Sveiki ir aktyvūs Kauno rajono vaikai

Projekto pavadinimas

Sveiki ir aktyvūs Kauno rajono vaikai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:  suformuoti Kauno rajono vaikų iki 18 metų sveikos gyvensenos įpročius per aktyvias veiklas.

Projekto aprašymas:  Siekdami sumažinti Kauno rajono vaikų iki 18  metų  amžiaus sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo, projekto metu bus suorganizuoti projekto renginiai, aktyvaus laisvalaikio stovyklos ir aktyvaus laisvalaikio būrelių veiklos. Šio projekto metu Kauno rajono vaikai turės galimybę lankyti sporto ir meno veiklas nemokamai. Taip formuotųsi vaikų  sveikos gyvensenos įpročiai. Viso projekto veiklomis planuojama įtraukti 1040 Kauno rajono vaikų iki 18 m.

Projekto paraiškos teikėjas – Domeikavos kaimo bendruomenės centras, Projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“

Įgyvendinimo laikas

Įgyvendinimo laikotarpis 24 mėn.

Projekto vertė

210 000 Eur

Savivaldybės lėšos

10 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Domeikavos kaimo bendruomenės centras