VšĮ Pakaunės PSPC veiklos efektyvumo didinimas, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

Projekto pavadinimas

VšĮ Pakaunės PSPC veiklos efektyvumo didinimas, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Padidinti VšĮ Pakaunės PSPC teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinių grupių gyventojams.

Projekto aprašymas:

Įgyvendinus projektą, bus atliktas patalpų remontas pritaikant infrastruktūrą specialiems neįgaliųjų poreikiams Karmėlavos ambulatorijoje, įsigyta įrangos ir baldų pagal poreikį įstaigos padaliniuose.

Projekto veiklos numatytos pagal aprašo 12.1. punktą "Vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse ", pagal veiklas numatytas Aprašo punkte 12.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiems neįgaliųjų poreikiams

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

139 967,60 Eur

Planuojama parama

118 972,43 Eur

Savivaldybės lėšos

10 497,60 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – direktorius Valdas Oniūnas.