Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas:Kauno rajono savivaldybės administracija

Projektu siekiama prisidėti prie Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas ir 18 vnt. socialinių būstų įrengimui pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas (unikalus Nr. 5296-9018-0019), esantis Kauno r., Batniavos sen., Bubių k., Parko g. 6. Įgyvendinus projektą sumažės Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų skaičius ir tuo pačiu padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, gerės tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė, galimai bus taupomos LR biudžeto lėšos kompensacijoms už šildymą, taip pat galimai sumažės jaunų ir aktyvių žmonių emigracija.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2016-09-29.

Įgyvendinimo laikotarpis

2016 - 2018 m.

Projekto vertė

998 070,88 Eur

Skirta parama

859 248,00 Eur

Savivaldybės lėšos

138 822,88 Eur

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis asmuo Projekto vadovas Artūras Pupalė (8 37) 305542