Kauno r. Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Projekto pavadinimas

Kauno r. Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

skatinti vietos plėtrą, atkuriant Zapyškio senojo miesto teritoriją bei pritaikant ją bendruomenės poreikiams ir lankymui.

Projekto aprašymas:

Siekiant skatinti vietos plėtrą Zapyškio miestelyje, atkuriant ir pritaikant lankymui kultūros objektus ir tokiu būdu prisidedant prie subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenės plėtros buvo pasirinktas  ekonomiškiausias ir optimaliausias variantas išskiriant tikslinę projekto teritoriją 1,002 ha ploto sklypą, supantį senąją bažnyčią.

Teritorijos atkūrimo ir pritaikymo bendruomenei bei lankymui darbai apimtų inovatyvius sprendinius, tokius kaip šviečiantys elementai, žymintys buvusio šventoriaus ribas, kurie kartu funkcionaliai tarnautų pasisėdėjimui (toliau įvardinama – tvora/suolelis). Įrengiamas informacinis stendas lankytojams, kuris skleistų ir gilintų istorines žinias ir pabrėžtų vietos unikalumą. Grindiniu išklota tvoros/suolelio papėdė, žymėtų aikštelę, kuri renginių metu pasitarnautų kaip žiūrovų vieta (galimybė pastatyti kėdes ar suolus). Atskiru grindiniu būtų išskirtas buvusio šventoriaus įėjimas ir ribos. Projektu taip pat numatomos inovatyvios elektros pajungimo specialiosios spintos, kurios siekiant išlaikyti estetinį vaizdą, nenaudojamos būtų įleidžiamos į žemę. Taip pat numatoma sutvarkyti parkavimo vietas, kad teritorija būtų optimaliai pritaikyta tikslinėms grupėms – bendruomenei ir lankytojams.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Projekto įgyvendinimo finansavimas yra iš Europos regioninės plėtros fondo.

Paramos sutartis pasirašyta 2018-01-26

Įgyvendinimo laikas

2018–2021 m.

Projekto vertė

630 000 Eur

Planuojama parama

200 000 Eur

Savivaldybės lėšos

430 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, Tel. (8 37) 30 55 04