Socialinės rizikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų infrastruktūros plėtra

Projekto pavadinimas

Socialinės rizikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų infrastruktūros plėtra

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas: VšĮ Sugrįžimas.

Projekto partneris: Kauno rajono savivaldybės administracija

Projektu siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų plėtros Kauno rajone. Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotas buvusios poliklinikos pastatas, kuriame bus įrengtas ir veiks psichosocialinės pagalbos centras, skirtas nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų artimiesiems, bei savarankiško gyvenimo namai, skirti socialinės rizikos suaugusiems asmenims, baigusiems ilgalaikės psichologinės–socialinės pagalbos programas. Centre taip pat bus konsultuojami priklausomybę turinčių asmenų artimieji, veiks palaikomosios grupės sveikstantiems nuo priklausomybių asmenims. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės asmenims, kuriems tokios paslaugos yra labai reikalingos, jas gauti laiku ir kokybiškai. 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-18.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017 - 2020 m.

Projekto vertė

210 278,17 Eur

Skirta parama

178 736,44 Eur

Valstybės lėšos

31 541,73 Eur

Kontaktinis asmuo

 Projekto vadovas Valdas Šiškus, tel. 8 698 10497

 https://www.krs.lt/verslininkams/projektai/vykdomi-projektai/garliavos-m-k-aglinsko-g-rekonstrukcija/