Kuriame bendruomenę

Projekto pavadinimas

Kuriame bendruomenę

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Mažinti neįgaliųjų ir pagyvenusiųjų asmenų socialinę atskirtį ir didinti Garliavos bendruomenės sutelktumą.

Projekto aprašymas:  Projekto tikslo planuojama siekti organizuojant tris kūrybines dirbtuves (molio keramika, piešimas ant šilko, tapyba ant vandens), išvykas (piliakalnių aplankymas, spektakliai, „Poezijos pavasarėlio“ šventė ant K. Borutos kalnelio) ir kompiuterinio raštingumo užsiėmimus. Dalyviai, patiriantys socialinę atskirtį, turės galimybę integruotis į veiklas, kurios plėtos socialumo, tarpasmenines, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybos kompetencijas.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

7500 Eur

Planuojama parama

6893 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija