UAB InMedica pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

Projekto pavadinimas

UAB InMedica pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, atnaujinant paslaugų teikimo infrastruktūrą, skirtą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir gydymui.

Projekto aprašymas:

Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Todėl didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Vaikų, vyresnio amžiaus asmenų tarpe ypač aktuali profesionali burnos sveikatos profilaktika ir diagnostika, kuri gali užkardyti daugelį vėlesnių sveikatos problemų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

62 626,88 Eur

Planuojama parama

53 232,85 Eur

Savivaldybės lėšos

4 697,02 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Laura Penikienė, UAB „InMedica“ generalinė direktorė.