Tiesiogiai stebimo gydymo kurso tuberkulioze sergančių Kauno rajono gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimo

Projekto pavadinimas

Tiesiogiai stebimo gydymo kurso tuberkulioze sergančių Kauno rajono gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimo

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:  sumažinti Kauno rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės ir sumažinti  atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo galimybę.

Projekto aprašymas:  Projekto metu bus palaikomas ryšys su tuberkulioze sergančio asmens sveikatos priežiūrai pasirinkta įstaiga dėl tęstinio nepertraukiamo ambulatorinio gydymo, bendradarbiaujama su regiono tiesiogiai stebimo gydymo kurso (toliau – DOTS) kabinetu, pacientų šeimos gydytojais, kaupiama informacija, duomenys teikiami regiono DOTS kabinetui. Planuojama, kad projekto naudą patirs ir paslaugas gaus apie 66 tuberkulioze sergantys pacientai. Tikimasi gerokai pristabdyti tuberkuliozės plitimą. Taip pat pacientai turės galimybę grįžti į darbo rinką.

Projekto paraiškos teikėjas ir įgyvendintojas – VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 įgyvendinimo priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Įgyvendinimo laikas

2018-2020 m.

Projekto vertė

24200 Eur

Planuojama parama

22400 Eur  

Savivaldybės lėšos

1800 Eur

Kontaktinis asmuo

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras