Garliavos m. K. Aglinsko g. rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projektą įgyvendina Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Garliavos mieste.

Siekiant tikslo yra poreikis pagerinti kelių ir gatvių infrastruktūrą Garliavos mieste, todėl bus įgyvendinama K. Aglinsko g. rekonstrukcijos veikla. Rekonstrukcijos metu planuojama įrengti lietaus nuotekų tinklus, šaligatvius, naujus gatvės pagrindus ir naują, 7 m pločio važiuojamosios dalies dangą. Projektu bus sprendžiama suprastėjusių eismo sąlygų, kelionės laiko pailgėjimo, neigiamo poveikio aplinkai problema. Projektas prisidės prie tikslinės grupės - Garliavos miesto gyventojų(> 10 tūkst. gyventojų) ir miesto svečių susisiekimo poreikių tenkinimo. Įgyvendinus projektą bus pasiekti rezultatai: padidintas bendras rekonstruotų kelių ilgis (0,648 km), pasiektas sugaištas kelionės automobilių keliais laikas (0,017 mln.val.). Projekto įgyvendinimo trukmė - 16 mėn. nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0002 „Vietinių kelių vystymas“.

Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2017-02-15

Įgyvendinimo laikas

2017–2018 m.

Projekto vertė

568 410,05 Eur

Skirta parama

483 148,54 Eur

Savivaldybės lėšos

85 261,51 Eur

Kontaktinis asmuo

Kelių ir transporto skyriaus vyr.specialistas Ginataras Petras Vasilavičius tel.(8 – 37) 30 55 15