Vaikų ir paauglių socialinės adaptacijos bei integracijos didinimas popamokinių užsiėmimų metu

Projekto pavadinimas

Vaikų ir paauglių socialinės adaptacijos bei integracijos didinimas popamokinių užsiėmimų metu

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - mažinti vaikų ir paauglių socialinę atskirtį didinant jų socialinę adaptaciją ir integraciją, stiprinant savivertę, psichologinį atsparumą bei ugdant tinkamus socialinius įgūdžius popamokinio užsiėmimo metu.

Projekto aprašymas:  Projekto metu bus organizuojamos tikslinės pagal amžiaus grupes suskirstytos veiklos (socialinių įgūdžių, relaksaciniai užsiėmimai, išvykos į žaidimų kambarį, kino filmus, spektaklius, muziejus, baseiną, korepetitoriaus konsultacijos), padėsiančios geriau pažinti save, savo bei kitų emocijas, kūno kalbą, atpažinti netinkamo elgesio modelius bei pasirinkti adekvačius reagavimo būdus atitinkamose situacijose.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

7503,30 Eur

Planuojama parama

6305,50 Eur

Savivaldybės lėšos

1197,80 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla