Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti (ZEROCO2)

Projekto pavadinimas

Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti (ZEROCO2)

Projekto aprašymas

Pastatai išskiria trečdalį visų Europos Sąjungoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių šaltinis – šildymui, elektros energijai gaminti naudojamas iškastinis kuras ir gamtinės dujos. Siekdama spręsti klimato kaitos problemas, Europos Komisija nustatė tris pagrindinius tikslus 2020 m.: 20 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 20 proc. padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

ES direktyva (2012/27/ES) dėl energijos vartojimo efektyvumo nustato, kad nuo 2020 m. visi nauji pastatai privalės būti nulinės energijos pastatai.

Šiuo projektu siekiama: išnagrinėti įvairius technologijų ir energijos šaltinių derinius, leisiančius pasiekti optimalų energijos taupymą pastatuose; pateikti optimalius techninius sprendinius ir finansines galimybes pasyvių namų statybai; sukurti politikos formavimo gaires, kurios populiarintų tokių namų statybą ir informuotų visuomenę vietos, regionų ir nacionaliniu lygiu.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.interregeurope.eu/zeroco2/.

Įgyvendinimo laikotarpis

2016–2020 m.

Projekto vertė

1 469 670 EUR

Skirta parama

1 227 957 EUR (Savivaldybei tenkanti paramos dalis 88 621 EUR)

Savivaldybės lėšos

15 639 EUR

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms) Gražina Čepulienė tel. (8 37) 30 55 52


Promotion of near zero CO2 emission buildings due to energy use (ZEROCO2)


Sąnaudų naudos analizė (Cost Benefit Analysis)

Pastatų pertvarkymo, kurių CO2 tarša dėl suvartojamos energijos yra artima nuliui, skatinimas

Projekto naujienlaiškis Nr.1

Projekto naujienlaiškis Nr.2

Projekto naujienlaiškis Nr.3

Rekomendacijos