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: Koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-02 sprendimu Nr. TS-104 patvirtintą žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 71, kadastro Nr. 5267/0012:318 detalųjį planą -pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. 73, kadastro Nr. 5267/0012:664 (detaliajame plane sklypas Nr. 2) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą
 (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai:  Ričardas Adomavičius, Onė Adomavičienė - pagal 2017-11-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-1098 (TPD iniciatorius pagal įgaliojimą atstovauja Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2018-06-26 iki 2018-07-11 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2018-06-26 iki 2018-07-11 (>5 darbo dienos): Taurakiemio seniūnijoje, Piliuonos k., T.Masiulio g. 6; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2018-07-11, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2018-06-26 iki 2018-07-11 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Sprendinių brėžinys
Aiškinamasi raštas
Inž. komunikacijų schema

 

 

 

2018-06-20

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro Nr. 5253/0010:28, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k.: Svirkalnio g. 15, kadastro Nr. 5253/0010:171 ir Svirkalnio g. 17, kadastro Nr. 5253/0010:172, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu Nr. ĮS-1175 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro Nr. 5253/0010:28, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k.: Svirkalnio g. 15, kadastro Nr. 5253/0010:171 ir Svirkalnio g. 17, kadastro Nr. 5253/0010:172, kadastro Nr. 5260/0001:883, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-691.

 

 

 

Įsakymas

 

 

 

2018-06-05

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-26 įsakymu Nr. ĮS-1591 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Žvaigždžių g. 31, kadastro Nr. 5270/0008:185, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k.: Lomankos g. 73, kadastro Nr. 5270/0008:1204 ir Lomankos g. 75, kadastro Nr. 5270/0008:1203.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-06-20 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2018-05-31 įsakymas Nr. ĮS-1053 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-06-05

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5250/0008:398 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793(toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-216.
Planavimo iniciatoriai – Irena Sladkevičienė. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja UAB „Geometra“ architektas Mindaugas Bielskus tel: 8 699 88716.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, info@krs.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, faks.: (8 37) 31 17 33, el.paštas: info@geometra.lt, architektas Vaidas Navackas (ATP1701), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija -  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į kelis žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. ĮS-598 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymas Nr. ĮS-789 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“. 2018-04-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-430. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 Įsakymu Nr. TS-47 „Dėl sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, sujungimo ir padalijimo detaliųjų planų tvirtinimo“. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 Įsakymu Nr. TS-81. Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793 darbų programa.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-06-18 iki 2018-07-03 Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliava), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-216) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-05-24

 

 

 

Informuojame apie parengtą “Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-69 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1595) patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., kadastro Nr. 5250/0009:503, detaliojo plano keitimas”      
Rengimo tikslas :
1.Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav. Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0009:55, kurio plotas 0,7220 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir  padalyti į keletą sklypų.
2.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) -teritorijos naudojimo tipą  ir kita.
Detaliojo plano organizatorius –Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius , Savanorių pr. 371, Kaunas
Detaliojo plano iniciatoriai– Juzė Gudauskienė ir Ramutis Gudauskas, Kaunas, Liepų g. 4, tel. 8 648 23799.
Detaliojo plano rengėja: MB “Archasas“, K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas, el. paštas: giedre@archasas.lt, tel.  8 600 81416.
Susipažinti su Projekto sprendiniais galima Kauno r. sav., Ringaudų sen.,   seniūnijos patalpose iki 2018 m. birželio 13  d.
Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2018 06 13, 17 val. adresu MB “Archasas” patalpose K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-16-322) arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.
Brėžinys

 

 

 

2018-05-23

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimu Nr. TS-209 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., kadastro Nr. 5247/0007:230, kadastro Nr. 5247/0007:231.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Hidraulit“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-06-06 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-23 įsakymas Nr. ĮS-983 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-05-23

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono valdybos 2002-08-27 sprendimu Nr. 231 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:53, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-10 įsakymu Nr. 1260 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5203/0007:48 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-03-05 sprendimu Nr. TS-87 patvirtinto Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5203/0007:47 ir Nr. 5203/0007:54, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Babtų sen., Juodonių k., kadastro Nr. 5203/0007:153, kurio plotas 1,7401 ha, Industrijos Parko g. 1 kadastro Nr. 5203/0007:48, kurio plotas 0,9999 ha ir Industrijos Parko g. 3 kadastro Nr. 5203/0007:53, kurio plotas 3,0000 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB DOJUS invest, atstovaujama Audriaus Kavaliausko.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-06-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-16 įsakymas Nr. ĮS-938 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-05-22

 

 

 

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-227 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:35 detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:427, kurio plotas 3.7111 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-16-181.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k., kadastro Nr. 5247/0010:427 (3.7111 ha) bei kiti žemės sklypai, kurie suprojektuoti 2007 m. DP sprendiniais - Lakštingalų g. 60, 62, 64, 66, Vakario g. 1-22, Alšėngirės g. 1, 3-22 ir kadastro Nr. 5247/0010:420 ((5.5668 ha); viso 9.2779 ha. Detalizuojamas plotas - 3.7111 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-07 įsakymas Nr. ĮS-643 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės.
TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: Padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 5247/0010:427) į keliolika sklypų, atidalintiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos); nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai:  Daiva Daukšienė, Antanas Keturakis - pagal 2015-04-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-608 (TPD iniciatorius TPDRIS atstovauja projektų vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2018-06-04 iki 2018-06-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2018-06-04 iki 2018-06-28 (>5 darbo dienos): Alšėnų seniūnijoje, Mastaičių k., Žiedo g. 2; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2018-06-28, 12.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.    Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2018-06-04 iki 2018-06-28 (ne vėliau iki susirinkimo pabaigos).
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys 1-as lapas
Sprendinių brėžinys 2-as lapas
Inž. komunikacijų schemą

 

 

 

2018-05-18

 

 

 

Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav. Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:306 detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:839, kurio plotas 0,1347, kadastro Nr. 5250/0011:840, kurio plotas 0,1317, kadastro Nr. 5250/0011:841, kurio plotas 0,1356.
 Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt     Planavimo iniciatorius: UAB „Zeneda“, pagal įgaliojimą Kristina Burdulytė, Kaunas, Juozapavičiaus pr. 21-25;
Plano rengėjas: Kristina Burdulytė (individuali veikla pažymėjimo Nr.G18-647, 2006-05-17), Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, el.p.: architekte.kristina@gmail.com, tel.: 8-601 36731.
Projekto vadovė: Kristina Burdulytė, atestato Nr. ATP 2072.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-408 (2018-02-27), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-323 (2017-03-27), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-595 (2018-03-23).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus į vieną ir jį perdalinti; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-05-21 iki 2018-06-01 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Ringaudų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

 

 

 

2018-05-15

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-26 įsakymu Nr. ĮS-2090 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Žalgirio g. 61, kadastro Nr. 5270/0013:289, kurio plotas 0,0703 ha, Žalgirio g. 59, kadastro Nr. 5270/0013:29.
Planavimo iniciatoriai –  K. Ralienė, D. Ralys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-05-29 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymas Nr. ĮS-819 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-05-14

 

 

 

Informuojame apie parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtinto Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo kadastro Nr.5217/0014:649, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimą žemės sklypuose Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., kadastro Nr. 5217/0014:953, kurio plotas 0,0438 ha ir Įgulos g. 12, kadastro Nr. 5217/0014:649, kurio plotas 0,0644 ha. Detaliojo plano keitimas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr. ĮS-524, 2018-03-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-295 ir 2018-03-14 Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtinto Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:649, detaliojo plano keitimo darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: žemės sklypui, esančiam Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., kad.Nr. 5217/0014:953, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; žemės sklypą kad.Nr. 5217/0014:953 prijungti prie Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtintu detaliuoju planu suformuoto kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Kauno r.sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g. 12, kad.Nr. 5217/0014:649; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 20, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatoriai: Audrius Baltrušaitis ir Irma Baltrušaitienė.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.:8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks birželio 4 d. 17.30 val. adresu Gedimino g. 47-422, Kaune. Susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2018 m. gegužės 21 d. iki birželio 4 d. Kauno rajono savivaldybės ir Domeikavos seniūnijos skelbimų lentose, Kauno r.sav. internetiniame tinklalapyje, t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-18-155). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-05-10

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:562
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Martynas Andriejaitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  
 

 

 

 

2018-05-10

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos geležinkelio privažiuojamojo kelio jungties tarp geležinkelio linijos Palemonas–Gaižiūnai iki Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos  specialusis planas.
Planavimo iniciatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamentas.
Su specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-05-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-05-24 sprendimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos geležinkelio privažiuojamojo kelio jungties tarp geležinkelio linijos Palemonas–Gaižiūnai iki Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos specialiojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Projektas

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-08

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:371
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 1,7262 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Dangis Sulžinskas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-05-03

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-20 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:180, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Žilvičių g. 6, kadastro Nr. 5233/0003:67 ir Žilvičių g. 8, kadastro Nr. 5233/0003:61 (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-18-70.
Planavimo iniciatoriai – Kostas Deveikis, įgaliota Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojami žemės sklypai išsidėstę Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Žilvičių g. 6, kadastro Nr. 5233/0003:67 ir Žilvičių g. 8, kadastro Nr. 5233/0003:61.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:67, naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
Sujungti žemės sklypą kadastro Nr. 5233/0003:67 su žemės sklypu kadastro Nr. 5233/0003:61, ir padalinti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų; Suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-31 įsakymas Nr. ĮS-164 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2018-02-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-116.
Detaliojo plano koregavimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-05-07 iki 2018-05-21 Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje adresu Vilniaus g. 67, Karmėlava, Kauno raj., Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, taip pat Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-18-70) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

 

 

 

2018-05-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:514
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.
Žemės sklypo plotas, 1,5122 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Milena Zurzienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-05-02

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0019:514
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k.
Žemės sklypo plotas, 1,5122 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Milena Zurzienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-04-27

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5260/0008:460 ir Nr. 5260/0008:463, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Elnio g. 23, kadastro Nr. 5260/0008:985, kurio plotas 0,0980  ha.
Planavimo iniciatoriai – Rita Motiejūnienė, Ramūnas Motiejūnas, Vilmantas Narsevičius ir Edita Narsevičienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-05-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-19 įsakymas Nr. ĮS-760 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-04-27

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-03 įsakymu Nr. ĮS-591 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 1 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0009:122, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gluosnių g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1116, kurio plotas 0,2788 ha.
Planavimo iniciatorė – Gintarė Baltramiejūnaitė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-05-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymas Nr. ĮS-495 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-04-16

 

 

 

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
–Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt;
–UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.
Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos galima šiais adresais:
–UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227), atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus žemėtvarkos inžinierė Ieva Petruškevičiūtė mob. tel. (8 6) 82 50644, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt;
–Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;
–AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 5) 269 2235, el. paštas k.rackauskaite@litrail.lt.
Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos salėje, adresu Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r., 2018 m. balandžio 26 d., 18.00 val.
Taip pat prašome žemės sklypų savininkus ir (ar) kitus naudotojus, turinčius įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu VĮ Registrų centre įregistruota žemės sklypo nuomos sutartis, kurios nuomos terminas baigėsi projekto rengimo laikotarpiu arba baigsis iki 2018 m. gruodžio 21 d., pranešti apie tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams nurodytais kontaktais.

 

 

 

2018-04-16

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. ĮS-1593 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Jaučakių k., kadastro Nr.5253/0010:28, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. Vilkijos apyl., sen., Jaučakių k. Svirkalnio g. 15, kadastrinis Nr.5253/0010:171 ir Svirkalnio g.17, kadastro Nr.5253/0010:172.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-2574 (2017-12-27) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-8 (2018-01-04).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatoriai: Nijolė Bačėnienė, Vincas Bačėnas.
Plano rengėja: UAB „Savana LT“ (įm. kodas 302601433), Tunelio g. 16, Kaunas, el. p.: info@savana.lt, PV architektas Mindaugas Sirvydis, tel. 8 675 47596.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. Vilkijos apyl., sen., Jaučakių k. Svirkalnio g. 17 ir Svirkalnio g.15.
Detaliojo plano koregavimo tikslai:
1.Sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą,
2.Sujungtą sklypą padalinti į du ar daugiau sklypų,
3.Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2018-04-24 iki 2018-05-08 (10 darbo dienų) Vilkijos apylinkių seniūnijos patalpose (Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.) plano rengėjos patalpose (Tunelio g. 16, Kaune), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013m. gruodžio 18d. nutarimo Nr.1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, Teritorijų planavimo dokumento rengėjui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-04-13

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. TS-113 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:179, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Saulėlydžio g. 9, kadastro Nr. 5270/0008:1040, kurio plotas 0,0879 ha.
Planavimo iniciatoriai – Arvydas Ružinskas ir Edita Ružinskienė.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-04-27 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-29 įsakymas Nr. ĮS-650 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-04-12

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-572 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., Marijampolės g. 27, kadastro Nr. 5227/0003:33, Apynio g. 40, kadastro Nr. 5227/0003:483
Planavimo iniciatorė –  UAB „NNL termo“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-04-26 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. ĮS-596 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-04-12

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimu Nr. TS-352 patvirtintų žemės sklypų detaliojo plano koregavimas šiam žemės sklypui Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Kauno g. 22, kadastro Nr. 5233/0009:949.
Planavimo iniciatorė –  UAB „Tesko“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-04-26 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-29 įsakymas Nr. ĮS-651 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-04-12

 

 

 

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV)
SPAV atrankos dokumentų organizatorius:
UAB „Vilemų telkinys", įmonės kodas 303441914, registruota Lygybės g. 21-86, Kaunas, tel.863530367, e-paštas arturas.maciuta@vst-transportas.lt, direktorius Artūras Mačiūta
SPAV atrankos dokumento pavadinimas:
Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas.
Planavimo tikslai:
suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas:
UAB „Geobaltic", Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141,  El. paštas: info@geobaltic.lt
Priimtas sprendimas:
išnagrėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kauno rajono Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumentų ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima:
Planavimo organizatoriui - UAB “Vilemų telkinys”, adresas - Lygybės g. 21-86, Kaunas, tel.863530367, e-paštas arturas.maciuta@vst-transportas.lt ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui - UAB „Geobaltic", Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141,  El. paštas: info@geobaltic.lt, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 17 val.

 

 

 

2018-04-06

 

 

 

Informuojame apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės Kvesų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies (apie 5,42 ha) naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Karjeras“ (į. k. 301166558); adresas – Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel.: 8 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com, direktorius Arūnas Lukošius.    
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Kvesų smėlio ir žvyro telkinio  išteklių dalies (apie 5,42 ha) naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.  
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Kauno rajono savivaldybės Kvesų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies (apie 5,42 ha) naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Karjeras“, adresu  Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel.: 8 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui - B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki 16 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

 

 

 

2018-04-06

 

 

 

Informuojame apie parengtą “Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., kadastro Nr. 5217/0011:425, detaliojo plano keitimas”      0.5005  ha
Rengimo tikslas :
1. Kauno raj. Sav. Domeikavos sen., Ražių k., kad. Skl. Nr. 5217/0011:425 padalinimas į 7 sklypus; 4-ių sklypų paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos , vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastataų statybos), 1-o į kitą (inžinerinės infrastruktūros koridorius), 2-u atidalytus sklypus paliekant  žemės ūkio paskirties.
2. Detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto organizatorius  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Rengimo iniciatoriai  Birutė  Žeimienė , Julius Žeimys
Planą rengia MB  “Archasas”  (tel. 8 600 81416)  , el. p. info@archasas.lt ), projekto vadovė Giedrė Karenė , (tel.  8 600 81416 ) email.: giedre@archasas.lt
Susipažinti su Projekto sprendiniais galima Kauno r. sav., Domeikavos  seniūnijos patalpose iki 2018 m. balandžio 27  d.
Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2018 04 27 , 17 val. adresu MB “Archasas” patalpose K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr.K-VT-52-16-419) arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.

 

 

 

2018-04-05

 

 

 

Informuojame, dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
2018 m. kovo 28 d. Nr. 12-18
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Kvesų karjeras“ įmonės 2018-03-26 d. prašymą,  n u s p r e n d ž i u
pradėti Kauno rajono Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Kvesų karjeras“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-21p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Kvesų karjeras“ įmonės 2018-03-26 d. prašymas.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-04-17 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-04-17.
Sprendimas dėl Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-04-19.
L. e. direktoriaus pareigas    Jolanta Čyžienė

 

 

 

2018-03-30

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav.,  Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 41, kadastro Nr. 5223/0008:162.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 41, kadastro Nr.5223/0008:162, kurio plotas 4,3921 ha, laisva valstybinė žemė. Bendras planuojamos teritorijos plotas – ~4,7345 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Patikima linija“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Blažulionio, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-2465 (2017-12-11), Nr.ĮS-10 (2018-01-03) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-23 (2018-01-11).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą /-us. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentus.
Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo         2018-04-09 d. iki 2018-04-20 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-18-18 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-03-30

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., kadastro  Nr. 5250/0008:398 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Žaibo g. 1, kadastro Nr. 5260/0008:793, plotas 0,1466 ha.
Planavimo iniciatorė –  Irena Sladkevičienė
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-04-16 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
 Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-23 įsakymas Nr. ĮS-598 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-03-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0006:74
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k.
Žemės sklypo plotas, 2,9901 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Reda Kasmauskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-03-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0011:126
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k.
Žemės sklypo plotas, 4,4655 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Antanas Juočionis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-03-28

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:512
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k., Bityno g. 7
Žemės sklypo plotas, 0,5916 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Rolandas Remigijus Andreikėnas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-03-22

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono valdybos 2001-11-27 sprendimu Nr.305 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Garliavos apyl.sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:63, detaliojo plano keitimas.
Planuojama teritorija: Ireniškių k., Garliavos apyl.sen., Kauno raj.: Dvaro g. 2, kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, ir Artojų g. 27, kadastro Nr.5260/0001:523, kurio plotas 0,5842 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas – 1,0826 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorė: Marijona Vasiliauskienė, adresas korespondencijai:    V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr.ĮS-507 (2017-03-17), Nr.ĮS-694 (2017-04-14) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-520 (2017-05-18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ireniškių k., kadastro Nr.5260/0001:522, kurio plotas 0,4984 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano keitimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-04-04 d. iki 2018-04-17 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno raj., ir plano rengėjos UAB „MTARCH“ patalpose, V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD   Nr. K-VT-52-17-264 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas svarstymas numatomas 2018-04-18 d. 15 val. detaliojo plano rengėjo UAB „MTARCH“ patalpose, adresas V. Putvinskio g. 17-4, LT-44243 Kaunas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

 

 

 

2018-03-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-25 įsakymu Nr. 652 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 19 žemės sklypo detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 43, kadastro Nr. 5223/0008:161, kurio plotas 0,6959 ha.
Planavimo iniciatorius – UAB „Garliavos mechanikos gamykla“.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-04-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-14 įsakymas Nr. ĮS-541 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-03-21

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu
Nr. TS-24 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kadastro Nr. 5283/0007:652, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aluonos g. 1, kadastro Nr. 5283/0007:781.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu Nr. ĮS-542 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. TS-24 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0007:652, detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Aluonos g. 1, kadastro Nr. 5283/0007:781, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-16-262.
Įsakymas

 

 

 

2018-03-21

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono valdybos 2002-05-28 sprendimu Nr. 139 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0013:129, detaliojo plano korektūrą (techninės klaidos taisymą).
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-26 įsakymu Nr. ĮS-389 „Dėl Kauno rajono valdybos 2002-05-28 sprendimo Nr. 139 „Dėl sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, padalijimo ir sklypų padidinimo detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo ir patvirtinto detaliojo plano koregavimo, ištaisant techninę klaidą“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. T00052731.
Įsakymas

 

 

 

2018-03-21

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-21 įsakymu Nr. ĮS-581 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimo žemės sklype, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-17-397.
Įsakymas

 

 

 

2018-03-14

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:228
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 2,5279 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Darius Aukščiūnas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-03-14

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0016:688
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k.
Žemės sklypo plotas, 2,9534 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: Audrius Giraitis
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-03-14

 

 

 

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. TS-304 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., kadastro Nr. 5273/0013:111, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalus planas).
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-569.
Planavimo iniciatoriai – Asta Reingardienė, Eugenijus Reingardas, įgaliota Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių TPDRIS atstovauja projekto vadovė Sonata Liutkevičienė tel. 8 605 45942.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas  tel. 8 (37) 305571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „GEORAIMONDA“ Vytauto pr. 43A, Kaunas, PV tel. 8 605 45942, PV Sonata Liutkevičienė tel. 860545942, el. paštas sliutkeviciene@gmail.com.
 Planuojamos teritorijos dislokacija – Planuojamas žemės sklypas išsidėstęs Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., Dujotiekio g. 52.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k., Dujotiekio g. 52,  kadastro Nr. 5273/0013:388, kurio plotas 0,1572 ha, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) į žemės ūkio paskirties žemę (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), nustatyti šio įsakymo 1 punkte įvardytos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-18 įsakymas Nr. ĮS-1806 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. 2017-10-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-982.
Detaliojo plano keitimo darbų programa – teritorijų planavimo dokumento parengimo planas.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2018-03-15 iki 2018-03-28 Kauno rajono Rokų seniūnijoje adresu Nemuno g. 14, Rokų k., Kauno rajonas, Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaune, taip pat Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir detaliojo plano rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune. Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaune, 2018 03 29, 10 val.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-17-569) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bei viešam aptarimui skirtu laiku, iki viešo aptarimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Pagrindinis sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-03-13

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 - 02 - 13 įsakymu Nr. ĮS - 216 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., (kadastro Nr.5270/0013:754) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B kadastro Nr. 5270/0013:75, kurio plotas 0,0974 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 329.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B. Sklypo plotas - 0,0974 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos” patvirtinimo 2017 m. birželio 16 d. Nr. ĮS - 1194.
TPD uždaviniai:
Pakeisti žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Vilties g. 1B, kadastro Nr. 5270/0013:75 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai: UAB “Žaliasis servisas”.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-03-15 iki 2018-03-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje; Raudondvario sen. skelbimų lentoje (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-03-28, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Inžinerinių tinklų brėžinys

 

 

 

Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-03-09

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. TS-379 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Baldininkų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0006:359, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Jolanta Staskonienė ir Vygandas Staskonis.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-03-23 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-08 įsakymas Nr. ĮS-486 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-03-09

 

 

 

Informuojame apie parengtą: „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1029 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., kadastro Nr. 5237/0006:37, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl.: Nemuno g. 13, kadastro Nr. 5237/0006:81 ir Nemuno g. 15, kadastro Nr.5237/0006:82
Rengimo tikslas :
1)Sujungti žemės sklypus kadastro Nr.  5237/0006:81 ir kadastro Nr.  5237/0006:82.
2)Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą(-us) - teritorijos naudojimo tipą ir  kita.
Projekto organizatorius  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Rengimo iniciatoriai Valdas Jeronimas Steponavičius, Dovilė Steponavičienė
Planą rengia MB  “Archasas”  (tel. 8 600 81416), el. p. info@archasas.lt ), projekto vadovė Giedrė Karenė , (tel.  8 600 81416), email.: giedre@archasas.lt
Susipažinti su projekto sprendiniais galima Kulautuvos seniūnijos, Poilsio g. 5, Kulautuvos m., Kulautuvos sen., Kauno r. sav. ir   Kauno rajono savivaldybės patalpose,  Savanorių pr. 371, Kaunas, TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-17-611)
Viešas sprendinių aptarimas įvyks 2018 03 27, 17 val. adresu MB “Archasas” patalpose K. Donelaičio g. 4-420, Kaunas
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos K-VT-52-17-611) arba Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui,  Savanorių prosp. 371, LT-49500 Kaunas, iki viešo sprendinių aptarimo pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Pagrindinis brėžinys

 

 

 

2018-03-06

 

 

 

Informuojame, kad pradedama gyventojų apklausa dėl Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Biruliškių k., Ramučių k. Sergeičikų I k. ir Karmėlavos mstl. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo. Gyventojų apklausa dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo bus vykdoma nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. balandžio 2 d. seniūnijos patalpose, pirmadieniais –
8-18 val., kitomis darbo dienomis – 8-17 val. Vietos gyventojai susipažinti su siūlomomis gyvenamųjų vietovių teritorijų ribomis ir teikti raštiškus pasiūlymus gali nuo 2018 m. kovo 1 d. Schemos bus iškabintos seniūnijos skelbimų lentoje, raštiškus pasiūlymus galima teikti seniūnei. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėją V. Daubarą, tel. Nr. 868500176, vyr. specialistę V. Gilvickienę, tel. Nr. 870685446.

 

 

 

Įsakymas

 

 

 

2018-03-05

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu
Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimą.

 

 

 

Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-05 įsakymu
Nr. ĮS-457 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0002:311, detaliojo plano keitimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., Pramonės g. 9, kadastro Nr. 5227/0002:392, Pramonės g. 11, kadastro Nr. 5227/0002:397 ir Pramonės g. 15, kadastro Nr. 5227/0002:477, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.

 

 

 

Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-17-216.

 

 

 

Įsakymas

 

 

 

2018-03-01

 

 

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:306 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro                                  Nr. 5250/0011:839, kurio plotas 0,1347 ha, kadastro Nr. 5250/0011:840, kurio plotas 0,1317 ha, kadastro Nr.5250/0011:841, kurio plotas 0,1356 ha
Planavimo iniciatorė –  UAB „Zeneda“ (įm. k. 304256594)
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2018-03-15 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (212 kab., tel. (8 37) 30 55 84) .
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-27 įsakymas Nr. ĮS-408 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

2018-02-23

 

 

 

Informuojame, kad pradedama gyventojų apklausa dėl Kauno rajono savivaldybės Lapių seniūnijos Lepšiškių k. ir Smiltynų II k. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo. Gyventojų apklausa dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo bus vykdoma nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. balandžio 27 d. seniūnijos patalpose, pirmadieniais – 8-18 val., kitomis darbo dienomis – 8-17 val. Vietos gyventojai susipažinti su siūlomomis gyvenamųjų vietovių teritorijų ribomis ir teikti raštiškus pasiūlymus gali nuo 2018 m. kovo 1 d. Schema bus iškabinta seniūnijos skelbimų lentoje, raštiškus pasiūlymus galima teikti seniūnui. Dėl informacijos suteikimo kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Lapių sen. seniūną Rimantą Stankų, tel. 869826506.

 

 

 

2018-02-21

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. ĮS-1491 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:649, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai – Audrius Baltrušaitis ir Irma Baltrušaitienė.
Su detaliojo plano keitimo pradžios ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-03-09 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (213 kab., tel. (8 37) 30 55 83).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-19 įsakymas Nr. ĮS-291 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.

 

 

 

3. Darbų programa

 

 

 

4. Inicijavimo sutartis

 

 

 

2018-02-19

 

 

 

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo
dokumento (toliau - TPD): Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. TS-491 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., sklypų, kadastro Nr. 5247/0009:3 ir kadastro Nr. 5247/0009:77, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Slėnio g. 7, kadastro Nr. 5247/0009:129, kurio plotas 0,7847 ha. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau -TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-17-189.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Slėnio g. 7, Garliavos m., Kauno r.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymas Nr. ĮS-355 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".
TPD uždaviniai: sklypą padalinti į keletą sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) –
teritorijos naudojimo tipą ir kita, pakeisti naudojimo būdą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
TPD iniciatorius: Arvydas Čėsna
TPD rengėjas: Aurelija Povilaitienė, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244,
aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
TPD projekto vadovas: Aurelija Povilaitienė, Maironio g. 48-5, LT-44248 Kaunas, tel. 861556244, aurelijai.grikstaitei@gmail.com.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-02-27 iki 2018-03-12 (10 darbo dienų) www.tpdris.lt. Kauno rajono savivaldybės internete svetainėje www.krs.lt, Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava (vieša ekspozicija). TPD rengėjo patalpose, Maironio g. 48-5. Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas - 2018-03-12, 17.00 val., TPD iniciatoriaus patalpose, Maironio g. 48-5, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Brėžinys

 

 

 

2018-02-15

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:135
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k.
Žemės sklypo plotas, 2,5907  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Svajūnas Slavikas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-03-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-02-15

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0010:104
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Stavidvario k., Bebrų g. 12
Žemės sklypo plotas, 0,9130  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Stasys Milkintas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-02-15

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0009:370
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Altoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8158  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Aurimas Aleksiūnas
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-02-15

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:357
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Netonių k.
Žemės sklypo plotas, 1,0166  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Reda Janina Varkalienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-02-15

 

 

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0004:5
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienavos k.
Žemės sklypo plotas, 0,7379  ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.  
Planavimo organizatorius: Marija Pukalskienė
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

 

 

 

2018-02-15

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:615, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Būdos g. 25, kadastro Nr. 5217/0013:1116, Būdos g. 27, kadastro Nr. 5217/0013:1114 ir Būdos g. 29, kadastro Nr. 5217/0013:1111.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-14 įsakymu
Nr. ĮS-278 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. TS-195 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų i k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:615, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų i k., Būdos g. 25, kadastro Nr. 5217/0013:1116, Būdos g. 27, kadastro Nr. 5217/0013:1114 ir Būdos g. 29, kadastro Nr. 5217/0013:1111, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-411.
Įsakymas

 

 

 

2018-02-13

 

 

 

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) - koregavimo projekto:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-27 sprendimu Nr. TS - 207 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k. žemės sklypo, kadastro Nr.5233/0003:320, detaliojo plano ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-342 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., žemės sklypų, kadastro Nr.5233/0003:545 ir Nr.5233/0003:546, detaliojo plano koregavimas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 390 ir TPD Nr. K - VT - 52 - 17 - 391.
Planuojama teritorija: Žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., Gimtinės g.3 - kadastro Nr.5233/0003:547, kurio plotas 0,3333 ha ir Vidurio g.2 - kadastro Nr.5233/0003:549, kurio plotas 0,1667 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. liepos 19 d. Nr. ĮS - 1424 : Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo.
TPD uždaviniai:
Sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:547 (Gimtinės g. 3), padalyti į du sklypus, atidalytą žemės sklypą prijungti prie žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0003:549 (Vidurio g. 2), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.
TPD iniciatoriai: Sigitas Matulis, Valė Matulienė, Eduardas Pranskietis.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2018-02-14 iki 2018-02-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Karmėlavos sen. skelbimų lentoje, TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune, (vieša ekspozicija - 5 d.d.).
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2018-02-28, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Sprendinių brėžinys

 

 

 

2018-02-08

 

 

 

Informuojame apie papildomas viešinimo procedūras rengiamam Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:996, detaliojo plano keitimui.
Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:1132, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., plotas apie 0,6203 ha. Žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:1144, Gėlių g. 2F, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., plotas apie 0,2797 ha. Žemės sklypas kad. Nr.5250/0010:373, Gėlių g. 2C, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., plotas apie 0,5000 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 341, Kaunas, tel.: 837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „Straita“ (įm. kodas 141841196) atstovaujama direktoriaus Lino Bernoto ir Eglė Reneckytė .
Detaliojo plano rengėja: UAB „MTARCH“ (įm. kodas 135073297), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335.  
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. ĮS-850 (2016-05-05), Nr. ĮS-1048 (2016-05-27) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-733 (2016-06-07).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.1.Žemės sklypą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0010:1132, kurio plotas 0,6203 ha, padalyti į du ar daugiau atskirų sklypų;
1.2.Dviem ar daugiau atidalytų sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos;
1.3.Nustatyti patvirtinto detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2018-02-19d. iki  2018-03-02 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 d.d.) Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 341, Kaunas), Ringaudų seniūnijos (Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r.) ir plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose (V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p.: mtarch.architects@gmail.com, tel.: 837 207335), bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-235.
Viešas svarstymas numatomas 2018-03-05 d. 14 val.  plano rengėjo – UAB „MTARCH“ patalpose V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-03-05 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

Aiškinamasis raštas

 

 

 

Brėžinys

 

 

 

2018-02-07

 

 

 

Informacija apie teritorijų planavimą dėl Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano
Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Reiskių tyro telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Raigardo, Plinkšių bei Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018 m. vasario 23 d. (įskaitytinai) galima teikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, elektroniniu paštu vstt@vstt.lt.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumento projektu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje http://www.vstt.lt/ Saugomų teritorijų planavimas / Specialusis saugomų teritorijų planavimas / Visuomenės informavimas apie saugomų teritorijų planavimą

 

 

 

2018-02-06

 

 

 

INFORMACIJA apie Kauno r. sav. Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Kvesų karjeras“, Tėviškės g. 1, Ringaudai, LT-53339 Kauno r. sav. (adresas koresp.: Palaukės g. 14, Vilemai, LT–53432 Kauno r. sav.), direktorius Vytautas Kregždė, mob. tel.: +370 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno r. sav. Zapyškio IV smėlio ir žvyro  telkinio naujų plotų naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2018–02–01, Nr. (28.2)–A4–1050).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: Palaukės g. 14, Vilemai, LT–53432 Kauno r. sav., kontaktinis asmuo Vytautas Kregždė, mob. tel.: +370 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. 8 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

 

 

 

2018-02-02

 

 

 

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu
Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastro Nr. 5247/0010:494, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.: Nasturtų g. 1, kadastro Nr. 5247/0010:89, Nasturtų g. 3, kadastro Nr. 5247/0010:230 ir Nasturtų g. 5, kadastro
Nr. 5247/0010:351, detalųjį planą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-02 įsakymu
Nr. ĮS-188 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. TS-156 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k., kadastro Nr. 5247/0010:494, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.: Nasturtų g. 1, kadastro Nr. 5247/0010:89, Nasturtų g. 3, kadastro Nr. 5247/0010:230 ir Nasturtų g. 5, kadastro
Nr. 5247/0010:351, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos naudojimo reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-17-111.

 

 

 

Įsakymas

 

 

 

2018-01-30

 

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr. TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0009:102, detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatorė – Michalina Gustienė (atstovaujama Kęstučio Gusto).
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2018-02-13 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-10 įsakymas Nr. ĮS-46 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

 

2018-01-25

 

 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS – 41 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.
Plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT – 49500 Kaunas, tel.: (8-37) 305 503, faks.: (8-37) 313 797, el.p.: info@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, faks.:  (8 5) 212 7941; el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 149600 ha.