Kaunas – Europos kultūros sostinė

Projekto pavadinimas

Kaunas – Europos kultūros sostinė

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:  skatinti Kauniečius ir Kauno rajono gyventojus aktyviau įsitraukti į miesto gyvenimą.

Projekto aprašymas:  „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ Projektas susideda iš kelių etapų. Pirmojoje projekto dalyje planuojami du dideli renginiai – tarptautinis „Kauno – Europos kultūros sostinės“ forumas ir tarptautinė jaunimo stovykla „100 pirmų kartų“. Antrajame etape 2019 – 2020 bus surengti eksperimentiniai projektai, tokie kaip „Fluxus laboratorijos“. Projekto organizatoriai aktyviai bendradarbiaus su įvairiomis kultūros institucijomis ir partneriais siekdami plėtoti kultūrines veiklas ir įtraukti kuo didesnę auditoriją. 2021 – 2022 metais planuojama įgyvendinti projekto „Kaunas 2022“ programą, kurioje numatytos dirbtuvės, diskusijos, kultūriniai renginiai, užsiėmimai, veiklos atvirame ore ir kt. Pasibaigus projektui 2023 m. numatoma pristatyti veiklos rezultatus ir užtikrinti jos tęstinumą.

Projekto paraiškos teikėjas ir įgyvendintojas – VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinimo laikas

2018-2023 m.

Savivaldybės lėšos

4 000 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Alvyra Čičinskienė