Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondas

Bendra Informacija

Smulkiojo ir vidutinio verslo parama vykdoma vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos nuostatais, patvirtintais Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-125 „Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos nuostatų patvirtinimo“

Informaciją teikia Ekonomikos sk., Kauno m., Savanorių pr. 371, tel. (8 614) 07 865, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt