Suaugusiųjų švietėjų kompiuterinio raštingumo, pilietinių ir socialinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su pabėgėliais ir emigrantais

Projekto pavadinimas

Suaugusiųjų švietėjų kompiuterinio raštingumo, pilietinių ir socialinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su pabėgėliais ir emigrantais

Projekto aprašymas

Projekto tikslas  - įvertinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijų lygį darbui su migrantais ir pabėgėliais; tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, naudojant inovatyvius mokymo/si modelius ir atviruosius išteklius.

Projekto metu numatoma sukurti tris intelektinius produktus: vertinimo modelį, mokymo programą ir elektroninę saugyklą, kurią sudarys keturios teminės dalys: „Socialinio verslumo ugdymas“, „Lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas, siekiant apsaugoti migrantų ir pabėgėlių teises“, „Asmeninio tobulėjimo skatinimas“ bei „Migrantų integracija į rinką“.

Projekto koordinatorius – VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas. Projekto partneriai: Socialinių inovacijų fondas (Lietuva), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Kipras), H2Learning LTD (Airija), Kauno rajono švietimo centras (Lietuva), DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Insercion (Ispanija).


Projektas finansuojamas  pagal programos Erasmus+ 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Įgyvendinimo laikas

2016-2018 m.

Projekto vertė

24 440 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono švietimo centras