Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NonHazCity)

Projekto pavadinimas

Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NonHazCity)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti vandentvarkos valdymą siekiant mažinti maistinių medžiagų srautus ir pavojingų medžiagų išleidimą į Baltijos jūrą per viešųjų ir privačiųjų veikėjų, susijusių su vandens kokybės klausimais įtraukimą.

Projekto aprašymas:

Projekto įgyvendinimo metu ketinama: atlikti pavojingųjų cheminių medžiagų pasklidimo savivaldybės teritorijoje (upėse, nuotekose) tyrimus; parengti pasiūlymus, kaip mažinti pavojingųjų medžiagų patekimą į aplinką; stiprinti Savivaldybės darbuotojų kompetenciją šioje srityje; smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams teikti siūlymus dėl pavojingųjų cheminių medžiagų pakeitimo ne tokiomis pavojingomis; šviesti visuomenę, kad mažintų prekių, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų, vartoseną.

Įgyvendinimo laikotarpis

2016 – 2018 m.

Projekto vertė

3 546 797,08 EUR

Skirta parama

2 831 716,04 EUR (Savivaldybei tenkanti paramos dalis 34 633,25 Eur)

Savivaldybės lėšos

6 111,75 EUR

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel. 837 35 55 42