Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Projekto pavadinimas

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Nr. 08.1.1-CPVA- R-407- 21-0002)  

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims.

Projekto aprašymas:

Kauno rajone teikiama nepakankamai socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus žmonėms. Gyventojai susiduria su socialinių paslaugų prieinamumo problema dėl didelių atstumų, neišplėtotos socialinių paslaugų infrastruktūros seniūnijose.

Numatomas problemos sprendimas – įsteigti naują socialinių paslaugų įstaigą – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namus senyvo amžiaus asmenims, kurioje paslaugas gaus 30 paslaugos gavėjų vienu metu.

Projekto įgyvendinimo metu bus kapitališkai suremontuotas visas, išskyrus rūsį (katilinę), 745,02 kv. m dydžio buvusios mokyklos pastatas Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r.

Įvykdžius projektą bus įgyvendinta socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno regione, pagerintas socialinių paslaugų prieinamumas senyvo amžiaus asmenims. Bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos su medicinine priežiūra ir gydymu, skatinamas senolių savarankiškumas, užtikrinamas turiningas laisvalaikis.

Jau vykdomi pastato kapitalinio remonto darbai.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8  prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinimo laikas

2017 - 2019 m

Projekto vertė

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) projekto vertė 360 883,49 Eur

Planuojama parama

Planuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) parama 360 883,49 Eur

Savivaldybės lėšos

 -

Kontaktinis asmuo

 Virginija Petrauskienė, mob. +370 610 18 340, el. p. roku.gerove@gmail.com