Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone

Projekto pavadinimas

Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.

 Projekto aprašymas:

Projekto vykdytojas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras vykdo šias veiklas:

  • dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose  teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
  • darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
  • neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.

Projekto vykdytojas integralią pagalbą teikia Kauno rajono sunkią negalią turintiems gyventojams: vaikams su negalia, darbingo amžiaus asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba bus suteikta ne mažiau kaip 40 asmenų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“

Įgyvendinimo laikas

2016-2020

Projekto vertė

279000,00 Eur

Planuojama parama

279000,00 Eur  

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Dovilė Veličkaitė, el. p. d.velickaite@kaunorspc.lt, tel. 837 328195, 867143808, Ežero g. 23, 47166 Kaunas