Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą

Projekto pavadinimas

Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą atliekant paprastojo remonto darbus ir įsigyjant įrangą, reikalingą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai. Taip pat projekto metu numatoma įrengti pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, atnaujinti DOTS kabinetą ir įsigyti tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui ir paslaugų teikimui namuose.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę                 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

133 729,73 Eur

Planuojama parama

113 670,27 Eur

Savivaldybės lėšos

10 029,73 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Nijolė Kliučienė.