Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas

Projekto pavadinimas

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Kauno rajono savivaldybėje.

Projekto aprašymas:

Įgyvendinus projektą bus atnaujinti Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio (buvęs Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokykla-darželis), esančio Vyturių g. 2B, Raudondvaryje, II ir IV korpusai. Rekonstrukcija bus vykdoma dviem etapais. Pirmojo etapo metu bus apšiltintas pastatas, pakeisti langai ir lauko durys, įrengtos nuogrindos, renovuotas stogas. Antro etapo metu bus perplanuotos patalpos, pakeisti vidaus inžineriniai tinklai, vidaus apdailos darbai. Po atnaujinimo šiuose korpusuose bus sukurtos 4 naujos ugdymo grupės po 20 vaikų ir 2 naujos grupės po 14 vaikų, t.y. iš viso ugdymo įstaigą galės lankyti 108 nauji vaikai. Šiuo metu įstaigą lanko 105 vaikai. Po projekto įgyvendinimo įstaigą galės lankyti ne mažiau kaip 213 vaikų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Regioninės plėtros fondo lėšų.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

952 384,33 Eur

Prašoma parama

725 329,36 Eur

Savivaldybės lėšos

227 054,97 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė - Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio direktorė Žydrūnė Jankūnienė.