Kauno r. Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projekto pavadinimas

Kauno r. Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Įrengti sporto aikštyną skirtą Pabiržio kaimo jaunimo užimtumui didinti, bendruomenės kultūriniams, sportiniams renginiams vykdyti, sveikos gyvensenos ir verslumo skatinimui mažinant socialinę atskirtį.

Projekto aprašymas:

Didžiausia Pabiržio kaimo bendruomenės problema – nėra sutvarkytos ir aktyviam laisvalaikiui ir kultūrinei veiklai pritaikytos viešosios infrastruktūros. Pabiržio kaime esantis sporto aikštynas yra vienintelė vieta, kur Pabiržio kaimo bendruomenė galėtų rinktis sportuoti ir leisti laisvalaikį. Tačiau sporto aikštynas sportui, žaidimams ir turiningam laisvalaikio praleidimui yra nepritaikytas: aikštelė nelygaus profilio ir duobėta, jos pagrindas yra pievos žolė, kuri greit išsimina, po lietaus joje telkšo balos ir ji tampa klampyne, aikštelės ribos nepažymėtos, nėra bėgimo takų, apšvietimo ir suolelių atsisėsti. Todėl sporto aikštyne blogos sąlygos žaisti sportinius žaidimus: futbolą ar tinklinį, organizuoti kultūrinius ar sportinius renginius, socialinius ar sveikatinimo projektus.

Planuojama įrengti: bėgimo takus, futbolo aikštyną su nauja danga ir įranga, šuoliaduobes, tinklinio aikšteles, sporto aikštyno apšvietimą, metalinio tinklo skydų tvorą ir žiūrovų tribūnas.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Paramos sutartis pasirašyta 2018-01-31.

Įgyvendinimo laikas

2018–2019 m.

Projekto vertė

250 000 Eur

Planuojama parama

200 000 Eur

Savivaldybės lėšos

50 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Neveronių gimnazijos direktorė Danguolė Marmienė