Išmanusis matematikos mokytojas

Projekto pavadinimas

Išmanusis matematikos mokytojas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - patobulinti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, siekiant mokinių asmeninės pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų matematikos pamokose, ugdant mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, naudojant inovatyvias skaitmenines priemones.

Projekto aprašymas: projekto metu bus rengiami intelektiniai produktai, padedantys matematikos mokytojams tobulinti profesinę kompetenciją ir įgūdžius, skatinamas inovatyvus mokinių matematikos ir STEAM dalykų mokymas ir mokymasis, organizuojami tarptautiniai dalykiniai susitikimai, mokymai, viešinimo renginiai, su projekto partneriais dalijamasi gerąja patirtimi.

Šio projekto koordinatorius – Kauno rajono švietimo centras. Projekto partneriai: Europinių inovacijų centras (Lietuva), Danmark Computers (Lenkija), Tukumo pagrindinė mokykla (Latvija), George Emil Palade gimnazija (Rumunija), Eurotraining švietimo organizacija (Graikija) ir Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ 2-ą pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Įgyvendinimo laikas

2018-2020 m.

Projekto vertė

304 070 Eur

Planuojama parama

304 070 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė.