Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai

Projekto pavadinimas

Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

sudaryti sąlygas Kauno rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas, prieinamas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes.

 

Projekto aprašymas:

Projektas įgyvendinamas kartu su Kauno rajono savivaldybės administracijos partnere VšĮ „Darnūs namai“, kuri atliks Kauno rajono bendruomeninių šeimos namų funkcijas, teiks kompleksines paslaugas šeimoms. Kompleksinės paslaugos – paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas „Kauno rajono bendruomeniniuose šeimos namuose“, pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, mediacijos paslauga, pavėžėjimo paslauga, vaikų priežiūros paslauga (vaikams nuo trejų metų, kol pradės lankyti mokyklą, tuo metu, kai jų tėvai (įtėviai, globėjai) gaus pozityvios tėvystės įgūdžių mokymų paslaugą, individualias ar grupines psichosocialines konsultacijas, ar mediacijos paslaugą). Planuojama, kad kompleksines paslaugas gaus 500 asmenų.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

 

Įgyvendinimo laikas

2017–2020 m.

Projekto vertė

586 898,79 Eur

Parama

586 898,79 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė