Nemuno kelias

Projekto pavadinimas

Nemuno kelias

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių  projekte dalyvaujančių savivaldybių teritorijose, lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.

 

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama viešinti 44 kultūros ir gamtos paveldo objektus. Bus sukurtas pristatomasis regiono internetinis tinklalapis ir interneto nereikalaujanti mobili virtualaus audio gido aplikacija su navigacija, pritaikyta naudotis lietuvių ir 4 užsienio kalbomis: anglų, rusų, vokiečių, latvių.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegiamos šios e-rinkodaros priemonės: turinio rinkodara, mobili rinkodara, internetinės svetainės kūrimas ir administravimas, reklama paieškos sistemose (SEA), reklama internetiniuose portaluose, socialinė komunikacija.

Planuojami pasiekti rezultatai: padidintas kultūros ir gamtos paveldų objektų žinomumas, aktualumas, lankomumas, visuomenė bus labiau informuota apie ją supančią aplinką, padidintas šalies turizmo konkurencingumas, pritraukta daugiau vietos ir užsienio turistų. Taip pat bus labiau ištirta ir atskleista kultūros ir gamtos paveldo objekto reikšmė, nauda visuomenei ir valstybei. Bus padidintas visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas ir aktyvumas, labiau tenkinami gyventojų kultūriniai ir rekreaciniai poreikiai.

Projekto pareiškėja Jurbarko rajono savivaldybės administracija Projektą įgyvendins su 3 partneriais: VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru, VšĮ Šešupės euroregiono turizmo informacijos centru (Šakių rajono savivaldybė) ir Kauno miesto savivaldybės administracija.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e. rinkodara“.

Įgyvendinimo laikas

2016–2019 m.

Projekto vertė

282 822,90 Eur

Planuojama parama

240 399,47 Eur

Savivaldybės lėšos

8 484,68 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras