Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą Kauno rajone. 

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama prisidėti prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo Kauno rajone. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota ir neformaliojo švietimo veikloms (muzika, dailė, choreografija) pritaikyta dalis buvusio administracinio pastato, esančio Kauno rajono savivaldybės Raudondvario seniūnijos, Raudondvario kaimo, Instituto g. 20 patalpų. Sutvarkytose patalpose įsikurs Garliavos meno mokyklos Raudondvario skyrius, kurį galės lankyti 180 vaikų. Įgyvendinus projektą pagerės Kauno rajono savivaldybės teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kokybė.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
Projektas finansuojamas Regioninės plėtros fondo lėšomis.

2017-11-21 Pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis

Įgyvendinimo laikas

2017–2019 m.

Projekto vertė

339 655,87 Eur

Parama

288 707,49 Eur

Savivaldybės lėšos

50 948,38 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Kauno rajono Raudondvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algirdas Navickas