Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Babtų šeimos medicinos centre

Projekto pavadinimas

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Babtų šeimos medicinos centre

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Padidinti VšĮ ,,Babtų šeimos medicinos centre“  teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.

Projekto aprašymas:

Pagrindinė problema – nepakankamas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė. Problemos priežastys: nekokybiška ir higienos normų neatitinkanti infrastruktūra Centre.  

Didinant teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Centre, reikia investuoti į įrangos atnaujinimą ir įsigijimą, patalpų remontą, baldų įsigijimą.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

15 697,30 Eur

Planuojama parama

13 342,70 Eur

Savivaldybės lėšos

1 177,31 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Direktorė Alma Antanavičienė