Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

Projekto pavadinimas

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas  - Plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Numatomos Projekto sritys: viešosios interneto prieigos viešojoje bibliotekoje ar jos padaliniuose įkūrimas arba pagerinimas, darbuotojų, gyventojų mokymas ir skatinimas naudotis internetu atnaujintos viešosios interneto prieigos infrastruktūra.


Projektas finansuojamas  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir skirti dalį finansavimo.

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

300 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės viešosios biblioteka