UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kauno rajone.

Projekto aprašymas:

Projekto metu bus atlikti patalpų išorės ir vidaus remonto darbai, pritaikant jas neįgaliesiems bei įsigyta įranga, skirta teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui. Projektas prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Kauno regione.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

116 809,00 Eur

Planuojama parama

99 286,94 Eur

Savivaldybės lėšos

8 761,45 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Irma Bandzevičiūtė-Stankuvienė, L. e. UAB „MediCA klinika“ generalinio direktoriaus pareigas