IMPEET: inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui

Projekto pavadinimas

IMPEET: inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - padėti paaugliams ugdytis verslumo ir socialines kompetencijas.

Projekto aprašymas: . Šalys-partnerės sukurs simuliacinį verslumo modelį ir jo dėstymo metodiką. Skirtingose valstybėse mokiniams bus vedami verslumo mokymai ir aptariami rezultatai; bus ugdomi gebėjimai, kurie kels mokinių kompetencijas renkantis specialybę, mokymosi motyvaciją ir padės integruotis darbo rinkoje.

Vilniaus kolegija yra projekto koordinatorius, partneriai – Lietuva, Italija, Vokietija.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ 2-ą pagrindinį veiksmą (KA229) „Bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projektai“

Įgyvendinimo laikas

2018-2020 m.

Projekto vertė

18 554 Eur

Planuojama parama

18 554 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija