UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas

Projekto pavadinimas

UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Padidinti Pilėnų sveikatos priežiūros centre  teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą įsigyjant baldus ir įrangą, reikalingą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

139 397,18 Eur

Planuojama parama

118 487,60 Eur

Savivaldybės lėšos

10 454,80 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Direktorius Linas Urba