Pastato, esančio Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas

Projekto pavadinimas

Pastato, esančio Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas

Projekto aprašymas

Projekto metu bus įkurti socialinės globos namai.

Projekto paraiškos teikėja – Kauno r. VšĮ Rokų socialinės gerovės centras, projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal Kauno rajono 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ (LEADER-19.2-SAVA-5) 1 veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5.1).

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

250 000 Eur

Planuojama parama

184 000 Eur

Savivaldybės lėšos

66 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. VšĮ Rokų socialinės gerovės centras