Nenaudojami ir apleisti pastatai

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių savininkams informuoti:
patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos parengtas Kauno rajono fizinių ir juridinių asmenų nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių 2017 metais sąrašas. Jis įdėtas į Kauno rajono savivaldybės interneto svetainę www.krs.lt


Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimo Nr. TS-137  1.4 punktu ir patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. TS-247 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2013 m. tarifo nustatymo Kauno rajono teritorijoje, dėl nenaudojamų ir ne pagal paskirtį naudojamų arba apleistų ar neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  5.1–5.2 punktais, 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.