Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas lankymui

Projekto pavadinimas

Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas lankymui

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Įgyvendinant projektą numatoma sutvarkyti Pyplių piliakalnį su prieigomis, siekiant jį pritaikyti visuomenės pažinimui ir lankymui

Projekto aprašymas:

Esama Pyplių piliakalnio būklė ne tik neužtikrina galimybės pažinti, suvokti ir įvertinti esamo objekto turinio, bet dėl natūraliai suvešėjusios augmenijos nesudaroma galimybė įvertinti vietos unikalumo ir specifikacijos. Kartu nekontroliuojami lankytojų srautai kelia pavojų paties objekto išsaugojimui.  Nacionalinės reikšmės saugomos teritorijos statusas įpareigoja puoselėti, atkurti bei pritaikyti bendruomenės poreikiams ir lankymui šį objektą, sudarant galimybes pasinaudoti naujai sukurta erdve renginiams, laisvalaikiui ir įvairioms edukacinėms iniciatyvoms.

Siekiant sutvarkyti ir pritaikyti lankymui objektą – Pyplių piliakalnį su prieigomis –planuojama: atlikti konservavimo darbus – piliakalnio aikštelėje esančius iškasinėtus plotus (buv. apkasus) užpilti atvežtiniu gruntu ir užsėti žole; išvažinėtų plotų, ypač pietinėje teritorijos dalyje užpylimas atvežtiniu gruntu, apsaugos priemonių nuo  mechaninės erozijos įrengimas - pėsčiųjų takų įrengimas, jų įrengimui naudojant geotekstilę, nesigilinant į gruntą (siekiant apsaugoti vertybės kultūrinį sluoksnį), apžvalgos aikštelių įrengimas, medinių laiptų, tiltelio įrengimas, skrodų tvirtinimas; atlikti restauravimo darbus – sutvarkyti želdynus, atlikti medžių ir krūmų kirtimus, šienavimas suformuojant žolinę dangą; atlikti tvarkomuosius statybos darbus – įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, informacinius stendus, suoliukus, stalą ir kt.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Paramos sutartis pasirašyta 2018 m. vasario 6 d.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

270 193 Eur

Planuojama parama

199 761 Eur

Savivaldybės lėšos

70 432 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Ringaudų seniūnė Rasa Šilienė.