Veikli bendruomenė – pažanga mokyklose

Projekto pavadinimas

Veikli bendruomenė – pažanga mokyklose

Projekto aprašymas

Projekto tikslas  -   pagerinti mokinių bendrojo ugdymo matematikos pasiekimus mokyklos veiklos pokyčiuose aktyviai dalyvaujant bendruomenei.

 

Projekto aprašymas: Šeimos aplinka, ugdomoji aplinka, bendraamžių įtaka, sėkmės situacijos ir motyvacijos mokymuisi ryšys - aplinkos veiksniai, įtakojantys motyvaciją ir mokymosi pasiekimus. Siekiant reikšmingų pokyčių mokymosi pasiekimuose projekte numatoma įvertinti kiekvieną iš šių veiksnių, ir numatyti galimybes pokyčiams. Projekto partnerės įvertinę savo galimybes savarankiškai spręsti kylančias problemas, inicijuoja projektą, paremtą visos mokyklos bendruomenės sutelkimu ir aktyviu bendradarbiavimu siekiant kokybinių pokyčių mokyklų veikloje. Projekto įgyvendinimo metu numatoma: parengti mokytojus – mokyklos bendruomenės lyderius, paruošti programas bendruomenės aktyvaus įtraukimo mokyklos veiklos pokyčiuose, įgyvendinti mokyklų bendruomenių iniciatyvas, įvertinti bendruomenių iniciatyvų efektyvumą ir parengti ilgalaikes aktyvaus bendruomenės dalyvavimo mokyme gaires. Tikimasi, kad projektas taps gera praktika, kurią perims kitos pokyčių siekiančios mokyklos.


Projekto vykdytojas – Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. Projekto partneriai: Kauno r. Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla ir Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla.

Projektas finansuojamas  pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos  fondų investicijų programos  9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (9.2.1-ESFA-K-728-01-0089)

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

42 754 Eur

Planuojama parama

42 754 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija