Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas, plėtojant savanorystę priešgaisrinės saugos srityje – saugesnei gyvenamajai aplinkai

Projekto pavadinimas

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas, plėtojant savanorystę priešgaisrinės saugos srityje – saugesnei gyvenamajai aplinkai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

skatinti priešgaisrinės saugos srityje dirbančių tarnybų bendradarbiavimą, jų materialinės bazės atnaujinimą, personalo kompetencijų stiprinimą.

 

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama sutvarkyti Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos pastatus Poderiškėse, Vandžiogaloje ir Piliuonoje, įsigyti specialios įrangos ir priemonių, organizuoti praktinius mokymus, seminarus, kurių metu bus stiprinami personalo profesiniai gebėjimai, skatinama savanorių ugniagesių veikla, keičiamasi gerąja patirtimi, siekiant efektyvesnio viešųjų paslaugų teikimo. 

Projekto paraiškos rengėjas ir teikėjas – Krasnapolio valsčius. Projekto partneriai – VšĮ Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba ir Punsko valsčius.

 

Finansavimo šaltinis – Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 m. programos, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2017–2019 m.

Projekto vertė

453 050 Eur

Parama

385 092,50 Eur

Kontaktinis asmuo

VšĮ Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnyba