Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija

 

Projekto pavadinimas

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – pagerinti susisiekimo sąlygas Garliavos mieste.

Projekto aprašymas:

Sporto g., Tautos g., Pušų g., Dariaus ir Girėno g., Ąžuolų ir Kęstučio gatvių dangos stovis yra nepatenkinamas – gatvės žvyro dangos, duobėtos yra išdaužų ir įvairių plyšių. Atsižvelgiant į tai projekto įgyvendinimo metu numatoma visiškai iki pagrindų demontuoti minėtas gatvių dangas bei pakeisti jas nauja danga. Bendras planuojamų rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis yra 2,089 km.

Projektas finansuojamas Iš Europos Regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511  „Vietinių kelių vystymas“.

Įgyvendinimo laikas

2018- 2019 m.

Projekto vertė

463 889,80 Eur

Planuojama parama

394 306,33 Eur

Savivaldybės lėšos

69 583,47 Eur

Kontaktinis asmuo

Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas Gintaras Petras Vasilavičius, tel. (8 37) 30 55 15