Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

Projekto pavadinimas

Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymas

Projekto aprašymas

Projekto metu pagerinta Nemuno pakrančių kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklė Kauno rajono savivaldybėje, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinat kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, išlaikant natūralų teritorijų pobūdį ir jas pritaikant pažintinei bei poilsinei rekreacijai.

Projekto aprašymas:

Projekto metu buvo atlikti pakrančių kraštovaizdžio teritorijos tvarkymo darbai, iškertant menkaverčius želdynus ir invazinius medžius, pagal parengtus želdinių inventorizacijos brėžinius. Taip pat įrengti inžineriniai statiniai (pėsčiųjų takai, apžvalgos aikštelės, suoliukai) bei integruotos informacinės lentelės, kuriuose pateikiama informacija apie šiai vietai būdingą augmeniją, kraštovaizdį, panoramų kryptis ir pan. Po projekto įgyvendinimo buvo padidintas kraštovaizdžio vertės potencialas, pristatant jį tiek pravažiuojančiam dviračiu, tiek ir trumpam sustojusiam žmogui. Į sukurto kraštovaizdžio modelio ilgalaikį funkcionavimą įtrauktos vietinio regiono bendruomenės.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21 „Kraštovaizdžio apsauga“.

Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2017-06-14.

Įgyvendinimo laikas

2017–2019 m.

Projekto vertė

278 901,25 Eur

Planuojama parama

237 066,06 Eur

Savivaldybės lėšos

41 835,19 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Ringaudų seniūnas Rimantas Vitkauskas, tel.: 8 687 88135