Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

Projekto pavadinimas

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

pritaikyti kultūrinių bei su jomis susijusių edukacinių, ekonominių, socialinių ir bendruomeninių poreikių tenkinimui Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią bei atskleisti šio kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes.

Projekto aprašymas:

Projekto metu Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje bus atlikti tvarkomieji paveldosaugos ir statybos darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinėms paslaugoms teikti būtina įranga ir baldai. Įgyvendinus projekto veiklas bus atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės, bažnyčia taps prieinama visuomenei ir bus išsaugotas jos autentiškumas. Bus teikiamos kokybiškesnės ir įvairesnės kultūros paslaugos: platesnė ir įvairesnė koncertinė (sakralinės muzikos koncertai, kasmetinių renginių koncertai), teatrinė, muziejinė, švietimo veikla; turizmo veikla. Projekto rezultatai leis vystyti kultūrines edukacines veiklas bei padidinti lankytojų skaičių.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-21 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

Projekto įgyvendinimo finansavimas yra iš Europos regioninės plėtros fondo.

Finansavimo sutartis pasirašyta 2017-11-01

Įgyvendinimo laikas

2017–2019 m.

Projekto vertė

738 068,75 Eur

Planuojama parama

627 358,44 Eur

Savivaldybės lėšos

110 710,31 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, tel. (8 37) 30 55 04 .

 

Projekto darbų vykdymą galite išvysti čia