Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Projekto aprašymas:

Projekto tikslams įgyvendinti buvo atliekami stogo bei fasado renovacijos darbai. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų apšiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerės darbo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinierinių sistemų ilgaamžiškumas.

Projektas įgyvendinamas Klimato kaitos specialiosios programos ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis.

Įgyvendinimo laikas

2013–2017 m.

Projekto vertė

1 643 225,42 Eur

Skirta parama

247 027,36 Eur Klimato kaitos specialiosios programos subsidija

Savivaldybės lėšos

1 396 198,06 Eur

Kontaktinis asmuo

Administracijos direktoriaus pavaduotojas – Šarūnas Šukevičius