Kauno laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų įgyvendinimas

Projekto pavadinimas

Kauno laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų įgyvendinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse pritraukimas į Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) teritoriją.

Projekto aprašymas:

Teikiamas projektas skirtas prisidėti prie šios pagrindinės problemos sprendimo – Kauno LEZ negali pritraukti tiesioginių užsienio investicijų MTEPI veiklų vykdymui sumanios specializacijos srityse dėl dalies inžinerinės infrastruktūros nebuvimo. Teikiamas projektas papildys investiciniuose projektuose: „Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno LEZ“ ir „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno LEZ“ numatytas vykdyti veiklas, papildant jas rinkodaros veiklomis.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įgyvendinti šias rinkodaros veiklas:

• Internetinė rinkodara.

• Informaciniai leidiniai.

• Informacija užsienio leidiniuose ir Internete.

• Tikslinė rinkodara užsienyje.

Planuojama, kad projektas padės atkreipti užsienio investuotojų, vykdančių MTEP veiklas sumanios specializacijos srityse, dėmesį į jiems sudarytas sąlygas Lietuvoje ir prisidės prie tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-01 „SmartparkasLT“.

Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. balandžio 27 d.

 

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

117 647,06 Eur

Planuojama parama

100 000 Eur

Savivaldybės lėšos

17 647,06 Eur

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42 .