Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra

Projekto pavadinimas

Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - gerinti SBĮ Vaiko gerovės centro „Gynia“ veiklą ir didinti paslaugų teikimą globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“

Projekto vykdytojai – Kuano rajono savivaldybės administracija ir SBĮ Vaiko gerovės centro „Gynia“

Įgyvendinimo laikas

2018-2021 m.

Projekto vertė

214 650 Eur

Planuojama parama

214 650 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė