Kauno r. Raudondvario A. ir A. Kriauzų darželio - mokyklos modernizavimas

Projekto pavadinimas

Kauno r. Raudondvario  A. ir A.  Kriauzų darželio - mokyklos modernizavimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

prisidėti prie Raudondvario bendruomenės užimtumo, socialinės ir ekonominės gerovės, atnaujinant darželio patalpas bei sukuriant ir išlaikant sukurtas darbo vietas.

Projekto aprašymas:

Įgyvendinus projektą bus atnaujintas Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio (buvęs Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokykla-darželis), esančio Vyturių g. 2B, Raudondvaryje, III korpusas įrengiant 2 naujas darželio grupes.

Remonto metu bus atliekami šie darbai: Konstrukcijų tvirtinimo darbai. Vėdinimo ir šildymo sistemos, vidaus vandentiekio, vaizdo stebėjimo, vidaus elektros atnaujinimo darbai, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos bei elektros montavimo Darbai. Po patalpų remonto planuojama įkurti ne mažiau, kaip 3 naujas darbo vietas auklėtojoms ir  auklytėms.

Projektas finansuojamas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija“  I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

244 000.00 Eur

Prašoma

Parama

184 000,00 Eur

Savivaldybės lėšos

60 000,00 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – direktorė Žydrūnė Jankūnienė