Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje

Projekto pavadinimas

Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas  -   išplėsti ikimokyklinio ugdymo pedagogų žinias ir įgūdžius 4-iose šalyse-partnerėse Islandijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, Lietuvoje); organizuoti teorinius ir praktinius mokymo ir mokymosi seminarus; pasitelkiant jau turimą pedagoginę patirtį ir metodologiją išbandyti praktinėje veikloje su įvairių šalių vaikais tvaraus elgesio ugdymo ikimokykliniame amžiuje idėjas ir jas adaptuoti savo ugdymo įstaigose.

Numatomi projekto rezultatai – parengtas metodinės medžiagos aplankas, sukurtas interneto puslapis, kur laisvai prieinama informacija, gerosios patirties sklaida ugdymo įstaigų bendruomenėms.

Projektas finansuojamas  pagal Europos Sąjungos programos  ERASMUS+ 2-ą pagrindinį veiksmą – „Strateginės partnerystės“.

Įgyvendinimo laikas

2017-2019 m.

Projekto vertė

20 480 Eur

Planuojama parama

20 480 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis