Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Projekto pavadinimas

Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

išplėsti Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) inžinerinių tinklų infrastruktūrą, būtiną tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui sumanios specializacijos srityse.

Projekto aprašymas:

Teikiamas projektas skirtas prisidėti prie šios pagrindinės problemos sprendimo – Didėjant investicijoms ir vystant infrastruktūrą, Kauno LEZ teritorijoje mažėja žalių plotų ir daugėja gamybinės paskirties statinių dėl kurių auga lietaus nuotekų kiekis, patenkantis į šiuo metu veikiančią lietaus nuotekų surinkimo sistemą. Šios sistemos pajėgumai jau yra išsemti ir siekiant toliau plėtoti Kauno LEZ, pritraukti naujus investuotojus ir užtikrinti jiems būtinas sąlygas, nedelsiant yra reikalinga lietaus nuotekų sistemos modernizacija.

Įgyvendinant Projektą, bus investuojama į Kauno LEZ, kuriame užsienio įmonės vykdys MTEPI veiklas, inžinerinius tinklus. Bus rekonstruota ir įrengta magistralinė lietaus nuotekų kanalizacija. Projekto įgyvendinimo metu  numatoma įrengti apie 3 540 metrų magistralinį lietaus nuotekų kolektorių nuo Kauno LEZ teritorijoje esančio melioracijos griovio persipylimo taško iki Ramučių gyvenvietės Centrinėje g. esančio taško, rekonstruoti melioracijos griovį sutvirtinant jo šlaitus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartparkasLT“.

 

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

4 134 526,23 Eur

Planuojama parama

4 134 526,23 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius.