Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas

Projekto pavadinimas

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

Projekto aprašymas:

Mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų kompetencijos projekte apjungiamos, kad pasiektų įvairias tikslines grupes: visuomenę, nacionalines ir tarptautines turizmo firmas, valdžios institucijas, lavinimo įstaigas ir įmones. Projekto metu bus sukurtas naujas turizmo produktas – „Paveldo sodai“:

  1. Senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams.
  2. Maršrutai su produktų demonstravimu padidins turistų skaičių ne sezono metu.
  3. Bus sukurtas Paveldo sodų žemėlapis su dviračių ir automobilių maršrutais, įtraukiamas įvairių paslaugų paketas (maitinimas, nakvynė, lankytini objektai).
  4. Projekto metu bus atnaujinti kultūrinio ir gamtinio paveldo objektai, istorinis sodas pasodintas Rundalės dvaro muziejuje Latvijoje, atnaujintas Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės sodas Kauno rajone.
  5. Numatoma išleisti dvi brošiūras ir bukletus projekto rezultatų sklaidai ir informacijai apie gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus Latvijoje ir Lietuvoje, jų istorinę vertę, būtinybę išsaugoti istorinius sodininkystės objektus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Įgyvendinimo laikas

2017–2019 m.

Projekto vertė

830 733,23 Eur

Planuojama parama

706 123,23 Eur

Projekto vykdytojas

BĮ „Kauno rajono muziejus“