Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį

Projekto pavadinimas

Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Didinti gyvenamosios vietovės socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių vaikų ir paauglių užimtumo galimybes, plėtojančias jų gebėjimus, sukuriančias kokybišką laisvalaikį bei prisidedančias prie socialinės atskirties mažinimo.

Projekto aprašymas:  Projekto metu bus organizuojamos vaikams ir paaugliams skirtos edukacinės fizinį aktyvumą ir kūrybiškumą skatinančios veiklos: nemokami neformalaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai su naujomis informacinėmis technologijomis, judriųjų žaidimų popietės, edukacinės veiklos vasaros atostogų metu, kurių metu planuojama rengti konkursus ir estafetes, garsinius skaitymus su elektroninėmis skaityklėmis, populiariausių lietuvių autorių knygų pristatymus, knygų ekranizacijas, meninius-kūrybinius, dailės terapijos užsiėmimus.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

7698,35 Eur

Planuojama parama

6332,13 Eur

Savivaldybės lėšos

1366,22 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono viešoji savivaldybės biblioteka