Kauno r. Linksmakalnio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projekto pavadinimas

Kauno r. Linksmakalnio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Linksmakalnio kaimo bendruomenės aktyvaus sportinio ir kultūrinio užimtumo didinimas, įrengiant poilsio ir sporto stadioną bei pritaikant jį bendruomenės poreikiams.  

Projekto aprašymas:

Aktyviai Linksmakalnio bendruomenei trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių turiningam laisvalaikiui ir aktyviai sportinei veiklai. Stadione, kur galėtų vykti  įvairios sportinės ir kultūrinės veiklos,  šiuo metu yra likusios surūdijusios lygiagretės, labai šlapia futbolo aikštė, bėgimo takai apaugę žole ir prieš 30 metų asfaltuota, sutrūkinėjusi tinklinio aikštelė.

Norint pasiekti projekto tikslą, planuojama įrengti drenažo sistemą, universalią krepšinio, tinklinio ir lauko teniso aikštelę, futbolo aikštę su bėgimo takais, šuoliaduobe ir tribūnomis, lauko treniruoklių ir paplūdimio tinklinio aikšteles, riedučių parką, mašinų stovėjimo aikštelę , įrengti stadiono  aptvėrimą ir apšvietimą.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Projekto įgyvendinimo finansavimas yra iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinimo laikas

2018–2019 m.

Projekto vertė

250 000 Eur

Planuojama parama

200 000 Eur

Savivaldybės lėšos

50 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – Linksmakalnio seniūnas Vaclovas Žvirblis.